Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, Zarządca, Egzo, koziorozka, wp44, Haneczka, wixtra, Lysy, ANNAMARIA, trader, tajfun

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Szukam pomocy w sprawie,rozliczenia się spółdzielni mieszkaniowej dla wspólnoty mieszkaniowej-mianowicie:
  W roku 2009 m-c czerwiec przejęliśmy blok mieszkalny od spółdzielni mieszkaniowej. Do grudnia 2008 fundusz na naszym
  koncie fundusz remontowy wynosił ok.8 500zł (potwierdzony pisemnie przez spółdzielnę )+ za okres do czerwca w sumie
  wynosi ok 12 000 zł. Zwracałem się na piśmie o przekazanie owej kwoty na nasze konto wspólnoty.
  Sp-nia zaczęła się migać i robi wszystko aby pieniędzy nie oddać, i znalazła wymówkę aby podać ustawę
  prawną aby oddali te pieniądze. Wiem że w takiej samej sytuacji są jeszcze dwie wspólnoty .
  Pozdrawiam.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) nie wprowadziła obowiązku utworzenia odrębnych funduszy remontowych dla poszczególnych nieruchomości... Na mocy art. 4 ust. 41 pkt 2 wprowadzono jedynie obowiązek ewidencjonowania wpływów i wydatków funduszu remontowego.

  Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) nie wprowadziła obowiązku utworzenia odrębnych funduszy remontowych dla poszczególnych nieruchomości, o którym mowa w interpelacji pana posła. Na mocy art. 4 ust. 41 pkt 2 wprowadzono jedynie obowiązek ewidencjonowania wpływów i wydatków funduszu remontowego.

  Treść art. 4 ust. 41 pkt 2 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozostaje w ścisłym związku z nowym brzmieniem art. 6 ust. 3 stanowiącym, że spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

  Z treści ww. art. 6 ust. 3 wynika zatem, że spółdzielnia ma obowiązek utworzyć fundusz remontowy. Należałoby więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że ww. art. 4 ust. 41 pkt 2 nie stanowi podstawy do odrębnego dla każdej nieruchomości rozliczania wpływów i wydatków funduszu remontowego, a tym samym do ograniczania swobody dysponowania środkami funduszu wyłącznie do wysokości środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym odnoszących się do danej nieruchomości.

  W świetle przedstawionej opinii przy łącznym traktowaniu art. 6 ust. 3 i art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy spółdzielnia może również tworzyć fundusz remontowy na nieruchomościach.

  Ponadto wyrażam pogląd, iż stosowanie art. 4 ust. 41 pkt 1 w zakresie dotyczącym ewidencjowania odrębnie dla każdej nieruchomości przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, nie budzi wątpliwości - odrębna ewidencja winna być prowadzona od dnia 31 lipca 2007 r. Natomiast w kwestii odrębnego rozliczania przychodów i kosztów, biorąc pod uwagę zmienione brzmienie art. 6 ust. 1, zasadne wydaje się stanowisko, aby ewentualne różnice pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania a przychodami spółdzielni jako całości zostały ustalone na koniec 2007 r. i odpowiednio przypisane, według zasad ustalonych w statucie spółdzielni, na poszczególne nieruchomości.

  Uzasadnieniem ww. opinii jest także art. 38 § 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.) w zakresie wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia odpowiednio do zatwierdzania sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz do podejmowania uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat.

  interpelacja nr 7115
  http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/2df80fe4116b3f62c12573be003cb40d/3b3787269dba340ec1257566004b4db2?OpenDocument
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego