Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

wp44, blazejh, KubaP, gab, koziorozka, Jaromir, tajfun, Michał, Zarządca, jaczylion, pldiego, PabloG, azygnerski, t66, ure1972

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Pierwszy komentarz do artykułu: Wezwanie do zapłaty - przedsądowe
  (...)
 2. >>Termin płatności zaliczek na poczet kosztów zarządu oraz innych kosztów na utrzymanie lokalu ponoszonych przez właściciela za pośrednictwem wspólnoty został określony w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime17-03-2016 zmieniony
   
  (...)
  Art. 15. 1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
  2. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.
  UoWL ; UoGN ;
 3. Otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym od spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej? Sprawdź co robić: https://www.youtube.com/watch?v=kJ0oQgzBKVM&t
 4. Wczoraj na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez właściciela mieszkania, uczestniczyłem na zebraniu wspólnoty.
  Jeden z właścicieli wniósł propozycje, żeby administrator o zadłużeniach poszczególnych członków wspólnoty informował na piśmie pozostałych właścicieli. Administrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych. Co o tym myślicie.
 5. To ja dołączam jeszcze jedno pytanie: czy Zarządca ma prawo odmówić Zarządowi wspólnoty przekazania listy lokatorów zalegających z opłatami.
 6. Nie zarządca, tylko administrator.
  Lokatorom może odmówić - właścicielom (nie tylko członkom zarządu) nie ma prawa.
 7. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej GIODO:

  CZY POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UPRAWNIENI SĄ DO UZYSKANIA INFORMACJI O ZALEGŁOŚCIACH WE WNOSZENIU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH INNYCH CZŁONKÓW TEJ WSPÓLNOTY?

  Tak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa.
  Uzasadnienie
  Do wspólnot mieszkaniowych tworzonych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się - w zakresie w niej nieuregulowanym - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Zgodnie bowiem z jego art. 200, "każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną". Podobnie wskazana ustawa o własności lokali w art. 29 ust. 3 stanowi, że prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.
  Z powołanych przepisów wynika zatem uprawnienie każdego współwłaściciela do dostępu do dokumentacji związanej z zarządzaniem nieruchomością. Wskazać w tym miejscu należy, iż zakres danych i informacji udostępnianych współwłaścicielom powinien być adekwatny do ich potrzeb związanych ze zgodnym z prawem celem udostępnienia. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych stanowi, iż "administrator danych (...) powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane". Nie jest więc dopusz-czalne udostępnienie współwłaścicielom określonej nieruchomości danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną oraz do sprawowania kontroli działalności jej zarządcy.

  Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Aby wspólnota mogła skorzystać z tego uprawnienia, jej członkowie powinni znać dane osobowe właściciela i wysokość jego zadłużenia wobec wspólnoty.

  Wobec powyższego dopuszczalność udostępnienia członkom wspólnoty mieszkaniowej danych dotyczących zaległości we wnoszeniu opłat przez innych jej członków wynika z przepisów prawa, a tym samym znajduje oparcie w przesłance określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Może żeby do precyzować pytanie. Administrator poinformował na zebraniu kto i ile zalega z płatnościami. Zgłaszający chciał żeby wysyłać imienną informację co trzy miesiące o dłużnikach, właścicielom którzy płacą regularnie.
 9. Administrator powinien mieć zapis umowny dotyczący przetwarzania danych.  "Outsourcing usług związanych z zarządem nieruchomością jest bardzo powszechny. Profesjonalne podmioty świadczące takie usługi wykonując swoje obowiązki uzyskują dostęp do całych zbiorów danych członków wspólnoty, niejednokrotnie także danych wrażliwych.  Powstaje więc pytanie o status takich podmiotów na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych i o konieczne do wdrożenia zabezpieczenia danych.  Status firm zarządzających nieruchomościami na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych nie jest jednolity. Zależy on od tego, w relacjach z jakimi podmiotami występują i czyje dane przetwarzają."

  Więcej w artykule: "Status firm zarządzających nieruchomościami na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych"

  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/2832-status-firm-zarzadzajacych-nieruchomosciami-na-gruncie-ustawy-o-ochronie-danych-osobowychPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 10. Zgłaszający chciał żeby wysyłać imienną informację

  To byłby dodatkowy obowiązek administratora. Sprawa do negocjacji
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime23-02-2018 zmieniony
   
  ANNAMARIA:Wczoraj na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez właściciela mieszkania, uczestniczyłem na zebraniu wspólnoty.
  Jeden z właścicieli wniósł propozycje, żeby administrator o zadłużeniach poszczególnych członków wspólnoty informował na piśmie pozostałych właścicieli. Administrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych. Co o tym myślicie.

  Może żeby do precyzować pytanie. Administrator poinformował na zebraniu kto i ile zalega z płatnościami. Zgłaszający chciał żeby wysyłać imienną informację co trzy miesiące o dłużnikach, właścicielom którzy płacą regularnie.
  Administrator zachował się poprawnie

  Kto poniesie koszty tej wysyłki? Właścicielom lokali wydaje się, że już raz zwartą umowę ( skalkulowaną przez Administratora na danym poziome adekwatnie do spisanych i świadczonych usług) można w nieskończoność rozszerzać kosztowo.

  A coby sie stało, jakby ten "płacący" właściciel lokalu pofatygował sie co trzy miesiące do Administratora i tam otrzymał wydruk sald oraz podpisał oświadczenie że takie informację otrzymał na własne potrzeby . Zdarzało sie, że właściciele otrzymane dokumenty od Administratora, sami wywieszali imienne listy dłużników, a konsekwencje ponosił Administrator.
  W mojej WM takie zasady obowiązują. Właściciel popisuje oświadczenie, jakie dokumenty o innych współwłaścicielach otrzymał od Administratora z adnotacją, że to wydano dla niego . Pieczątka - "Wydano dla Pana/Pani ...." UoWL ; UoGN ;
 11. Administrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych. Co o tym myślicie.

  Myślę, że administrator nie zna prawa i interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Wybrał złą podstawę odmowy.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-02-2018 zmieniony
   
  koziorozka:
  Administrator odmówił broniąc się ustawą o ochronie danych osobowych. Co o tym myślicie.

  Myślę, że administrator nie zna prawa i interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Wybrał złą podstawę odmowy.
  a Ty znasz, pewnie Ty tak robisz - informujesz

  o zadłużeniach poszczególnych członków wspólnoty informował na piśmie pozostałych właścicieli. UoWL ; UoGN ;
 12. Napisałam wyraźnie "Wybrał złą podstawę odmowy".
  Jak chciał odmówić sporządzania co kwartalnego zestawienia zadłużenia i jego wysyłki, to wystarczyło powołać się na umowę i zakres obowiązków.
  Ustawa o ochronie danych osobowych nie daje podstawy do takiej odmowy.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-02-2018
   
  Jakiej odmowy, że nie będzie przesyłał za frei ? czy podawał informacji o dłużnikach ? bo to dla mnie dwie rożne sprawy . UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego