Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. W 2008r. zmarła moja mama. W masie spadkowej pozostawiła mieszkanie własnościowe oraz udział w 1/4 w działce i posesji budynku, który ma 4 lokale mieszkalne. Są to lokale własnościowe z udziałem 1/4 w działce i posesji. W maju 2009r. tj po około 5 m-cach po śmierci mojej mamy jeden ze współwłaścicieli postawił na podwórku 2 wiaty budowlane o powierzchni 25mkw każda. Zwróciłam uwagę, że nie nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli, przecież moja mama nie żyła i jeszcze 3 innych współwłaścicieli. Odpowiedział, że nie nie ma właścicieli bo przecież nie żyją i nie żadnego obowiązku nikogo prosić o zgodę. Ja i brat byliśmy jedynymi spadkobiercami po mojej mamie. Jeszcze w momencie budowy wiat nie przeprowadziliśmy (wraz z bratem) postępowania o odrzucenia spadku. Czy mój sąsiad miał prawo postawić wiaty i jak powinien załatwić zgodę nieżyjących współwłaścicieli. Uważam, że winien zwrócić sie do sądu. W wyniku postepowania sądowego zostaliśmy z bratem współwłaścicielami lokalu mieszkalnego i udziału w działce. Wydaje mi się, że zostało naruszone prawo własności. Czy niezyjącego współwłaściciela przy wymaganiu jego zgody jest ignorowane?
  Aktualnie ja teraz chcę też złożyć zgłoszenie na wybudowanie 1 wiaty budowlanej a wiem, że jeden ze współwłaścicieli nie żyje. Czy wystarczy mi tylko zgoda żyjących współwłaścicieli. Będę wdzięczna za podpowidź.
 2. Potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, ponieważ mamy tu do czynienia z podziałem quoad usum, czyli podziałem rzeczy wspólnej do wyłącznego korzystania.
  Zgoda może być jednak wyrażona w sposób dorozumiany przez czynności konkludentne, innymi słowy - jeżeli nikt się nie sprzeciwia, to znaczy, że wszyscy się zgadzają.
  W razie braku zgody współwłaściciel rzeczy wspólnej może wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na wyłączne korzystanie, z drugiej strony - o dopuszczenie do współposiadania.

  Poza tym postawienie wiaty budowlanej w takim przypadku wymaga pozwolenia na budowę, jak rozumiem nie ma ona charakteru tymczasowego w związku z prowadzonym remontem.


  Pomocne orzecznictwo:

  z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt: II OSK 1443/06:

  "Jest poza sporem, że garaż blaszany stanowi obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b - Prawa budowlanego. Usytuowanie jego nie będzie wymagało pozwolenia na budowę jedynie wówczas, gdy spełniać on będzie warunki wynikające z treści art. 29 ust. 1 i 2 - Prawa budowlanego. W niniejszej sprawie tego rodzaju sytuacja nie zachodzi. Żadna z przesłanek wymienionych w art. 29 i 30 - Prawa budowlanego, zwalniająca od uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) nie zaistniała w niniejszej sprawie. Nawet gdyby założyć, że przedmiotowy garaż jest obiektem o charakterze tymczasowym, to nie można zaliczyć go do eksponatów wystawowych (art. 29 ust. 1 pkt 25 cyt. ustawy) nie jest też obiektem przeznaczonym do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych (art. 29 ust. 1 pkt 24 cyt. ustawy), jak również obiektem tymczasowym przewidzianym do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12 cyt. ustawy). Tak więc postawienie przedmiotowego obiektu wymagało uprzedniego uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Bez znaczenia, jak to już wyżej zaznaczono, było czy pozostawał on trwale związany z ziemią czy też nie...Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że posadowienie przez inwestora przedmiotowego garażu nastąpiło w warunkach samowoli budowlanej."

  Treść orzeczenia na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/orzecznictwo-sadowe/1181-ii-osk-144306-garaz-blaszany-z-pozwoleniem-na-budowePrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego