Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, koziorozka, azygnerski, blazejh, wp44, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam, prosze o radę.
  Próbujemy zwołać zebranie wspólnoty na którym chcemy podjąc uchwałę w sprawie pilnego remontu czesci wspólnej Jednak jeden z właścieli nie chce przyjąć zawiadomienia o zebraniu i obawiam się,że wysłanie zawiadomienia drogą pocztową też na niewiele się zda:/ Poza tym bardzo zależy nam na czasie, a wysłanie zawiadomienia pocztą tylko wydłuży całą sprawę. Liczymy na to,że uchwała zostanie podjęta na zebraniu większością głosów, nie chcemy głosować w drodze indywidualnego zbierania głosów (chcemy by wszyscy własciciele byli skutecznie powiadomieni o zebraniu). Co jednak z osobą, o której wspomniałam na początku? Czy w przypadku nieskutecznego zawiadomienia (np. wrzucenia zawiadomienia o zebraniu do euroskrzynki) może zaskarżyc uchwałę do sądu? Jak najlepiej załatwić tą sprawę? Dodam tylko,że remont jest sprawa naprawdę pilną i był odkładany od wielu lat z róznych przyczyn.
  •  
   CommentAuthorTomTom
  • CommentTime2-08-2009
   
  Musicie powiadomić przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Pisemnie- listem poleconym a nie wrzuconym do skrzynki pocztowej bez potwierdzenia nadania. Macie dowód nadania to macie potwierdzenie skutecznego zawiadomienia. Jak czekaliście wiele lat to czemu robicie problem z zawiadomieniem na tydzień przed zebraniem - to lepiej to robić poprawnie.

  Każdy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia.


  Ustawa o własności lokali Art. 32 1. O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.
  2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.


  Ustawa o własności lokali Art. 25 1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
  1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
  2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.
 2. POCZTEX 0 804 104 104
  25 zł
 3. Dziękuję za odpowiedź, zawiadomienia poszły pocztą poleconym priorytetem:) i nikt problemu z tego nie robi:)
  pozdrawiam:)
 4. Skoro właściciel nie chce przyjąc zawiadomienia o zebraniu, to na zawiadomieniu doręczający może sporządzic zapis o odmowie przyjęcia z oznaczeniem daty i opatrzyc swoim podpisem (powinno miec to miejsce w obecności świadka, który również naniesie swój podpis pod notatką). Takie doręczenie jest również skuteczne.
  Oczywiście doręczenie za pośrednictwem poczty również sąd uzna za prawidłowe. Trzeba jednak pamiętac, że przepisy dotyczące doręczania korespondencji (instytucja doręczenia przez aviso, fikcja doręczenia,etc) są właściwe procedurom - administracyjnej, cywilnej, karnej. Sprawy doręczeń regulują przepisy kc dotyczące składania oświadczeń woli.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 5. anjani:Czy w przypadku nieskutecznego zawiadomienia (np. wrzucenia zawiadomienia o zebraniu do euroskrzynki) może zaskarżyc uchwałę do sądu?

  Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu (art. 25. 1 uwl):
  1) niezgodności uchwały z przepisami prawa
  2) niezgodności uchwały z umową właścicieli lokali
  3) jeśli uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną
  4) jeśli uchwała w inny sposób narusza interesy skarżącego właściciela lokalu.

  Skarżący musi wykazać, że zaszła któraś z powyższych przesłanek.
  W omawianym przypadku nie ma podstaw do zaskarżenia uchwał. Wystarczy udokumentować próbę dostarczenia zawiadomienia. Wspólnota nie może zmusić właściciela lokalu do odbioru korespondencji i nie ponosi odpowiedzialności za jego zaniechania.

  Zaskarżyć można uchwałę (jej treść), a nie zdolność zebrania do podejmowania uchwał lub samą procedurę zwoływania zebrania.
  Chyba, że skarżący udowodni, że niepoprawne zwołanie zebrania miało wpływ na treść uchwał:
  Wyrok SN z 11.01.2007, II CSK 370/06 LEX nr 271507:
  Ustawa o własności lokali nie uzależnia zdolności zebrania właścicieli lokali do powzięcia uchwał od jego należytego zwołania. Decydujące znaczenie ma tu treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne. (...)
  Nieprawidłowości w zwołaniu zebrania właścicieli wspólnoty mieszkaniowej mogą być uznane za zasadną przyczynę ich unieważnienia jedynie w sytuacji, gdy kwestionujący wykazał, iż miały wpływ na treść uchwał podjętych w trakcie zebrania.

  Trzeba pamiętać, że te sprawy trzeba udowodnić: zarówno to, że zebranie zostało zwołane w sposób nieprawidłowy (czyli: niezgodny z ustawą o własności lokali), jak i to, że taki sposób zwołania zebrania miał wpływ na treść uchwały (uchwał).

  Jeżeli zarząd zawiadomi o zebraniu wszystkich właścicieli na piśmie, z zachowaniem 7-dniowego terminu i wymaganej treści ("W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany" - art. 32.2 uwl), to nie musi się obawiać o poprawność procedury zwołania zebrania.

  Kolejna sprawa to treść uchwał (ich zgodność z prawem) oraz poprawność przebiegu głosowania - ale to odrębny temat.
  •  
   CommentAuthorSambor
  • CommentTime25-09-2018 zmieniony
   
  Zebranie zostało zwołane zgodnie z prawem ponad dwa tygodnie wcześniej, z proponowanym porządkiem obrad, na które przybyło tylko 3 właścicieli. Po 3 dniach na tablicy ogłoszeń (tablica nie jest zawieszona w miejscu, obok którego przechodzą wszyscy właściciele; zjeżdżam windą i po wyjściu z windy nie widzę tablicy ogłoszeń, a nie mam obowiązku rozglądania się po całej klatce schodowej w poszukiwaniu EWENTUALNEGO ogłoszenia) znalazłem takiej treści ogłoszenie

  prawdopodobnie wywieszone 20 lub 21 września z rana : "Informacja Po rozmowie z Deweloperem p ..... zostało ustalone, że spotkanie 21 września 2018r. nie ma sensu ze względu na brak większości udziałów przez właścicieli lokalu na ul. .... Deweloper jest w trakcie podpisywania kolejnych aktów notarialnych. W miesiącu...... Deweloper zorganizuje pierwsze spotkanie na które każdy z właścicieli zostanie poinformowany listownie. Podczas (nazwa miesiąca) spotkania nastąpi przekazanie przez Dewelopera całej dokumentacji i informacji dotyczących naszego budynku, a także wybór Zarządu. Pozdrawiam serdecznie, mieszkanka lokalu nr ... "

  Na górze tego ogłoszenia ktoś dopisał "KŁAMSTWO", a niżej pod cytowaną informacją, dokonał ręcznego dopisku: "Gdzie data wywieszenia?" i niżej "W dniu 21.09.18 wykupione mieszkania stanowiły 61,7% wszystkich mieszkań w budynku. Pani tchórzliwa "mieszkanko". 24.09.18 i czytelny podpis" (z podaniem nazwiska dokonującego tych dopisków).

  Jestem przekonany, że takie chamskie, tchórzliwe, podstępne postępowanie jest co najmniej niewłaściwe, chociażby z tego powodu, że zwołane zebranie ma prawo odwołać ten, kto je zwołał lub powinno to odbyć się w porozumieniu z organizatorem zebrania, a nie bez podania nazwiska - zapisy RODO w takim przypadku nie mają znaczenia, gdyż chodzi o sprawy WŁASNOŚCI i jeszcze je odwołując. Ciekawy jestem opinii innych właścicieli, NIE MIESZKAŃCÓW innych wspólnot.

  Nowy doklejony: 25.09.18 10:53
  Dodatek: Wcześniej była wywieszona taka "INFORMACJA W DNIU .......2108 r. O GODZINIE ..... PRZED BLOKIEM ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW ...... NA ZEBRANIU PORUSZONY ZOSTANIE TEMAT WYBORU ZARZĄDCY WSPÓLNOTY ....... W SPOTKANIU POZA MIESZKAŃCAMI BĘDĄ RÓWNIEŻ UCZESTNICZYĆ ZAPROSZENI ZARZĄDCY, KTÓRZY PRZEDSTAWIĄ OFERTY."

  KTO i KIEDY zwołał zebranie? Mieszkańcy NIE MAJĄ PRAWA uczestniczyć w zebraniu WŁAŚCICIELI na temat WYBORU ZARZĄDCY! KTO zaprosił zarządców? Oto jak PODSTĘPNY TCHÓRZ zamierza (chyba) przejąć wspólnotę organizując NIEZGODNIE Z PRAWEM zebrania i do tego zamiast WŁAŚCICIELI, to mieszkańców. Mieszkańcy to mogą sobie podyskutować z WŁAŚCICIELAMI lokali."MÓJ" balkon
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego