Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej gdzie wszyscy są właścicielami 15 osób. Jednej pani nie podoba się że część parkuje auta i zebrała podpisy 52% aby zbudować płot(mur). Czy można coś takiego wybudować , czy to jest prawnie czy można to zaskarżyć do sądu dziękuję za podpowiedzi
 2. Jeżeli właściciele podjęli uchwałę, to można ją zaskarżyć, właściciele tworzą tzw. dużą wspólnotę mieszkaniową, zastosowanie ma zatem art. 25 ustawy o własności lokali:
  1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
  1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
  2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. Tak wiem tu chodzi mi czy taka uchwała mogła być podjęta tzn jak zaskarżę to wygram w sądzie ? czy można budować taki ogrodzenia nie mamy uchwały która część jest moja, która innych lokatorów
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime22-07-2012 zmieniony
   
  czy można grodzić swój teren na wspólnym podwórku

  - nie nie można bo nie wiesz który kawałek terenu jest Twój!
  Nie wiem na czym ma polegać budowanie tego płotu według tej uchwaly, co ten płot (mur) ma odgradzać?
  Zasada jest taka, że przy współwłasności ułamkowej ( a taką jest współwlasność NW we wspólnocie), nie można np. gruntu podzielić na 15 kawałków i każdy ma swój kawałek bo mamy wtedy co najmniej 15 kolejnych odcinków "Samych Swoich".
  "...Własność tej samej rzeczy mogąca przysługiwać niepodzielnie kilku osobom nazywana jest współwłasnością. Z określenia powyższego wynika, że każdemu ze współuprawnionych przysługuje to samo prawo którego zakres może być tylko różny ze względu na sam sposób podziału wspólnego prawa czyli wielkości udziałów w nim.
  Naturę prawa współwłasności określają trzy cechy:
  3) niepodzielność wspólnego prawa - polega na tym, że każdy ze wspóluprawnionych ma prawo do całej rzeczy, a żaden nie ma prawa do jej wyodrebnionej części. Wspólność trwa dopóty, dopóki istnieje stosunek współwłasności. Współwłaściciele zatem mogą układać się między sobą co do sposobu korzystania i używania wspólnego prawa w granicach okreslonych niepodzielnoscią tego prawa. Mogą zatem kształtować swobodnie sposób wykonywania uprawnien zeń wynikających nie naruszając przy tym istoty współwłasności.
  [...]
  Współwłasność ułamkowa polega na tym, że udział każdego współwłaściciela we wspólnym prawie jest określony kwotowo ułamkiem. Ułamek określa zakres uprawnien współwłaściciela w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych wobec innych współwłaścicieli.
  W ramach współwłasności ułamkowej występują:
  - współwłasność przymusowa - której charakterystyczną cechą jest niedopuszczalność jej zniesienia dopóty, dopóki trwa stosunek prawny, z którym ta współwłasność jest związana.
  Przykładem takiej współwłasności jest współwłasność w częściach ułamkowych gruntu oraz części budynku nie przeznaczonych do użytku właścicieli poszczególnych lokali. (Dz.U. z 2000 r. Nr.80 poz.903 z póz. zm.)
  Materiały zaczerpnięto z Komentarza do Kodeksu Cywilnego pod redakcją Stanislawa Rudnickiego
  ..." - źródło: http://www.adwokat.com/html/rzeczowe-5.shtml
  -------------
  Gwarancji na wygranie w sądzie nikt ci nie da, bo sędziowie są niezależni, niezawiśli i mają prawo swobodnie (dowolnie) oceniać dowody i daną sprawę - i tak też robią.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime22-07-2012 zmieniony
   
  marecki123:Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej gdzie wszyscy są właścicielami 15 osób.
  Jednej pani nie podoba się że część parkuje auta i zebrała podpisy 52% aby zbudować płot(mur).
  Czy można coś takiego wybudować , czy to jest prawnie czy można to zaskarżyć do sądu dziękuję za podpowiedzi

  Piszesz bardzo chaotycznie...

  Jednej pani
  czy chodzi iw właścicielkę lokalu , członka wspólnoty ?

  aby zbudować płot(mur).
  Czy można budować taki ogrodzenia nie mamy uchwały która część jest moja, która innych lokatorów
  Chodzi jej o zbudowanie muru w granicach działki nieruchomości gruntowej, czy postawienie muru np. przed jej oknem? Ludzie mają czasami bardzo dziwne pomysły.

  Parkowanie pojazdów przez nieruchomością budowlana są zapisane prawnie . Odległość od okien musi wynosić minim 10 mb. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime22-07-2012 zmieniony
   
  Parkowanie pojazdów przez nieruchomością budowlana są zapisane prawnie . Odległość od okien musi wynosić minim 10 mb
  .
  Nie wprowadzaj w błąd! Wymogi odległościowe dotyczą wyznaczonych miejsc parkingowych a nie parkowania.
  Parkować to ja mogę pod oknem a nawet "na parapecie" czy pod schodami.
  "...§ 19
  1. Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:
  1) 7 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie,
  2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
  3) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.
  2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
  1) 3 m - w przypadku 4 stanowisk włącznie,
  2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
  3) 16 m - w przypadku większej liczby stanowisk.
  3. Odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.
  4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę.
  § 20
  Miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania..."
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime22-07-2012
   
  marecki123: czy można budować taki ogrodzenia nie mamy uchwały która część jest moja, która innych lokatorów

  Jak powstanie taki płot to jest on wspólny, nie określa się jaka część klatki schodowej należy do kogo, to samo z ogrodzeniem - jest częścią nieruchomości wspólnej, jeżeli jest postawiony na gruncie wspólnoty.

  do kogo należy grunt, na którym ma być zbudowany płot?
  można budować, jeżeli spełnione są warunki dotyczące ogrodzeń opisane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, paragraf 41, 42, 43. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

  marecki123: Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej gdzie wszyscy są właścicielami 15 osób.

  Aby ocenić czy to duża czy mała wspólnota musisz wskazać liczbę lokali w nieruchomości a nie liczbę właścicieli.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime22-07-2012
   
  Nie wprowadzaj w błąd! Wymogi odległościowe dotyczą wyznaczonych miejsc parkingowych a nie parkowania.
  Parkować to ja mogę pod oknem a nawet "na parapecie" czy pod schodami.
  tak nie wprowadzaj w błąd , samochód zaparkowany pod oknem w miejscu nieoznakowanym tablicą D-18 też podlega tym wymogom ~10 mb UoWL ; UoGN ;
 4. Dzięki daarek za pomoc
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego