Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorborek
  • CommentTime4-10-2010 zmieniony
   
  W mojej wspólnocie powstała dosyć dziwna sytuacja.

  1. Mamy 3 osobowy zarząd
  2. Dwóch członków zarządu chce zrezygnować z pełnienia tej funkcji
  3. Obecny zarząd zmienił właśnie firmę, która administruje naszym osiedlem
  4. Jeden z członków zarządu jest pracownikiem wybranej przez zarząd firmy administrującej
  5. Współwłaścicielom przekazano projekt uchwały w której napisano, że dwóch członków zarządu rezygnuje z pełnionych funkcji (w projekcie uchwały nie wymieniono nazwiskami, którzy członkowie zarządu rezygnują) oraz przedstawiono 4 kandydatów, z których mamy wybrać dwóch następców.

  Moim zdaniem uchwała odwołująca dwóch członków zarządu powinna zawierać nazwiska odwoływanych, tak samo jak zawierała imiona i nazwiska członków zarządu uchwała powołująca je na te funkcje.
  Obawiam się, że takie odwołanie nie ma mocy prawnej. Bo co będzie jak za rok zjawi się na zebraniu zarządu osoba, która niby teraz zostanie odwołana i powie, że ona będzie zatwierdzać przelewy bo to nie ją wtedy odwoływaliśmy.
  Ponadto jako członek wspólnoty chciałbym mieć czarno na białym kto rezygnuje, co nie jest bez znaczenia przy wyborze nowych członków zarządu.

  Czy mam rację? Czy jeżeli uchwała w obecnym kształcie (bez podania nazwisk odwoływanych członków zarządu) zostanie przegłosowana, to zaskarżenie tej uchwały do sądu ma szanse jej unieważnienia?

  Z góry dziękuję z opinie i pozdrawiam
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime4-10-2010 zmieniony [Blog]
   
  Albo odwołanie (oczywiście imienne, z imienia i nazwiska), albo rezygnacja, najlepiej na zebraniu ustna zapisana do protokołu lub pisemna na ręce tego członka zarządu, który zostaje.
  W razie złożenia rezygnacji, uchwała "o przyjęciu rezygnacji" jest niepotrzebna.

  Z tego co piszesz wynika, że to nie jest uchwała o odwołaniu, lecz o powołaniu nowych członków zarządu z informacją, że jakichś dwóch dotychczasowych członków "rezygnuje", czy właściwie zamierza zrezygnować. Taka informacja w uchwale jest nic niewarta. Jeżeli ci rezygnujący się rozmyślą i nie zrezygnują, a przyjmiecie tę uchwałę, to będziecie mieli zarząd 7-osobowy.
  Nie widzę powodu do uchylenia uchwały, ale musicie mieć świadomość konsekwencji - ewentualnego powiększenia zarządu i późniejszych konfliktów między "starymi" a "nowymi".

  Najlepiej poprosić osoby noszące się z zamiarem rezygnacji o złożenie oświadczenia o rezygnacji na piśmie osobie, która w zarządzie pozostaje.
  Jeżeli nie uda się tego zrobić przed zebraniem a osoby te na zebraniu się nie pojawią, powinniście zmienić treść uchwały i podjąć decyzję o ich ewentualnym odwołaniu.
  Powołanie nowych członków proponuję przełożyć do odrębnej uchwały - wybierzecie tylu, ile miejsc faktycznie się zwolni po przegłosowaniu pierwszej uchwały.
  borek:1. Mamy 3 osobowy zarząd
  2. Dwóch członków zarządu chce zrezygnować z pełnienia tej funkcji
  3. Obecny zarząd zmienił właśnie firmę, która administruje naszym osiedlem
  4. Jeden z członków zarządu jest pracownikiem wybranej przez zarząd firmy administrującej

  Chyba nie "jeden", a jedyny, który nie rezygnuje?
 1. A mnie dziwi tych 4 kandydatów. Kto już ich "namaścił"? Przecież na zebraniu może zgłosić się jeszcze ktoś inny
  •  
   CommentAuthorborek
  • CommentTime4-10-2010 zmieniony
   
  koziorozka:A mnie dziwi tych 4 kandydatów. Kto już ich "namaścił"? Przecież na zebraniu może zgłosić się jeszcze ktoś inny


  Swego czasu zarząd zamieścił na tablicach ogłoszeniowych informację, że zbiera kandydatury do zarządu w związku z chęcią rezygnacji dwóch członków obecnego zarządu.

  Doprecyzuję.

  Uchwała, której projekt nam przedłożono składa się z dwóch części:

  1. Pierwsza część mówi o odwołaniu dwóch członków zarządu (jak pisałem wcześniej bez podania imion i nazwisk odwoływanych)
  2. Druga część zawiązana jest z powołanie dwóch nowych członków zarządu (z zaproponowanych czterech), którzy zastąpią odwołanych

  Z tego co wiem zarząd planuje w całości obiegowe zbieranie głosów za podjęciem tej uchwały.

  owner:
  Chyba nie "jeden", a jedyny, który nie rezygnuje?


  Nie, ten który pracuje obecnie w firmie administrującej naszym osiedlem (pełni funkcję Administratora z ramienia firmy na naszym osiedlu) z nieoficjalnych informacji chce zrezygnować. Zostać ma inna osoba z zarządu.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime4-10-2010 zmieniony
   
  1. Pierwsza część mówi o odwołaniu dwóch członków zarządu (jak pisałem wcześniej bez podania imion i nazwisk odwoływanych)

  Kogo konkretnie odwołacie, jeśli w uchwale nie ma nazwisk?
  2. Druga część zawiązana jest z powołanie dwóch nowych członków zarządu (z zaproponowanych czterech), którzy zastąpią odwołanych

  Jeżeli w uchwale jest 4 kandydatów, a chodzi o wybór tylko dwóch osób, to jak ludzie mają zaznaczyć, na kogo głosują?
  Jeżeli przyjmiecie uchwałę w tym brzmieniu, do zarządu wejdą wszyscy kandydaci.
 2. Ten brak nazwisk to oczywiście duża wada, ale głosowanie o odwołaniu i powołaniu w jednej uchwale jest dobre, bo zabezpiecza przed czarnym scenariuszem, że zarząd odwołacie a nowego nie powołacie.
  Jak obiegiem można wybrać dwu kandydatów z 4 też nie rozumiem, bo zwykła większość przecież nie wystarcza.
  •  
   CommentAuthorborek
  • CommentTime4-10-2010
   
  owner:
  Jeżeli w uchwale jest 4 kandydatów, a chodzi o wybór tylko dwóch osób, to jak ludzie mają zaznaczyć, na kogo głosują?
  Jeżeli przyjmiecie uchwałę w tym brzmieniu, do zarządu wejdą wszyscy kandydaci.


  W projekcie jest zamieszczona tabela. W pierwszej kolumnie są cztery nazwiska, w drugiej współwłaściciele mają się podpisać przy dwóch nazwiskach kandydatów na których chcą głosować.
 3. borek:Czy mam rację? Czy jeżeli uchwała w obecnym kształcie (bez podania nazwisk odwoływanych członków zarządu) zostanie przegłosowana, to zaskarżenie tej uchwały do sądu ma szanse jej unieważnienia?

  Uchwała jest źle napisana i posiada wiele wad prawnych . W przyszłości może rodzić problemy dla wspólnoty.
  Należałoby zmienić jej tekst.
  •  
   CommentAuthorborek
  • CommentTime5-10-2010
   
  A dlaczego wiele? Szczerze mówiąc myślałem, że projekt tej uchwały ma jeden zasadniczy błąd - czyli brak podania nazwisk odwoływanych członków zarządu.
  Jakie jeszcze wady prawne Twoim zdaniem występują w tym projekcie?
 4. My stosujemy taki tekst uchwały w sprawie zmiany w składzie zarządu.

  Uchwała nr ......... / 20...............


  Właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową ".............." przy ul. ................ w Jaśle na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 85 z dnia 27 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami) w głosowaniu jawnym uchwalają co następuje:


  § 1

  W związku z rezygnacją Pani/Pana …………………………….;.………………………… z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ".....................";
  z dniem ……………………………. roku odwołuje się wyżej wymienioną/nych z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „..........................”

  § 2

  1. Powołuje się do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „...........................” :
  a) .................................................................... nr dow. os. ………………………..PESEL ………………………..
  b) .................................................................... nr dow. os. ………………………..PESEL ………………………..

  2. Nowy Zarząd rozpoczyna pełnienie swojej funkcji z dniem podjęcia niniejszej uchwały w składzie:
  a) .................................................................... nr dow. os. ………………………..PESEL ………………………..
  b) ..................................................................... nr dow. os. ……………………… PESEL ………………………..
  c) ..................................................................... nr dow. os. ………………………. PESEL ………………………..

  § 3

  1. Pełnomocnictwo obejmuje wykonywanie czynności zwykłego zarządu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowe „.......................” zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 85 z 1994 roku z późniejszymi zmianami).
  2. Udziela się pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie bankowym WM „...............”
  3. W przypadku czynności przekraczających zarząd zwykły konieczna jest zgoda większości współwłaścicieli.

  § 4

  1. Członkowie Zarządu WM sprawują funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.
  2. Członkom Zarządu WM przysługuje prawo do zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem spraw Wspólnoty na podstawie udokumentowanych wydatków (faktur). W razie wątpliwości rozstrzygają Właściciele lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową "................" poprzez podjecie stosownej uchwały.
  3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
  •  
   CommentAuthorowner
  • CommentTime5-10-2010 zmieniony [Blog]
   
  Ta uchwała też ma wady prawne. Wiele wad.
  weles1478:My stosujemy taki tekst uchwały w sprawie zmiany w składzie zarządu.
  Właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową ".............." przy ul. ................ w Jaśle

  Dlaczego w Jaśle, a nie we Wrocławiu?
  weles1478:w głosowaniu jawnym

  Ustawa nie przewiduje możliwości utajnienia głosowania nad uchwałą, więc ten punkt jest bezprzedmiotowy.
  weles1478:W związku z rezygnacją Pani/Pana (...) z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z dniem (...) roku odwołuje się wyżej wymienioną/nych z funkcji członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

  Jeżeli rezygnacja została złożona prawidłowo, to już nie ma kogo odwoływać, bo z dniem złożenia rezygnacji (oświadczenie woli - art. 61 kc.) osoba ta nie jest już członkiem zarządu.
  weles1478:1. Pełnomocnictwo obejmuje wykonywanie czynności zwykłego zarządu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowe (...) zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali

  Jakie pełnomocnictwo?
  Zarząd wspólnoty jest jej organem, a nie pełnomocnikiem. Uprawnienia zarządu wynikają bezpośrednio z ustawy i nie trzeba ich przepisywać do uchwały.
  weles1478:2. Udziela się pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie bankowym WM (...)

  To jest czynność zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo nie jest do tego potrzebne. Przypomnę: zarząd jest organem wspólnoty, a nie pełnomocnikiem.
  Właściciele nie mogą uchwałą ograniczyć uprawnień ustawowych zarządu, więc nie powinni podejmować uchwał w sprawach zwykłego zarządu. To jest domena zarządu wspólnoty.
  weles1478:1. Członkowie Zarządu WM sprawują funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

  Ten zapis jest sprzeczny z ustawą o własności lokali:
  Art. 28. Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

  Nie można uchwałą pozbawić właściciela prawa, zagwarantowanego ustawą. Takie sformułowanie w uchwale jest prawnie nieskuteczne. Mimo przyjęcia takiej uchwały, właściciel lokalu będący członkiem zarządu i tak ma prawo żądać wynagrodzenia, a w razie odmowy wspólnoty - dochodzić roszczenia przed sądem.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego