Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, KubaP, Lysy, azygnerski, Michał, koziorozka, Haneczka, t66, drm, kamil_w, tajfun, pldiego, Roksa, bufetowa, Phantos, Sambor, wp44, man, drops

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime11-09-2017
   
  Część mieszkańców naszej Wspólnoty zbiera podpisy pod ich projektem zwiększenia o 100% funduszu remontowego i zaciągnięcia niekorzystnego /na 15 lat/ kredytu na montowanie w budynku balkonów.Zbierając podpisy zadaje tylko pytanie "czy chcesz mieć balkon" oraz wprowadza szantaż "i tak to przeforsujemy,gdy tylko ponad 51% właścicieli wyrazi zgodę/.Montaż balkonów/na starym budynku,bez ekspertyzy technicznej/ nie jest remontem a inwestycją w dodatku bardzo niekorzystną finansowo.Nie spłaciliśmy jeszcze docieplania i malowania budynku oraz mamy podjęte uchwałami inne remonty jak dachu i instalacji elektrycznej.Czy możemy prawnie wyrazić sprzeciw?
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime11-09-2017
   
  anias54:Czy możemy prawnie wyrazić sprzeciw?

  Tak, możecie zaskarżyć uchwałę do sądu w ciągu 6 tygodni.
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime11-09-2017
   
  Bardzo dziękuję za odpowiedz.Pytałam znajomego prawnika i on twierdzi,ze nie mamy nic do powiedzenia,że większością głosów 51%plus zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym wg fantazji części lokatorów,a tym samym w niedalekiej przyszłości nasze czynsze/w tym remontowy/ osiągną wartość naszych emerytur.To niezaprzeczalnie jest inwestycja a nie remont na starym bloku ciągle wymagającym kolejnych napraw.Na razie co uchwały jeszcze nie doszło,żadnego zebrania właścicieli też nie było,to jest zbieranie podpisów przez kilka osób tzw."klatkowych".
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime11-09-2017 zmieniony [Ważne]
   
  Myślę, że prawnik nie powinien być taki pewny wyniku. Adwokaci/radcy prawni często zbywają klientów z takimi sprawami, bo są dla nich nieopłacalne, ale to nie jest tak, że jak uchwała uzyska ponad 50% głosów, to już nic nie da się zrobić. Z drugiej strony nie jest też tak, że wspólnocie wolno robić tylko remonty - inwestycje także wolno. Uważam jednak, że nie jesteś na z góry straconej pozycji.

  Art. 25. ust 1 u.o.w.l.:
  Uchwała może zostać zaskarżona do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

  Jeżeli macie uchwalonych tyle różnych remontów, których kumulacja doprowadzi do nadmiernego obciążenia finansowego właścicieli lokali, takiego, że będzie to skutkowało uszczerbkiem w utrzymaniu koniecznym dla siebie i rodziny, to niewątpliwie narusza to twój interes. Uważam również, że skumulowanie remontów i inwestycji w taki sposób, że grozi to niewypłacalnością właścicieli lokali narusza także zasady prawidłowego zarządzania n.w., ponieważ złe planowanie inwestycji doprowadzi w przyszłości do zatorów płatniczych.
  Dla obu tych argumentacji istotne jest też to, że budowa balkonów nie jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania n.w., nie jest to działanie zachowawcze (naprawcze, interwencyjne), jest to luksus, na który nie wszystkich stać.
  Nie mogę zagwarantować, że sąd przychyli się do tej argumentacji, ale wcale nie jesteś na przegranej pozycji, zwłaszcza, gdy przedstawisz odpowiednie wyliczenia finansowe.

  Zaskarżając uchwałę ryzykujesz stosunkowo niewiele. Opłata sądowa wynosi 200 zł od uchwały. Jeżeli przegrasz, to będziesz musiała dodatkowo zwrócić koszty zastępstwa procesowego drugiej strony (o ile wezmą jakiegoś adwokata), ale to też nie są jakieś astronomiczne koszty: 180 zł. Łącznie ryzykujesz, w razie przegranej, max. 380 zł. Jeżeli jest was kilkoro przeciwników balkonów, to podzielicie się tym kosztem.
  Nie zaskarżając uchwały ryzykujesz, że zaliczki "osiągną wartość naszych emerytur". Wybór należy do ciebie.


  Kilka uwag technicznych:
  1. Czy twoja wspólnota jest duża (powyżej 7 lokali)?
  2. Czy balkony są przewidziane dla wszystkich lokali, czy tylko dla niektórych?
  3. Głosowanie odbywa się udziałami, a nie "osobami", ale jeżeli udziały w n.w. nie sumują się do 1, to może być "osobami". Co by ci się bardziej opłacało?
  4. Uchwała nie może mieć formy "czy chcesz mieć balkon", nawet bank tego nie zaakceptuje.
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime11-09-2017 zmieniony
   
  anias54: Zbierając podpisy zadaje tylko pytanie "czy chcesz mieć balkon" oraz wprowadza szantaż "i tak to przeforsujemy,gdy tylko ponad 51% właścicieli wyrazi zgodę/.

  To nie jest uchwała, a ankieta - ewentualnie jakaś tam forma referendum w Waszej wspólnocie. :smile:

  Pytanie moje jest następujące: czy, z założenia, balkony mają posiadać wszyscy właściciele lokali, bez względu na to czy chcą je mieć, czy też nie?
  Inny aspekt tej sprawy dotyczy tego, iż część właścicieli może chcieć ów balkon, ale nie widzi sensu ponoszenia wydatku w tym zakresie przez wspólnotę.
  Następna sprawa: ta część właścicieli, która chce mieć balkon de facto funduje sobie ów przybytek kosztem innych właścicieli ponieważ balkon, jako taki, nigdy nie będzie stanowił części nieruchomości wspólnej - jest pomieszczeniem pomocniczym/przynależnym do danego lokalu. Tym samym, jego budowa - na rzecz jednego, konkretnego, właściciela nie może stanowić kosztu nieruchomości wspólnej, ponoszonego przez wszystkich właścicieli lokali.

  Gdyby wszyscy właściciele chcieli mieć balkony i wszyscy się na takie zmiany zgodzili, ponosząc zgodnie koszty tego przedsięwzięcia - to mogą, ale wtedy jest 100% zgoda i decyzja podjęta na podstawie umowy.
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime11-09-2017
   
  Wspólnota liczy 90 właścicieli.Balkony mają posiadać wszyscy,z tym,że fundusz remontowy lokatorów mieszkań środkowych/mniejszych/ jest niższy,balkony natomiast są takie samej wielkości i tej samej ceny.Zatem my również dopłacamy do ich balkonów.Macie rację,to jest luksusowy pomysł i osobiście mnie przeraża.Blok jest stary ponad 23 letni i jak stary człowiek będzie wymagał wielu remontów.

  Nowy doklejony: 11.09.17 20:31
  Sprostowanie - blok jest wybudowany w 1969 roku zatem ma 48 lat.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime11-09-2017
   
  Sprawdźcie jeszcze raz swoje... portfele ! :wink:
 1. anias54:Wspólnota liczy 90 właścicieli.Balkony mają posiadać wszyscy,z tym,że fundusz remontowy lokatorów mieszkań środkowych/mniejszych/ jest niższy,balkony natomiast są takie samej wielkości i tej samej ceny.Zatem my również dopłacamy do ich balkonów.Macie rację,to jest luksusowy pomysł i osobiście mnie przeraża.Blok jest stary ponad 23 letni i jak stary człowiek będzie wymagał wielu remontów.

  Nowy doklejony: 11.09.17 20:31
  Sprostowanie - blok jest wybudowany w 1969 roku zatem ma 48 lat.  Wybudowanie balkonu doprowadzi do powiększenia lokali o dodatkowe pomieszczenia, dlatego też, o ile wystąpią różnice powierzchni - koszty dopłat do funduszu należałoby moim zdaniem ustalić proporcjonalnie do niej (ustalając stawkę w przeliczeniu na metr kwadratowy).


  Jednak wydaje mi się, że przedmiot tej uchwały de facto zakłada inwestowanie w cudze nieruchomości lokalowe (podobnie jak w przypadku montażu jednolitego ogrzewania w budynku), dlatego inwestycja wymagałaby:

  1) zgody właścicieli wyrażonej w formie uchwały na wybudowanie balkonów - można ją skutecznie podważyć, ponieważ części konstrukcyjne balkonu będą stanowiły część wspólną nieruchomość (koszty remontów będą obciążać ogół właścicieli jako koszty zarządu),

  2) umowy poszczególnych właścicieli ze wspólnotą - o ile wspólnota realizowałaby inwestycję.


  Kolejną kwestią są potrzeby remontowe - jeżeli rzeczywiście w nieruchomości należy wykonać remonty konieczne, to takie roboty należy przeprowadzić w pierwszej kolejności - przed nakładami, w dodatku wątpliwymi z perspektywy zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej.  "Zarządca musi działać racjonalnie i opracowując plany remontowe w pierwszej kolejności brać pod uwagę te roboty, które trzeba wykonać w pierwszej kolejności, jak naprawa, ewentualnie wymiana uszkodzonego dachu a dopiero potem proponować wykonanie nowej elewacji wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt: I C 78/14)."

  Więcej na ten temat w artykule: "Najpierw dach, potem elewacja"

  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny

  http://www.zarzadca.pl/komentarze/2579-najpierw-dach-potem-elewacjaPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime13-10-2017
   
  Dnia 3 b.m.zwolennicy montowania balkonów zainicjowali zebranie właścicieli/zarząd reprezentował pracownik ZNN/.Tematem zebrania miał być głównie - remont kapitalny dachu,dyskusja nad zakupem i montażem balkonów oraz zwiększenie kredytu remontowego.Zebranym dano do podpisu 2 uchwały /bez nagłówkow/,jedna miała tyczyć zwiększenia funduszu remontowego o 100%,druga kredytu inwestycyjnego w kwocie 900 tys.zł na 15 lat/700 tys,balkony,200 tys.remont kapitalny dachu/.Uchwały o remoncie dachu nie podjęto na piśmie,natomiast forsowano zakup i montaż balkonów,nie dopuszczając do dyskusji na temat konieczności wykonania wielu remontów.Do uchwały,która obecnie posiada nagłówek tyczacej ogromnego kredytu dołączono ankietę z podpisami zwolenników balkonów/przy zbieraniu podpisów nie informowano właścicieli o kredycie,zatem liczba podpisów z ankiety i zgody na uchwale o kredyt różnią się.Dziś w biurze ZNN przeciwnicy kredytu/i montażu balkonów/ usłyszeli,że nie otrzymają uchwały,gdyż "musi sie ona uprawomocnićpo 6 tyg/.6 tygodni to my mamy na zaskarżenie jej do Sądu.
 2.  
  anias54:.Dziś w biurze ZNN przeciwnicy kredytu/i montażu balkonów/ usłyszeli,że nie otrzymają uchwały,gdyż "musi sie ona uprawomocnićpo 6 tyg/.
  6 tygodni to my mamy na zaskarżenie jej do Sądu.
  jak była głosowana w systemie mieszanym: część głosowała na zebrani, a część w drodze indywidualnego zbierania głosów , to termin 6 tyg liczy się od dnia, w którym dostaniesz treść uchwały.

  Art. 23. 3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.  Art.25 . 1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

  2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.


  Zresztą zaskarżyć już możecie i wskazać, że Zarząd nie chciał wam wydać treści uchwały , sąd zobowiąże Zarząd do jej przedłożenia wraz z kartami do głosowania. UoWL ; UoGN ;
 3. anias54:Dnia 3 b.m.zwolennicy montowania balkonów zainicjowali zebranie właścicieli/zarząd reprezentował pracownik ZNN/.

  Ilu jest chętnych do posiadania balkonu w skali całego budynku?
  Co to za skrót ZNN?
  Gdzie jest i czy w ogóle jest zarząd wspólnoty?
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime14-10-2017 zmieniony
   
  Haneczka: Co to za skrót ZNN ?
  Może chodzi tutaj o: ZZN, czyli Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime16-10-2017
   
  Chętnych na montaż balkonów na naszym starym 48-letnim budynku jest 64 właścicieli,przeciwko 21 ,pozostałe 5 mieszkań jest nie wykupionych.Tak,ZNN sp.zo.o. to taki ciekawy twór,który wszedł w skład City Serwice sp.z.o.o.,ma swoje oddzialy w całym kraju,m.in.we Wrocławiu,biuro w Brzegu i zarząd naszej wspólnoty to niestety 3 pracowników tego ZNN z Wrocławia - zarządca,pracownik techniczny i księgowa.Umowę z ING Bank Śląski o ogromny kredyt inwestycyjny zawrze przedstawiciel ZNN spólki,ktora dziś isnieje,a jutro może jej nie być.Kto nam zagwarantuje,że nie staniemy się niewypłacalni i nasze mieszkania przejmie bank?Poza tym tak wielki kredyt na 15 lat przy corocznych podwyżkach i potrzebach remontowych budynku,stanowi dla nas zagrożenie.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime16-10-2017
   
  :wink:
  Anias54: Tak, ZNN sp. z o.o. to taki ciekawy twór
  Aniu, skup się. Musisz się zdecydować jaki konkretnie jest skrót, ZNN czy ZZN (Zespół Zarządców Nieruchomości) !
 4. Wyjaśnienie skrótu = Zespół Zarządców Nieruchomości WAM (ZZN)
  http://www.cityservice.eu/pl/regiony/polska/
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime16-10-2017 zmieniony
   
  :tooth:Elan124: (dwa dni temu) Może chodzi tutaj o: ZZN, czyli Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
  Koziorozka: Wyjaśnienie skrótu = Zespół Zarządców Nieruchomości WAM (ZZN)
  Anias54: Przedstawiciel Z N N spółki
  Nic się nie wyjaśniło, bo Anias54 z uporem pisze ZNN a nie ZZN ! :tooth:
 5. anias54:Tak,ZNN sp.zo.o. to taki ciekawy twór,który wszedł w skład City Serwice sp.z.o.o.,ma swoje oddzialy w całym kraju,

  Wszystko wskazuje na to, że jednak chodzi o ZZN WAM... Litwini kupili tę firmę w 2012 r.

  http://www.cityservice.eu/pl/regiony/polska/
  Grupa „City Service” w końcu 2012 roku nabyła największą działającą w Polsce spółkę z branży administrowania domami wielorodzinnymi „Zespół Zarządców Nieruchomości WAM” (ZZN).


  Nowy doklejony: 16.10.17 13:01
  anias54:zarząd naszej wspólnoty to niestety 3 pracowników tego ZNN z Wrocławia - zarządca,pracownik techniczny i księgowa.

  Czy ludzie, na których wskazujesz to właściciele lokali w Twojej wspólnocie mieszkaniowej? :cool:
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime16-10-2017
   
  Nie,nie są właścicielami lokali,my mamy przedstawicieli z każdej klatki,których oni nazwali Radą Lokatorów.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2017 zmieniony
   
  anias54:Chętnych na montaż balkonów na naszym starym 48-letnim budynku jest 64 właścicieli,przeciwko 21 ,pozostałe 5 mieszkań jest nie wykupionych.
  Tak,ZZN sp.zo.o. to taki ciekawy twór,który wszedł w skład City Serwice sp.z.o.o.,ma swoje oddzialy w całym kraju,m.in.we Wrocławiu,biuro w Brzegu i zarząd naszej wspólnoty to niestety 3 pracowników tego ZZN z Wrocławia - zarządca,pracownik techniczny i księgowa.
  Umowę z ING Bank Śląski o ogromny kredyt inwestycyjny zawrze przedstawiciel ZZN spólki,ktora dziś isnieje,a jutro może jej nie być.
  Kto nam zagwarantuje,że nie staniemy się niewypłacalni i nasze mieszkania przejmie bank?
  Poza tym tak wielki kredyt na 15 lat przy corocznych podwyżkach i potrzebach remontowych budynku,stanowi dla nas zagrożenie.

  To - ZZN (Zespół Zarządców Nieruchomości) powstał na badzie pracowników z WAM ( obecnie Agencji Mienia Wojskowego)
  Zajmują się przede wszystkim zarządzaniem nieruchomościami wojskowymi, po byłym WAM UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime16-10-2017 zmieniony
   
  wp44
  Umowę z ING Bank Śląski o ogromny kredyt inwestycyjny zawrze przedstawiciel ZNN spólki,ktora dziś isnieje,a jutro może jej nie być.
  No, tak to jest. Ty też dzisiaj jesteś, a jutro może Cię nie być. Umowę zawrze przedstawiciel, ale kredyt weźmie wspólnota, a nie przedstawiciel. Trzeba się tylko zabezpieczyć przed tym, żeby przedstawiciel nie uciekł z pieniędzmi na Litwę, albo gdzieś dalej.

  Poza tym, nie przesadzaj, że to jakiś tam ogromny kredyt. Za takie pieniądze lokale mieszkalne na kredyt kupują indywidualni klienci i nic się nie dzieje, tragedii nie ma. 900 tysięcy na 15 lat przy wspólnocie z 90-cioma lokalami, to przecież 10 000 na lokal, co daje rocznie ok. 667 zł, czyli miesięcznie ok. 56 złotych. Oczywiście to tylko kapitał, więc do tego jeszcze trzeba doliczyć odsetki, jakieś tam opłaty wstępne, prowizje itp., ale to wciąż nie jest dużo na wspólnotę liczącą 90-ciu właścicieli.

  To tylko uwagi na marginesie. Przepraszam, że nie odnoszę się do Twojego zasadniczego pytania: "Czy możemy prawnie wyrazić sprzeciw?", ale po prostu nie znam odpowiedzi. : ). Zresztą odpowiedział Ci już na nie Egzo. Coś mi mówi, że powinnaś mieć do niego większe zaufanie, niż do Twojego prawnika.

  Kto nam zagwarantuje,że nie staniemy się niewypłacalni i nasze mieszkania przejmie bank?Poza tym tak wielki kredyt na 15 lat przy corocznych podwyżkach i potrzebach remontowych budynku,stanowi dla nas zagrożenie.
  Pytanie z gatunku retorycznych. To bardziej bank powinien się o to martwić, niż Ty. Bank co do zasady, jako hydra nienasycona, pożąda Twoich pieniędzy, a nie Twojego mieszkania. Przecież to jest instytucja finansowa, a nie biuro nieruchomości.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2017
   
  wp44:
  Umowę z ING Bank Śląski o ogromny kredyt inwestycyjny zawrze przedstawiciel ZNN spólki,ktora dziś isnieje,a jutro może jej nie być.
  No, tak to jest. Ty też dzisiaj jesteś, a jutro może Cię nie być. Umowę zawrze przedstawiciel, ale kredyt weźmie wspólnota, a nie przedstawiciel.
  Trzeba się tylko zabezpieczyć przed tym, żeby przedstawiciel nie uciekł z pieniędzmi na Litwę, albo gdzieś dalej.
  żartowniś , kawalarz jesteś WP44.
  Należy go odciąć od konta wspólnoty na które to bank przeleje kwotę kredytu.:wink: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorMichał
  • CommentTime16-10-2017
   
  Anias44 napisała:
  Kto nam zagwarantuje,że nie staniemy się niewypłacalni i nasze mieszkania przejmie bank?


  Wtrącę się aby Cie odrobinę uspokoić. Wy nie bierzecie kredytu pod zastaw nieruchomości więc utrata mieszkania Ci nie grozi. A poza tym jak napisał WP44 w podziale na 90 mieszkań to nie jest duży kredyt, a Wspólnoty są jednymi z najlepszych kredytobiorców (chodzi o terminowość spłat).

  pozdrawiam
 6. anias54:Nie,nie są właścicielami lokali,my mamy przedstawicieli z każdej klatki,których oni nazwali Radą Lokatorów.

  Oooo....! To trochę jak w zoo w tej spółce z o.o. Każda klatka ma swojego opiekuna. :cool: :bigsmile:

  Nowy doklejony: 16.10.17 23:43
  Michał: Wy nie bierzecie kredytu pod zastaw nieruchomości

  Ale... biorą kredyt pod zastaw swojej wolności. Dzisiaj nie potrzeba wojny (utrata mieszkania) wystarczy uzależnienie ekonomiczne. A w tym konkretnym przypadku nawet nie z własnej, nieprzymuszonej woli, tylko z woli swawoli spółki zoo.
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime17-10-2017 zmieniony
   
  Anias54: My mamy przedstawicieli z każdej klatki, których oni nazwali Radą Lokatorów
  Wy macie a oni nazwali... To nie jest tak źle ! To teraz Wy możecie nazwać swoich przedstawicieli : Lokatorska Rada Klatek , oczywiście z Prezeeesem Klatkowym na czele... :bigsmile:
  P.S. Ciekaw jestem, którą klatką zamierza opiekować się Pan Preeezes !?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime17-10-2017 zmieniony
   
  anias54: My mamy przedstawicieli z każdej klatki, których oni nazwali Radą Lokatorów
  jak znam to środowisko ZZN, to raczej nazwali Radą Właścicieli Lokali, bo "lokator" we Wspólnocie Mieszkaniowej nie za wiele może ... decyzje podejmuje ogół właścicieli lokali, a nie lokatorzy. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorelan124
  • CommentTime17-10-2017
   
  Lokatorska Rada Klatek może przecież działać, niezależnie od Rady Właścicieli Lokali. Jedni walczą o lokatorów a drudzy o właścicieli.
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime18-10-2017
   
  Jeśli mieszkania nie stanowią gwarancji spłaty kredytu,to co ją stanowi?Owszem banki nie są biurami nieruchomości,ale nie zdarza się,że komornicy licytują dla nich mieszkania?Owszem,kredyt podpisze przedstawiciel z ZZN sp.z.o.o. ale w imieniu Wspólnoty,której zarząd reprezentuje trójka ich pracowników.Co do dużej czy niedużej kwoty kredytu,jest niemała dla emerytów ze świadczeniem 1.047 zł miesięcznie a liczymy się z kolejnymi podwyżkami w tym remontowymi.Jak napisał powyżej Zarządca mamy pełne prawo wystąpić o zaskarżenie uchwały,z czego na pewno skorzystamy.Za wszystkie wypowiedzi dziękuję.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime18-10-2017 zmieniony
   
  W wirtualnym świecie wszystko może istnieć i działać , jak komu pasuje.... Tylko po co , gmatwać swoje życie , nie da się prościej ? współpracować, tylko zawsze trzeba walczyć ...?


  anias54:Jeśli mieszkania nie stanowią gwarancji spłaty kredytu,to co ją stanowi?
  Owszem banki nie są biurami nieruchomości,ale nie zdarza się,że komornicy licytują dla nich mieszkania?
  prawie się wszytko zgada tylko, że to dotyczy poszczególnych pojedynczych właścicieli lokali, a nie Wspólnoty , podobnie jak z grupami wyznaniowymi.

  anias54: Owszem,kredyt podpisze przedstawiciel z ZZN sp.z.o.o. ale w imieniu Wspólnoty,której zarząd reprezentuje trójka ich pracowników.
  Co do dużej czy niedużej kwoty kredytu,jest niemała dla emerytów ze świadczeniem 1.047 zł miesięcznie a liczymy się z kolejnymi podwyżkami w tym remontowymi.
  Jak napisał powyżej Zarządca mamy pełne prawo wystąpić o zaskarżenie uchwały,z czego na pewno skorzystamy.
  widzisz problem jest taki, że nie wszyscy chcą takiego marazmu , chcą normalności i dlatego potrzebny jest kredyt , który kiedy będzie spłacony przez właścicieli lokali lub ich następców . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime18-10-2017
   
  To nie jest walka,to jedyna możliwość wykorzystania swoich uprawnień.Akurat w tym przypadku innej drogi nie ma.Wszystko opisałam dokładnie powyżej.My tj.21 właścicieli lokali nie chcemy pogrążać się finansowo,tylko dlatego,że nie zagłębiając się w szczegóły kredytu/jeden wybrany bank znajomego znajomego/,w fakt,że remonty są priorytetem przed inwestycjami/ma być za 200 tys.zł wykonany remont kapitalny dachu a celowo nie podjęto uchwały w tym zakresie aby przepchnąć uchwałę o zakupie i montażu balkonów/itd.Jak można zakładać możliwość współpracy z kimś kto krzyczy "jeśli nie wyrazicie zgody,to i tak jesteście przegłosowani bo na tym polega wspólnota"?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime18-10-2017
   
  anias54:My tj.21 właścicieli lokali nie chcemy pogrążać się finansowo ... celowo nie podjęto uchwały w tym zakresie aby przepchnąć uchwałę o zakupie i montażu balkonów
  ale pozostałe 69 właścicieli chce, chce godnie żyć i w lepszych warunkach, z balkonem.
  Oni rozumieją, że ich mieszkanie nie straci na wartości, a nawet cena jego wzrośnie. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthoranias54
  • CommentTime18-10-2017
   
  Jakiego "marazmu"?My podpisaliśmy zgodę na podwyższenie funduszu remontowego o 100%.Mamy ogrom napraw: remont kapitalny dachu,remont instalacji elektrycznej na klatkach/postulujemy o nowoczesne wyłączniki/,montaż nowych domofonów,malowanie klatek schodowych,ponowne malowanie elewacji/zielono-czarny nalot/,rozbudowa trzeciego już śmietnika,naprawa niedawno założonej zarwanej flastry przy parkingu itd.Nie jesteśmy zmurszałymi dziadami,którzy nie chcieliby żyć w schludnym środowisku,poza tym w naszej grupie jest gro właścicieli młodych.Na to potrzebne są pieniądze a nie na montaż balkonów,które nie stanowią części wspólnej/jak napisał tu Zarządca/na starym 48-letnim bloku.

  Nowy doklejony: 18.10.17 13:36
  No Kuba masz rację,godnie żyć w odrapanych klatkach schodowych,z cieknącymi rynnami,starą instalacją elektryczną,zarwaną kostką brukową,grzybem na elewacji ale z balkonami.Moja babcia nazywała to trafnie "Na głowie strój a u d...y gnój" albo w myśl starego powiedzenia "Niech chamy wiom".Reszta niech się wali a my stojąc na balkonie/o ile eskpertyza pozwoli/pomachamy chusteczkami,tym z bloków z naprzeciwka,którzy nie zgodzili się na montaż.Niech zazdroszczą ,a co.Może wystąpimy o poświęcenie bloku,to przez 15 lat nic się w nim nie zepsuje a do syfu jakoś przywykniemy.
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime19-10-2017 zmieniony
   
  anias54:To nie jest walka,to jedyna możliwość wykorzystania swoich uprawnień.Akurat w tym przypadku innej drogi nie ma.Wszystko opisałam dokładnie powyżej.My tj.21 właścicieli lokali nie chcemy pogrążać się finansowo,tylko dlatego,że nie zagłębiając się w szczegóły kredytu/jeden wybrany bank znajomego znajomego/,w fakt,że remonty są priorytetem przed inwestycjami/ma być za 200 tys.zł wykonany remont kapitalny dachu a celowo nie podjęto uchwały w tym zakresie aby przepchnąć uchwałę o zakupie i montażu balkonów/itd.Jak można zakładać możliwość współpracy z kimś kto krzyczy "jeśli nie wyrazicie zgody,to i tak jesteście przegłosowani bo na tym polega wspólnota"?  Tego problemu na forum nie rozwiążemy, uchwałę można jedynie zaskarżyć argumentując jej niezgodność z zasadami zarządzania (budowa balkonów w sytuacji braku środków na sfinansowanie nakładów koniecznych), z prawem - dobudowanie pomieszczeń pomocniczych wchodzących w skład nieruchomości lokalowych - czyli ingerencja w cudze prawo własności, w dodatku na koszt wspólnoty mieszkaniowej.

  Być może więcej uchybień - np. niezgodność z prawem ze względu na sposób podjęcia (dopisanie nagłówka?)

  Okoliczność czy spółka zarządzająca będzie istnieć w przyszłości nei ma żadnego znaczenia w tym momencnie i nie warto takiego argumentu podnosić w sądzie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime19-10-2017 zmieniony
   
  anias54:No Kuba masz rację,godnie żyć w odrapanych klatkach schodowych,z cieknącymi rynnami,starą instalacją elektryczną,zarwaną kostką brukową,grzybem na elewacji ale z balkonami.
  Moja babcia nazywała to trafnie "Na głowie strój a u d...y gnój" albo w myśl starego powiedzenia "Niech chamy wiom".

  Reszta niech się wali, a my stojąc na balkonie/o ile eskpertyza pozwoli/pomachamy chusteczkami,tym z bloków z naprzeciwka,którzy nie zgodzili się na montaż.Niech zazdroszczą ,a co.
  Może wystąpimy o poświęcenie bloku,to przez 15 lat nic się w nim nie zepsuje a do syfu jakoś przywykniemy.
  uważam, że nie dorosłaś żyć we wspólnocie mieszkaniowej . Kup sobie domek, mały, taki do 70 m2 , będziesz sama ustalała zasady i preferencje ...

  Jak we wspólnocie nie będziesz miała większości ( powyżej 50%) to nic nie wskórasz , szkoda nerwów ...

  Oprócz spłaty kredyty WM powinna mieć zabezpieczenie w postaci FR (30%) zaliczki na FR. Z tego co mi wiadomo, bank nie da kredytu. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime19-10-2017
   
  wp44
  Zarządca: Być może więcej uchybień
  Jak to powiedział pewien mądry pan - jak się wysuwa wiele argumentów, to znaczy, że nie ma się żadnego dobrego. Skoncentrowałbym się na pierwszym wymienionym przez Ciebie: "budowa balkonów w sytuacji braku środków na sfinansowanie nakładów koniecznych". Wg mnie, to jest argument dobry i wystarczający. Niestety, to nie ja rozstrzygam. : )

  Anias54: Na głowie strój a u d...y gnój
  Wszędzie tak jest, również u mnie, nie tylko u Ciebie.

  Pozdrawiam.
 7. Moim zdaniem, skoro balkony stanowią część składową odrębnych nieruchomości lokalowych - ich budowa wymagałaby zgody właścicieli tych lokali - wspólnota nie może nikomu bez jego zgody powiększać lokalu.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime24-10-2017 zmieniony
   
  anias54:Owszem,kredyt podpisze przedstawiciel z ZZN sp.z.o.o. ale w imieniu Wspólnoty,której zarząd reprezentuje trójka ich pracowników.

  Nie mam dobrego zdania o tej firmie. To co serwują właścicielom lokali w postaci uchwał do podpisania sprawia, że... właśnie ci właściciele niewiele mają do powiedzenia w sprawach swojej nieruchomości. Poniekąd mają to na własne życzenie.

  anias54:Co do dużej czy niedużej kwoty kredytu,jest niemała dla emerytów ze świadczeniem 1.047 zł miesięcznie a liczymy się z kolejnymi podwyżkami w tym remontowymi.

  Spróbujcie się porozumieć i razem, albo każdy oddzielnie, wystosujcie do zarządcy pismo, w którym napiszcie, że nie wyrażacie zgody na zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę mieszkaniową w waszym imieniu, gdyż nie jest to decyzja dotycząca nieruchomości wspólnej, a tylko takie decyzje ma prawo podejmować wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z ustawą o własności lokali.

  anias54:Jak napisał powyżej Zarządca mamy pełne prawo wystąpić o zaskarżenie uchwały,z czego na pewno skorzystamy.

  Z tego co się zorientowałam wcześniej, to w tej sprawie nie było jeszcze uchwały właścicieli tylko jakaś ankieta.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego