Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, blazejh, KubaP, Prezesod13lat, gab, Zarządca, Ala15, wihajster, a-z

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Pierwszy komentarz do artykułu: Umowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór
  Mam pytanie odnośnie zapisu z umowy najmu okazjonalnego. Jeżeli umowa zostanie zawarta na rok z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w szczególnych przypadkach t.j. brak zapłaty za czynsz, dewastacja za wypowiedzeniem 3 dniowym czy taka umowa będzie właściwa?
  Zdziwiłam się po przeczytaniu tekstu poniżej o braku wskazania okresu wypowiedzenia.

  Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umowy zawartej na czas oznaczony, jest sprzeczne z naturą takiego stosunku oraz z przepisem ustawy, a w konsekwencji nieważne (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 30 czerwca 2014 roku, sygn. akt: XV Ca 217/14).
  •  
   CommentAuthorLalunia
  • CommentTime19-11-2015 zmieniony
   
  Zasadniczo jest swoboda zawierania umów i art.673 §3 k.c.
  Dodatkowo, w przypadku umowy najmu okazjonalnego (forma pisemna pod rygorem nieważności plus zgłoszenie do US w ciągu 14 dni) załącza się do niej kilka istotnych dokumentów, a w szczególności oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu.
  Wydaje się zatem, że zawarcie w takiej umowie szczegółowych warunków jej wypowiedzenia daje podstawy prawne do takiego rozwiązania.
  Pochylał się nad tym kiedyś Trybunał Konstytucyjny i uznał, że art.673 §3 k.c. jest zgodny z Konstytucją.
 2. "Umowa ta winna być zawarta na piśmie, jej specyfika polega m.in. na tym, że termin obowiązywania stosunku najmu winien być oznaczony i nie może być dłuższy niż 10 lat. Zatem umowa na czas nieokreślony nie wchodzi w grę, nie jest też możliwe blankietowe określenie terminów wypowiedzenia bez określenia przyczyny. Innymi słowy zapis, z którego wynikałoby zawarcie umowy na czas oznaczony z określonym terminem wypowiedzenia będzie bezskuteczny.


  Art. 673 § 3 k.c. stanowi bowiem, że „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.” W konsekwencji takiego uregulowania w umowie należałoby skonkretyzować sytuacje, w których wypowiedzenie mogłoby nastąpi, w przeciwnym razie zapis o wypowiedzeniu nie wywoła skutków prawnych.  Postanowienie, które zezwala na rozwiązanie w drodze swobodnego wypowiadania umowy zawartej na czas oznaczony, jest sprzeczne z naturą takiego stosunku oraz z przepisem ustawy, a w konsekwencji nieważne (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 30 czerwca 2014 roku, sygn. akt: XV Ca 217/14)."


  Więcej na ten temat w artykule: "Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego"

  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:


  http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/rynek-nieruchomosci/2653-wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnegoPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 3. Warto pamiętać, że nie sama umowa najmu musi być zawarta w formie aktu notarialnego tylko załączniki do tej umowy najmu. Oczywiście jeżeli chodzi o oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji (http://umowanajmu.info/category/umowa-najmu-okazjonalnego/). Bo oświadczenie właściciela innego mieszkania o wyrażeniu gotowości do przyjęcia najemcy w razie egzekucji może być z podpisem notarialnym, ale tylko na żądanie najemcy.
 4. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 5. Artykuł jest wg mnie sprzeczny zupełnie: "naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu," oraz mamy "Wynajmujący w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek zgłosić fakt jej zawarcia naczelnikowi urzędu skarbowego." A wyglądał to na wiarygodny serwis. :(
 6. witaj.
  pogadaj sobie z jakiems prawnikiem. porady okolo 170 zł.
  wunajem mnormalny czy okazjonalny niczym się nie różni. wynajemca ma dalej prawa lokatora. jeżeli zawrzesz umowę na rok, a koleś ci przestanie po miesiącu płacić to nic nie zrobisz. musisz czekać. po 3 miesiącu wystawiasz upomnienie do zapłaty , i jak nie ureguluje idziesz do sądu i na zasadzie umowy jest kierowany komornik do lokatora. kiedy komornik przyjdzie to już cięzki temat. ale jeżeli dana gmina nie ma na chwile obecną żadnych miejsc socjalnych to prawdopodobnie nie pozbedziesz się typa do końca czasu umowy.
  zapis o eksmisji z ciągu 7 dni dotyczy tylko wtedy kiedy lokator łamie przepisy (punkt 4 tej umowy), i jak widzisz nie ma tam zapisku o nie płaceniu za lokal czy za bieżace opłaty do wspólnoty.
  jeżeli jednak zdecydujesz się na wypowiedzenie najmu w ciągu 7 dni, bez ustawowej przyczyny, to on opuści lokal, ale jak będzie bystry to znajdzie inny i zgłosi sprawę do sądu i ty będziesz musial mu te koszty wyrównać.

  Nowy doklejony: 19.11.20 09:06
  Art. 673 § 3 k.c. stanowi bowiem, że „jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.” W konsekwencji takiego uregulowania w umowie należałoby skonkretyzować sytuacje, w których wypowiedzenie mogłoby nastąpi, w przeciwnym razie zapis o wypowiedzeniu nie wywoła skutków prawnych.


  nie mózesz zawrzeć umowy nie zgodnej z prawem. częśc ludzi robiła wzmianke o czynnikach wyższych (gdyż umowa o zaprzesatniu płacenia jest niezgodna), ale w sądzie stoisz na przegranej, bo jest to też zapsi nielegalny.

  teoretycznie obojętnie jaka umowa, trafisz na nieuczciwego i będzie kilka miesięcy za free siedział..
 7. SwiStakowo:witaj.
  pogadaj sobie z jakiems prawnikiem. porady okolo 170 zł.
  wunajem mnormalny czy okazjonalny niczym się nie różni.


  Najem okazjonalny różni się od najmu "zwykłego", ponieważ jeżeli były najemca nie opuści lokalu dobrowolnie - wynajmujący może przeprowadzić eksmisję bez konieczności prowadzenia żmudnego postępowania sądowego, nie ma też koniczności zapewnienia pomieszczenia, do którego eksmisja będzie wykonana.

  W takiej sytuacji oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami (umowa najmu okazjonalnego, zgłoszenie w urzędzie skarbowym, oświadczenie osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, do którego miałaby zostać przeprowadzona eksmisja) składa się w sądzie właściwym według miejsca położenia nieruchomości wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności.

  Jeżeli sąd nada klauzulę wykonalności - można przekazać sprawę komornikowi, aby ten dokonał eksmisji do lokalu wskazanego w oświadczeniu osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

  W przypadku najmu "zwykłego" - gdy były najemca nie opuści mieszkania eksmisja jest problematyczna, w szczególności konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego - należy złożyć pozew o eksmisję, rozpoznanie sprawy może potrwać kilka lat.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego