Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Pierwszy komentarz do artykułu: Umowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór
  Mam pytanie odnośnie zapisu z umowy najmu okazjonalnego. Jeżeli umowa zostanie zawarta na rok z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w szczególnych przypadkach t.j. brak zapłaty za czynsz, dewastacja za wypowiedzeniem 3 dniowym czy taka umowa będzie właściwa?
  Zdziwiłam się po przeczytaniu tekstu poniżej o braku wskazania okresu wypowiedzenia.

  Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umowy zawartej na czas oznaczony, jest sprzeczne z naturą takiego stosunku oraz z przepisem ustawy, a w konsekwencji nieważne (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 30 czerwca 2014 roku, sygn. akt: XV Ca 217/14).
  •  
   CommentAuthorLalunia
  • CommentTime19-11-2015 zmieniony
   
  Zasadniczo jest swoboda zawierania umów i art.673 §3 k.c.
  Dodatkowo, w przypadku umowy najmu okazjonalnego (forma pisemna pod rygorem nieważności plus zgłoszenie do US w ciągu 14 dni) załącza się do niej kilka istotnych dokumentów, a w szczególności oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu.
  Wydaje się zatem, że zawarcie w takiej umowie szczegółowych warunków jej wypowiedzenia daje podstawy prawne do takiego rozwiązania.
  Pochylał się nad tym kiedyś Trybunał Konstytucyjny i uznał, że art.673 §3 k.c. jest zgodny z Konstytucją.
 2. "Umowa ta winna być zawarta na piśmie, jej specyfika polega m.in. na tym, że termin obowiązywania stosunku najmu winien być oznaczony i nie może być dłuższy niż 10 lat. Zatem umowa na czas nieokreślony nie wchodzi w grę, nie jest też możliwe blankietowe określenie terminów wypowiedzenia bez określenia przyczyny. Innymi słowy zapis, z którego wynikałoby zawarcie umowy na czas oznaczony z określonym terminem wypowiedzenia będzie bezskuteczny.


  Art. 673 § 3 k.c. stanowi bowiem, że „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.” W konsekwencji takiego uregulowania w umowie należałoby skonkretyzować sytuacje, w których wypowiedzenie mogłoby nastąpi, w przeciwnym razie zapis o wypowiedzeniu nie wywoła skutków prawnych.  Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umowy zawartej na czas oznaczony, jest sprzeczne z naturą takiego stosunku oraz z przepisem ustawy, a w konsekwencji nieważne (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 30 czerwca 2014 roku, sygn. akt: XV Ca 217/14)."


  Więcej na ten temat w artykule: "Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego"

  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:


  http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/rynek-nieruchomosci/2653-wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnegoPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. Warto pamiętać, że nie sama umowa najmu musi być zawarta w formie aktu notarialnego tylko załączniki do tej umowy najmu. Oczywiście jeżeli chodzi o oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (http://umowanajmu.info/category/umowa-najmu-okazjonalnego/). Bo oświadczenie właściciela innego mieszkania o wyrażeniu gotowości do przyjęcia najemcy w razie egzekucji może być z podpisem notarialnym, ale tylko na żądanie najemcy.
 4. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 5. Artykuł jest wg mnie sprzeczny zupełnie: "naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu," oraz mamy "Wynajmujący w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek zgłosić fakt jej zawarcia naczelnikowi urzędu skarbowego." A wyglądał to na wiarygodny serwis. :(
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego