Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, gab, koziorozka, blazejh, azygnerski, wp44, Phantos, t66, Haneczka, Emilia, maggi, ninor, Do-da, abadaba7, tajfun, drops

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Pierwszy komentarz do artykułu: Uchwały wspólnoty - sposób głosowania
  mam pytanie .czy przy zbieraniu glosow w systemie mieszanym potrzebna jest uchwala wiekszosci wlascicieli i czyw takim wypadku musi byc 100% wlascicieli podpisanych
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime11-09-2012
   
  Pierwsze TAK. Drugie NIE.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-09-2012 zmieniony
   
  A jaka to wspólnota mała czy duża ?
  Jak duża to :

  czy przy zbieraniu glosow w systemie mieszanym potrzebna jest uchwala wiekszosci wlascicieli i

  TAK.

  czyw takim wypadku musi byc 100% wlascicieli podpisanych

  Nie wszyscy muszą oddać głos, wystarczy jak większość właścicieli odda głos na ZA( zebranie + indywidualne), ale wszyscy muszą być powiadomieni o treści głosowanej uchwały co sa uprawnieni do głosowania w drodze indywidualnego głosowania. Chodzenie z jedną zbiorczą kartą do głosowania traci sens , lepiej sprawdzają się indywidualne karty do głosowania. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorTsuda
  • CommentTime15-09-2012
   
  Dla czynności przekraczających zarząd zwykły:
  w dużej wspólnocie - większość właścicieli
  w małej wspólnocie - wszyscy 100%
 2. Kuba P:
  "Nie wszyscy muszą oddać głos, wystarczy jak większość właścicieli odda głos na ZA( zebranie + indywidualne), ale wszyscy muszą być powiadomieni o treści głosowanej uchwały co sa uprawnieni do głosowania w drodze indywidualnego głosowania. Chodzenie z jedną zbiorczą kartą do głosowania traci sens , lepiej sprawdzają się indywidualne karty do głosowania".

  Niezupełnie... po pierwsze wszyscy właściciele powinni być powiadomieni pisemnie - ale o treści PODJĘTEJ UCHWAŁY z udziałem głosów zbieranych indywidualnie i nie ma tu znaczenia czy głosowali oni na zebraniu czy właśnie w trybie indywidualnym.
  Odnośnie "wyższości" kart do głosowania to nie uważam, żeby sprawdzały się lepiej, ale są wspólnoty, które je stosują. W przypadku użycia kart nie wiadomo dokładnie kto wypełnił kartę.
 3. KubaP: wszyscy muszą być powiadomieni o treści głosowanej uchwały co sa uprawnieni do głosowania
  Pani Beata: Niezupełnie... po pierwsze wszyscy właściciele powinni być powiadomieni pisemnie - ale o treści PODJĘTEJ UCHWAŁY

  KubaP ma rację. :clap:
  Pani Beata jest w błędzie.
  Podejmowanie uchwał dotyczy czynności przekraczających zarząd zwykły (do czynności nieprzekraczających zarząd nie potrzebuje uchwały) czyli o podjęciu danej uchwały decydują właściciele lokali wiekszością głosów (udziałów).
  Na podstawie art. 27 UoWL: "...Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną..."
  Wspólnota czyli właściciele mogą podejmować uchwały dotyczące tylko NW więc pytam się **** Pani Beata na podstawie jakiego artykułu zwalnia niektórych właścicieli (nieobecnych na zebraniu, nie powiadomionych itp) z obowiązku ustawowego określonego w art. 27?
  Kto upoważnił zarząd (w końcu to zarząd ma zbierać podpisy) do samodzielnego podejmowania decyzji przekraczajacej zarząd zwykły i niezawiadomienia wszystkich właścicieli, czyli de facto pozbawienia niektórych właścicieli ich ustawowego prawa do decyzji, do oddania głosu (obowiązek współdziałania w zarządzie NW), że będzie głosowana jakaś uchwała?
  Bardzo proszę o konkretne argumenty prawne a nie elaboraty, że uchwały zapadają większością z chwilą przekroczenia czegoś tam, bo temat już był wałkowany i nie ma sensu znowu go rozmywać.
  Jeżeli takich konkretnych argumentów prawnych brak to proszę sprostować stwierdzenie, że nie o wszystkich przedsięwzięciach głosowanych właściciele muszą wiedzieć - "wystarczy że dowiedzą się po fakcie", bo do tego sprowadza się nieuprawnione stwierdzenie Pani Beaty wprowadzające w błąd zaglądających, niezarejestrowanych czytelników forum.
  •  
   CommentAuthorFormoza
  • CommentTime19-09-2012
   
  Witam.
  Pytanie troszkę nie w temacie. Jaką formę powiadamiania właścicieli o zebraniu i o propozycjach uchwał stosujecie w swoich wspólnotach? Wysyłanie powiadomień pocztą, poprzez wrzucenie powiadomień każdemu właścicielowi do skrzynki pocztowej czy osobiste dostarczenie?
  •  
   CommentAuthorPani Beata
  • CommentTime19-09-2012 zmieniony
   
  biedron-ko. Po prostu być może jeszcze nie rozumiesz pojęć użytych w art. 27. Ten "obowiązek" nie oznacza konieczności fizycznego głosowania, bowiem jeżeli właściciel we wspólnocie glosować nie chce,to nikt go do tego nie zmusi, a i kary za to nie ma... jednak jeżeli większość ogółu właścicieli we wspólnocie podejmie decyzję wyrażoną w uchwale, to taka decyzja obowiązuje również tych, którzy byli jej przeciwni lub nie głosowali w ogóle. Na tym m. in. polega ten "obowiązek". Stwierdzenie (cyt): "wystarczy, że dowiedzą się po fakcie" jest wyłącznie Twoim wymysłem i dowodzi, że nie rozumiesz podstawowej zasady demokracji. W demokracji, a właśnie w takiej formie podejmuje uchwały tzw. duża wspólnota liczy się zdanie większości i niedopuszczalne jest, żeby jednostka mogła samodzielnie przegłosować lub zablokować ogół, jeżeli tylko treść uchwały jest zgodna z prawem, a jedyną rozbieżnością jest różnica zdań na dany temat.

  Nowy doklejony: 19.09.12 20:45
  Do Formozy
  O zebraniu wspólnoty zarząd lub zarządca powinien powiadomić pisemnie na 7 dni przed planowanym zebraniem. Najlepiej listem poleconym, bo zostaje dowód powiadomienia lub za pokwitowaniem ( z tego samego powodu). Odnośnie projektów uchwał to nie ma obowiązku ich dostarczania przed zebraniem. Wystarczy w zawiadomieniu podać porządek obrad, a więc oznajmić właścicielom zaplanowane, ogólne zagadnienia jakie będą glosowane. Właściciele mają prawo wnosić poprawki oraz zupełnie nowe projekty uchwał nawet w trakcie trwania zebrania. Nigdy nie wiadomo jaki nowy projekt może zgłosić którykolwiek z właścicieli. Jeżeli taki zgłoszony "z sali" projekt uchwały zostanie przyjęty w głosowaniu na zebraniu przez większość ogółu właścicieli, to zarząd nie ma nawet obowiązku informowania o treści tak podjętej uchwały właścicieli nieobecnych na zebraniu. To kolejny, bardzo ciekawy argument odnoszący się wprost do art. 27
 4.  
  Pani Beata: Odnośnie projektów uchwał to nie ma obowiązku ich dostarczania przed zebraniem. Wystarczy w zawiadomieniu podać porządek obrad, a więc oznajmić właścicielom zaplanowane, ogólne zagadnienia jakie będą glosowane. Właściciele mają prawo wnosić poprawki oraz zupełnie nowe projekty uchwał nawet w trakcie trwania zebrania. Nigdy nie wiadomo jaki nowy projekt może zgłosić którykolwiek z właścicieli. Jeżeli taki zgłoszony "z sali" projekt uchwały zostanie przyjęty w głosowaniu na zebraniu przez większość ogółu właścicieli, to zarząd nie ma nawet obowiązku informowania o treści tak podjętej uchwały właścicieli nieobecnych na zebraniu. To kolejny, bardzo ciekawy argument odnoszący się wprost do art. 27  Zgadzam się z tym, że generalnie nie ma obowiązku przedkładania projektów uchwał przed zebraniem, jednak niekiedy to będzie konieczne, art. 32 ust. 2 zd. 2 ustawy o własności lokali stanowi przecież, że : "w wypadku zamierzonej zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany".

  Gdyby było tak jak mówisz, to mogłaby mieć miejsce sytuacja, gdy na zebranie sprawozdawcze przybywa grupa właścicieli z notariuszem i upoważnia zarząd wspólnoty do sprzedaży nieruchomości wspólnej. Jaki sens i cel miałoby ustalanie porządku obrad, no i po co ten przepis o konieczności informowania o zmierzonej zmianie?
  Z drugiej strony nie miałoby też większego sensu prowadzenie dyskusji na projektami uchwał, bo każda zmiana wymagałaby kolejnego zebrania.

  Formoza:Witam.
  Pytanie troszkę nie w temacie. Jaką formę powiadamiania właścicieli o zebraniu i o propozycjach uchwał stosujecie w swoich wspólnotach? Wysyłanie powiadomień pocztą, poprzez wrzucenie powiadomień każdemu właścicielowi do skrzynki pocztowej czy osobiste dostarczenie?


  Poniżej fragment artykułu dotyczący zbierania głosów, ale moim zdaniem aktualny również w stosunku do zawiadomień o zebraniu:

  "Przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają regulacji w jaki sposób należy przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów, dlatego kwestia ta leży w gestii samej wspólnoty mieszkaniowej, dopuszczalne jest zarówno pozostawianie właścicielom kart do głosowania w skrzynkach pocztowych, jak również zbieranie podpisów pod treścią uchwał – wynika z wyroku Sąd Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: I ACa 603/11 (niepubl.)."

  Więcej na ten temat w artykule: "Karty do głosowania można umieszczać w skrzynkach pocztowych" na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/1590-karty-do-glosowania-mozna-umieszczac-w-skrzynkach-pocztowych-
  Należy prawidłowo obliczyć termin, jeżeli zawiadomienia doręczamy za pośrednictwem poczty, to musimy wziąć pod uwagę tzw. "doręczenie przez avizo":


  "Zawiadomienie może być więc właścicielowi doręczone najpóźniej 8 dni przed zebraniem, przy czym ten ósmy dzień to dzień zebrania.W przypadku doręczania zawiadomienia za pośrednictwem poczty - przesyłkę należy nadać odpowiednio wcześniej, w taki sposób, aby adresat mógł ją podjąć na tydzień przed datą zebrania. Bardzo często zawiadomienia wysyłane są za późno, np. dwa tygodnie wcześniej. Zarządcy nie biorą w ogóle pod uwagę takiej sytuacji, że właściciel lokalu, w przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie go w domu, może jeszcze w ciągu 14 dni odebrać korespondencję w placówce oddawczej (doręczenie przez awizo)."

  Więcej na ten temat w artykule:"Zawiadomienie należy wysłać co najmniej trzy tygodnie przed zebraniem wspólnoty" na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/86-zebranie/466-zawiadomienie-nalezy-wyslac-co-najmniej-trzy-tygodnie-przed-zebraniem-wspolnotyPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  Bardzo proszę admina o publiczne, na forum wyjaśnienia na jakiej podstawie skasował cały mój wpis? znajdujący się przed wpisem Zarządcy.
  Bo co? **** Pani Beata sie poskarżyła?
  **** ten może zarzucać komuś niezrozumienie tekstu a jej nie wolno nic zarzucić wtedy gdy pisze **** czy "****" - to przecież nie są to obraźliwe słowa ale obrazują dokładnie to co napisała zaśmiecając wątek niepotrzebnymi dywagacjami o wyższości jej demokracji nad pojęciami powszechnie znanymi i stosowanymi.
  Poniższy skasowany tekst podaję pod osąd ekspertów i doradców tego forum:
  "...Prosiłam o konkretne argumenty prawne a nie taki **** nie na temat:
  Pani Beata: Po prostu być może jeszcze nie rozumiesz pojęć użytych w art. 27. Ten "obowiązek" nie oznacza konieczności fizycznego głosowania, bowiem jeżeli ktoś glosować nie chce,to nikt go nie zmusi, a i kary za to nie ma... jednak jeżeli większość ogółu właścicieli we wspólnocie podejmie decyzję wyrażoną w uchwale, to taka decyzja obowiązuje również tych, którzy byli jej przeciwni lub nie głosowali w ogóle. Na tym polega ten "obowiązek". Stwierdzenie (cyt): "wystarczy, że dowiedzą się po fakcie" jest wyłącznie Twoim wymysłem i dowodzi, że nie rozumiesz podstawowej zasady demokracji. W demokracji, a właśnie w takiej formie podejmuje uchwały tzw. duża wspólnota liczy się zdanie większości i niedopuszczalne jest, żeby jednostka mogła samodzielnie przegłosować lub zablokować ogół, jeżeli tylko treść uchwały jest zgodna z prawem, a jedyną rozbieżnością jest różnica zdań na dany temat.
  biedron_ka: Po prostu być może nie rozumiesz tekstu pisanego o czym świadczy chociażby poniższy fragment:
  ...bowiem jeżeli ktoś glosować nie chce,to nikt go nie zmusi...
  - przecież jest mowa i o to pytałam, że nie gdy ktoś nie chce - ale gdy ktoś nie został powiadomiony i nic nie wie, że uchwała jest głosowana bo wg. Ciebie nie ma takiej potrzeby powiadamiać, więc podaj podstawę prawną a nie zarzucaj komuś nierozumienia tekstów poszczególnych artykułów, jeżeli nie potrafisz zrozumieć tak prostego i jasnego pytania..
  .."
  •  
   CommentAuthorFormoza
  • CommentTime20-09-2012
   
  Bo co? **** Pani Beata sie poskarżyła?

  Nie sądzę aby Pani Beata sie poskarżyła. Kilka dni temu komentarz KubyP odpowiadający na moją wypowiedź też został usunięty. KubaP miał żal do mnie o to że niby poskarżyłem do admina (Boshe jak w przedszkolu:bigsmile:) ale ja nawet nie miałem możliwości przeczytania jego wypowiedzi.
  Ja osobiście w Twoim komentarzu nie widziałem nic obraźliwego w stosunku do Pani Beaty ale najwidoczniej admin tak. Wątpię aby Pani Beata skarżyła :lol: do admina.
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  Jaką formę powiadamiania właścicieli o zebraniu i o propozycjach uchwał stosujecie w swoich wspólnotach?

  Zebranie sprawozdawcze - kolędą po mieszkaniach i kwitowanie odbioru podpisem (szkoda mi kasy na pocztę).
  Projekty uchwał, listy o tym co się dzieje, na czym stoimy, o czym warto pomyśleć na przyszłość, ile wydajemy na prąd i jak to można zmniejszyć - do skrzynek pocztowych
 5.  
  Formoza: Jaką formę powiadamiania właścicieli o zebraniu i o propozycjach uchwał stosujecie w swoich wspólnotach?
  Wysyłanie powiadomień pocztą, poprzez wrzucenie powiadomień każdemu właścicielowi do skrzynki pocztowej czy osobiste dostarczenie?

  Zawiadomienie (nie mylić z formą : zaproszenie) winno być na piśmie, każdego właściciela lokalu. Do zawiadomienia dołączona jest propozycja ( treść ) uchwał objętych porządkiem zebrania.
  Zawiadomienie jest wykonane w formacie broszury A5 przez administratora.

  W preambule zawiadomienia jest napisane:

  ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „................................................”

  Działając na podstawie art. 31a Ustawy z dn. 24.06.1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami )
  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „...............................”

  zwołuje zebranie sprawozdawcze za okres od .............. do ................
  Wspólnoty Mieszkaniowej w dn. ..................... r. ( tj. poniedziałek ) o godz. 17:00

  w sali na terenie kompleksu ...........................................
  przy ul. ........................ (róg ul. ..........................................) w.........................


  Z uwagi na ważność sprawy, prosimy o udział w zebraniu właściciela lub upoważnionego pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. (wzór w załączeniu)
  Przewidywany czas trwania zebrania: ok. 3 godzin.


  Proponowany program zebrania:  Wspólnota wybiera najbardziej skuteczną formę powiadomienia , taką jak....
  - Dostarcza je do skrzynek oddawczych( komisyjnie), wysyła na adresy korespondencyjne, dodatkowo przesyła mailem....


  Formoza: Wątpię aby Pani Beata skarżyła :lol: do admina.
  to mało jeszcze wiesz....nie jedno cię jeszcze zdziwi ....:scared: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  KubaP, sorry za drobiazgowość - moje uwagi do podanego wzoru.
  Tytuł tego zawiadomienia jest nieprawidłowy:
  ...ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ...

  - nie ma czegoś takiego jak zebranie wspólnoty mieszkaniowej - są zebrania właścicieli lokali.
  następny fragment:
  ...zwołuje zebranie sprawozdawcze za okres od .............. do ................
  Wspólnoty Mieszkaniowej...

  - nie ma takiego pojęcia jak zebranie sprawozdawcze i tu znowu wspólnoty mieszkaniowej.
  Sa tylko i wyłącznie zebrania właścicieli lokali - i tyle, bez żadnych przymiotników.
  Brak we wzorze miejsca na podpisy przynajmniej dwóch członków zarządu - w końcu dopiero wtedy dokument pod nazwą zawiadomienie ma moc prawną.
  Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w większości chyba wspólnot nie przywiązuje się takie wagi do formy poszczególnych dokumentów i nic się nie stanie jak np. zabranie wspólnoty mieszkaniowej podejmie uchwałę wspólnoty o czymś tam. Tylko, że jeżeli propagujemy wzór do naśladowania więc nie powinien zawierać tak ewidentnych (szkolnych) błędów, bo na zebraniu właścicieli - właściciele podejmują uchwały właścicieli a nie wspólnoty. :confused:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  A czy ja prosiłem o ocenę? :smartass:

  bieron_ka:Są tylko i wyłącznie zebrania właścicieli lokali - i tyle, bez żadnych przymiotników.

  ... i tu się pozwolę nie zgodzić z przedmówcą . Teoretycznie wszystkie zebrania są właścicieli lokali, ale jedno jest szczególne, bo poświęcone sprawozdawczości i rozliczeniu się z kosztów utrzymania nieruchomości o czym mówi Art. 30 UoWL

  Słowo Wspólnoty zostało użyte skrótowo , nam to nie przeszkadza a wiadomo w jakiej sprawie i kto zwołuje; w sądach też nie mają obiekcji...
  Można użyć innego sformułowania :

  ZAWIADOMIENIE
  O ZEBRANIU WŁAŚCICIELI LOKALI TWORZĄCYCH WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ „................................................”
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  A czy ja prosiłem o ocenę?

  - błedny wniosek, publikujesz "publicznie" na forum to musisz się liczyć z ocenami - chociaż ja przecież nie oceniam tylko zgłaszam uwagi do których mam prawo jeżeli propagujesz taki wzór do naśladowania dla wszystkich wspólnot - bo chyba nie podważysz, że uwagi są słuszne?
  Słowo Wspólnoty zostało użyte skrótowo

  - acha...skrótowo....ależ ja też pisałam skrótowo że:
  w większości chyba wspólnot nie przywiązuje się takie wagi do formy poszczególnych dokumentów i nic się nie stanie jak np. zabranie wspólnoty mieszkaniowej podejmie uchwałę wspólnoty

  - więc nie o to chodzi.
  ...tu się pozwolę nie zgodzić z przedmówcą . Teoretycznie....

  - KubaP jakie teoretycznie? To są konkretne zapisy ustawowe a nie jakieś teoretyczne rozważania.
  "...Art. 30. 1. Zarząd lub zarządca,.... jest obowiązany:
  3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli
  1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca... nie zwoła zebrania ogółu właścicieli...zebranie coroczne może zwołać każdy
  Art. 31. Zebrania właścicieli:
  a) mogą być także...
  Art. 32. 1. O zebraniu właścicieli
  ..."
  - nigdzie nawet teoretycznie czy skrótowo nie występuje wyrazenie "zebranie wspólnoty".

  w sądach też nie mają obiekcji.

  - oj mają (w nie wszystkich oczywiście) SN zawsze w swoich orzeczeniach zwraca uwagę na formalną, błędną nazwę uchwał czy zebrań jakie się czasami trafiają
  Pisałam, że
  ..i nic się nie stanie...

  - jeżeli właścicielom to odpowiada to ich problem natomiast w dalszym ciągu uważam, że na forum propagując wzór, powinno się dochować należytej staranności także w nazewnictwie i stronie formalnej.
  Tyle nic wielkiego, mała rzecz a cieszy i o wiele prościej napisać np.:
  "zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej bławatkowa 123" :peace:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali
  wspólnoty mieszkaniowej "bławatkowa 123"
  :peace:
  hmmmm...cccccc. coś mi tu nie pasuje...ccccccc

  Może ... to rzecz gustu, sądu, prawnika ...


  - oj mają (w nie wszystkich oczywiście) SN zawsze w swoich orzeczeniach zwraca uwagę na formalną,
  błędną nazwę uchwał czy zebrań jakie się czasami trafiają

  Ja nie pisałem o treści i formie uchwał, a jedynie preambule związanej z powiadomieniem o zebraniu...

  Preambuła prawie wszystkich uchwał brzmi ;

  UCHWAŁA nr ...................../2012
  z dnia ....................2012r. w sprawie ..............................................................


  Właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „.......................” na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r. ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 80/2000 poz. 903, wraz z późniejszymi zmianami ) na zebraniu w dniu ....................... oraz w trybie indywidualnego zbierania głosów ustalają co następuje:

  TREŚĆ uchwały
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime20-09-2012 zmieniony
   
  Ja nie pisałem o treści i formie uchwał, a jedynie preambule związanej z powiadomieniem o zebraniu...

  - ja też o niczym innym
  zawiadomienie o zebraniu właścicieli lokali
  wspólnoty mieszkaniowej "bławatkowa 123"

  - no więc co Ci w tej "preambule" związanej z powiadomieniem o zebraniu nie pasuje?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime21-09-2012
   
 6. Mam pytanie odnośnie podejmowania decyzji przez zarząd dużej wspólnoty dotyczących zarządzenia albo uchwały . Czy zarząd albo zarządca może samodzielnie ogłosić zakaz montażu anten satelitarnych na balkonach właścicieli ? Czy musi odbyć się głosowanie mieszkańców którzy większością głosów wypowiedzą się za lub przeciw ? Kolejne pytanie czy mieszkańcy muszą podjąć uchwałę w trybie głosowania lub zbierania głosów żeby taka uchwała była zgodnie z prawem ? Wystarczy że zarząd ogłosi na tablicy decyzję i ona może obowiązywać ?
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime12-12-2012
   
  Powinniście podjąć uchwałę opartą na zdrowych przesłankach. Nie ma przepisów prawnych ograniczających właścicieli do prawa korzystania z anten satelitarnych. Może chodzi tu o to aby właściciele - przed przystąpieniem do prac montażowo-instalacyjnych anteny - przedstawili Zarządowi szereg - uzgodnionych wcześniej na zebraniu - dokumentów, takich jak np. lokalizacja, plan sytuacyjny oraz ciężar i wysokość anteny, zabezpieczenia odgromowe, itp.
  •  
   CommentAuthorFormoza
  • CommentTime12-12-2012
   
  elan124:
  Powinniście podjąć uchwałę opartą na zdrowych przesłankach
  Słuszna uwaga.

  Warto zauważyć, że niektóre bloki wyglądają jak slumsy w somalii obwieszone antenami. Dobrze by było unormować ten stan poprzez wspólną dyskusję na zebraniu określając pewne zasady montażu anten.
  Spotkałem się kiedyś z taką sytuacją że jeden z lokatorów po ociepleniu bloku wyciął otwór w styropianie żeby sobie zamontować antenę na elewacji:boje_sie:. Domyślam się że zarządowi w Twojej wspólnocie bardziej chodzi o to żeby utrzymać budynek w jakiejś estetyce nie dopuszczając niszczenia przy tym części wspólnej nieruchomości. Gdyby tak każdy chciał robić to co mu się rzewnie podoba i wieszał anteny gdzie chce zrobił by sie przysłowiowy "burdel":no:
 7. Skoro nie ma takiego prawa to jakim cudem moja wspólnota ogranicza mój dostęp do wolnych mediów i swobodę wyboru operatora . Zarządca twierdzi że na zebraniu kilka lat temu podjęto taką uchwałę . Zarząd w uchwale wyraził możliwość montażu anteny pod warunkiem dodatkowej opłaty miesięcznej na fundusz remontowy w kwocie 40zł . Nadmienię że mój blok został ocieplony i na pewno chodzi o walory estetyczne .
 8. Nie mówię o montażu anteny gdzie popadnie tylko w miejscu i w sposób schludny i wcześniej uzgodniony a mówienie że bloki wyglądają jak slamsy to lekka przesada . Mówię tylko że nikt nie może dyktować obywatelom w demokratycznym kraju z jakiej telewizji może korzystać a w mojej wspólnocie tak jest . W moim bloku było tylko kilka anten i nikomu to nie przeszkadzało . Po zakazie wszyscy musieli usunąć . Czy uważasz że to w porządku ?
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime12-12-2012
   
  Gość Zarządca.pl: Zarządca twierdzi że na zebraniu kilka lat temu podjęto taką uchwałę . Zarząd w uchwale wyraził możliwość montażu anteny pod warunkiem dodatkowej opłaty miesięcznej na fundusz remontowy w kwocie 40zł
  To u was we wspólnocie działają i Zarządca i Zarząd. O jednego za dużo. Może ten Zarządca to po prostu Administrator, który bawi się z wami w kotka i myszkę ?
  Gość Zarządca.pl: na pewno chodzi o walory estetyczne
  A kto te walory ocenia, Pan "Zarządca" ?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-12-2012
   
  Gość Zarzadca.pl:Skoro nie ma takiego prawa to jakim cudem moja wspólnota ogranicza mój dostęp do wolnych mediów i swobodę wyboru operatora .
  jakie one tam wolne , i jeszcze trzeba za nie płacić, a nie można wpuścić sygnału w istniejącą instalację RTV zbiorczą?


  Zarządca twierdzi że na zebraniu kilka lat temu podjęto taką uchwałę .
  sprawdź go .... niech otworzy archiwum X

  Zarząd w uchwale wyraził możliwość montażu anteny pod warunkiem dodatkowej opłaty miesięcznej na fundusz remontowy w kwocie 40zł .
  Nadmienię że mój blok został ocieplony i na pewno chodzi o walory estetyczne .
  A co Zarząd ma do ustalania właścicielom , zawsze odbywa się odwrotnie, że to właściciele nakazują Zarządowi podejmując stosowne uchwały . że ma robić tak i tak .... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime12-12-2012
   
  To u was we wspólnocie działają i Zarządca i Zarząd. O jednego za dużo. Może ten Zarządca to po prostu Administrator, który bawi się z wami w kotka i myszkę ?

  To niczego nie zmienia, ponieważ bezprawny "zakaz" wydał zarząd, podobno na podstawie (równie bezprawnej) uchwały. Dodatkowa opłata miesięczna (40zł!) za prawo zamontowania swojej anteny to jakiś żart. Zatem wcale nie chodzi ani o zakaz (jeśli nie wolno, to nie wolno - ani za darmo, ani za pieniądze), ani o uzgodnienie warunków i miejsca montażu, ale o haracz.

  Nowy doklejony: 12.12.12 15:07
  jakie one tam wolne , i jeszcze trzeba za nie płacić, a nie można wpuścić sygnału w istniejącą instalację RTV zbiorczą?

  A po "wpuszczeniu" media staną się wolne i bezpłatne?POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorFormoza
  • CommentTime12-12-2012
   
  Czy uważasz że to w porządku ?
  A czy ja gdzieś się wyraziłem że coś jest w porządku lub nie??
  Po kolei:
  Skoro nie ma takiego prawa to jakim cudem moja wspólnota ogranicza mój dostęp do wolnych mediów i swobodę wyboru operatora .
  Nie wiem jakim cudem wspólnota ogranicza Ci dostęp do mediów. Skoro sobie na to pozwalasz to ogranicza.
  Zarządca twierdzi że na zebraniu kilka lat temu podjęto taką uchwałę .
  Zarządca to taki gość, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ust. 1UoWL czyli tzw. zarządcę powierzonego. Taki zarządca ma uprawnienia zarządu wspólnoty (sam decyduje co trzeba zrobić i ile za to zapłacić bez waszej zgody i wiedzy). W Twojej wspólnocie mamy do czynienia z administratorem czyli z osobą która wykonuje to, co polecą mu zrobić właściciele (zarząd wspólnoty). Z Twojego opisu wnioskuję że macie wybrany zarząd z grona wspólnoty a więc nie macie zarządcy a administratora. Administrator (określasz go nazwą zarządca) może Wam jedynie podpowiadać lub doradzać i nic ponadto. To że rządzi w Waszej wspólnocie wynika tylko z tego że ktoś kiedyś mu na to pozwolił.
  Zarząd w uchwale wyraził możliwość montażu anteny pod warunkiem dodatkowej opłaty miesięcznej na fundusz remontowy w kwocie 40zł
  Zarząd nie wyraża się w uchwale. To uchwała jest wyrazem woli większości lub wszystkich właścicieli. Nikt nie ma prawa nakładać na Ciebie dodatkowych opłat.
  a mówienie że bloki wyglądają jak slamsy to lekka przesada
  Napisałem że niektóre bloki wyglądają jak slumsy oblepione antenami. Nie napisałem że tak wygląda Twój blok ponieważ nie widziałem go na oczy.
  Mówię tylko że nikt nie może dyktować obywatelom w demokratycznym kraju z jakiej telewizji może korzystać a w mojej wspólnocie tak jest
  Powtórzę jeszcze raz...Dobrze by było unormować ten stan poprzez wspólną dyskusję na zebraniu określając pewne zasady montażu anten.
  Przemyślcie sobie montaż satelitarnej instalacji zbiorczej. Będziecie mieli jedną bądź dwie anteny na dachu a w domu każdy będzie miał dekoder jakiej chce platformy cyfrowej.
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime12-12-2012
   
  Zarządca to taki gość, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ust. 1UoWL czyli tzw. zarządcę powierzonego. Taki zarządca ma uprawnienia zarządu wspólnoty (sam decyduje co trzeba zrobić i ile za to zapłacić bez waszej zgody i wiedzy).

  Bez przesady - "takiego gościa" również obowiązują przepisy ustawy o własności lokali, które nadają zarządcy z art. 18.1 uprawnienia decyzyjne wyłącznie w zakresie zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zarząd zwykły, "taki gość" musi uzyskać zgodę właścicieli w formie uchwały.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-12-2012 zmieniony
   
  Posesja:
  Formoza: Zarządca to taki gość, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ust. 1UoWL czyli tzw. zarządcę powierzonego.
  Taki zarządca ma uprawnienia zarządu wspólnoty (sam decyduje co trzeba zrobić i ile za to zapłacić bez waszej zgody i wiedzy).

  Bez przesady - "takiego gościa" również obowiązują przepisy ustawy o własności lokali, które nadają zarządcy z art. 18.1 uprawnienia decyzyjne wyłącznie w zakresie zwykłego zarządu.
  Do czynności przekraczających zarząd zwykły, "taki gość" musi uzyskać zgodę właścicieli w formie uchwały.

  gdzieś to wyczytał .... UoWL ; UoGN ;
 9. Czy głosowanie nad absolutorium dla zarządu może odbywać się w sposób jawny, czy musi być tajne?
 10. Jak sobie tylko uzgodnicie.
 11. Kubap:
  gdzieś to wyczytał ....

  Na odwrót - to ty podaj dowód, że zarządca z art. 18.1, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością, posiada uprawnienia w sprawach przekraczających zarząd zwykły, jeżeli nie ma takich postanowień w umowie powierzenia zarządu? A najczęściej nie ma - jest tylko lakoniczna wzmianka o powierzeniu zarządu.
  Stosownie natomiast do treści art. 18 § 3 u.w.l., jeżeli sposób zarządu nie został określony w trybie wyżej przewidzianym, wówczas obowiązuje regulacja ustawowa przewidziana w dalszych przepisach rozdziału 4 ustawy, przy czym zdaniem Sądu Apelacyjnego, który nie podziela poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.09.2005 r., III CZP 62/05, LEX nr 171751, z art. 33 u.w.l. upoważnienia zarządcy, ustanowionego na podstawie art. 18 ustawy, do działania w imieniu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową nie można wyprowadzać z ustawy. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy, o którym mowa w art. 33, może się jedynie odnosić do zakresu, ram działania zarządcy, którego umocowanie, co wynika z istoty pełnomocnictwa, musi wynikać z umowy.

  Przy modelu ustawowym, zarządca - administrator, nie może zatem w imieniu wspólnoty występować w sądzie, gdyż jeśli w trybie art. 18 ustawy nie określono sposobu sprawowania zarządu, to zarządca jest upoważniony jedynie do dokonywania czynności w ramach zwykłego zarządu.
  http://www.zarzadca.pl/content/view/644/94/
  POSESJA Zarządca Nieruchomości
 12. Jak sobie tylko uzgodnicie.  A czy nie mają tutaj zastosowania jakieś inne akty prawne - jako, że jest to głosowanie personalne?
  Kiedyś na zebraniu w spółdzielni mieszkaniowej takie usłyszałem uzasadnienie:
  głosowanie nad absolutorium, jako personalne (dotyczące konkretnej osoby - z imienia i nazwiska) powinno być tajne.
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime4-03-2013 zmieniony
   
  A czy nie mają tutaj zastosowania jakieś inne...

  Nie, nie mają!
  We wspolnotach jest pełna demokracja, pluralizm i wolność.
  Nie po to, to wywalczono aby znowu bawić się w tajne łamane przez poufne, nikt nic nie wie kto podjął durną decyzję albo kogo wybrali - to było dobre w innych, "przeklętych" czasach.
  Jeżeli właściciel lokalu we wspólnocie wstydzi się swojego głosu, nie potrafi uzasadnić swoich decyzji, nie ma argumentów, boi się czegoś itp. to niech siedzi cicho i nie głosuje jak nie chce korzystać ze swojego prawa.
  A jeżeli członek zarządu boi się ocen innych właścicieli to niech natychmiast rezygnuje z tej funkcji nie czekając na absulutorium.
 13. Gość Zarzadca.pl:
  Jak sobie tylko uzgodnicie.  A czy nie mają tutaj zastosowania jakieś inne akty prawne - jako, że jest to głosowanie personalne?
  Kiedyś na zebraniu w spółdzielni mieszkaniowej takie usłyszałem uzasadnienie:
  głosowanie nad absolutorium, jako personalne (dotyczące konkretnej osoby - z imienia i nazwiska) powinno być tajne.  A w jaki sposób właściciel mógłby sprawdzić, w ramach kontroli, czy podjęto uchwały w "tajnym" głosowaniu, skoro nie będzie miał danych o głosujących?Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 14. Tak samo, jak w każdym przypadku tajnego głosowania poza wspólnotami: wydaje się oznaczone i przeliczone karty do głosowania za pokwitowaniem tylko właścicielom i pełnomocnikom, a potem spisuje się protokół z przebiegu głosowania i jego wyników - ile wydano kart, ile kart oddano w głosowaniu, ile głosów padło za, a ile przeciw itd. banalne.
  Jeżeli zdecydowano o tajnym głosowaniu (moim zdaniem w sprawie utajnienia głosowania powinna zapaść uchwała przyjęta w sposób jawny), to oczywiście nikt nie powinien wiedzieć, jak głosował Kowalski, a jak Nowak.

  Nie ma przeszkód prawnych, żeby głosować w sposób tajny.
  W końcu to też wola właścicieli, nieprawdaż?POSESJA Zarządca Nieruchomości
 15. Nie ma przeszkód prawnych, żeby głosować w sposób tajny.

  Wręcz przeciwnie - właśnie są prawne przeszkody poza oczywistymi logicznymi.
  Wraca temat: kto i kiedy stwierdza, że uchwała została podjęta? Nawet ta "tajna"?
  Było już kilka wątków na ten temat.
  Niektórzy uważają że uchwała zapada z chwilą uzyskania większości głosów "ZA"i nikt jej nie musi podpisywać.
  Inni ( w tym ja) - że zarząd (przynajmniej dwóch) musi podpisać uchwałę aby w ten sposób zaświadczyć (poświadczyć oświadczenie woli w imieniu wspólnoty) że uchwała została podjęta. Ktoś przecież musi przeliczyć głosy (udziały) i to potwierdzić - znam wspólnotę gdzie robi to administrator (sic!).
  Nie slyszałam aby jakaś wspólnota podjęła uchwałę o tajności głosowania bo taka uchwała od razu staje się bezsensowna.
  Dla tego co zlicza głosy już przestaje być tajna, dla zarządu też powinna (poświadczenie) , gdy jakiś właściciel zażąda wglądu i zechce sprawdzić czy napewno dobrze policzono głosy bo jemu sie wydaję że głos sąsiadki źle policzono itp.
  W tym momencie tajność staje się śmiesznością tym bardziej że UoWL nie przewiduje żadnych sankcji za zdradę tajemnicy wspólnotowej czyli tajemnicy głosowania chociażby dlatego też, że jest art. 27 i 29 ust. 3.
 16. Dla tego co zlicza głosy już przestaje być tajna, dla zarządu też powinna (poświadczenie) , gdy jakiś właściciel zażąda wglądu i zechce sprawdzić czy napewno dobrze policzono głosy bo jemu sie wydaję że głos sąsiadki źle policzono itp.

  Głosy tajne nie są podpisane imieniem i nazwiskiem. Nigdy nie byłeś na wyborach?
  chociażby dlatego też, że jest art. 27 i 29 ust. 3.

  Są też inne artykuły. Ale żaden z nich nie zabrania tajnego głosowania.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime4-03-2013
   
  W pełni popieram zdanie Posesji.
  Nie ma żadnych przeszkód, by jakiekolwiek głosowanie we wspólnocie odbyło się w sposób tajny jeśli tego zażyczy sobie większość.
  Nie widzę także żadnego problemu z przeprowadzeniem takiego głosowania, przeliczeniem głosów i ogłoszeniem wyników.

  Jest tylko jedno ale - albo na kartach do głosowania wpiszemy udziały poszczególnych właścicieli, albo ustalimy wcześniej zasadę głosowania 1 właściciel - 1 głos.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 17. Dla zapewnienia tajności, tylko to drugie wchodzi w grę.POSESJA Zarządca Nieruchomości
 18. To forum staje się lepsze od Kabaretonu!:bigsmile::bigsmile::bigsmile:
  •  
   CommentAuthorbiedron_ka
  • CommentTime4-03-2013 zmieniony
   
  W pełni popieram... Nie ma żadnych przeszkód, by jakiekolwiek głosowanie we wspólnocie odbyło się w sposób tajny jeśli tego zażyczy sobie większość.

  Proszę o jeden przynajmniej rzeczowy argument, że jakakolwiek decyzja we wspólnocie powinna być podejmowana w sposób tajny!
  Swoje zdanie uzasadniłam:
  Jeżeli właściciel lokalu we wspólnocie wstydzi się swojego głosu, nie potrafi uzasadnić swoich decyzji, nie ma argumentów, boi się czegoś itp. to niech siedzi cicho i nie głosuje jak nie chce korzystać ze swojego prawa.
  A jeżeli członek zarządu boi się ocen innych właścicieli to niech natychmiast rezygnuje z tej funkcji nie czekając na absulutorium.

  To jakaś paranoja - utajnianie głosowania uchwał. Co wy wygadujecie - i to zarządcy???
  Marzą wam się czasy komuny?
  komisja skrutacyjna
  - i tow. sekretarz, najgłupszy we wsi do prowadzenia zebrania.
  Oczywiście, teoretycznie można, we wspólnocie można nawet uchwalić, że słońce wschodzi na zachodzie.
  Tyle, że to by oznaczało, iż większość w takiej wspólnocie stanowią albo kandydaci do, albo niedawno zwolnieni rekonwalescenci pewnego oddziału.
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime4-03-2013 zmieniony
   
  Posesja:Dla zapewnienia tajności, tylko to drugie wchodzi w grę.


  Chyba, że komisja skrutacyjna nie ma dostępu do danych kto ma jaki udział w WM.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime4-03-2013 zmieniony
   
  Praktyk-realista: To forum staje się lepsze od Kabaretonu
  Całkowicie popieram twoje "skrutacyjne" spostrzeżenie :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime4-03-2013 zmieniony
   
  biedron_ka:
  W pełni popieram... Nie ma żadnych przeszkód, by jakiekolwiek głosowanie we wspólnocie odbyło się w sposób tajny jeśli tego zażyczy sobie większość.

  Proszę o jeden przynajmniej rzeczowy argument, że jakakolwiek decyzja we wspólnocie powinna być podejmowana w sposób tajny!


  Nie mam zamiaru argumentować czegoś, na co mam zupełnie inny pogląd. Niech to argumentuje ten, kto chce tajnego głosowania.

  biedron_ka:
  Swoje zdanie uzasadniłam:
  Jeżeli właściciel lokalu we wspólnocie wstydzi się swojego głosu, nie potrafi uzasadnić swoich decyzji, nie ma argumentów, boi się czegoś itp. to niech siedzi cicho i nie głosuje jak nie chce korzystać ze swojego prawa.
  A jeżeli członek zarządu boi się ocen innych właścicieli to niech natychmiast rezygnuje z tej funkcji nie czekając na absulutorium.

  To jakaś paranoja - utajnianie głosowania uchwał. Co wy wygadujecie - i to zarządcy???
  Marzą wam się czasy komuny?
  komisja skrutacyjna
  - i tow. sekretarz, najgłupszy we wsi do prowadzenia zebrania.
  Oczywiście, teoretycznie można, we wspólnocie można nawet uchwalić, że słońce wschodzi na zachodzie.
  Tyle, że to by oznaczało, iż większość w takiej wspólnocie stanowią albo kandydaci do, albo niedawno zwolnieni rekonwalescenci pewnego oddziału.


  Paranoją jest tak samo tajne głosowanie, jak pisanie, że nie wolno nam o tym pisać.

  Pisząc o możliwości tajnego głosowania nie oceniałem tego jako faktu, chociaż według mnie to głupota czystej postaci.
  Pisząc to podaję prawną możliwość takiego rozwiązania.
  Zbyt szybko ktoś krytykuje kogoś dopowiadając sobie to, co sam chce dopowiedzieć. Niestety niepotrzebnie. I to też jest jakaś paranoja.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 19. Ta dyskusja staje się kompromitująca dla dyskutantów. Podrzucam inny wątek do rozpatrzenia, czy zebranie sprawozdawcze musi odbywać się na siedząco? Czy uczestnicy moga stać w czasie zebrania? Można wymyśleć jeszcze parę innych idiotyzmów.
  Co jest najistotniejsze w kwestii głosowania we WM? Aby na zebraniu było kworum, które pozwoli na uchwalenie czegokolwiek. Jeżeli go nie ma, nie będzie żadnej rzetelności, uczciwości, sprawiedliwości.System mieszany albo głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów sam podpowiada matactwa i oszustwa. A udowodnienie tego jest wręcz niewykonalne. Chyba ,że mamy kilkunasto-lokalową WM i wszyscy się znają.Ale w praktyce jest inaczej, w budynku może z tej samej klatki mówią sobie dzieńdobry, ale już z sąsiadami obok nie.To jest real.:bigsmile:
 20. Realista: Ta dyskusja staje się kompromitująca dla dyskutantów.

  Nie wiem dlaczego odmawiasz dyskutantom prawa do wypowiadania się w temacie tajności podejmowania uchwał a nawet wyborów.
  Dla niektórych to jest bardzo ważne i poważnie do tego podchodzą (ech te nawyki - trudno się ich pozbyć).
  Podsumowując - wszyscy dyskutanci (włącznie z autorem takiego stwierdzenia) już się skompromitowali albo dopiero kompromitują się.
  No, i tak też może być - pełna demokracja i wolność wypowiedzi przecież obowiązuje.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-03-2013 zmieniony
   
  Praktyk-realista:
  Co jest najistotniejsze w kwestii głosowania we WM? Aby na zebraniu było kworum, które pozwoli na uchwalenie czegokolwiek.

  Już dawno nie czytałem takich wynaturzeń ....co ma kworum do głosowania ,
  Jak uchwały są przegłosowywane na zebraniu to nie trzeba głosować indywidualnie i Zarząd /administrator ma mniej pracy .... Kworum tego nie zabezpiecza
  Kworum nie zabezpiecza że uchwały przejdą na zebraniu bo głosy mogą się rozjechać....

  Jeżeli go nie ma[kworum], nie będzie żadnej rzetelności, uczciwości, sprawiedliwości.
  System mieszany albo głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów sam podpowiada matactwa i oszustwa.
  A udowodnienie tego jest wręcz niewykonalne.:bigsmile:
  To tylko w twoim świecie dzieją się takie rzeczy ... wszytko zależy od zaufania do obu stron : Zarządu i członków WM.
  U mnie, we WM , nie stosuje się metody "kolędowania" przy zbieraniu głosów , indywidualne karty do głosowania sprawdzają się doskonale. UoWL ; UoGN ;
 21. Posesja:
  Dla tego co zlicza głosy już przestaje być tajna, dla zarządu też powinna (poświadczenie) , gdy jakiś właściciel zażąda wglądu i zechce sprawdzić czy napewno dobrze policzono głosy bo jemu sie wydaję że głos sąsiadki źle policzono itp.

  Głosy tajne nie są podpisane imieniem i nazwiskiem. Nigdy nie byłeś na wyborach?
  chociażby dlatego też, że jest art. 27 i 29 ust. 3.

  Są też inne artykuły. Ale żaden z nich nie zabrania tajnego głosowania.  Jak w takim razie właściciel dokonana kontroli prawidłowości podjęcia uchwały? Właściciele podejmą kolejną o zwolnieniu zarządcy/członków zarządu od obowiązku zachowania tajności?

  Żaden przepis nie zabrania tajnego głosowania, to prawda, ale są przepisy, których zastosowanie tajność wyklucza (np. przepis dotyczący prawa kontroli działalności zarządcy).Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego