Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorZarzadca.pl
  • CommentTime30-07-2011 zmieniony
   
 1. sprawozdanie finansowe wspólnoty powinno zawierac zaliczke na część wspólną ,poniesine koszty z zaliczki na część wspólna czyli rozliczenie tej zaliczki
  zaliczkę na fundusz remontowy ,oraz poniesione koszty funduszu remontowego
  zaliczke na media ,oraz poniesione koszty
  stany rachunków bankowych na koniec roku
  sprawozdanie powinno byc czytelne nie tylko cyferki ale i opisowe na co zostały wydane wasze pieniązki właściciewl powinien wiedzieć co dzieje sie w wspólnocie na co wydawane sa pieniadze i komu,przecież to wasz dom a nie zarzadcy czy ksiegowej .
  jeszcze raz powtarzam sprawozdanie musi być czytelne i zrozumiałe dla wszystkich:shamed:
 2.  
  Ustawa o własności lokali nakłada obowiązek składania właścicielom lokali rocznego sprawozdania ze swojej działalności (patrz: art.30, ust.1, pkt 2 i ust.2 pkt 3). To właśnie na podstawie pisemnego, przejrzystego i rzeczywistego sprawozdania z działalności, (którego integralną częścią jest sprawozdanie finansowe), członkowie wspólnoty powinni aprobować, bądź nie, działalność swoich przedstawicieli w Zarządzie. Taka aprobacja winna znaleźć wyraz w wynikach głosowania nad uchwałą, w sprawie udzielenia - Zarządowi WM - a b s o l u t o r i u m. Wytyczne prawne są w tej sprawie jasne i jednoznaczne: „sprawozdanie nie może jednak ograniczać się jedynie do przedłożenia danych finansowych, lecz winno zawierać o p i s działań zarządu, aby właściciele mieli możliwość zapoznania się z ich skutkami „. Sądy nie podzieliły też argumentacji pozwanej, że wystarczające jest złożenie przez zarząd sprawozdania na zebraniu. Wyrok jest prawomocny (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny z dnia 7 sierpnia 2008 roku, sygn. akt: I Aca 601/08). . Taki wyrok oznacza ni mniej ni więcej, że roczne sprawozdanie z działalności Zarządu powinno:
  1/ mieć wymiar pisemny,
  2/ nie może być zastąpione sprawozdaniem finansowym,
  3/ zawierać taki opis działań Zarządu, aby właściciele mieli możliwość zapoznania się z ich skutkami (m.in. jakie Zarząd działania podejmował, co się sprawdziło a co nie, itd.),
  4/ dokonywać oceny wykonania Planu Gospodarczego, wskazanie przyczyn ewentualnych odchyleń od planu (czego się nie udało zrealizować i dlaczego) oraz wskazanie najważniejszych problemów do rozwiązania w przyszłym roku
  5/ być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime28-08-2011
   
  Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe wspólnoty?
  Uważam, ze o tym decyduje wspólnota jako ogół właścicieli lokali podejmując stosowną uchwałę. SF powinno być odzwierciedleniem naliczonej zaliczki , by każdy właściciel mógł sobie sprawdzić takie sprawozdanie sprawdzić, porównać, przygotować odpowiednie pytania na zebranie.
  Jeżeli WM posiada jakieś pożytki to i one powinny znaleźć się w SF zgodnie z zapisem ustawy o rachunkowości. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorors
  • CommentTime28-08-2011
   
  Odnoszę wrażenie że w tym wątku pojawiają się dwa zupełnie różne problemy:

  1. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe.
  2. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności Zarządu (oprócz sprawozdania finansowego)

  Sprawozdanie finansowe jest prostsze - bo wynika bezpośrednio z zapisów księgowych. W zasadzie przy dobrym planie kont wystarczy proste zestawienie naliczonych zaliczek i poniesionych kosztów + rozbicie szczegółowe dla kont bardziej "ogólnych" jak np. bieżące naprawy i konserwacja. Dodatkowo w przypadku inwestycji czynionych z FR należy je dokładnie opisać.

  Wg mnie opisywanie pozycji: zużycie wody czy koszt ogrzewania części wspólnych nie ma sensu, bo będzie tylko przepisywaniem kwot z tabelki.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime28-08-2011
   
  baki kasia: sprawozdanie powinno być czytelne nie tylko cyferki ale i opisowe
  Oczywiście, nie tylko przedstawienie ile złotówek wydano np. za zużycie zimnej i ciepłej wody, ale też i za ile konkretnie m3 zapłacono te pieniążki.
  baki kasia: sprawozdanie musi być czytelne i zrozumiałe dla wszystkich
  Tu poprzeczka została podwyższona stanowczo za "wysoko". Jak myślisz, jaki procent właścicieli rozumie sprawozdanie finansowe ?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-08-2011
   
  rozbicie szczegółowe dla kont bardziej "ogólnych" jak np. bieżące naprawy i konserwacja.
  Uważam, że "kont bardziej ogólnych" nie powinno się stosować w ewidencji pozaksięgowej wspólnoty . nie ma co naśladować SM. Zaliczka winna odzwierciedlać wszelkie wydatki / koszty utrzymania nieruchomości (NW i ,lokali). Na takim sprawozdaniu finansowym buduje się uchwałę o stawkach służących do naliczenia zaliczek. UoWL ; UoGN ;
 3. nie wiem ile osób rozumie sprawozdanie ale obowiązek wykonania ustawy musi być jeśli nawet ktoś nie rozumie to po to jest księgowa czy zarzadca aby tym co nie rozumieją wyjasnić,anie chować głowy w piasek
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-09-2011
   
  baki kasia:nie wiem ile osób rozumie sprawozdanie ale obowiązek wykonania ustawy musi być jeśli nawet ktoś nie rozumie to po to jest księgowa czy zarzadca aby tym co nie rozumieją wyjasnić,anie chować głowy w piasek
  Jaki obowiązek ustawy?... kochana we wspólnotowych zaliczkach nie praktykuje się zbiorczych pozycji zobowiązań, wspólnota to nie SM czy czynszówki.:sad:
  Sprawozdanie z ewidencji pozaksięgowej powinno być odzwierciedleniem zaliczki, a nie dokumentem niespólnym z zaliczką . Na tym właśnie polega kontra właścicieli lokali nad kosztami utrzymania nieruchomości. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime5-09-2011
   
  Z poniższego wyroku dowiadujemy się że sprawozdanie zarządu (w tym sprawozdanie finansowe) musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu.
  "...Niezależnie od powyższego, Sąd Apelacyjny podziela pogląd skarżących, że uchwała ta (nr l) jest sprzeczna z prawem. Nie można zgodzić się z Sądem Wojewódzkim, że kwestia tego, czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez uprawnione do tego osoby, czy nie, nie ma w sprawie żadnego znaczenia[...]
  Skoro zatem ustawa nakłada na wspólnotę obowiązek corocznych obrad nad sprawozdaniem zarządu, to winien to być dokument pochodzący od zarządu. Przepis art. 29 ust. 1 ustawy zobowiązuje zarząd do złożenia ze swej działalności rocznego sprawozdania. Tymczasem sprawozdanie udostępnione właścicielom pozwanej Wspólnoty wymogu tego nie spełnia. Kierownik administracji (a zatem osoba najprawdopodobniej umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu) nie podpisał go, a jedynie sporządził adnotację, że uczyni to po jego sprawdzeniu. Wynika z powyższego, że zebranie właścicieli w dniu 21 maja 1997 r. obradowało i zatwierdziło jedynie projekt sprawozdania, co jest niewątpliwie sprzeczne z wymogami art. 30 ustawy. Projekt sprawozdania nie mógł być przedmiotem obrad, ani tym bardziej nie mógł stanowić podstawy do udzielenia zarządowi absolutorium
  ... " - SA w Warszawie I ACa 282/99 .

  Natomiast w pozostałych kwestiach związanych z opracowaniem planu finansowego polecam artykuł:
  "Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej- postawy prawne" , na stronie:
  http://www.zarzadca.pl/content/view/153/53/
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-09-2011 zmieniony
   
  daarek:Natomiast w pozostałych kwestiach związanych z opracowaniem planu finansowego polecam artykuł:
  "Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej- postawy prawne" ,
  Czy naprawdę nie można inaczej, tylko trzeba wzorować się na bilansie wynikającym z UoR?
  Sprawozdanie finansowe wspólnoty to nie bilans w rozumieniu ustawy . Nie wiem skąd taki ciąg do Bilansu rodem z SM-u tam zaproponowany, wspólnota to nie spółdzielnia mieszkaniowa, czy inny podmiot budżetowy prowadzący ewidencje w oparciu o ustawę o rachunkowości. :tongue: UoWL ; UoGN ;
 4. Witam. Mam pytanie odnośnie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Czy w sprawozdaniu na koniec roku może występować różnica między poniesionymi kosztami a przychodami dotyczącymi centralnego ogrzewania i wody i kanalizacji? Czy muszą się one po rozliczeniu mediów zrównać do 0? Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime30-01-2015 zmieniony
   
  Po pierwsze, tu masz wzory takich sprawozdań
  http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe
  Po drugie - na koniec oku zawsze występuje różnica między kosztami (wydatkami) a wpłaconymi przez właścicieli zaliczkami i innymi przychodami i właściciele decydują, co z tymi pieniędzmi zrobić.
  Nadpłaty na mediach wspólnota zwraca właścicielom (najczęściej zalicza im na poczet przyszłych zaliczek, ale są i takie wm, które zwracają im na konto).
  Nadpłata na tzw. eksploatacji (bieżące utrzymanie części wspólnej) może być uchwałą przekazana np. na f. remontowy.
 5. "Nadpłaty na mediach wspólnota zwraca właścicielom (najczęściej zalicza im na poczet przyszłych zaliczek, ale są i takie wm, które zwracają im na konto).
  Nadpłata na tzw. eksploatacji (bieżące utrzymanie części wspólnej) może być uchwałą przekazana np. na f. remontowy." - to wiem , ale chodzi mi o to, że w naszym sprawozdaniu na koniec roku już po rozliczeniu kosztów zużycia wody, przychody (zaliczki +opłaty stałe) nie równają się kosztom (faktury za wode). W niektórych wspólnotach przychody=kosztom a w niektórych nie, czy popełniliśmy błąd w rozliczeniach i dlatego się nie zgadza? czy taka sytuacja jest po prostu normalna?
 6. już po rozliczeniu kosztów zużycia wody, przychody (zaliczki +opłaty stałe) nie równają się kosztom (faktury za wode)

  Nadal nie rozumiem.
  Co nazywasz rozliczeniem? Bo ja takie działanie:
  Koszt (faktury od dostawcy wody) minus suma wpłaconych zaliczek = rozliczenie (nadpłata/niedopłata)
  •  
   CommentAuthorgecon
  • CommentTime30-01-2015 zmieniony
   
  tu masz wzory takich sprawozdań
  http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe

  Sorry - ale na jakiej to podstawie wspólnota ma wykonywać sprawozdanie finansowe?

  Który z fachowym portali ma rację?

  "...Z punktu widzenia obowiązków podatkowych treść sprawozdania finansowego nie jest zatem obojętna, należy sporządzić ten dokument w taki sposób, aby na jego podstawie możliwe było ustalenie wszystkich przychodów, kosztów celem ustalenia wykazania dochodu i wyliczenia podatku[...]Stwierdzić zatem należy, że właściciele lokali, choć mają bezpośredni wpływ na treść sprawozdania finansowego, ponieważ to oni w drodze uchwały winni ustalić jego formę, czy sposób sporządzenia, to jednak nie są w tym zupełnie dowolni. Muszą mieć na uwadze przepisy prawa finansowego, w szczególności ustawę o rachunkowości która obowiązuje również wspólnoty mieszkaniowe, choć w znacznie okrojonym zakresie. Okrojonym w tym znaczeniu, że wspólnota mieszkaniowa może prowadzić pozaksięgową ewidencję księgową – a zatem nie będą miały do niej zastosowania te przepisy ustawy o rachunkowości, które regulują kwestie związane z prowadzeniem ewidencji księgowej. W pozostałym zakresie ustawa ta do wspólnoty ma pełne zastosowanie..."
  http://www.zarzadca.eu/ekspert_radzi/36/co-powinno-zawierac-sprawozdanie-finansowe

  "...Ustawa o własności lokali nie wprowadza żadnych regulacji na temat formy i zawartości sprawozdania zarządu. Stosuje się więc do niego wymogi rzetelności kompletności i czytelności.
  Musi zawierać także część finansową i winny być do niego załączone kopie dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia zestawienia, w tym kopie faktur wystawionych przez dostawców mediów. Część finansowa sprawozdania nie podlega rygorom przewidzianym w przepisach o rachunkowości.
  Przy jego składaniu nie obowiązuje formalizm. Nie ma w związku z tym przeszkód, aby zostało ono przedstawione tylko ustnie. Będzie ono miało formę uproszczoną i zawierać będzie przede wszystkim rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku kalendarzom – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku[...]
  Przy tym, jak wskazuje się w judykaturze (zob. uzasadnienie wyroku SA w Katowicach z dnia 08.02.2013 r., V ACa 533/12), do sprawozdania winny być także załączone kopie dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia zestawienia przychodów i wydatków wspólnoty, w tym kopie faktur wystawionych przez dostawców mediów, by umożliwić członkom wspólnoty dostępu do informacji o jej kondycji finansowej oraz kontroli pracy zarządu, co ma również służyć ochronie wspólnoty przed ewentualnymi nadużyciami..."
  http://www.administrator24.info/artykul/id6010,co-nowego-w-orzecznictwie-sprawozdanie-zarzadu-wspolnoty-mieszkaniowej-zaklocanie-ciszy-w-budynkach-wielorodzinnych
  •  
   CommentAuthorKowal
  • CommentTime30-01-2015
   
  koziorozka - chyba nigdy nie robiłaś osobiście takiego rozliczenia, a ja to właśnie robię w tej chwili.
  Koszt (faktury od dostawcy wody) minus suma wpłaconych zaliczek = rozliczenie (nadpłata/niedopłata)

  Ten wzór dotyczy PRÓŻNI.
  We WM dochodzą jeszcze STRATY WODY.
  czaarna45 - Te straty wody są z różnych przyczyn, np. kradzieże , wycieki czy błędy wodomierzy. Nie wiem jak u was dokonuje się tych odczytów i z jaką dokładnością. Jeżeli robi to właściciel to z natury zaniża (nie podaje ułamków m2), i jak np. u mnie jest około 70 wodomierzy to tylko z tego tytułu brak jest kilkunastu lub kilkudziesięciu m2. Ja u siebie tę pozycję nazwałem UCHYB WODY, ale nie nazwa jest ważna ale zaznaczenie jej kosztu. Oczywiście ta pozycja przypada do rozliczenia właścicielom wg ich udziałów.
 7. Dostawcy wody zapłaciłam 100 zł. Właściciele wpłacili 115 zł. Rozliczenie = 15 zł nadpłata wykazana w sprawozdaniu finansowym.
  Jak to 15 zł podzielić, jaka jest różnica wskazań liczników (uchyb), kto zapłacił więcej, kto ma zaległości, jaka część to koszty stałe a jaka zmienne to ważne konkrety, ale nie wsadzam ich do sprawozdania finansowego.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime30-01-2015 zmieniony
   
  W mojej wspólnocie sprawozdanie finansowe jest do kitu. Jest po prostu nieczytelne dla wszystkich z wyjątkiem ksiegowej. Jest to bowiem typowe sprawozdanie księgowe.
  Dyskusja wygląda tak. Jak pan doda tą rubrykę to tej odejmie od tamtej i doda do tej czwartej to otrzyma pan to, o co pan pyta.
  Jakiś bilans za cztery lata wynosi np 35 000zl plus , a właściciele są zadłużeni na 30 000zl.
  Nie wiem np: ile długów zostało zapłaconych z poprzedniego roku w danym roku rozliczeniowym.nie widać tego w sprawozdaniu.
  Moim zdaniem jedynym czytelnym i prawidłowym sprawozdaniem powinno być rozliczenie każdego właściciela indywidualnie.Ale dla mojego zarządcy to jest przestepstwo bo niby , nie można ujawniać danych osobowych i takie tam inne dyrdymałki. Ale wszystkim jest z tym dobrze.No i dobrze.
 8. Jak mnie wybierano do zarządu, to sprawozdania też wyglądały jak ciemna magia albo taki szyfr:
  http://www.zarzadca.eu/dyskusja/6257/sprawozdanie-finansowe/#Item_1
  Pani księgowa i administrator okazali się niereformowalni i to był jeden z powodów, naszego rozstania.
  Sprawozdanie powinno być przedstawiane wspólnocie takimi słowami, żeby przeciętny człowiek je choć z grubsza zrozumiał.
  W podsumowaniu nie używamy słowa "saldo", piszemy "minus" a nie "-"
  Proste pokazanie rachunków wspólnoty uważam za bardzo ważne.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime31-01-2015
   
  czaarna45: chodzi mi o to, że w naszym sprawozdaniu na koniec roku już
  po rozliczeniu kosztów zużycia wody, przychody (zaliczki +opłaty stałe) nie równają się kosztom (faktury za wode).
  W niektórych wspólnotach przychody=kosztom a w niektórych nie,
  czy popełniliśmy błąd w rozliczeniach i dlatego się nie zgadza? czy taka sytuacja jest po prostu normalna?
  Dla mnie oczywiscie że jest normalan bo
  Na pewno faktury ( odzcyt do nie wziety) nie pokrywa się z odczytami w lokalach
  UCHYBY do 8% daje różnice
  woda gospodarcza
  no i nieuczciwy rozbiór wody w lokalach

  to wszytko skład się na niedopłaty po rozliczeniu ...


  tajfun:W mojej wspólnocie sprawozdanie finansowe jest do kitu.
  Jest po prostu nieczytelne dla wszystkich z wyjątkiem ksiegowej. Jest to bowiem typowe sprawozdanie księgowe.
  przecież to właściciele lokali przyjmują wzór jak powinno wyglądać sprawozdanie

  takim typowym to wzór
  http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe
  zwłaszcza przykład 2 UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego