Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, blazejh, wp44, Michał, kamil_w, koziorozka, Prezesod13lat, azygnerski, Agnieszka1980, wspolnota2, norbert, lolekanabolek, waleczny, man, drops, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Właściciele wspólnoty mieszkaniowej a nie zarząd ,postanowili zbierać indywidualne głosy o nieudzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty jeszcze przed zebraniem podsumowującym 2008 rok ,czy takie działanie jest niezgodne z prawem. Zaznaczm ,że na 48 mieszkań ,11 z nich nalezy do Urzędu Miasta a pozostałe 37 ma właścicieli ,wynikiem tego działania było oddanych 24 głosów ,w tym 23 za nieudzieleniem absolutorium a 1 wstrzymał się od głosu ,pozostali właściciele mogli wypowiedzieć się na zebraniu jednak zarząd stwierdził ,że jest to niezgodne z prawem .Czy zarząd ma rację ,co powinniśmy zrobić żeby osiągnąć zamierzony cel.
 2. Rzeczywiście taka uchwała jest niezgodna z przepisami proceduralnymi, ponieważ to zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia indywidualnego zbierania głosów. Ponadto, zbieranie głosów nad taką uchwałą jeszcze przed zebraniem i złożeniem sprawozdania jest przedwczesne. W szczególności właściciele winni odpowiedziec na pytanie jaki jest cel ich działań. Jeżeli odwołanie zarządu, to nieudzielenie absolutorium jest jedynie przejawem braku aprobaty dla działań zarządu w danym roku. Odwołanie wymaga konkretnej uchwały w tym przedmiocie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. Zgadzam się z odpowiedzią ,ale problem jest, mamy za dwa dni następne zebranie i tu pytanie kto powinien prowadzić zebranie czy zarząd czy możemy wybrać spośród właścieli przewodniczącego zebrania ,żeby mógł przedstawić uchwałe o udzielenie lud nie absolutorium oraz uchwałę o odwołanie zarządu,bo w przeciwnym wypadku zarząd nie pozwoli sobie odebrać władzy .
  Proszę poradzić jak powinniśmy postąpić żeby było zgodne z prawem ,czy oświadczenie woli właścicieli posiadających 1/5 udziałów (20%) (żądanie)doprowadzi do tego że głosowanie odbędzie się wg.zasady 1 właściciel - 1 głos.
  Może tak proszę o kolejnoć działań które mają doprowadzić do odwołania zarządu .pilne
 4. Art. 23 ust. 2a. uwl stanowi, że jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.
  Jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z w/w przepisu oświadczenie woli właścicieli doprowadzi do głosowania według powyższej zasady.
  O przebiegu zebrania decydują właściciele - wybierają przewodniczącego (zebranie może prowadzic właściciel), przyjmują porządek obrad.
  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odwołaniem zarządu - proszę poddac taką uchwałę pod głosowanie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 5. Pytanie jak ma wyglądać oświadczenie woli czy ma być przedstawione na piśmie przez właścicieli ?
 6. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 15 lutego 2006 r. (sygn. akt: I ACa 778/05) przedstawił pogląd, że żądanie o przeprowadzenie głosowania według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos nie wymaga szczególnej formy, może być ono złożone w sposób dorozumiany.

  "Dodatkowo należy zaznaczyć, że w myśl dokonanej w niniejszej sprawie wykładni, wbrew temu, co wywodzi skarżący, ustawa nie wymaga przedstawienia osobnego wniosku (żądania) w przedmiocie zmiany sposobu głosowania, ani jakiejś szczególnej formy dla złożenia oświadczenia właścicieli w tej sprawie. Skoro tak, posłużyć się należy ogólną regułą z art. 60 k.c., według której może być ono złożone w każdy sposób, który ujawnia wolę składających je podmiotów w sposób dostateczny. Nie ulega wątpliwości, że w zebraniu uczestniczyli właściciele dysponujący wymaganą ilością udziałów i oni to podpisali się na liście zamieszczonej pod tekstem uchwały nr 2 (k. 9). Z zeznań wszystkich słuchanych mieszkańców - właścicieli wynika, że wniosek taki był zgłoszony i przegłosowany, co koresponduje z treścią protokołu. Jeśli nawet nie dokonano tego według jakiejś sformalizowanej procedury, nie powoduje to nieskuteczności podjętych czynności. Ta uchwała i wszystkie następne zapadały w sposób uregulowany w art. 23 ust. 2a ustawy, zgodnie z wolą głosujących, co już samo w sobie daje jej jasno wyraz" (por. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 15.02.2006 r., sygn. akt: I ACa 778/05).

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.04.2008 r. (sygn. akt: II CSK 605/07) orzekł, że żądanie to "aby spowodowało przejście z udziałowego głosowania na głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, w swej treści musi zawierać zapis jakich konkretnie uchwał dotyczy. Właściciele winni więc skonkretyzować przedmiot głosowania, w przeciwnym razie nie będzie możliwe uznanie skuteczności takiego żądania".

  W orzecznictwie występują więc pewne rozbieżności interpretacyjne, dlatego z ostrożności, proszę sprecyzować nad jakimi uchwałami będziecie Państwo głosować według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 7. Jeśli ogółem jest 48 mieszkań a UM ma 11 z nich to można rozumieć że nie jest większościowych udziałowcem (nie posiada ponad 50%) głosów - dlatego jeśli dodatkowo suma udziałów jest równa 1 to nie można stosować art 23 p.2a
  Natomiast na podstawie uchwały można wprowadzić zasadę głosowania 1:1 nad konkretnymi sprawami. taka uchwała może być podjęta w każdej chwili na żądanie właścicieli.
  Kwestia absolutorium - porządek obrad zebrania rocznego musi zawierać pewne elementy określone w uwl czyli między innymi absolutorium. Jeśli właściciele nie udzielą absolutorium to bezsensem jest kolejna uchwała o nieudzieleniu absolutorium (tak wynika z postu - że właściciele chcą podejmować uchwałę o nieudzieleniu absolutorium). Ogólnie uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie ma najmniejszego znaczenia i żadnej mocy sprawczej jeśli po niej nie będzie podjęta kolejna uchwała o odwołaniu zarządu. Wtedy przydaje się uchwałą o nieudzieleniu absolutorium - w uchwale odwołującej zarząd można podać że powodem odwołania jest nieuzyskanie absolutorium. Do niczego innego ta uchwała o absolutorium nie służy. Może dochodzić nawet do takich paradoksalnych sytuacji że np. przez 20 lat są uchwały o nieudzieleniu absolutorium i wszystko jest po staremu. ;p
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego