Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, Zarządca

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorteska
  • CommentTime17-06-2010
   
  Witam.
  Mam pytanie odnośnie dysponowania środkami pieniężnymi i wydawania dyspozycji płatniczych przez zarządcę (administratora) wybranego przez zarząd wspólnoty i działającego na podstawie umowy - czy może on mieć wyłączne prawo do rachunku bankowego wspólnoty? Jeśli tak to na jakiej podstwie - zapisu w umowie, pełnomocnictwa czy uchwały? I czy taki zarządca może reprezentować wspólnotę na zewnątrz na podstwie pełnomocnictwa - chodzi o podpisywanie umów z urzędem?
 1. czy może on mieć wyłączne prawo do rachunku bankowego wspólnoty?

  Może. Zarząd wm poszedł z nim i uchwałą o powołaniu zarządu wm do banku. W banku zarząd wm ustanowił jednego pełnomocnika do dysponowania kontem.
  Ale to nie jest rozsądne rozwiązanie.

  O jaką umowę z urzędem ci chodzi? Dzierżawa?
  •  
   CommentAuthorgonia
  • CommentTime17-06-2010
   
  Ja się z tym nie zgadzam, zarząd wspólnoty nie ma prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw do dysponowania kontem bankowym wspólnoty.
  Nie jest to konto bankowe zarządu, lecz wspólnoty.
  •  
   CommentAuthorteska
  • CommentTime17-06-2010
   
  Chodzi o podpisanie umowy a najpierw wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dotacji unijnych na remont wspólnoty.
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime17-06-2010 zmieniony
   
  Jeżeli nie doszło do zmiany sposobu zarządu w trybie art. 18 ustawy o własności lokali, to zarządca ani nie może dysponować rachunkiem, ani też nie ma uprawnień do zawierania umów w imieniu wspólnoty mieszkaniowej.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorteska
  • CommentTime17-06-2010
   
  A jeśli w umowie zawarty jest paragraf o dysponowaniu środkami pieniężnymi na rachunku bankowym to jest to niezgodne z prawem? Administrator prowadzi rozliczenie wspólnoty i wystawia polecenia przelewu więc w tej sytuacji kto powinien zatwierdzać te przelewy?
 2. Dysponowanie środkami finansowymi wspólnoty mieszkaniowej to czynności zarządu, które wywołują doniosłe skutki w sferze praw i obowiązków właścicieli lokali, którzy ją tworzą. Taki zapis jest po prostu bezskuteczny, o ile nie zmieniono sposobu zarządu w rozumieniu at. 18 uwl.
  Zarząd został powołany m.in. w tym celu, aby podejmować decyzje w takim zakresie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorteska
  • CommentTime17-06-2010
   
  W banku wymagają tylko upoważnienia w formie uchwały wspólnoty tegoż administratora zatrudnionego na umowę do dysponowania środkami pieniężnymi i to wystarcza. A z drugiej strony bieganie z każdym przelewem do zarządu to też moim zdaniem nidobre rozwiązanie zwłaszcza gdy zarząd średnio interesuje się sprawami wspólnoty. Może ktoś się wypowie jak to jest w jego wspólnocie?
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime17-06-2010 zmieniony
   
  Może ktoś się wypowie jak to jest w jego wspólnocie?

  W mojej wm konto w ing: administrator wprowadza fakturę do kompa, realizacja tego przelewu wymaga zatwierdzenia przez inną upoważnioną osobę. U mnie tą drugą osobą są członkowie zarządu (każdy ma swój login)
  Poprzedni administrator i zarząd nie był skomputeryzowany, ale też każdy przelew wymagał podpisu członka zarządu na papierku. Chyba sie umawiali raz w tygodniu na te podpisy, ale pewności nie mam
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime17-06-2010
   
  teska - oczywiście wystarczy pełnomocnictwo Zarządu udzielone administratorowi do dysponowania kontem. Wszystko zależy od "aktywności" Zarządu. Form kontroli jest wiele. Najlepiej uwzględnić te procedury w umowie na administrowanie. Dobrym pomysłem jest akceptacja komputerowa, pod warunkiem, że robi się to systematycznie, a nie jak sobie członek Zarządu przypomni raz w miesiącu. Stanowiska Zarządcy nie podzielam. Zarząd czynności zarządu zwykłego podejmuje samodzielnie, co nie oznacza, że nie może udzielić pełnomocnictwa administratorowi, po to on jest we Wspólnocie i za to pobiera pieniądze. Bezskutecznym ( ale nie jest to takie oczywiste) byłby zapis w umowie o uprawnieniu do podejmowania w imieniu Zarządu decyzji.
  "Dysponowanie środkami finansowymi wspólnoty mieszkaniowej to czynności zarządu, które wywołują doniosłe skutki w sferze praw i obowiązków właścicieli lokali, którzy ją tworzą" - to jest frazes. W większości WM dysponentem jest księgowa/y a nie Zarząd. Czy również łamane jest tu prawo? Czy we WM z zarządem powierzonym nie ma administratorów, księgowych, i wszystkim zajmuje się zarządca?
 3. Skutki dysponowania rachunkiem bankowym mogą być naprawdę istotne, np. spłata przedawnionego zobowiązania, albo oznaczenie dokonanej wpłaty w określony sposób. Oczywiście, że wygodniej jest, gdy to jedna osoba załatwia wszystkie sprawy, ale dysponowanie środkami finansowymi to już zarząd majątkiem wspólnoty a nie administrowanie nieruchomością, dlatego upoważnienie administratora wymaga zmiany sposobu zarządu.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime17-06-2010
   
  Również skutki działania nieodpowiedzialnego zarządu tez mogą być istotne.
  Znam sytuację, gdzie zarząd przekazał całą gotówkę w banku wykonawcy tytułem zaliczki na roboty których odbiór miał nastąpić za kilka miesięcy.
  Wspólnota płaciła potem odsetki za nie zapłacenie w terminie mediów.

  Zarząd i administrator powinni współpracować i rozwiązanie po jednym podpisie jest najbezpieczniejsze dla wspólnoty.
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime17-06-2010
   
  a-z - zgadzam się z Tobą całkowicie. Nieodpowiedzialny może być i Zarząd jak i administrator. Zazwyczaj w Zarządzie właścicielskim nie ma osoby, która zna się na księgowości. "Sprytny" zarządca/administrator może im wcisnąć "kit". Rzecz w procedurach kontroli, żeby pieniądze nie "wyciekły". \Nie podzielam opinii Zarządcy, skąd on wie, że dysponowanie pieniędzmi to nie administrowanie a zarząd. To są dywagacje teoretyczne. Dysponowanie pieniędzmi to nie "szastanie nimi" ale realizacja planu finansowego WM. Dysoponentami pieniędzy WM są jej właściciele a nie Zarząd, zarządca czy administrator.Upoważnienie administratora do dokonywania operacji finansowych czyli opłat należności wymaga zmiany sposobu zarządu???? Na jaki? Z zarządu właścicielskiego na powierzony? I dopiero wówczas zarządca może upoważnić administratora???? Coś Ci się chyba pomyliło?
 4. Tak, to są teoretyczne rozważania, które moją jednak znaczenie w praktyce, gdy np. sąd będzie badał ważność dokonanych czynności. To nie jest kwestia zaufania lub jego braku, ale właśnie takich skutków.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 5. MirekL:Upoważnienie administratora do dokonywania operacji finansowych czyli opłat należności wymaga zmiany sposobu zarządu????

  Tak uważam, ponieważ moim zdaniem to czynność zarządu majątkiem wspólnoty.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorMirekL
  • CommentTime17-06-2010
   
  Zarządca - chyba wiesz co to jest zmiana sposobu zarządu? Zarządca może upoważnić administratora a Zarząd właścicelski nie????
  Dodaj w tym miejscu " JEDYNIE ZARZĄDCA LICENCJONOWANY JEST W STANIE PRAWIDŁOWO ZARZĄDZAĆ MIENIEM WSPÓLNOTY" !!!!
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime18-06-2010 zmieniony
   
  Uważam, że zarządca sprawujący zarząd powierzony, ani zarząd wybrany w trybie art. 20 uwl. nie mają takich uprawnień.
  Moim zdaniem mogą o tym zdecydować jedynie właściciele lokali.

  Swój pogląd opieram na następujących podstawach:

  1)reprezentacji wspólnoty wyłącznie przez jej organ lub zarządcę, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 uwl,


  2) uznaniu, że dyspozycja przelewu z rachunku bankowego to prowadząca do umorzenia zobowiązania czynność prawna dokonana w imieniu posiadacza rachunku.

  Już samo oznaczenie wpłaty to oświadczenie woli.
  Oczywiście uwaga pozostaje aktualna w sytuacji, gdy posiadaczem rachunku jest wspólnota mieszkaniowa.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  Wyświetl historię - Ilość edycji posta: 1
 6. Zarządca ma rację. Za pieniądze na koncie opowiada zarząd i tylko on ma takie uprawnienia.
  Na ostatniej już rozprawie (wyrok 29.06) zarząd potwierdził, że kontem bankowym dysponuje administrator a zarząd tylko kontroluje wyciągi bankowe. Wywołało to uśmiech i zdziwienie na twarzy sędziego.
  Kiedyś Zarządca odpowiedział komuś takie słowa ,,Jeżeli jest to konto zarządu, to zarząd może powierzyć dysponowanie nim administratorowi, ale nie może tego zrobić, jeżeli jest to konto wspólnoty"(może nie dokładnie zacytowałam, przepraszam, ale sens był taki). I racją jest, że byłoby to zmianą sposobu zarządu.
  Zarządca może upoważnić administratora a Zarząd właścicelski nie????
  Dodaj w tym miejscu " JEDYNIE ZARZĄDCA LICENCJONOWANY JEST W STANIE PRAWIDŁOWO ZARZĄDZAĆ MIENIEM WSPÓLNOTY" !!!!

  Zarządca może być tylko licencjonowany.:bigsmile:
 7. Może ktoś mi pomoże i udzieli odpowiedzi na pytanie-czy Zarządca Przymusowy może samodzielnie założyć rachunek bankowy? Zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej nie ma .Czy w tym wypadku obowiązuje zgoda wszystkich właścicieli? Jeśli to możliwe podanie nr odpowiedniej ustawy.
  •  
   CommentAuthorsurfer
  • CommentTime10-01-2011
   
  Sąd określa zakres uprawnień ZP, jeżeli zatem takie uprawnienie otrzymał to zapewne może.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime10-01-2011
   
  Założenie rachunku bankowego wspólnoty to czynność zwykłego zarządu.
  Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli (mała WM) ani uchwała (duża).
 8. surfer:Sąd określa zakres uprawnień ZP, jeżeli zatem takie uprawnienie otrzymał to zapewne może.


  Nawet, jeżeli sąd nie określił takiego uprawnienia, to zarządca ma wręcz obowiązek zawrzec umowę rachunku bankowego, bo to, jak napisał Owner, czynnośc zwykłego zarządu.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 9. A czy zarząd moze w drodze pełnomocnictwa udzielić zgody na dysponowanie rachunkiem bankowym jakiemukolwiek z mieszkańców wspolnoty ? I czy zażarte przez tego mieszkańca umowy i wysłane przez niego z konta pieniądze sa działalnością zgodna prawem ??
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime13-10-2019 zmieniony
   
  Agnieszka1980:A czy zarząd moze w drodze pełnomocnictwa udzielić zgody na dysponowanie rachunkiem bankowym jakiemukolwiek z mieszkańców wspolnoty ?
  Uważam, że nie .
  Podstawą do dysponowania środkami finansowymi zgromadzanymi na koncie bankowym WM jest uchwała właścicieli lokali o wyborze Zarządu WM UoWL ; UoGN ;
 10. W najbliższych dniach złoże do sądu wniosek o unieważnienie uchwały związanej z wyborem zarządu. Zarząd wybrany został po powiadomieniu części mieszkańców wyłącznie emailem, a jedna z właścicieli nieobecna na spotkaniu podpisała listę obecności i uchwale - za po spotkaniu. Ten wybrany zarząd wydał już pieniądze z konta bankowego. Czy jesli sąd pozytywnie przychyli sie do mojego wniosku i unieważnij uchwale bedzie sie jakoś dało odzyskać wydana kasę ?
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime13-10-2019 zmieniony
   
  W najbliższych dniach złoże do sądu wniosek o unieważnienie uchwały związanej z wyborem zarządu.  Uchwałę możesz zaskarżyć w terminie 6 tygodni od zebrania - jeśli uchwała zapadła na zebraniu. Lub 6 tygodni od dnia powiadomienia, jeśli uchwała została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym.

  Zaskarżenie uchwały nie jest jednoznaczne z jej uchyleniem przed sąd.

  Zarząd wybrany został po powiadomieniu części mieszkańców wyłącznie emailem


  To jest forma pisemna. Więc nie masz czego się czepiać. I nie mieszkańców a właścicieli lokali.


  a jedna z właścicieli nieobecna na spotkaniu podpisała listę obecności i uchwale


  Uchwałę mogła podpisać po zebraniu.

  Czy jesli sąd pozytywnie przychyli sie do mojego wniosku i unieważnij uchwale bedzie sie jakoś dało odzyskać wydana kasę ?


  Nie sądzę. Pieniądze zostały wydane na niezbędny cel.

  Remont muru oporowego jest ważniejszy niż miejsce parkingowe. Poza tym wspólnota musi remontować murki a nie musi robić miejsc parkingowych.

  Miejsca parkingowe nie są niezbędne do gospodarowania nieruchomością wspólną.
 11. Czy na pewno prawo dopuszcza powiadomienie e-mail ?
 12. Już dawno został znowelizowany art. 60 kc.

  Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).


  Uchwała wspólnoty to wyrażenie woli właścicieli w danej sprawie. Skoro właściciele lokali podali swoje adresy email, to znaczy , że zgodzili się na takie dostarczanie korespondencji.  Pamiętaj, ze idąc do sądu to ty musisz dostarczyć sądowi wszystkich dowodów. Sąd nie będzie ich szukał.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime13-10-2019 zmieniony
   
  Agnieszka1980:Czy na pewno prawo dopuszcza powiadomienie e-mail ?
  przecież pododbno czytałaś UoWL a tam jest napisane
  Art. 32. 1. O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania
  Powiadomienie mailem traktowane jest jako wypełnienie ustawowego dostarczenia pisma od Wspólnoty pod warunkiem, że złożył oświadczenie o zgodzie dostarczania korespondencji drogą mailowa .
  Samo posiadanie adresu mail przez Zarząd niczego nie rozwiązanie przynajmniej w sądzie . UoWL ; UoGN ;
 13. Kuba P dziekuje za odp a mogę prosić o pomoc czyli podstawę prawna ze musi być to oświadczenie woli ? Bardzo dziekuje
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime13-10-2019 zmieniony
   
  Zgodnie z treścią art. 78
  § 1 Kodeksu Cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

  § 2 ww. artykułu mówi natomiast że takie oświadczenie złożone w postaci elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.


  czy takiego maila otrzymałaś opatrzonego tymi cechami ?

  W związku z tym informacja przesłana drogą e-mailową bez wymaganego przepisami prawa podpisu elektronicznego lub faksem czy też smsem, nie zostanie uznana za formę pisemną.

  Ma to również zastosowanie w przypadkach, gdy e-mailem, faksem, a przy obecnej technologii telefonów komórkowych również MMS-em prześlemy drugiej stronie skan pisma z naszym podpisem.
  Przyjmuje się bowiem, że „podpis musi być złożony własnoręcznie w taki sposób, aby można było ustalić na podstawie badania pisma, kto jest autorem podpisu. W razie sporu ustala to biegły grafolog” (wyrok Sądu Najwyższego z 08.05.1997 r., II CKN 153/97).

  Nie jest więc podpisem wydruk nazwiska czy np. obraz podpisu odbity w jakikolwiek sposób. Tym bardziej nie może nim być sygnatura umieszczona jedynie na zeskanowanym czy sfotografowanym dokumencie. Nie ma bowiem możliwości jej weryfikacji przez grafologa.

  To oświadczenie o którym ja napisałem, zarzucił nam Sąd ws o windykacje , że jego brakło przy powiadamianiu o zaległościach drogą mailową. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime13-10-2019
   
  wyrok Sądu Najwyższego z 08.05.1997 r., II CKN 153/97


  Czyli wyrok sprzed 22 lat wydany przed zmianami prawa.

  Podpis kwalifikowany i 9 lokalowa , samozarządzająca się wspólnota. Śmiech na sali .Sądowej. Podpis kwalifikowany jest potrzebny jedynie do składania CIT. i to dopiero od niedawna.

  Poza tym niepowiadomienie o tym, że uchwała zapadła nie jest podstawą do uchylenia uchwały. Co najwyżej wydłuży się termin zaskarżenia.

  Agnieszka1980

  Chcesz się uwikłać w bezsensowny proces i ponieść spore koszty ? Droga wolna. To ty za to zapłacisz , nie żadna z osób tu piszących.

  Nie prościej jest wybrać nowy zarząd?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime14-10-2019 zmieniony
   
  gab:
  wyrok Sądu Najwyższego z 08.05.1997 r., II CKN 153/97


  Czyli wyrok sprzed 22 lat wydany przed zmianami prawa.

  Podpis kwalifikowany i 9 lokalowa , samozarządzająca się wspólnota. Śmiech na sali .Sądowej. Podpis kwalifikowany jest potrzebny jedynie do składania CIT. i to dopiero od niedawna.

  Poza tym niepowiadomienie o tym, że uchwała zapadła nie jest podstawą do uchylenia uchwały. Co najwyżej wydłuży się termin zaskarżenia.
  Nic nie zrozumiałeś z mojego przesłania, które dążyło tylko pokazania, jakie mechanizmy działają na sali sądowej .
  Moja teza na pytanie
  Agnieszka1980:
  Czy na pewno prawo dopuszcza powiadomienie e-mail ?
  wygląda następująco:
  Powiadomienie mailem traktowane jest jako wypełnienie ustawowego dostarczenia pisma od Wspólnoty pod warunkiem, że właściciel lokalu złożył oświadczenie o zgodzie dostarczania korespondencji drogą mailową .
  Samo posiadanie adresu mail przez Zarząd niczego nie rozwiązanie przynajmniej w sądzie .


  Oczywiście, najprościej jest zwołać zebranie i dokonać zmiany w składzie Zarządu WM. UoWL ; UoGN ;
 14. Bardzo wam dziekuje, ale tak właśnie che iść na drogę sondowa aby unieważnić wszystkie uchwały podjęte na tym "emailowym" spotkaniu. W emailu jakby nawet był ważny jak piszecie brakło 2 właścicieli (brakuje ich adresów) oni nic o spotkaniu nie wiedzieli. A podjęte uchwały wyczyszczą nam kasę do 0 - na widzieliście nowego zarządu. A przecież nie o to chodzi w szczególnie tak małej wspólnocie. Wiem ze można wybrać nowy zarząd i nie realizować uchwał, ale wszyscy właściciele powinni wiedzieć ze prawo istnieje a nie wolna amerykanka. Bardzo wszystkim dziekuje za dyskusje bo widzę ze jesli na forum nie sa sprawy oczywiste to tak samo bedzie w sądzie. Dlatego chce mieć pewność ze to ma choć odrobine sensu. Aga
 15. che iść na drogę sondowa aby unieważnić wszystkie uchwały

  Kasy na pewno nie odzyskasz.
  Przegrasz i wszyscy twoi sąsiedzi (właściciele) będą wiedzieć, że nie masz racji.
  Nie idź tą drogą. Szukaj sojuszników i zmienicie zarząd.
 16.  
  Sprawa byłaby oczywista, gdybyś opisała stan faktyczny precyzyjnie. Z Twoich wypowiedzi w ogóle jasno nie wynika, czy pytasz o dopuszczalną formę zawiadomienia właścicieli o zebraniu (wraz z podanym porządkiem tego zebrania), czy pytasz tylko o formę zawiadomienia o wyniku głosowań uchwał przeprowadzonych na zebraniu i dodatkowo po nim.

  I dostałaś naturalnie dwie sprzeczne ze sobą odpowiedzi, ponieważ:

  1. w pierwszym wypadku masz w sądzie szansę na uchylenie uchwał jako nieważnych (na podst. art 32 par.1),

  2. w drugim - masz niewielkie szanse na to, właściwie raczej żadne, ponieważ nie złożenie oświadczeń o zgodzie dostarczania korespondencji drogą mailową nie prowadzi wcale do unieważnienia uchwał, tu sąd powoła się na art. 60 kc i nici będą z uchylenia

  A jeszcze inna kwestia, że kasy i tak nie odzyskasz.
 17.  
  blazejh:2. w drugim - masz niewielkie szanse na to, właściwie raczej żadne, ponieważ nie złożenie oświadczeń o zgodzie dostarczania korespondencji drogą mailową nie prowadzi wcale do unieważnienia uchwał, tu sąd powoła się na art. 60 kc i nici będą z uchylenia
  nie był bym taki pewien, że nie ma szans przy braku oświadczenia o przesyłaniu korespondencji drogą mailową
  W moim przypadku sąd odrzucił dowód, że wezwanie do zapłaty było prawidłowo dostarczone , bo było na adres mail, a właściciel oświadczył w sądzie, że nie życzy sobie,
  aby taki typ dokumentów jak - wezwanie do zapłaty, był mu przesyłany drogą mail.

  ....ale sąd sądowi nie równy .... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime15-10-2019
   
  Bądź pewien, zwłaszcza że mylisz pojęcia.

  Sąd mógł jak najbardziej uznać, że dostarczenie wezwania do zapłaty nie nastąpiło wskutek braku stosownego oświadczenia dłużnika.

  Tutaj mówimy o zupełnie czymś innym. Sąd nie uchyli uchwały tylko dlatego, że brak jest oświadczania o odmiennym przesyłaniu korespondencji. Brak takiego oświadczenia nie ma żadnego związku z ważnością uchwały, która mogła być podjęta zupełnie prawidłowo. Sąd co najwyżej ograniczy skutki działania tej uchwały wobec osoby, której nie dostarczono prawidłowego zawiadomienia o podjęciu, ale sama uchwała będzie nadal ważna. Jak napisał gab skutek może być najwyżej tylko taki, że sąd przedłuży termin do zaskarżenia uchwały i z pewnością jest tak, jak pisze koziorozka, bieganie do sądu w tej sytuacji skończy się zupełnym fiaskiem.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2019 zmieniony
   
  blazejh:Bądź pewien, zwłaszcza że mylisz pojęcia.

  Sąd mógł jak najbardziej uznać, że dostarczenie wezwania do zapłaty nie nastąpiło wskutek braku stosownego oświadczenia dłużnika.
  a niby czego ? nie mieliśmy potwierdzenia, że wezwanie odebrał. Do sądu był okazany mail z jego adresem, co pozwany potwierdził w sądzie, że to jest jego adres mail.

  blazejh:Tutaj mówimy o zupełnie czymś innym. Sąd nie uchyli uchwały tylko dlatego, że brak jest oświadczania o odmiennym przesyłaniu korespondencji.
  Brak takiego oświadczenia nie ma żadnego związku z ważnością uchwały, która mogła być podjęta zupełnie prawidłowo. Sąd co najwyżej ograniczy skutki działania tej uchwały wobec osoby, której nie dostarczono prawidłowego zawiadomienia o podjęciu, ale sama uchwała będzie nadal ważna.
  Jak napisał gab skutek może być najwyżej tylko taki, że sąd przedłuży termin do zaskarżenia uchwały i z pewnością jest tak, jak pisze koziorozka, bieganie do sądu w tej sytuacji skończy się zupełnym fiaskiem.
  Twoje autorytatywne stwierdzenia nie przekonują mnie .... nie jestem pewien, czy tak zachowa się sąd. Moje oczy widziały już nie takie wyroki.

  Żeby była jasność, ja w tej sytuacji, nie namawiam do biegania po sądach ,ale do zmiany składu Zarządu WM UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime15-10-2019 zmieniony
   
  Aby wygrać sprawę w sądzie trzeba być przygotowany. W sądzie liczy się tz. stan faktyczny który powód musi umotywować i uzasadnić. Mnie udało sie wygrać sprawę ze wspólnotą, ale ja czerpałem wiedzę z tego forum . Poza tym nigdy nie wiadomo kto reprezentuje naprawdę interesy właścicieli lokali , zarząd - pozwany , czy powód .
  Też uważam ze sprawa jest przegrana . Ale to tylko moja opinia.
 18. tajfun - przestań sypać kawały, wygrałeś w sądzie pokaż to ludziom, pochwalimy Cię , pozakreślaj dane bo przecież są TAJNE.Panowie - bylem kilka lat ławnikiem w sądzie, ale nie głoszę ,że jestem omnibusem. Ale te opowieści z mchu i paproci są żałosne.
  Tak się dowartościowujecie? :bigsmile:
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime15-10-2019 zmieniony
   
  Przepraszam . Wyrok dotyczy tylko mojej wspólnoty. A pokazać go nie mogę bo nie jest jeszcze opublikowany . Jak będzie to sobie poczytasz " ławniku" A sygnature podałem. A twoja pochwała jest mi tak potrzebna jak " ostatnie namaszczenia". Poza tym co to znaczy pochwalimy Cię. kogo ty reprezentujesz, całe forum , część forum , a może swoją rodzinę? A może = pochwalimy Cię - MY Prezesod13LAT. TAK JAK MY -JAN KAZIMIERZ .,...
 19. A sygnature podałem

  Przepraszam najmocniej, widocznie przeoczyłem.A gdzie ona jest?:bigsmile: Masz wyrok , pochwal się. Jak nie to jesteś po prostu MITOMANEM.:bigsmile:
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime15-10-2019 zmieniony [Ważne]
   
  bylem kilka lat ławnikiem w sądzie,


  Skoro tak, to powinieneś wiedzieć , że ławnik jako niezawodowy członek składu orzekającego (sądu) i stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, nie występuje w tego typu procesach cywilnych. W procesach cywilnych wyjątek stanowi prawo pracy i część spraw wynikających ze stosunków rodzinnych. Tam tylko występują ławnicy.
  Zatem twoje (wątpliwe!) doświadczenie nie jest tutaj przydatne.

  Poza tym jeśli nawet sąd uchyli uchwałę w sprawie wyboru zarządu (wątpliwe) , to co to da?

  Trzeba będzie wybrać zarząd. A teraz nie można?

  A co jeśli właściciele wybiorą tę samą osobę?
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego