Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, KubaP, Lysy, azygnerski, Michał, koziorozka, Haneczka, t66, drm, kamil_w, tajfun, pldiego, Roksa, bufetowa, Phantos, Sambor, wp44, man, elan124, drops

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Uchwała wywołana na zebraniu właścicieli. Brak większości obecnych, konieczność kontynuowania głosowania obiegiem.
  Kiedy zapadła ta uchwała? Z datą zebrania czy w momencie oddania ostatniego głosu oznaczającego większość głosów "za"?
  Czy istnieją w tej sprawie jakieś wyroki sądowe?
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime25-10-2017 zmieniony
   
  Wyroku nie podam, może są różne interpretacje w wyrokach? W ustawie luka.

  Moim zdaniem głosowanie w trybie obiegowym powinno trwać do oznaczonej daty, dobranej tak żeby każdy miał możliwość oddania głosu.

  Jeśli w tej granicznej dacie uchwała w trybie obiegowym uzyskała większość, to jest zapadła. Ale nie obowiązuje od tej daty terminowej, lecz od daty w której poinformowano właścicieli o wyniku głosowania.

  Czyli z małym poślizgiem, bo poinformować o wyniku można np. dwa dni później od zakończenia głodowania w trybie obiegowym.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Inaczej jest gdy nie ustalono daty granicznej procedury zbierania głosu. Wtedy siłą rzeczy głosowanie można (trzeba?) zakończyć po oddanym głosie dającym większość.
  Tu pozostaje problem czy w takim glosowaniu pozostawiono pewien margines czasowy który dawałby realna możliwość zebrania głosów od wszystkich chętnych do oddania głosu.
  Nie można na pewno, przy braku tej daty granicznej, zbierać tylko we dwa wieczory, gdy np. właściciele są nieobecni w budynku w ogóle lub czasowo podczas samego głosowania.

  Tryb obiegowy oznacza że data zebrania nie ma znaczenia. Na zebraniu rozpoczęto jedynie zbieranie głosów.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime25-10-2017
   
  A można przedłużać ustaloną datę głosowania?
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime25-10-2017 zmieniony
   
  Moim zdaniem nie ma luki, uchwały zapadają większością głosów - jednak każdy właściciel ma prawo oddać swój głos w danej sprawie, która jest przedmiotem uchwały.

  Przesądza o tym treść art. 27 ustawy o własności lokali, z którego wynika, że każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałać w zarządzie rzeczą wspólną.


  Praktyka polegająca na tym, że część właścicieli dowiaduje się o głosowaniu post factum, kiedy już zostały podjęte jest nie do pogodzenia - nie tylko z tym przepisem - ale z celem obowiązywania ustawy o własności lokali opartej w dużej mierze na zasadach właściwych dla struktur demokratycznych.


  " Każdy właściciel ma prawo głosować, naruszenie tego uprawnienia może prowadzić do sytuacji, że mimo uzyskania większości do podjęcia uchwały nie dojdzie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 września 2014 roku, sygn. akt: IV CSK 727/13. To bardzo ważny wyrok dla wspólnot mieszkaniowych, wskazuje nie tylko pewne standardy , ale przede wszystkim konsekwencje prawne ich niezachowania. Stosowana we wspólnocie praktyka polegająca na ograniczeniu zbierania głosów do przyjęcia głosów od większości z wyłączeniem pozostałych właścicieli narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy art. 27 w związku z art. 6 ustawy o własności lokali."

  Więcej na ten temat w artykule: "Sąd Najwyższy: każdy ma prawo głosować " na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:


  http://www.zarzadca.pl/komentarze/2486-sad-najwyzszy-kazdy-ma-prawo-glosowacPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime25-10-2017
   
  Zarządca:

  Praktyka polegająca na tym, że część właścicieli dowiaduje się o głosowaniu post factum, kiedy już zostały podjęte jest nie do pogodzenia - nie tylko z tym przepisem - ale z celem obowiązywania ustawy o własności lokali opartej w dużej mierze na zasadach właściwych dla struktur demokratycznych.  No więc właśnie to jest ta luka prawna. Orzeczenie ktore przytoczyłeś wypełnia ją. Dokładnie w taki sam sposób jak opisałem wcześniej. Wg tej samej logiki.
  Gdyby z ustawy wynikało chociaż pośrednio to, co napisałem. to luki prawnej by nie było.

  W ustawie właściwie nie ma opisu żadnych procedur. Np. co do zwoływania i odbycia zebrań - nic o tym.

  Efekt jest taki że stosuje się kilka różnych procedur dla uchwalenia uchwały w trybie obiegowym. Sam stosowałem dotąd niedopracowaną...


  Co do pytania tajfuna - pewnie znalazłyby się okoliczności faktyczne takie, że można by. Zdarzenia losowe, ze szczególnym uzasadnieniem.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime25-10-2017
   
  Ale w wiekszości przypadków właściciele nie głosuja z czystego lenistwa mimo że znaja treść uchwał i terminy.
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime25-10-2017
   
  Zasady obowiązują ludzi racjonalnych i aktywnych. Na leniwych nic nie poradzisz, bo oni zasad jakby z założenia nie przestrzegają. :bigsmile:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-10-2017 zmieniony
   
  marianna:Uchwała wywołana na zebraniu właścicieli. Brak większości obecnych, konieczność kontynuowania głosowania obiegiem.
  Kiedy zapadła ta uchwała?
  Z datą zebrania czy w momencie oddania ostatniego głosu oznaczającego większość głosów "za"?
  Czy istnieją w tej sprawie jakieś wyroki sądowe?
  powinno się napisać Uchwała z dnia zebrania a obowiązuje, gdy za nią zagłosuje ponad 50% właścicieli lokali liczone udziałami ( podstawowe głosowanie).
  O treści uchwały, która została podjęta głosami mieszanymi częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów , każdy właściciele powinien być powiadomiony na piśmie.

  Głosy oddawane po tym terminie nie mają wpływu.

  tajfun:A można przedłużać ustaloną datę głosowania?
  Nie ma na to przepisów . Więc WM same w swych regulaminach/uchwałach spisują zasady glosowania nad uchwałami.

  U mnie jest głosowanie: na zebraniu; następnie I tura głosowania uzupełniającego trwa 14 dni ; następnie II tura glosowania (obciążona opłatą "za ponowne wydrukowanie i przesłanie kart do głosowania do tych właścicieli lokali, którzy nie oddali głosu" ( leni) , potem Zarząd oddaje sprawę do Sądu o rozstrzygniecie. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorZarządca
  • CommentTime26-10-2017 zmieniony
   
  Pomocne orzecznictwo:

  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w w Katowicach z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt: I ACa 789/15:

  "Należy podkreślić, że podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów (obojętnie czy jako jedyna forma podjęcia uchwały, czy jako forma mieszana – łącznie z głosami oddanymi na zebraniu) może ograniczyć się do zebrania głosów pozwalających na uznanie, że uchwała zapadła bo został oddany ostatni głos przesądzający o uzyskaniu większości tylko wówczas, gdy właściciele lokali od których nie odebrano głosu podczas ich indywidualnego zbierania przez zarząd byli powiadomieni należycie o możliwości głosowania czy to na zebraniu, czy w drodze indywidualnego zbierania głosów. Nie można jednak uznać, że powiadomienie o planowanym podjęciu uchwał może dotrzeć tylko do tych członków wspólnoty, których głosy zapewnią wymaganą większość do uznania, że uchwała zapadła, a zawiadomienie właścicieli, których głos „i tak nic nie zmieni” jest niepotrzebne.


  Treść orzeczenia na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/nieruchomosci/obrot-nieruchomosciami/3021-i-aca-789-15-indywidualne-zbieranie-glosow  " Przepisy ustawy o własności lokali nie zawierają regulacji w jaki sposób należy przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów, dlatego kwestia ta leży w gestii samej wspólnoty mieszkaniowej, dopuszczalne jest zarówno pozostawianie właścicielom kart do głosowania w skrzynkach pocztowych, jak również zbieranie podpisów pod treścią uchwał – wynika z wyroku Sąd Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: I ACa 603/11 (niepubl.)."

  Więcej na ten temat w artykule: "Karty do głosowania można umieszczać w skrzynkach pocztowych"

  na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/1590-karty-do-glosowania-mozna-umieszczac-w-skrzynkach-pocztowych-Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 2.  
  Zarządca:Pomocne orzecznictwo:

  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w w Katowicach z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt: I ACa 789/15:

  "Należy podkreślić, że podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów (obojętnie czy jako jedyna forma podjęcia uchwały, czy jako forma mieszana – łącznie z głosami oddanymi na zebraniu) może ograniczyć się do zebrania głosów pozwalających na uznanie, że uchwała zapadła bo został oddany ostatni głos przesądzający o uzyskaniu większości tylko wówczas, gdy właściciele lokali od których nie odebrano głosu podczas ich indywidualnego zbierania przez zarząd byli powiadomieni należycie o możliwości głosowania czy to na zebraniu, czy w drodze indywidualnego zbierania głosów. Nie można jednak uznać, że powiadomienie o planowanym podjęciu uchwał może dotrzeć tylko do tych członków wspólnoty, których głosy zapewnią wymaganą większość do uznania, że uchwała zapadła, a zawiadomienie właścicieli, których głos „i tak nic nie zmieni” jest niepotrzebne.
  i w tym szkopuł, jak to technicznie zrobić, to indywidualne głosowanie uzupełniające w drodze indywidualnego zbierania głosów.
  Uważam, że tylko przesłanie indywidualnych kart do głosowania wypełnia ten wymóg ( są pokwitowania od operatora pocztowego) UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego