Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorCaban
  • CommentTime25-02-2011 zmieniony
   
  Zgodnie z art. 74 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalanego dla celów emerytalnych, przysługuje bonifikata w opłacie rocznej w wysokości 50 proc. Chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłoszone przez prezesa GUS.
  "Średnia krajowa za 2010 rok" a wynosi obecnie 3224,98 zł

  Starając się o bonifikatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu składamy wniosek w którym należy podać wysokość dochodu na członka rodziny w formie oświadczenia.
  I tu jest pytanie - podajemy netto, czy brutto wysokości dochodu na członka rodziny ?
  Czy takie oświadczenie o dochodzie powinno zawierać następujące dane:
  - dochód brutto (pomniejszony o koszty uzyskania przychodu)
  - podatek należny
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - składki na ubezpieczenie społeczne ??
  Czy powinno zawierać całkowity dochód brutto ?

  W tym wniosku miedzy innymi czytamy:

  -WYSOKOŚĆ DOCHODU.
  "Trzeba podać wysokość dochodu na członka rodziny. Sumuje się w tym celu
  wszystkie dochody rodziny i dzieli je przez liczbę jej członków. Wysokości dochodu nie muszą podawać
  wnioskodawcy starający się o bonifikatę uznaniową, muszą oni jednak uzasadnić, dlaczego o nią
  występują (np. fundacja, która zamierza prowadzić działalność charytatywną)."

  Drugie pytanie:
  Czy pod pojęciem "Średnia krajowa za 2010 rok" a wynosząca 3224,98 zł - to jest średnia brutto, czy netto ?
  Moim zdaniem to jest brutto !Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją
  •  
   CommentAuthoracaban
  • CommentTime28-02-2011
   
  nie wiem czy jest sens się interesowa ć tym tematem skoro od przyszłego roku ma być już zniesione pojecie uzytkowanie wieczyste gruntu a własność, poczytaj wątek " uzytkowanie wieczyste gruntu.
  •  
   CommentAuthor1xxx1
  • CommentTime27-09-2011
   
  Witam jak złożyłem wniosek 09.08.2011 czyli w ostatnim dniu ,to urząd ma prawo nie uwzględnić mi bonifikaty z racji tego że cała procedura z tym związana nie zakończyła się w ostatnim dniu składania wniosków czyli data 09.08.2011 ? ,bo według mnie aby załapać się na bonifikatę wystarczy złożyć wniosek z kompletem dokumentów w terminie i tak było a niezbyt rozgarnięta pani w urzędzie miejskim w Kolbuszowej mówi ..dlaczego Pan nie złożył papierów wcześniej,Ja złożyłem terminowo a skoro według pani konieczne było złożenie wniosku wcześniej tak ażeby dostać decyzję przed datą po (wyżyj ),to wystarczyło ludzi nie wprowadzać w błąd tylko końcowy termin składania wniosku skrócić o jeden miesiąc na datę 09.07.2011. Jak z tym jest proszę o odp...
 1. 1xxx1:Witam jak złożyłem wniosek 09.08.2011 czyli w ostatnim dniu ,to urząd ma prawo nie uwzględnić mi bonifikaty z racji tego że cała procedura z tym związana nie zakończyła się w ostatnim dniu składania wniosków czyli data 09.08.2011 ? ,bo według mnie aby załapać się na bonifikatę wystarczy złożyć wniosek z kompletem dokumentów w terminie i tak było a niezbyt rozgarnięta pani w urzędzie miejskim w Kolbuszowej mówi ..dlaczego Pan nie złożył papierów wcześniej,Ja złożyłem terminowo a skoro według pani konieczne było złożenie wniosku wcześniej tak ażeby dostać decyzję przed datą po (wyżyj ),to wystarczyło ludzi nie wprowadzać w błąd tylko końcowy termin składania wniosku skrócić o jeden miesiąc na datę 09.07.2011. Jak z tym jest proszę o odp...


  Czy chodzi o bonifikatę w opłacie za przekształcenie? Jeżeli tak, to decyduje stan prawny w chwili wydania decyzji dotyczącej tej opłaty a nie stan prawny, który obowiązywał w momencie złożenia wniosku.
  Wynika to z tego, że zniesienie obowiązku udzielania bonifikat było następstwem uchylenia przepisu przez Trybunał Konstytucyjny.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorajor3
  • CommentTime28-09-2011
   
  Ja też mam z tym problem! Przed chwilą się dowiedziałem że 9 września weszła a 9 października się uprawomocni ustawa wg której nie ma już bonifikat. Złożyliśmy wniosek w maju ale wszystko się przeciągnęło z powodu błędów w księgach wieczystych a teraz nie będziemy objęci bonifikatą! czy to prawda czy wymysł pani z gminy??????????
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime28-09-2011 zmieniony [Blog]
   
  Ja też mam z tym problem! Przed chwilą się dowiedziałem że 9 września weszła a 9 października się uprawomocni ustawa wg której nie ma już bonifikat.
  Złożyliśmy wniosek w maju ale wszystko się przeciągnęło z powodu błędów w księgach wieczystych a teraz nie będziemy objęci bonifikatą! czy to prawda czy wymysł pani z gminy??????????
  Musimy rozgraniczyć . Przekształcenie gruntu z zasobów Skarbu państwa i z zasobów Gminy to są dwie odrębne sprawy.
  Jeżeli chodzi o Skarb Państwa nic się nie zmieniło , bonifikaty są, tak jak jest zapisane w ustawie.
  Jest jeden wyjątek, że do przekształcenia gruntu dojdzie jeżeli wnioski złoży w dużych wspólnotach ponad 50% ogółu właścicieli lokali ( w małych wszyscy) i żaden z pozostałych właścicieli się nie sprzeciwi.
  Natomiast zasady sprzedaży dotyczące gruntu z zasobów Gminy , ustalają same Gminy (Rada Gminy) w tym też i bonifikaty.
  Jeżeli Pani z Gminy tak powiedziała, że nie ma bonifikat, to znaczy, że gmina nie opracowała zasad sprzedaży gruntu (przekształcenia wieczystego we własność) i nie ma bonifikat. UoWL ; UoGN ;
 2. "Niekiedy tylko część użytkowników składa wnioski licząc na to, że urząd zawiesi postępowanie i „zatrzymają” prawo do bonifikaty a w międzyczasie uregulują sytuację prawną (np. sąd wyda postanowienie wyrażające zgodę na przekształcenie) – tak jednak nie jest, ponieważ urząd nie będzie mógł zawiesić postępowania a wyda jedynie decyzję odmowną.

  Dlatego warto z wnioskiem o przekształcenie się pospieszyć, ponieważ z bonifikat można będzie skorzystać wyłącznie do sierpnia 2011 roku bez względu na datę złożenia wniosku, innymi słowy, jeżeli nawet wniosek złożony zostanie w tym roku, ale powstaną przeszkody, które spowodują zawieszenie postępowania – organ będzie musiał w tym przypadku brać pod uwagę stan prawny z daty orzekania.

  Można to zobrazować na następującym przykładzie: wszyscy użytkownicy złożyli wnioski, jednak w toku postępowania jeden z nich zmarł – w takiej sytuacji organ zawiesi postępowanie do czasu uregulowania następstwa prawnego po zmarłym, jeżeli spadkobierca zostanie ujawniony po lipcu 2011 roku, gdy utracą moc przepisy dotyczące bonifikaty – ta nie zostanie już udzielona, organ będzie orzekał wg. stanu na dzień wydawania decyzji a nie wg. stanu prawnego , który obowiązywał w dacie złożenia wniosku."


  Więcej na ten temat:
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/1086-uzytkowanie-wieczyste---bonifikaty-tylko-do-sierpnia-2011-roku

  "Mimo uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny przepisu nakładającego na samorządy obowiązek udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - te w niektórych gminach będą nadal udzielane.

  Trybunał zdjął jedynie z gmin taki obowiązek, natomiast ostateczna decyzja zawsze należy do gminnych władz, które mogą system bonifikat utrzymać."

  http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/rynek-nieruchomosci/1251-uzytkowanie-wieczyste-gminy-nadal-beda-udzielac-bonifikat-Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorajor3
  • CommentTime21-09-2012
   
  Witam! Proszę mi odpowiedzieć czy wnioski o bonifikatę muszą składać wszyscy właściciele lokali czy tylko ci co chcą bo ostatnio Pani w gminie twierdziła że wszyscy muszą ubiegać się o bonifikatę. Dla mnie to zupełne głupstwo gdyż jak można kogoś ZMUSZAĆ aby płacił mniej niż powinien. Skoro ma ochotę zapłacić całość należnej sumy to już jego sprawa. Bardzo proszę o szybką odp.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime21-09-2012
   
  Z wnioskiem o przekształcenie wieczystego we własność składają wszyscy właściciele, ale ponad 50 musi dokonać wykupu. Inaczej sprawa jest zawieszana na kołku . Przekształcenia nie ma ... .Przynajmniej tak jest u Mnie... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorajor3
  • CommentTime21-09-2012
   
  Wniosek o przekształcenie złożyliśmy wszyscy i jest sporządzony operat szacunkowy. Każdy ma wyliczoną kwotę wg udziału. Moje pytanie dotyczyło bonifikaty którą mogą uzyskać właściciele lokali.Czy wszyscy muszą się ubiegać o bonifikatę!!
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime21-09-2012 zmieniony
   
  ajor3:Czy wszyscy muszą się ubiegać o bonifikatę!!
  Skoro ma ochotę zapłacić całość należnej sumy to już jego sprawa.

  Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności jest indywidualną sprawą każdego właściciela lokalu i nie ma to nic wspólnego z zarządzaniem nieruchomością.
  O bonifikatę nie muszą się ubiegać wszyscy właściciele lokali , ale jak dają, to uważam, że trzeba brać .
  Jednak odsyłam do zasad ustalonych w danej Gminie. Nie ma "jednolitych zasad", które "z urzędu" obowiązują we wszystkich Gminach (pomijam te wynikające z ustawy). UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego