Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, KubaP, wp44, Miodownik, Iwona 71, Lok93P, monikakb, gab, IwonaB, KAROLSKO, man, koziorozka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam
  mam 2 pytania jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej (44 lokale w tym 6 użytkowych):
  1. jaki wymagany jest czas na zawiadomienie członków wspólnoty o tym ze odbedzie się głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów?, głosowanie dotyczyło wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w nowopowstającym sklepie Żabka, 1 dzień przed planowanym głosowaniem została wywieszona w klatkach schodowych informacja o głosowaniu, które następnie zostało przeprowadzone przez właścicieli tego lokalu, którzy chcą sprzedawać alkohol. Niektórzy mieszkańcy nawet o tym się nie dowiedzieli, a uchwała została podjęta większością głosów, czy to jest zgodne z prawem?

  2. czy zarząd ma prawo zezwolić włascicielom tego sklepu Żabka na powieszenie agregatów chłodniczych w hali garażowej, czyli części nieruchomości wspólnej? czy taka czynność wykracza już poza zwykły zarząd?

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime10-04-2015
   
  rafalini:1. jaki wymagany jest czas na zawiadomienie członków wspólnoty o tym ze odbedzie się głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów?

  Niestety nie ma określonych terminów.

  Niektórzy mieszkańcy nawet o tym się nie dowiedzieli, a uchwała została podjęta większością głosów, czy to jest zgodne z prawem?

  W zasadzie głosy powinien zbierać zarząd, ale jeżeli uchwała uzyskała większość głosów, to sądy uznają, że kwestie proceduralne - w tym powiadamianie o terminie głosowania - mają mniejszą wagę i uznają tak podjęte uchwały za ważne, a więc odpowiedź brzmi: jest zgodne z prawem.

  2. czy zarząd ma prawo zezwolić włascicielom tego sklepu Żabka na powieszenie agregatów chłodniczych w hali garażowej, czyli części nieruchomości wspólnej? czy taka czynność wykracza już poza zwykły zarząd?

  Niestety nie ma ścisłego katalogu czynności zwykłego zarządu, ale przyjmuje się, że są to czynności związane, ogólnie rzecz biorąc, z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania wspólnoty. Zgoda na umieszczenie agregatów chłodniczych w części wspólnej, moim zdaniem dalece wykracza poza czynności zwykłego zarządu - to jest wręcz zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej. Powinna być na to uchwała wspólnoty. Za takie korzystanie z części wspólnej można żądać wynagrodzenia na rzecz wspólnoty.

  Czy hala garażowa na pewno jest częścią wspólną, bo może zarząd rządzi się cudzym lokalem?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime10-04-2015 zmieniony
   
  Widzę, że masz na pieńku z członkami Zarządu ...

  rafalini:mam 2 pytania jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej (44 lokale w tym 6 użytkowych):

  1. jaki wymagany jest czas na zawiadomienie członków wspólnoty o tym ze odbedzie się głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów?, głosowanie dotyczyło wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w nowopowstającym sklepie Żabka, 1 dzień przed planowanym głosowaniem została wywieszona w klatkach schodowych informacja o głosowaniu, które następnie zostało przeprowadzone przez właścicieli tego lokalu, którzy chcą sprzedawać alkohol. Niektórzy mieszkańcy nawet o tym się nie dowiedzieli, a uchwała została podjęta większością głosów, czy to jest zgodne z prawem?

  odpowiedź znajdziesz poniżej


  Art. 23. UoWL
  1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich
  zbierania.

  2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

  2a. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden
  głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.

  3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.


  rafalini: 2. czy zarząd ma prawo zezwolić włascicielom tego sklepu Żabka na powieszenie agregatów chłodniczych w hali garażowej, czyli części nieruchomości wspólnej? czy taka czynność wykracza już poza zwykły zarząd?
  Hala garażowa nie jest nieruchomością wspólną, tylko lokalem będącym współwłasnością właścicieli miejsc postojowych i tylko za ich zgodą można, za odpłatnością (pożytek dla właścicieli hali garażowej) powiesić klimatyzatory UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime10-04-2015 zmieniony
   
  Hala garażowa nie jest nieruchomością wspólną, tylko lokalem będącym współwłasnością właścicieli miejsc postojowych i tylko za ich zgodą można, za odpłatnością (pożytek dla właścicieli hali garażowej) powiesić klimatyzatory


  A skąd ta pewność, że garaż we wspólnocie rafaliniego nie jest częścią nieruchomości wspólnej wspólnoty? Nie znasz takich przypadków??

  Przecież rafalini pisał:

  ...w hali garażowej, czyli części nieruchomości wspólnej
  Egzo:W zasadzie głosy powinien zbierać zarząd, ale jeżeli uchwała uzyskała większość głosów, to sądy uznają, że kwestie proceduralne - w tym powiadamianie o terminie głosowania - mają mniejszą wagę i uznają tak podjęte uchwały za ważne, a więc odpowiedź brzmi: jest zgodne z prawem.


  Nie jest zgodna z prawem. UWL nie daje możliwości głosowania drogą indywidualną inaczej jak poprzez zbieranie głosów przez zarząd.

  Art. 23

  1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime10-04-2015
   
  EDDIE:Nie jest zgodna z prawem. UWL nie daje możliwości głosowania drogą indywidualną inaczej jak poprzez zbieranie głosów przez zarząd.

  Jest zgodna z prawem. To temat już wielokrotnie wyjaśniany na forum, poparty orzecznictwem sądów.

  Egzo: sądy uznają, że kwestie proceduralne ... mają mniejszą wagę

  Zapis w u.o.w.l. dotyczący zbierania głosów przez zarząd, jest przez sądy uważany za instrukcyjny, a nie materialnoprawny. Sądy uznają, że decydujące znaczenie ma wola wyrażona przez właścicieli lokali, a nie kwestie proceduralne.
  •  
   CommentAuthorcdn
  • CommentTime10-04-2015
   
  Egzo:
  Zgoda na umieszczenie agregatów chłodniczych w części wspólnej, moim zdaniem dalece wykracza poza czynności zwykłego zarządu - to jest wręcz zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej. Powinna być na to uchwała wspólnoty. Za takie korzystanie z części wspólnej można żądać wynagrodzenia na rzecz wspólnoty.

  Przesada. Jeśli uchwała nie zostanie przyjęta, to wspólnota praktycznie uniemożliwi prowadzenie legalnej działalności gospodarczej w odrębnej nieruchomości lokalowej, do czego nie ma prawa. Właściciel lokalu jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, jaką jest garaż. Umieszczenie agregatów chłodniczych oczywiście nie zmienia przeznaczenia tej części nieruchomości wspólnej - garaż nadal jest garażem. Tak samo, jak umieszczenie anteny na dachu nie zmienia przeznaczenia dachu jako części nieruchomości wspólnej - dach nadal pozostaje dachem.

  To tylko chwyty erystyczne Egzo, żeby uprawdopodobnić jego nieprzemyślane przekonania, nie oparte na prawie. Każdy współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo do korzystania z niej w granicach swojego udziału, zgodnie z jej przeznaczeniem. Jeśli Egzo twierdzi, że agregat zmienia garaż w przechowalnię agregatów i parkowanie tam samochodów z tego powodu jest niemożliwe - niech to udowodni. Życzę powodzenia :smile:

  Egzo, spróbuj to udowodnić w sądzie, a jeśli nawet w jakimś niegramotnym sądzie Ci się to uda, potem wyegzekwuj to od współwłaściciela tego garażu. Co mu zrobisz, jak go złapiesz?Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Pomyśl o Rosjanach z kredytami we frankach.
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime11-04-2015
   
  cdn:Jeśli uchwała nie zostanie przyjęta, to wspólnota praktycznie uniemożliwi prowadzenie legalnej działalności gospodarczej w odrębnej nieruchomości lokalowej, do czego nie ma prawa.

  Ma prawo. Wynika to wprost z odpowiedniej ustawy. Gdyby wspólnota nie miała takiego prawa, to ustawa nie dawałaby jej... takiego prawa. A skoro daje, to znaczy, że ma prawo. Nie wiem czy to jest zrozumiałe?


  Umieszczenie agregatów chłodniczych oczywiście nie zmienia przeznaczenia tej części nieruchomości wspólnej - garaż nadal jest garażem.

  Jeśli Egzo twierdzi, że agregat zmienia garaż w przechowalnię agregatów i parkowanie tam samochodów z tego powodu jest niemożliwe - niech to udowodni. Życzę powodzenia :smile:

  Uchwała dotyczy wyrażenia, lub nie wyrażenia, zgody na sprzedaż alkoholu, a nie na instalację agregatów chłodniczych w części wspólnej. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta, to przedsiębiorcy występującemu o tę zgodę, będzie co najwyżej przysługiwało prawo do wystąpienia do sądu o rostrzygnięcie, ale niezależnie od wyroku sądu co do sprzedaży alkoholu, nie będzie to tożsame z prawem umieszczania jakichś instalacji sklepowych w części wspólnej. Prawo do sprzedawania alkoholu to jedno, a agregaty w części wspólnej to co innego. Umieszczenie agregatów chłodniczych w garażach, w oczywisty sposób zmienia przeznaczenie części nieruchomości wspólnej, ta część przestaje być garażem, staje się platformą dla działalności gospodarczej jednego z właścicieli lokali. Tu nie o to chodzi, że cała nieruchomości wspólna zmienia przeznaczenie - jej część zmienia przeznaczenie. Instalowanie na nieruchomości wspólnej agregatów chłodniczych należących do jednego z właścicieli lokali, jest rażąco sprzeczne z przeznaczeniem tej nieruchomości. To tak, jakby jeden z właścicieli zainstalował na korytarzu swoją toaletę.

  Z łatwością można skonstruować zadanie à rebours: jeśli cdn twierdzi, że toaleta zmienia garaż w przechowalnię toalet, i parkowanie tam samochodów z tego powodu jest niemożliwe - niech to udowodni. Szczerze życzę powodzenia :) Jeśli nie udowodni, to znaczy, że wszyscy mogą instalować sławojki w części wspólnej :cool:
  •  
   CommentAuthorcdn
  • CommentTime11-04-2015
   
  Uchwała dotyczy wyrażenia, lub nie wyrażenia, zgody na sprzedaż alkoholu, a nie na instalację agregatów chłodniczych w części wspólnej.

  Nie. Moja wypowiedź dotyczyła wyłącznie Twojej tezy, że powieszenie agregatu w garażu zmienia jego przeznaczenie - to bzdura. To nadal jest garaż.Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Pomyśl o Rosjanach z kredytami we frankach.
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime11-04-2015 zmieniony
   
  cdn:Nie. Moja wypowiedź dotyczyła wyłącznie Twojej tezy, że powieszenie agregatu w garażu zmienia jego przeznaczenie - to bzdura. To nadal jest garaż.


  Trzeba było uważnie czytać mój pierwszy post:

  Egzo:Zgoda na umieszczenie agregatów chłodniczych w części wspólnej, moim zdaniem dalece wykracza poza czynności zwykłego zarządu - to jest wręcz zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2015 zmieniony
   
  EDDIE:Nie jest zgodna z prawem. UWL nie daje możliwości głosowania drogą indywidualną inaczej jak poprzez zbieranie głosów przez zarząd.
  co ty za herezje wypisujesz ????

  Ty nie rozumiesz co oznaczają słowa bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd

  czym się różni kolędowanie z treścią uchwały
  od wrzucenia karty do głosowania z treścią uchwały do skrzynek pocztowych poszczególnych właścicieli lokali lub wysłanie na adresy korespondencyjne, a następnie je zebranie poprzez swoją skrzynkę pocztową ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorcdn
  • CommentTime11-04-2015
   
  Egzo:
  Trzeba było uważnie czytać mój pierwszy post

  Jak brakuje argumentów, to zaczynasz dziecinadę? To niepoważne.
  Egzo:
  to jest wręcz zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

  Tą częścią nieruchomości wspólnej jest garaż, cały czas o nim mowa.
  Wytłumacz, w jaki sposób powieszenie agregatu zmienia przeznaczenie garażu jako części nieruchomości wspólnej?Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Pomyśl o Rosjanach z kredytami we frankach.
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime11-04-2015
   
  cdn:Jak brakuje argumentów, to zaczynasz dziecinadę? To niepoważne.

  Ta uwaga dobrze oddaje to co robisz. Od pierwszego do ostatniego postu prezentuję konsekwentnie to samo stanowisko, ale ty najwyraźniej nie rozumiesz, o czym jest mowa.

  Tą częścią nieruchomości wspólnej jest garaż, cały czas o nim mowa.

  Nie, cały czas jest mowa o czym innym, o części garażu zajętej przez prywatne agregaty chłodnicze.
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime11-04-2015
   
  KubaP:
  EDDIE:Nie jest zgodna z prawem. UWL nie daje możliwości głosowania drogą indywidualną inaczej jak poprzez zbieranie głosów przez zarząd.
  co ty za herezje wypisujesz ????

  Ty nie rozumiesz co oznaczają słowa bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd

  czym się różni kolędowanie z treścią uchwały
  od wrzucenia karty do głosowania z treścią uchwały do skrzynek pocztowych poszczególnych właścicieli lokali lub wysłanie na adresy korespondencyjne, a następnie je zebranie poprzez swoją skrzynkę pocztową ?


  Wiesz co... jak wspólnota ustali i zgodzi się, że będzie zbierać głosy za pomocą smsa lub na emaila to tak będzie.
  Tyle, że UWL mówi jasno, że głosy w drodze indywidualnej są zbierane przez zarząd. Nie znam orzecznictwa, które przeczyłoby artykułowi 23 UWL.

  Nowy doklejony: 11.04.15 15:36
  Egzo:
  cdn:Jak brakuje argumentów, to zaczynasz dziecinadę? To niepoważne.

  Ta uwaga dobrze oddaje to co robisz. Od pierwszego do ostatniego postu prezentuję konsekwentnie to samo stanowisko, ale ty najwyraźniej nie rozumiesz, o czym jest mowa.

  Tą częścią nieruchomości wspólnej jest garaż, cały czas o nim mowa.

  Nie, cały czas jest mowa o czym innym, o części garażu zajętej przez prywatne agregaty chłodnicze.


  Umieszczenie agregatu chłodniczego (oczywiście w odpowiednim miejscu) w części nieruchomości wspólnej nie zmieni przeznaczenia tej nieruchomości i nie przeszkodzi innym w korzystaniu z ich praw do nieruchomości wspólnej. Problem byłby gdyby wszyscy chcieli zrobić to samo, co jest nierealne.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2015
   
  EDDIE:Wiesz co... jak wspólnota ustali i zgodzi się, że będzie zbierać głosy za pomocą sms-a lub na e-maila to tak będzie.
  Tyle, że UWL mówi jasno, że głosy w drodze indywidualnej są zbierane przez zarząd.
  Nie znam orzecznictwa, które przeczyłoby artykułowi 23 UWL.

  No tak , w realu nie ma argumentów przechodzimy do świata wirtualnego ....

  Ale co tam... jak wspólnotę stać na odpowiedzenie oprogramowanie z którego wydruki będzie tworzyło tzw dowody w sprawie to czemu nie , postęp pełna gębą. :wink:
  Wiara w orzecznictwo już nie jednego zgubiło w Sądzie .

  EDDIE: Tyle, że UWL mówi jasno, że głosy w drodze indywidualnej są zbierane przez zarząd.
  czy w mojej wersji kart indywidualnych oraz twojej wirtualnej , jeżeli te SMS-y, maile indywidualne karty do głosowania będą odbierali/zbierali członkowie Zarządu , to chyba wszytko jest w porządku i wypełnia ten twój art.23. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime11-04-2015
   
  EDDIE:Umieszczenie agregatu chłodniczego (oczywiście w odpowiednim miejscu) w części nieruchomości wspólnej nie zmieni przeznaczenia tej nieruchomości

  Zaczynam mieć deja vu... Umieszczenie agregatu w części nieruchomości wspólnej zmieni przeznaczenie tejże części nieruchomości wspólnej. Zaczynam podejrzewać, że gracie ze mną w "mamy cię". Gdzie są ukryte kamery?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2015 zmieniony
   
  Egzo:
  EDDIE:Umieszczenie agregatu chłodniczego (oczywiście w odpowiednim miejscu) w części nieruchomości wspólnej nie zmieni przeznaczenia tej nieruchomości

  Zaczynam mieć deja vu... Umieszczenie agregatu w części nieruchomości wspólnej zmieni przeznaczenie tejże części nieruchomości wspólnej. Zaczynam podejrzewać, że gracie ze mną w "mamy cię". Gdzie są ukryte kamery?
  czy hala garażowa jest przeznaczona do umieszczania urządzeń klimatyzacyjnych czy agregatów chłodniczych ? i jeszcze do tego nie ma zgody na to włascicieli tego garażu wielostanowiskowego,

  na powieszenie agregatów chłodniczych w hali garażowej,

  te agregaty nie umieszcza w swoim lokalu a wyrzuty ciepłego powietrza skierują na zewnątrz np. przez witrynę okienną, ale szkoda powierzchni, którą można przeznaczyć na inne cele ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime11-04-2015
   
  Dobrze, że doszliśmy do konkluzji, że indywidualne zbieranie głosów przez osoby spoza zarządu jest niedozwolone.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2015 zmieniony
   
  EDDIE:Dobrze, że doszliśmy do konkluzji, że
  indywidualne zbieranie głosów przez osoby spoza zarządu jest niedozwolone.
  ależ ja tego nie powiedziałem , bo jest taki wyjątek, jak się odwołuje członków Zarządu WM , to robią to pełnomocnicy wybrani przez ogół właścicieli lokali .
  Zarząd nie może być sędzią we własnej sprawie , a zdarzają się tacy co nie dają się oderwać "od stołków". UoWL ; UoGN ;
 2. UoWL mówi wyraźnie:
  Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.
  Ustawa nie mówi, w jakich przypadkach może być odstępstwo od tej zasady, nawet jeżeli chodzi o odwołanie zarządu. Ponieważ ustawa nie precyzuje, jak ma wyglądać to indywidualne zbieranie głosów przez zarząd, to oczywiście wygląda tak jak sobie właściciele ustalą w swojej wspólnocie (chodzenie po lokalach, karty do głosowania, smsy, telefonicznie itd). Nie zmienia to faktu, że za organizację indywidualnego zbierania głosów odpowiada zarząd. Wykluczenie przez ustawę indywidualnego zbieranie głosów ma na celu uniemożliwienie paradoksów, że pani Zosia spod 7 z panem Heńkiem spod 14 zbiorą większość podpisów pod wymyśloną przez siebie uchwałą o pomalowaniu budynku na czerwono, natomiast pan Maniek spod 10 z panem Ziutkiem spod 11 zbiorą większość podpisów pod wymyśloną przez siebie uchwałą o pomalowaniu budynku na zielono.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2015 zmieniony
   
  Ustawa nie mówi, w jakich przypadkach może być odstępstwo od tej zasady, nawet jeżeli chodzi o odwołanie zarządu.
  nie mówi literalnie, bo nie nie musi . Tylko bufonowaty i mało rozgarnięty Zarząd tak może interpretować zapisy prawa

  Tak, jak nie mówi się jeszcze wielu o sprawach np.: funduszach celowych , czy naliczaniu zaliczek na przyszłe remonty NW, a takie mają miejsce we WM

  Wykluczenie przez ustawę indywidualnego zbieranie głosów ma na celu uniemożliwienie paradoksów, że
  pani Zosia spod 7 z panem Heńkiem spod 14 zbiorą większość podpisów pod wymyśloną przez siebie uchwałą o pomalowaniu budynku na czerwono,
  natomiast pan Maniek spod 10 z panem Ziutkiem spod 11 zbiorą większość podpisów pod wymyśloną przez siebie uchwałą o pomalowaniu budynku na zielono.
  idąc matematycznym tokiem myślenia część właścicieli musi poprzeć oba projekty , czyli te głosy są nie ważne
  a ja uważam, że pod uchwałą zbiera się głosy .
  a co w tym zdrożnego, że właściciele chcą inaczej niż nieomylny Zarząd , przywódca właścicieli lokali , UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorcdn
  • CommentTime11-04-2015
   
  KubaP:
  część właścicieli musi poprzeć oba projekty , czyli te głosy są nie ważne

  Wszystkie głosy są ważne: zarówno za zieloną elewacją, jak i za czerwoną. Właściciel może głosować tak, jak uważa.
  piastowska, przecież zarząd też może zebrać głosy za sprzecznymi uchwałami. Zarząd nie jest mądrzejszy od innych właścicieli.Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Pomyśl o Rosjanach z kredytami we frankach.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2015
   
  Wszystkie głosy są ważne: zarówno za zieloną elewacją, jak i za czerwoną.
  jako głos tak, ale nie można ich zaliczać jeżeli w głosowaniu się wykluczają .
  To znaczy grupa właścicieli lokali nie dorosła, by nim być, jak nie umieją zagłosować za jedna opcją, która pozwoli Zarządowi zrealizować cel wynikający z uchwały. UoWL ; UoGN ;
 3. sprawdziłem w aktach notarialnych-hala garażowa jest częścią nieruchomości wspólnej, każdy ma prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego

  rozumiem ze aby właściciel lokalu użytkowego (w którym będzie Żabka) powiesił sobie agregat w hali garażowej potrzebna jest do tego uchwała? 3 osobowy zarząd nie moze sobie o tym zdecydować
  czy taki agregat od Żabki bardzo hałasuje (w specyfikacji niby 42 dB), czy bardzo podnosi temperaturę ?
  a moze by go powiesić na zewnątrz jednak? a przepisy przecipożarowe? on musi wisieć czy może leżeć? macie jakiś doświadczenie?
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  KubaP:
  Wszystkie głosy są ważne: zarówno za zieloną elewacją, jak i za czerwoną.
  jako głos tak, ale nie można ich zaliczać jeżeli w głosowaniu się wykluczają .
  To znaczy grupa właścicieli lokali nie dorosła, by nim być, jak nie umieją zagłosować za jedna opcją, która pozwoli Zarządowi zrealizować cel wynikający z uchwały.


  To wcale nie znaczy, że ktoś do czegoś nie dorósł. Często nadużywasz argumentu niedorosłości...

  Część właścicieli przy drugim głosowaniu, za drugim kolorem mogła po prostu zmienić zdanie i tyle. Można? Można.


  rafalini:sprawdziłem w aktach notarialnych-hala garażowa jest częścią nieruchomości wspólnej, każdy ma prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego

  rozumiem ze aby właściciel lokalu użytkowego (w którym będzie Żabka) powiesił sobie agregat w hali garażowej potrzebna jest do tego uchwała? 3 osobowy zarząd nie moze sobie o tym zdecydować
  czy taki agregat od Żabki bardzo hałasuje (w specyfikacji niby 42 dB), czy bardzo podnosi temperaturę ?
  a moze by go powiesić na zewnątrz jednak? a przepisy przecipożarowe? on musi wisieć czy może leżeć? macie jakiś doświadczenie?


  Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego dotyczy miejsca postojowego, a nie przejść, korytarzy, czy ścian, one pozostają nieruchomością wspólną.
  Więc zachodzi to, co pisałem wcześniej:

  Umieszczenie agregatu chłodniczego (oczywiście w odpowiednim miejscu) w części nieruchomości wspólnej nie zmieni przeznaczenia tej nieruchomości i nie przeszkodzi innym w korzystaniu z ich praw do nieruchomości wspólnej  42dB to bardzo cichy szum, porównałbym go do co najwyżej do szumu jaki wydaje ultradźwiękowy nawilżacz powietrza lub klimatyzator biurowy. Nie jest to poziom stanowiący jakikolwiek problem.
  Każdy agregat emituje pewne ciepło, ale tym bym się także nie przejmował, będzie przynajmniej dodatkowe ogrzewanie zimą ;)


  Agregat, o którym piszesz to na ogół agregat umieszczany na ścianie budynku, przy czym są modele umieszczane wewnątrz budynku ale są także zewnętrzne.
  Agregaty nie wymagają szczególnych zabezpieczeń, czy warunków przeciwpożarowych podobnie jak lodówki, zamrażarki, czy inne urządzenia działające na podobnych zasadach.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  EDDIE:
  KubaP:
  Wszystkie głosy są ważne: zarówno za zieloną elewacją, jak i za czerwoną.
  jako głos tak, ale nie można ich zaliczać jeżeli w głosowaniu się wykluczają .
  To znaczy grupa właścicieli lokali nie dorosła, by nim być, jak nie umieją zagłosować za jedna opcją, która pozwoli Zarządowi zrealizować cel wynikający z uchwały.


  To wcale nie znaczy, że ktoś do czegoś nie dorósł.
  dla mnie jest wystarczające żeby taka opinie wydac


  EDDIE:Często nadużywasz argumentu niedorosłości...
  zanim wyklikasz podobą rewelacje, popatrz w lustro na siebie i odpowiedz sobie na pytanie , czy ty Eddie , aby dorosłeś to tego, aby zabierać głos w sprawach, co do których masz mglistą wiedzę

  EDDIE:Część właścicieli przy drugim głosowaniu, za drugim kolorem mogła po prostu zmienić zdanie i tyle. Można? Można.
  czyli nie dorośli by zarządzać własną nieruchomością sami , zachowują się, tak jak kierowca zmieniający co chwile pas ruch u przy prędkości 140 km/h wprowadzając swoim zachowanie zamęt na drodze i stwarzając zagrożenie w ruchu


  EDDIE:Prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego dotyczy miejsca postojowego, a nie przejść, korytarzy, czy ścian, one pozostają nieruchomością wspólną.
  z co to za nowa teza ws garaży wielostanowiskowych , od kiedy to drogi komunikacyjne są dla Wspólnoty częścią wspólną? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime12-04-2015
   
  KubaP:
  EDDIE:
  KubaP:
  Wszystkie głosy są ważne: zarówno za zieloną elewacją, jak i za czerwoną.
  jako głos tak, ale nie można ich zaliczać jeżeli w głosowaniu się wykluczają .
  To znaczy grupa właścicieli lokali nie dorosła, by nim być, jak nie umieją zagłosować za jedna opcją, która pozwoli Zarządowi zrealizować cel wynikający z uchwały.


  To wcale nie znaczy, że ktoś do czegoś nie dorósł.
  dla mnie jest wystarczające żeby taka opinie wydac  Wiem, wcale się nie dziwię takim twoim "opiniom".


  EDDIE:Często nadużywasz argumentu niedorosłości...

  zanim wyklikasz podobą rewelacje, popatrz w lustro na siebie i odpowiedz sobie na pytanie , czy ty Eddie , aby dorosłeś to tego, aby zabierać głos w sprawach, co do których masz mglistą wiedzę  Zabieram głos, podejrzewam, że inni także po to, by m.in. rozwiewać mglistość wiedzy i nieustannie uczyć się czegoś nowego i pożytecznego poza pomaganiem innym.
  Mam świadomość, że Ty, nieomylny, wszechwiedzący "ekspert" w każdej dziedzinie masz monopol na wiedzę, ot tak po prostu :bigsmile::wink:  EDDIE:Część właścicieli przy drugim głosowaniu, za drugim kolorem mogła po prostu zmienić zdanie i tyle. Można? Można.
  czyli nie dorośli by zarządzać własną nieruchomością sami , zachowują się, tak jak kierowca zmieniający co chwile pas ruch u przy prędkości 140 km/h wprowadzając swoim zachowanie zamęt na drodze i stwarzając zagrożenie w ruchu  Porównywana sytuacja dotyczy jednej zmiany pasa ruchu, w dodatku bez przekraczania dozwolonej prędkości.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  (...)
  EDDIE Zabieram głos, podejrzewam, że inni także po to, by m.in. rozwiewać mglistość wiedzy i nieustannie uczyć się czegoś nowego i pożytecznego poza pomaganiem innym.
  ty nie uzupełniasz wiedzy ty wydajesz wyroki choćby na mnie , bo tak ci pasuje ... co nie oznacza że jest to zgodne z obowiązującym prawem czy standardami działania WM

  EDDIE Mam świadomość, że Ty, nieomylny, wszechwiedzący "ekspert" w każdej dziedzinie masz monopol na wiedzę, ot tak po prostu :bigsmile::wink:
  ja nie jestem nieomylny, w przeciwieństwie do ciebie działającego, jak tuba propagandy, ja pokazuję, że istnieją inne zgodne z prawem rozwiązania . One tobie i innym nie pasują , to mnie nie obchodzi , to jest tylko demokracja
  Niech każdy ma wybór, który model zarządzania mu pasuje . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony [Blog]
   
  Myślałem, że żartujecie z tym rzekomym zakazem podejmowania uchwał w trybie obiegowym, gdy głosy zbiera ktoś spoza zarządu... Ale chyba jednak nie żartujecie... A przecież temat był wałkowany na forum n-razy. Repetitio est mater studiorum, więc pora na małą rekapitulację.

  Jak napisałem wcześniej, ustawowa dyrektywa zbierania głosów przez zarząd ma jedynie charakter instrukcyjny i nie przesądza o ważności procedury zbierania głosów, ani o ważności ewentualnie podjętej uchwały. Głosowanie uchwały w trybie obiegowym mogą przeprowadzić także osoby spoza zarządu i uchwała będzie ważna. Ważność tak podjętej uchwały można podważać pod kątem zbierania głosów przez inne osoby niż zarząd, tylko na takiej samej zasadzie, jak można podnosić wszelkie inne zarzuty proceduralne, np. zarzut niepowiadomienia o zebraniu, zarzut nieprawidłowego zwołania zebrania, itp. Zarzuty proceduralne mogą się ostać tylko wtedy, gdy skarżący udowodni, że dana procedura miała wpływ na treść podjętej uchwały. Jeżeli tego nie udowodni, to uchwała jest ważna.


  Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 543/03

  Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione, może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Niedopełnienie ustawowego obowiązku powiadomienia każdego właściciela o treści uchwały podjętej w tym trybie (art. 23 ust. 3 ustawy) nie ma wpływu na jej skuteczność.


  .
  -------------------------------------------------------------------------

  Z tą, rzekomo dopuszczalną instalacją agregatów chłodniczych w części wspólnej tylko na podstawie zgody zarządu, też nie żartujecie?

  Ponownie powtarzam: to jest zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej i wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały. Na ten temat sądy wypowiadały się wielokrotnie, a ja przytoczę całkiem świeży wyrok, dotyczący znacznie bardziej banalnej sprawy: wieszania przez członków wspólnoty reklam na elewacji, czyli na nieruchomości wspólnej. Jest to rzecz powszechnie praktykowana, a mimo to sądy stoją na stanowisku, że nawet tak trywialna rzecz, jak kawałek blachy lub banera zawieszony na elewacji może stanowić zmianę przeznaczenia NW. A co dopiero mówić o stawianiu w NW urządzeń!


  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dn. 6 marca 2014 r., I ACa 679/13:

  O ile powieszenie tabliczki zawierającej informacje o prowadzonej działalności może, w określonych okolicznościach, mieścić się w zakresie czynności zgodnych z przeznaczeniem nieruchomości, o tyle nie może być o tym mowy w przypadku wieszania tablic reklamowych.

  Zajęcie części wspólnych budynku pod nośniki reklamowe stanowi de facto zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju zaś zmiana w myśl art. 22 ust. 3 pkt. 4 ustawy o własności lokali jako czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu wymaga zgody właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową.  .
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime12-04-2015
   
  KubaP, zacznij pisać coś merytorycznego!

  ========================


  Egzo:
  Sąd Najwyższy, wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 543/03

  Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione, może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).


  Generalnie, nigdy tryb uchwalania uchwały nie będzie miał wpływu na treść uchwały, bo niby jak? Kolejni głosujący właściciele mieliby dopisywać coś do treści uchwały?
  Nie wiem jak Sąd mógł to rozumieć??  Niedopełnienie ustawowego obowiązku powiadomienia każdego właściciela o treści uchwały podjętej w tym trybie (art. 23 ust. 3 ustawy) nie ma wpływu na jej skuteczność.


  To jest tzw. oczywista oczywistość.
  Niedopełnienie ustawowego obowiązku powiadomienia każdego właściciela o treści uchwały podjętej w tym trybie (art. 23 ust. 3 ustawy) ma jedynie wpływ na termin zaskarżenia uchwały.

  Nowy doklejony: 12.04.15 12:34
  Z tą, rzekomo dopuszczalną instalacją agregatów chłodniczych w części wspólnej tylko na podstawie zgody zarządu, też nie żartujecie?

  Ponownie powtarzam: to jest zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej i wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały. Na ten temat sądy wypowiadały się wielokrotnie, a ja przytoczę całkiem świeży wyrok, dotyczący znacznie bardziej banalnej sprawy: wieszania przez członków wspólnoty reklam na elewacji, czyli na nieruchomości wspólnej. Jest to rzecz powszechnie praktykowana, a mimo to sądy stoją na stanowisku, że nawet tak trywialna rzecz, jak kawałek blachy lub banera zawieszony na elewacji może stanowić zmianę przeznaczenia NW. A co dopiero mówić o stawianiu w NW urządzeń!


  Egzo, nie widzisz różnicy między wieszaniem agregatu klimatyzacji w korytarzu garażu będącego nieruchomością wspólną, a wieszaniem reklamy na elewacji budynku??
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  EDDIE:Nie wiem jak Sąd mógł to rozumieć??

  Jak rozumiem wyrok Sądu Najwyższego jest dla ciebie niewystarczający z tego powodu, że ty twierdzisz inaczej? :bigsmile:

  Istotne jest to, co wynika z tego orzeczenia: zbieranie głosów przez osoby nieuprawnione, nie powoduje nieważności uchwały. Koniec, kropka...
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  Egzo:
  EDDIE:Nie wiem jak Sąd mógł to rozumieć??

  Jak rozumiem wyrok Sądu Najwyższego jest dla ciebie niewystarczający z tego powodu, że ty twierdzisz inaczej? :bigsmile:  Gdzie to wyczytałeś??:shocked:

  Napisałem to co napisałem, czyli nie rozumiem jak Sąd mógł rozumieć wpływ trybu uchwała na treść uchwały. Nie czytałem uzasadnienia po prostu. Każdy wyrok, no może prawie każdy wyrok Sądu bez uzasadnienia będzie niewystarczający.  Istotne jest to, co wynika z tego orzeczenia: zbieranie głosów przez osoby nieuprawnione, nie powoduje nieważności uchwały. Koniec, kropka...


  Ani nie powoduje, że uchwała będzie zgodna z prawem i nie będzie mogła być zaskarżona.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime12-04-2015
   
  EDDIE:Ani nie powoduje, że uchwała będzie zgodna z prawem

  Nie uciekaj od tematu. Nie dyskutujemy o tym, czy treść uchwały jest zgodna z prawem, tylko o tym, czy sam fakt zbierania głosów przez osoby nieuprawnione powoduje jej nieważność. Nie powoduje.
  •  
   CommentAuthorEDDIE
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  Moim zdaniem powoduje. Opieram się na UWL. Nie uciekam od niczego.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Przed kliknięciem "wyślij odpowiedź" pomyśl, co twój post wnosi do tematu? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-04-2015 zmieniony
   
  Egzo:
  EDDIE:Nie wiem jak Sąd mógł to rozumieć??

  Jak rozumiem wyrok Sądu Najwyższego jest dla ciebie niewystarczający z tego powodu, że ty twierdzisz inaczej? :bigsmile:

  Istotne jest to, co wynika z tego orzeczenia: zbieranie głosów przez osoby nieuprawnione, nie powoduje nieważności uchwały. Koniec, kropka...
  dla mnie to oczywista oczywistość ....
  Inaczej się sprawy mają, gdy ktoś w trakcie "kolędowania" zmieni treść uchwały np. poprzez wstawienie przecinka , który zmieni treść tej uchwały.
  (...) UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorcdn
  • CommentTime12-04-2015
   
  czy sam fakt zbierania głosów przez osoby nieuprawnione powoduje jej nieważność. Nie powoduje.

  Oczywiście, że nie powoduje.Jest Ci smutno? Jest Ci źle? Pomyśl o Rosjanach z kredytami we frankach.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego