Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

koziorozka, citizen, KubaP, Zarządca, Egzo, wp44, cdn, Kowal, gecon, piastowska, trader

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorZarzadca.pl
  • CommentTime30-07-2011 zmieniony
   
 1. sprawozdanie finansowe wspólnoty powinno zawierac zaliczke na część wspólną ,poniesine koszty z zaliczki na część wspólna czyli rozliczenie tej zaliczki
  zaliczkę na fundusz remontowy ,oraz poniesione koszty funduszu remontowego
  zaliczke na media ,oraz poniesione koszty
  stany rachunków bankowych na koniec roku
  sprawozdanie powinno byc czytelne nie tylko cyferki ale i opisowe na co zostały wydane wasze pieniązki właściciewl powinien wiedzieć co dzieje sie w wspólnocie na co wydawane sa pieniadze i komu,przecież to wasz dom a nie zarzadcy czy ksiegowej .
  jeszcze raz powtarzam sprawozdanie musi być czytelne i zrozumiałe dla wszystkich:shamed:
 2.  
  Ustawa o własności lokali nakłada obowiązek składania właścicielom lokali rocznego sprawozdania ze swojej działalności (patrz: art.30, ust.1, pkt 2 i ust.2 pkt 3). To właśnie na podstawie pisemnego, przejrzystego i rzeczywistego sprawozdania z działalności, (którego integralną częścią jest sprawozdanie finansowe), członkowie wspólnoty powinni aprobować, bądź nie, działalność swoich przedstawicieli w Zarządzie. Taka aprobacja winna znaleźć wyraz w wynikach głosowania nad uchwałą, w sprawie udzielenia - Zarządowi WM - a b s o l u t o r i u m. Wytyczne prawne są w tej sprawie jasne i jednoznaczne: „sprawozdanie nie może jednak ograniczać się jedynie do przedłożenia danych finansowych, lecz winno zawierać o p i s działań zarządu, aby właściciele mieli możliwość zapoznania się z ich skutkami „. Sądy nie podzieliły też argumentacji pozwanej, że wystarczające jest złożenie przez zarząd sprawozdania na zebraniu. Wyrok jest prawomocny (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny z dnia 7 sierpnia 2008 roku, sygn. akt: I Aca 601/08). . Taki wyrok oznacza ni mniej ni więcej, że roczne sprawozdanie z działalności Zarządu powinno:
  1/ mieć wymiar pisemny,
  2/ nie może być zastąpione sprawozdaniem finansowym,
  3/ zawierać taki opis działań Zarządu, aby właściciele mieli możliwość zapoznania się z ich skutkami (m.in. jakie Zarząd działania podejmował, co się sprawdziło a co nie, itd.),
  4/ dokonywać oceny wykonania Planu Gospodarczego, wskazanie przyczyn ewentualnych odchyleń od planu (czego się nie udało zrealizować i dlaczego) oraz wskazanie najważniejszych problemów do rozwiązania w przyszłym roku
  5/ być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime28-08-2011
   
  Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe wspólnoty?
  Uważam, ze o tym decyduje wspólnota jako ogół właścicieli lokali podejmując stosowną uchwałę. SF powinno być odzwierciedleniem naliczonej zaliczki , by każdy właściciel mógł sobie sprawdzić takie sprawozdanie sprawdzić, porównać, przygotować odpowiednie pytania na zebranie.
  Jeżeli WM posiada jakieś pożytki to i one powinny znaleźć się w SF zgodnie z zapisem ustawy o rachunkowości.UoWL ; UoGN ;pozory mylą t
  •  
   CommentAuthorors
  • CommentTime28-08-2011
   
  Odnoszę wrażenie że w tym wątku pojawiają się dwa zupełnie różne problemy:

  1. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe.
  2. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności Zarządu (oprócz sprawozdania finansowego)

  Sprawozdanie finansowe jest prostsze - bo wynika bezpośrednio z zapisów księgowych. W zasadzie przy dobrym planie kont wystarczy proste zestawienie naliczonych zaliczek i poniesionych kosztów + rozbicie szczegółowe dla kont bardziej "ogólnych" jak np. bieżące naprawy i konserwacja. Dodatkowo w przypadku inwestycji czynionych z FR należy je dokładnie opisać.

  Wg mnie opisywanie pozycji: zużycie wody czy koszt ogrzewania części wspólnych nie ma sensu, bo będzie tylko przepisywaniem kwot z tabelki.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime28-08-2011
   
  baki kasia: sprawozdanie powinno być czytelne nie tylko cyferki ale i opisowe
  Oczywiście, nie tylko przedstawienie ile złotówek wydano np. za zużycie zimnej i ciepłej wody, ale też i za ile konkretnie m3 zapłacono te pieniążki.
  baki kasia: sprawozdanie musi być czytelne i zrozumiałe dla wszystkich
  Tu poprzeczka została podwyższona stanowczo za "wysoko". Jak myślisz, jaki procent właścicieli rozumie sprawozdanie finansowe ?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-08-2011
   
  rozbicie szczegółowe dla kont bardziej "ogólnych" jak np. bieżące naprawy i konserwacja.
  Uważam, że "kont bardziej ogólnych" nie powinno się stosować w ewidencji pozaksięgowej wspólnoty . nie ma co naśladować SM. Zaliczka winna odzwierciedlać wszelkie wydatki / koszty utrzymania nieruchomości (NW i ,lokali). Na takim sprawozdaniu finansowym buduje się uchwałę o stawkach służących do naliczenia zaliczek.UoWL ; UoGN ;pozory mylą t
 3. nie wiem ile osób rozumie sprawozdanie ale obowiązek wykonania ustawy musi być jeśli nawet ktoś nie rozumie to po to jest księgowa czy zarzadca aby tym co nie rozumieją wyjasnić,anie chować głowy w piasek
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-09-2011
   
  baki kasia:nie wiem ile osób rozumie sprawozdanie ale obowiązek wykonania ustawy musi być jeśli nawet ktoś nie rozumie to po to jest księgowa czy zarzadca aby tym co nie rozumieją wyjasnić,anie chować głowy w piasek
  Jaki obowiązek ustawy?... kochana we wspólnotowych zaliczkach nie praktykuje się zbiorczych pozycji zobowiązań, wspólnota to nie SM czy czynszówki.:sad:
  Sprawozdanie z ewidencji pozaksięgowej powinno być odzwierciedleniem zaliczki, a nie dokumentem niespólnym z zaliczką . Na tym właśnie polega kontra właścicieli lokali nad kosztami utrzymania nieruchomości.UoWL ; UoGN ;pozory mylą t
  •  
   CommentAuthordaarek
  • CommentTime5-09-2011
   
  Z poniższego wyroku dowiadujemy się że sprawozdanie zarządu (w tym sprawozdanie finansowe) musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu.
  "...Niezależnie od powyższego, Sąd Apelacyjny podziela pogląd skarżących, że uchwała ta (nr l) jest sprzeczna z prawem. Nie można zgodzić się z Sądem Wojewódzkim, że kwestia tego, czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez uprawnione do tego osoby, czy nie, nie ma w sprawie żadnego znaczenia[...]
  Skoro zatem ustawa nakłada na wspólnotę obowiązek corocznych obrad nad sprawozdaniem zarządu, to winien to być dokument pochodzący od zarządu. Przepis art. 29 ust. 1 ustawy zobowiązuje zarząd do złożenia ze swej działalności rocznego sprawozdania. Tymczasem sprawozdanie udostępnione właścicielom pozwanej Wspólnoty wymogu tego nie spełnia. Kierownik administracji (a zatem osoba najprawdopodobniej umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu) nie podpisał go, a jedynie sporządził adnotację, że uczyni to po jego sprawdzeniu. Wynika z powyższego, że zebranie właścicieli w dniu 21 maja 1997 r. obradowało i zatwierdziło jedynie projekt sprawozdania, co jest niewątpliwie sprzeczne z wymogami art. 30 ustawy. Projekt sprawozdania nie mógł być przedmiotem obrad, ani tym bardziej nie mógł stanowić podstawy do udzielenia zarządowi absolutorium
  ... " - SA w Warszawie I ACa 282/99 .

  Natomiast w pozostałych kwestiach związanych z opracowaniem planu finansowego polecam artykuł:
  "Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej- postawy prawne" , na stronie:
  http://www.zarzadca.pl/content/view/153/53/
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-09-2011 zmieniony
   
  daarek:Natomiast w pozostałych kwestiach związanych z opracowaniem planu finansowego polecam artykuł:
  "Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej- postawy prawne" ,
  Czy naprawdę nie można inaczej, tylko trzeba wzorować się na bilansie wynikającym z UoR?
  Sprawozdanie finansowe wspólnoty to nie bilans w rozumieniu ustawy . Nie wiem skąd taki ciąg do Bilansu rodem z SM-u tam zaproponowany, wspólnota to nie spółdzielnia mieszkaniowa, czy inny podmiot budżetowy prowadzący ewidencje w oparciu o ustawę o rachunkowości. :tongue:UoWL ; UoGN ;pozory mylą t
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego