Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Mam pytanie. Prowadzę księgowość naszej wspólnoty, złożyłam do US CIT 8 za 2011r. dostałam wezwanie z US o złożenie sprawozdania finansowego,nie wiem o jakie sprawozdanie chodzi ponieważ nie płacimy żadnego podatku.Proszę o pomoc.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2012
   
  Prowadzę księgowość naszej wspólnoty,

  I nie wiesz, że...

  Sprawozdań finansowych WM nie składa się do US od 2002 roku .
  Tam w tym US jakieś nawiedzone istoty pracują .... UoWL ; UoGN ;
 2. Być może urzędnicy chcą wyjaśnić poprawność deklaracji. Wspólnota nie składa sprawozdania, ale w ramach kontroli urząd może żądać okazania dokumentów finansowych, może zbadać całą ewidencję a nie tylko sprawozdanie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime16-10-2012 zmieniony
   
  Ja też się spotkałem z "wezwaniem" US do złożenia sprawozdania finansowego. I nie chodziło o żadną kontrolę, lecz o rzekome niewywiązanie się przez wspólnotę mieszkaniową z obowiązku, wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z ustawy o rachunkowości. Konieczna była wizyta w urzędzie i pismo z wyjaśnieniem statusu prawnego wspólnoty. Oczywiście, sprawozdanie finansowe nie zostało złożone.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2012
   

  Być może urzędnicy chcą wyjaśnić poprawność deklaracji. Wspólnota nie składa sprawozdania,
  ale w ramach kontroli urząd może żądać okazania dokumentów finansowych, może zbadać całą ewidencję a nie tylko sprawozdanie.

  Urzędasy pomylili wspólnotę ze spółdzielnią ....taka ich nadgorliwość i tylko ferment posiali w szeregach osób prowadzących ewidencje pozaksięgową wspólnoty .... to jest tzw macanie terenu jak zareagują ...
  czy czy będą mieli UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime16-10-2012
   
  Dostałaś wezwanie. Czy jest podstawa prawna wezwania?
 3.  
  Oto treść wezwania:

  Wspólnota Mieszkaniowa (...)
  NIP: (...)

  Wezwanie
  Na podstawie art. 155 § 1 w związku z art. 280 oraz art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 199/r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749) wobec zarejestrowania podmiotu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i nie złożenia w przepisowym terminie sprawozdania finansowego za 2011 rok - Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) wzywa podatnika do złożenia zeznania sprawozdania finansowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

  Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397/ podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

  Ponadto, stosownie do art. 27 ust. 2 w/w ustawy podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

  Zgodnie z brzmieniem art.53 ust 1 ustawy o rachunkowości Dz.U z 2009r. nr 152 poz. 1223 ze zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

  Zatem sprawozdanie finansowe za 2011 rok należało złożyć do urzędu skarbowego nie później niż w terminie do 10 lipca 2012r.

  Uwaga
  Niniejsze wezwanie jest drukowane automatycznie, w związku z otwartym w systemie komputerowym obowiązkiem CIT za wskazany wyżej okres. W razie wątpliwości lub uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt telefoniczny - tel. (...) Sprawę prowadzi: (...)

  Pouczenie:
  W przypadku gdy podatnik nie składa w terminie organowi podatkowemu deklaracji podlega na mocy art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego /Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm./ karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

  Nowy doklejony: 16.10.12 14:59
  kachna, czy dostałaś podobne wezwanie?POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2012
   
  Takie **** dosłały wszystkie wspólnoty, które nie złożyły sprawozdania finansowego ... szło to falami z tego co mi wiadomo ...
  to jest tzw macanie terenu jak zareagują wspólnoty ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthora-z
  • CommentTime17-10-2012
   
  Posesja:Oto treść wezwania:

  [...]

  Ponadto, stosownie do art. 27 ust. 2 w/w ustawy podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

  Zgodnie z brzmieniem art.53 ust 1 ustawy o rachunkowości Dz.U z 2009r. nr 152 poz. 1223 ze zmianami) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

  Zatem sprawozdanie finansowe za 2011 rok należało złożyć do urzędu skarbowego nie później niż w terminie do 10 lipca 2012r.


  Ich błąd tkwi w twierdzeniu:
  podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego

  Wy nie jesteście zobowiązani.
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime17-10-2012
   
  My to wiemy. Tylko dlaczego nie wiedzą o tym pracownicy urzędów skarbowych?POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorMarek
  • CommentTime17-10-2012 zmieniony
   
  Oczywiście Urząd Skarbowy ma racje.
  Każdy podatnik podatku dochodowego CIT jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe (a wbrew temu co twierdzi wiele osób z Foum WM musi zgodnie z ustawą o rachunkowości takowe sprawozdanie sporządzać). Potwierdził to Sąd w 2008 roku że takowy obowiązek istnieje.

  Zmiana nastąpiła właśnie od 2002 roku.


  Pozdrawiam Doradca podatkowy.

  Jak ktoś ma ochotę mogę wysłać wszelkie wyroki i interpretacje na ten temat.
 4. Boże chroń przed nadgorliwymi urzędnikami! i ...doradcami podatkowymi :))
  •  
   CommentAuthorPosesja
  • CommentTime17-10-2012
   
  Jak ktoś ma ochotę mogę wysłać wszelkie wyroki i interpretacje na ten temat.

  Podaj linki albo sygnatury tych wyroków.POSESJA Zarządca Nieruchomości
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime17-10-2012
   
  Marek:Oczywiście Urząd Skarbowy ma racje.
  Potwierdził to Sąd w 2008 roku że takowy obowiązek istnieje.

  Zmiana nastąpiła właśnie od 2002 roku.


  Pozdrawiam Doradca podatkowy.
  może jakaś sygnaturka tego wyroku, który podtrzymuje obowiązek składania przez wspólnoty sprawozdania finansowego?:wink: UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego