Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Pierwszy komentarz do artykułu: Rozliczenie rocznej działalności wspólnoty mieszkaniowej
  Witam,

  Czy nadal WM może przeznaczyć uchwałą nadwyżkę kosztów utrzymania zarządu na fundusz remontowy? Jest jakiś bardziej aktualny wyrok sądu na to?

  Proszę o pilne info.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2014 zmieniony
   
  Rozliczenie nadwyżek i strat
  Ze sprawozdania może wynikać, że wniesione w ciągu roku zaliczki były wyższe niż poniesione koszty lub odwrotnie. W przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami właściciele na zebraniu decydują, na jaki cel przeznaczona zostanie nadpłata za rok ubiegły. W szczególności mogą oni podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków na fundusz remontowy lub na bieżące opłaty. W wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt: II CSK 358/10) Sąd Najwyższy przedstawił pogląd, że jednym ze sposobów rozliczenia nadwyżki wynikającej z rozliczenia kosztów zarządu może być jej przeznaczenie na zasilenie funduszu remontowego.

  W wyroku z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt: I ACa 542/11 (niepubl.) Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił powyższe zapatrywanie Sądu Najwyższego i orzekł, że nadwyżki z tytułu zaliczek uiszczonych na koszty zarządu należą do majątku wspólnoty mieszkaniowej a ich rozliczenie „może nastąpić w różny sposób: zwrot właścicielom, przeznaczenie na fundusz remontowy, przeznaczenie na koszty zarządu w następnym roku kalendarzowym” a o tym w jakiej formie to nastąpi decydują właściciele w drodze uchwały określającej sposób rozliczenia nadwyżki: „wspólnota powinna rozliczyć się z uzyskanej nadwyżki z właścicielami lokali podejmując uchwałę o rozliczeniu nadwyżki” (por. wyrok SA w Warszawie z dnia, sygn. I Aca 542/11).

  W przypadku nadwyżki kosztów nad przychodami właściciele zobowiązani są do pokrycia różnicy. Zatwierdzone przez właścicieli sprawozdanie jest podstawa do wykonania rozliczenia każdego z właścicieli za rok ubiegły. Rozliczenie to polega na porównaniu rzeczywistych kosztów wspólnoty przypadających na danego właściciela z zaliczkami wniesionymi przez niego w ciągu roku.


  nic dodać nic ująć


  Gość Zarzadca.pl:Jest jakiś bardziej aktualny wyrok sądu na to?
  a co ciebie tak interesują obce wyroki, które nie dotyczą twojej wspólnoty ? Sądy są niezawisłe i nie ma precedensów.. UoWL ; UoGN ;
 2. Co z nadwyżką wpłat na fundusze:eksploatacyjny i remontowy po sprzedaży miszkania w trakcie roku, czy wspólnota winna je rozliczyć i oddać nadwyżkę opuszcającym mieszkania.
 3. Nie ma takiego obowiązku. Takie sprawy muszą załatwić między sobą kupiec i sprzedający.
  •  
   CommentAuthorsiwecki
  • CommentTime19-02-2015
   
  a jeśli w listopadzie nastąpiła sprzedaż mieszkania to wspólnota też ewentualnych dopłat za rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek wnoszonych na centralne ogrzewanie rozliczanych w skali roku, powinna żądać od nowego właściciela ?
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime20-02-2015
   
  siwecki:a jeśli w listopadzie nastąpiła sprzedaż mieszkania to wspólnota też ewentualnych dopłat za rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek wnoszonych na centralne ogrzewanie rozliczanych w skali roku, powinna żądać od nowego właściciela ?

  Od nowego i od starego, proporcjonalnie do okresu w jakim byli właścicielami mieszkania w danym roku.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime21-02-2015
   
  Gość Zarzadca.pl(Iza):Co z nadwyżką wpłat na fundusze:
  eksploatacyjny i remontowy po sprzedaży mieszkania w trakcie roku, czy wspólnota winna je rozliczyć i oddać nadwyżkę opuszcającym mieszkania.
  są dwie szkoły:
  jedna taka że to strony umowy się rozliczają,
  a druga, że to Wspólnota rozlicza się ze starym właścicielem (jak tylko posiada adres do korespondencji)
  oczywiście po rozliczeniu roku obrachunkowego, czyli w I kwartale następnego roku. UoWL ; UoGN ;
 4. A moje pytanie jest takie co to są koszty eksploatacyjne bo moja wspólnota i zarządca zażądał opłat od metra mieszkania.
  •  
   CommentAuthorgecon
  • CommentTime26-02-2015
   
  co to są koszty eksploatacyjne bo moja wspólnota i zarządca zażądał opłat od metra mieszkania

  Takie pojęcie nie powinno funkcjonować we wspólnocie.
  Właściciel ponosi dwa rodzaje kosztów:
  - koszty zarządu NW (remontowe, konserwacja, wynagrodzenia, przeglądy, c.o w częściach wspólnych, itp) - rozliczane wg udziałów na koniec roku.
  - opłaty za lokal (media dostarczone do lokalu, woda, c.o. itp) - rozliczane wg faktycznego zużycia na koniec roku.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime27-02-2015 zmieniony
   
  marian53:A moje pytanie jest takie co to są koszty eksploatacyjne bo moja wspólnota i zarządca zażądał opłat od metra mieszkania.
  To jest niewłaściwe określenie kosztów, które wywodzi się z oprogramowania czynszowego jakie stonowane jest przez Gminy oraz w spółdzielczości mieszkaniowej .

  Też nie jest właściwa metoda naliczania opłat, powinno być wg udziału % (art. 12 UoWL)

  Właściwym określeniem powinno być: koszty utrzymania lokalu i koszty utrzymania części wspólnych

  przykład masz tu http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_zaliczka

  Art. 13.
  1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
  UoWL ; UoGN ;
 5. co to są koszty eksploatacyjne

  Tzw. eksploatacja to zwykle koszty związane z utrzymaniem budynku, czyli oświetlenie, sprzątanie, drobne naprawy, ubezpieczenie, wynagrodzenie administratora itp.
  Tu zobacz przykład http://www.zarzadca.eu/wiki/sprawozdanie_finansowe
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego