Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam!
  Jestem właśnie po zebraniu WS, ale nie to było najciekawsze. Poproszono mnie na osobności o wyjaśnienie dokumentu użyczenia mieszkania. Otóż mieszkam w obecnym miejscu od początku postawienia budynku. Właścicielami mieszkania są moi rodzice, z którymi w 2007 podpisałem "Umowę użyczenia mieszkania". Nie jest to potwierdzone notarialnie. Jest to umowa z naszymi podpisami zawierająca pełną odpowiedzialność za mieszkanie i wykonywanie wszystkich czynności z nim związanych. Swego czasu było to niezbędne podczas zakładania firmy, ale nie to jest tematem. Otóż na tym nie formalnym spotkaniu powiedziano mi, że podpisy na tej umowie nie są moich rodziców, tylko są podrobione. Oczywiście to nie prawda, ale chodzi o to, że osoba z zarządu która prowadziła rozmowę stwierdziła, że zrobiła analizę grafologiczną i z niej wynika, że są podrobione. Co ciekawe powiedziała, że zostało to wykonane z prywatnych pieniędzy a nie z pieniędzy WM. Jak to wygląda w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych ponieważ grafolog miał do porównania prawdopodobnie akt notarialny. Czy to jest zgodne z prawem, ponieważ osoba z zarządu płacąc prywatnymi pieniędzmi wykonała taką usługę i uprzystępniła moje dane osobowe i moich rodziców. Nie było w tej kwestii żadnej uchwały . Przecież, ktoś może zrobić kopie aktu notarialnego, a jakie będą konsekwencje... Kto za to odpowiada, że takie dane mogą wyjść poza zarządce i czy wogóle można zrobić kopie tych dokumentów jak umowa użyczenia i akt notarialny (dane nr do, pesle, nip, adres itp.)? Kto ma dostęp do mojej umowy użyczenia i czy wogóle powinna ona znajdować się w dokumentach u zarządcy?
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime23-03-2010
   
  Jakie znaczenie dla wspólnoty ma fakt, czy podpisy są autentyczne, czy podrobione?
  Po co przekazałaś umowę użyczenia wspólnocie?
  Powinnaś przedłożyć pełnomocnictwo właścicieli lokalu (rodziców), a nie tytuł do lokalu, który nie jest tytułem własności.
 2. no tu masz rację, ale jak to się mówi już po ptokach. Czy członek zarządu ma prawo wyciągać te dokument i prywatnie wykonywać ich analizę? Przecież to jakaś paranoja. Znaczenie tej umowy dla WM jest takie, jak dla nas ten śnieg co się topi. Sorki za ironię bo logiki w tym nie ma, ale teraz myślę o procesie czy zgłoszeniu na policję, no nie wiem. To są nasze dane i dokumenty więc trochę się obawiam. Czy jest sens wytaczać tej osobie działa? ona zrobiła to złośliwie nie myśląc o konsekwencjach.
 3. aslema: Co ciekawe powiedziała, że zostało to wykonane z prywatnych pieniędzy a nie z pieniędzy WM. Jak to wygląda w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych ponieważ grafolog miał do porównania prawdopodobnie akt notarialny.


  Akt notarialny z podpisami stron umowy jest dostępny jedynie u notariusza, na egzemplarzu wydawanym stronom tych podpisów brak, ponieważ to jedynie odpis.
  Osoba z zarządu prawdopodobnie mija się z prawdą. Cała ta sytuacja jest irracjonalna, proponuję udzielić rodzicom pełnomocnictwa i nie zawracać sobie tym głowy, naprawdę szkoda na to czasu.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorakera
  • CommentTime24-03-2010
   
  jesli nastapilo wybranie dowolnego dokumentu w celu chocby ustalenia waznosci podpisow to jest to nic innego jak przetwarzanie danych osobowych, ktore jest objete ustawa o ochronie danych osobowych.
  Nie ma znaczenia z jakich pobudek to zostalo zrobione, chyba ze jest zgoda wlasciciela dokumentu na przetwarzanie jego danych osobowych.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime24-03-2010
   
  Wspólnota mieszkaniowa ma prawo przetwarzać dane osobowe w zakresie swoich zadań, czyli w zakresie potrzebnym do zarządzania nieruchomością wspólną - i nie musi posiadać na to zgody właścicieli lokali, bo wynika to z jej uprawnień ustawowych.

  Jednak wątpliwe jest, czy sprawdzanie autentyczności podpisu na dokumencie, który nie ma znaczenia dla sprawowania zarządu nieruchomością wspólną leży w zakresie uprawnień wspólnoty.
  proponuję udzielić rodzicom pełnomocnictwa

  Odwrotnie - to rodzice jako właściciele powinni udzielić pełnomocnictwa aslemie.
  •  
   CommentAuthorakera
  • CommentTime24-03-2010
   
  Jak zawsze owner ma 100% racji.
  Troche sie zapedzilem, piszac o dowolnych pobudkach.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime24-03-2010
   
  akera:Jak zawsze owner ma 100% racji.

  To prawda, ale nie mów tego głośno, bo się wyda. :bigsmile:
  •  
   CommentAuthorGRZECH
  • CommentTime24-03-2010
   
  Swoją drogą uważam, iż Zarząd nie ma prawa żądać dokumentów od osób zamieszkujących lokale mieszkalne.
  Jedynie do czego ma prawo, to wgląd w dokumenty jakim jest akt notarialny, zgodnie z którym są właścicielami mieszkania.
  Poza tym, właściciel jest stroną dla Zarządu a nie np. najemca, czy współlokator jakim jest np. ciotka lub opiekunka do dziecka.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime24-03-2010
   
  Chodzi nie tylko akt notarialny:
  Art. 29.1e. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.
 4. Dziękuje owner za sugestje. Masz rzeczywiście rację, że Wspólnota mieszkaniowa ma prawo przetwarzać dane osobowe w zakresie swoich zadań, czyli w zakresie potrzebnym do zarządzania nieruchomością wspólną - i nie musi posiadać na to zgody właścicieli lokali. Jednak dziś okazało się, że nie ma żadnego dokumentu mówiącego o tym, że zarząd WM wyraził na to zgodę-to raz. Po drugie, by coś takiego wykonać należałoby mieć oprócz tej umowy inny dokument z wzorem podpisu moich rodziców. W siedzibie administratora nie ma kopii wypisu aktu notarialnego, jedyny podpis jaki znalazłem, to czytelny podpis mojego ojca na poleceniu przelewu (co nie jest oczywiste, że on to podpisał). Więc dość złudne podstawy. Po trzecie po dzisiejszym spotkaniu z prawnikiem sądzę, że jedna z osób zrobiła kopię dokumentów i wyniosła je z siedziby administratora. Z rozmowy wynikało jasno, że zapłacono za to z prywatnych pieniędzy. Wg mecenasa to już kwalifikuje się do czynu łamiącego ustawę o ochronie danych osobowych. Faktem jest, że w obecnej chwili bardziej zależy mi na odebraniu wszystkich takich dokumentów z mojej teczki, która jest w administracji, ponieważ trudno ocenić co jeszcze może zostać skopiowane.
  Tutaj mam pytanie, czy zarząd WM lub osoby z zarządu mogą posiadać kopie takich dokumentów poza tymi które są w siedzibie administratora?
  •  
   CommentAuthorJarek69
  • CommentTime24-03-2010
   
  aslema:osoba z zarządu która prowadziła rozmowę stwierdziła, że zrobiła analizę grafologiczną i z niej wynika, że są podrobione. Co ciekawe powiedziała, że zostało to wykonane z prywatnych pieniędzy a nie z pieniędzy WM.

  Zrobił z prywatnych pieniędzy a nie z pieniędzy WM.
  Teraz wypada poczekać jak to wykorzysta i ile będzie miało wspólnego z zarządem nieruchomością wspólną
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime25-03-2010
   
  Ja bym nagrywał na dyktafon następną rozmowę z tym Panem.
  •  
   CommentAuthorwojak
  • CommentTime25-03-2010
   
  aslema:Tutaj mam pytanie, czy zarząd WM lub osoby z zarządu mogą posiadać kopie takich dokumentów poza tymi które są w siedzibie administratora?
  Moim zdaniem tak. Nigdzie bowiem nie jest napisane, ze siedziba administratora MUSI byc miejscem przechowywania dokomentacji. A posiadanie podrecznych kopii na miejcu w wielu przypadkach umozliwia szybkie zalatwienie biezacych sspraw, takze np. odpowiedz na pytania wlascicieli.
  a-z:Ja bym nagrywał na dyktafon następną rozmowę z tym Panem.
  Po uprzedzeniu rozmowcy, ze rozmowa jest nagrywana :smile:
  •  
   CommentAuthormat_wk
  • CommentTime26-03-2010
   
  Z przepisów Księgi Drugiej Tytułu I Działu IV
  Kodeksu cywilnego wynika z kolei, iŜ współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania
  współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie bowiem z jego
  art. 200 kaŜdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.
  Podobnie, wskazana wyŜej ustawa o własności lokali w art. 29 ust. 3 stanowi, Ŝe prawo kontroli
  działalności zarządu słuŜy kaŜdemu właścicielowi lokalu. Z powołanych przepisów wynika zatem
  uprawnienie kaŜdego współwłaściciela dostępu do dokumentacji związanej z zarządzaniem
  nieruchomością.
  Podmiot sprawujący zarząd nieruchomością wspólną gromadzi i przetwarza dane członków
  wspólnoty wyłącznie jako podmiot, któremu - w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  2
  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej
  ustawą o ochronie danych osobowych - przetwarzanie danych powierzono, zaś administratorem
  danych (tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
  obowiązanym do respektowania w procesie przetwarzania danych osobowych wszelkich zasad
  wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych) pozostaje wspólnota.
  Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych istotne jest przede wszystkim,
  aby czynność przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdowała podstawę prawną
  w jednej z ustawowych przesłanek, określonych w art. 23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych
  osobowych (w odniesieniu do danych zwykłych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
  telefonu, adres e-mail). Spełnienie jednego z warunków wskazanych w powołanych przepisach
  stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, gdyŜ przesłanki te są
  równoprawne, a jednocześnie autonomiczne. W procesie przetwarzania danych osobowych ich
  administrator powinien przestrzegać takŜe inne obowiązki, jakie nakładają na niego przepisy
  ustawy o ochronie danych osobowych, w tym m. in. określony w art. 26 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
  o ochronie danych osobowych obowiązek dołoŜenia szczególnej staranności w celu ochrony
  interesów osób, których dane dotyczą, a szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były
  1) przetwarzane zgodnie z prawem, 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie
  poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeŜeniem ust. 2,
  3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4) przechowywane w postaci umoŜliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłuŜej niŜ jest
  to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Zakres danych i informacji udostępnianych
  współwłaścicielom powinien być zatem adekwatny do ich potrzeb związanych ze zgodnym
  z prawem celem udostępnienia. Wprawdzie powołane powyŜej przepisy nie odnoszą się wprost do
  poruszonej w przedmiotowej sprawie kwestii, niemniej jednak nie jest dopuszczalne udostępnianie
  właścicielom we wspólnocie mieszkaniowej określonej nieruchomości danych, których
  przetwarzanie nie jest niezbędne do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.
  Podsumowując stwierdzić naleŜy, Ŝe o ile udostępnianie członkom wspólnoty mieszkaniowej
  danych osobowych dotyczących pozostałych członków wspólnoty pozostawać będzie w związku ze
  wspólnym zarządzaniem nieruchomością stosownie do powołanych wyŜej przepisów prawa,
  to przyjąć moŜna, iŜ znajdować będzie oparcie w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych
  osobowych, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
  jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
  prawa.
  Jednocześnie wskazuję, iŜ w wyroku z dnia 6 września 2005 r. (sygn. II SA/Wa 825/05)
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, Ŝe „W ustawie o ochronie danych
  osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów
  zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem »udostępnienia«, odnosząc je
  zawsze do danych osobowych, a nie zawierających je dokumentów.” śaden przepis ustawy
  o ochronie danych osobowych nie przyznaje organowi ochrony danych osobowych kompetencji do
  podejmowania rozstrzygnięć, których przedmiotem jest nakaz udostępnienia dokumentów będących
  3
  nośnikami przetwarzanych danych. śaden przepis tej ustawy równieŜ nie upowaŜnia, ani osoby,
  której dane dotyczą, ani jej przedstawiciela ustawowego, do Ŝądania od administratora danych
  wydania takich dokumentów. Osoba, której dane dotyczą, w trybie przewidzianym w przepisach
  ustawy o ochronie danych osobowych moŜe jedynie skutecznie dochodzić od administratora
  wyłącznie udostępnienia danych osobowych, co nie jest toŜsame z Ŝądaniem wydania dokumentów
  zawierających te dane.
  Kopiowanie dokumentów jest czynnością techniczną, która ze swej istoty nie jest zakazana
  przepisami powołanej ustawy. Istotne z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  jest bowiem to, aby podmiot, który czynności tej dokonuje, legitymował się jedną z przesłanek
  legalności przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych, które dla danych tzw. zwykłych
  (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) określone zostały w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie
  danych osobowych oraz aby kopiowanie dokumentów nie prowadziło do gromadzenia danych
  w zakresie szerszym, niŜ jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane (art. 26
  ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych). Stanowisko to znalazło potwierdzenie
  w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 19 grudnia 2001r.
  (sygn. akt II SA 2869/00) orzekł, iŜ „gromadzenie danych osobowych przez wykonanie kopii
  dokumentu zawierającego te dane jest kwestią techniczną, obojętną dla prawodawcy
  reglamentującego w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanie tego rodzaju danych.
  Inaczej mówiąc posługiwanie się taką, czy inną techniką utrwalania danych (kopiowanie lub
  przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania
  (przetwarzania). Dla takich ocen istotne znaczenie mają przede wszystkim: podstawa prawna
  przetwarzania danych (art. 23 ustawy) oraz granice przetwarzania (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy )”.
  Analogicznie Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w wyroku z dnia 7 listopada 2003r.
  (sygn. akt II SA 1432/02) stanowiąc, iŜ: „ustawa o ochronie danych osobowych nie zajmuje się
  określaniem techniki gromadzenia danych osobowych lecz zakresem ich przetwarzania (…)”.


  Może to troszke sięprzyda odnośnie danych osobowych i ich przetwarzania .
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego