Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Phantos, blazejh, azygnerski, Do-da, drm, gab, t66, wp44, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorHebdzia
  • CommentTime26-09-2017
   
  Jaki dokument (porozumienie) należy sporządzić na okoliczność odpracowania zadłużonego lokalu przez właściciela, który oferuje odpracowanie. Zaznaczam, że mamy prace porządkowe w piwnicy, które dobrze byłoby wykonać.:wink:
 1.  
  Należałoby zawrzeć umowę (porozumienie), w której określi się wysokość zadłużenia, opisze rodzaj prac i je wyceni oraz zawrze postanowienie o tym, że zapłata nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań, jednak oczywiście po odbiorze prac. Wynagrodzenie zaliczone na poczet zadłużenia nie podlega opodatkowaniu.


  "Osób, które są w trudnej sytuacji finansowej jest więcej, dlatego możliwość odpracowania długu to niekiedy jedyna realna szansa na odzyskanie pieniędzy. Okazuje się, że fiskus nie domaga się w takiej sytuacji zapłaty podatku. W interpretacji podatkowej z dnia 28 lutego 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpracowanie przez dłużnika zaległości czynszowych w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz Wnioskodawcy, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 ww. ustawy i nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. A co za tym idzie, płatnik – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (sygn: IPTPB1/415-358/11-2/DS)."

  Więcej na ten temat w artykule: "Można odpracować swój dług" na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/70-ksiegowosc/2684-mozna-odpracowac-swoj-dlug

  Nowy doklejony: 26.09.17 20:21
  Umowa o odpracowanie długu

  zawarta w …. w dniu ……… roku, pomiędzy:  Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości nr …. położonej w …… przy ul. ….., dla której Sąd Rejonowy w ….. IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr ………, reprezentowaną przez Zarząd w osobach :

  - ………………………………………..

  -…………………………………………  w treści umowy zwaną „Wierzycielem”

  Wzor umowy na stronie czasopisma Zarzadca Portal Informacyjny

  http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/3069-porada-prawna-umowa-o-odpracowanie-dlugu-wzor-z-komentarzemPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime26-09-2017 zmieniony
   
  Zarzadca: Należałoby zawrzeć umowę (porozumienie), w której określi się wysokość zadłużenia, opisze rodzaj prac i je wyceni oraz zawrze postanowienie o tym, że zapłata nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań,

  Ja w kwestii tej wyceny... Czy zostaje w tej sprawie powołany jakiś rzeczoznawca, z określonej dziedziny usług? :cool:
  •  
   CommentAuthorHebdzia
  • CommentTime27-09-2017
   
  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz wzór umowy. :-)
 2. Haneczka:
  Zarzadca: Należałoby zawrzeć umowę (porozumienie), w której określi się wysokość zadłużenia, opisze rodzaj prac i je wyceni oraz zawrze postanowienie o tym, że zapłata nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań,

  Ja w kwestii tej wyceny... Czy zostaje w tej sprawie powołany jakiś rzeczoznawca, z określonej dziedziny usług? :cool:


  Nie, strony wyceniają prace i dochodzę w tej kwestii do porozumienia.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime2-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:
  Haneczka:
  Zarzadca: Należałoby zawrzeć umowę (porozumienie), w której określi się wysokość zadłużenia, opisze rodzaj prac i je wyceni oraz zawrze postanowienie o tym, że zapłata nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań,

  Ja w kwestii tej wyceny... Czy zostaje w tej sprawie powołany jakiś rzeczoznawca, z określonej dziedziny usług? :cool:


  Nie, strony wyceniają prace i dochodzę w tej kwestii do porozumienia.

  No, nie bardzo... :confused: Strony mogą wyceniać prace według tzw. widzimisię, a układy nieformalne mogą zaowocować wyceną nieadekwatną do danej pracy.
 3. Dlatego konieczna jest uchwała, np. taki plan gospodarczy.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime3-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:Dlatego konieczna jest uchwała, np. taki plan gospodarczy.

  Plan gospodarczy to tylko plan (zamierzenie), zaakceptowany uchwałą. Nic więcej. Nie stanowi o konkretnych kosztach tego, co jest planowane, a jeśli jakieś koszty w nim już są to jedynie przybliżone.
 4. Zarządca: Dlatego konieczna jest uchwała, np. taki plan gospodarczy .
  Taki np.Plan finansowo-gospodarczy.
 5. Tak, to tylko plan, ale stanowi podstawę do oszacowania kosztów usług świadczonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:Tak, to tylko plan, ale stanowi podstawę do oszacowania kosztów usług świadczonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
  Nie. To nie jest podstawa do dochodzenia zwrotu kosztów utrzymania . Koszty są na podstwie umów zawartych i dostarczonych faktur/rachunków. UoWL ; UoGN ;
 6. Jak rozumiem w tym wątku nie chodzi o dochodzenie zwrotu kosztów utrzymania, lecz o ich oszacowanie.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:Jak rozumiem w tym wątku nie chodzi o dochodzenie zwrotu kosztów utrzymania, lecz o ich oszacowanie.
  raczej chyba o to
  Hebdzia:Jaki dokument (porozumienie) należy sporządzić na okoliczność odpracowania zadłużonego lokalu przez właściciela, który oferuje odpracowanie. Zaznaczam, że mamy prace porządkowe w piwnicy, które dobrze byłoby wykonać.:wink:
  Tylko umowa zlecenie rozwiązuje tę sprawę.
  Taką umowę powinni zatwierdzić uchwałą właściciele lokali, bo to oni ten dług wykupią od dłużnika. UoWL ; UoGN ;
 7. Też mi się wydaje, że powinna być uchwała, choć z drugiej strony zlecenie sprzątania nie przekracza zarządu zwykłego.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:Też mi się wydaje, że powinna być uchwała, choć z drugiej strony zlecenie sprzątania nie przekracza zarządu zwykłego.
  ty chyba dalej nie rozumiesz o co chodzi w tym wątku . co ma zarząd zwykły do tego??? odpracowanie długu to szczególny rodzaj umowy.

  Nie trzeba uchwały - zgody właścicieli lokali na odpracowanie, ale zatwierdzenie warunków na podstawie jakich dłużnik odpracuje swój dług ,(stawka godzinowa , czas wykonywania usługi)
  Dopiero na tej podstawie Zarząd zleci dłużnikowi odpracowanie długu. UoWL ; UoGN ;
 8. Zlecenie sprzątania to czynność zwykłego zarządu, mam wątpliwości co do samej kompensaty.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:Zlecenie sprzątania to czynność zwykłego zarządu, mam wątpliwości co do samej kompensaty.
  a ja ma wątpliwości do wyceny prac związanych z odpracowaniem. Kto to ma wyceniać ?
  Dla mnie najprostszym sposobem jest uchwała właścicieli lokali zatwierdzająca stawki i roboczogodziny takich prostych prac lub oferty złożone przez inne podmioty. Resztę robi zarząd /podejmuje decyzje i wycenę/. UoWL ; UoGN ;
 9. W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to właściciele podejmują decyzję i określają kwotę (elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne), natomiast przy czynnościach zwykłego zarządu, a z taką mamy w tym przypadku do czynienia, zarząd działa samodzielnie.
  Z kolei koszty, w tym dotyczące zwykłego zarządu, zatwierdza się w planie gospodarczym, zarząd nie ma zatem całkowitej dowolności, choć może ten plan przekroczyć, a nawet wydatkować środki na cel, którego w nim nie uwzględniono.
  Nie będzie to zgodne z zasadami zarządzania, nie mniej jednak tak wynika z orzecznictwa - mam na uwadze przykład kosztów zastępstwa procesowego.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-10-2017 zmieniony
   
  Zarządca:W przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to właściciele podejmują decyzję i określają kwotę (elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne), natomiast przy czynnościach zwykłego zarządu, a z taką mamy w tym przypadku do czynienia, zarząd działa samodzielnie.
  najsampierw wyjaśnij nam: co to są te czynności zwykłe zarządu? Bo takiego zbioru/ katalogu nie ma.

  O tym czy to jest czynność zarządu czy nie decydują właściciele lokali tworzący daną wspólnotę. W każdej taki katalog może być inny / różny i to będzie zgodne z prawem. Prawem obowiązującym, w tej, danej wspólnocie .

  Przypominam, że mowa jest o odpracowaniu długu , czyli o tym co pokryją ci, którzy płacą regularnie. Zarząd nie może samoistnie decydować, że "dłużnik 1" będzie odpracowywał dług za 13,50 zł/h a inny "dłużnik 2" za 20 zł /h wykonując te same czynności . A tak się dzieje w realu.

  Uważam, że właściciele lokali winni uchwalić ramy i zasady na jakich będzie można dług odpracować .
  Wydaje się, że kosztorysy inwestorskie powinny być postawą do wyceny i "anulowania" długu właściciela lokalu, chcącego swoje zaliczki/koszty utrzymania nieruchomości przypadające na niego ; odpracować. UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego