Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

wp44, Egzo, KubaP, koziorozka, dwajscia, azygnerski, anias54, trader

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorfelus
  • CommentTime3 dni temu
   
  Witam.
  Na pierwszym posiedzeniu sądu po wniesieniu pozwu o ustalenie nieistnienia uchwały (ewidentna niezgodność z prawem skarżonej uchwały, pozew nie zawiera roszczeń materialnych), sąd kieruje sprawę do madiacji.
  Pytanie: czy prawo dopuszcza mediację w sprawach niematerialnych?
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime3 dni temu zmieniony
   
  Dopuszcza. Jednak z drugiej strony sąd powinien, przed skierowaniem danego sporu do mediacji, wziąć pod uwagę czy dana sprawa nadaje się do tego. Innymi słowy czy spór może być załatwiony w drodze porozumienia stron. Nie bardzo rozumiem jakim sposobem spór o ustalenie nieistnienia uchwały może być rozwiązany w drodze mediacji? Przecież uchwała istnieje, i dopóki nie zapadnie wyrok sądowy jest ona wiążąca. Strony same nie mogą uznać, że uchwała nie istnieje, skoro uzyskała wymaganą ilość głosów. Także treść uchwały nie może być zmieniona w drodze negocjacji pomiędzy stronami. Jedynym rozwiązaniem byłoby całkowite wycofanie się powoda z pozwu - być może o to chodzi sądowi? Może sąd widzi bezzasadność pozwu? Inaczej nie da się wytłumaczyć tego postanowienia.
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime2 dni temu zmieniony
   
  Egzo: Nie bardzo rozumiem jakim sposobem spór o ustalenie nieistnienia uchwały może być rozwiązany w drodze mediacji? Przecież uchwała istnieje,

  A ja rozumiem... Przecież nie ma takiej uchwały, której nie można by było uchylić. To kwestia dobrej woli i rozsądku. Jeśli mediacja odniesie pozytywny skutek to żałosny spektakl przed sądem nie zaistnieje, koszty będą mniejsze, mniej szarpania nerwów i zdecydowanie szybsze zakończenie sporu.
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime2 dni temu zmieniony
   
  Haneczka:A ja rozumiem... Przecież nie ma takiej uchwały, której nie można by było uchylić. To kwestia dobrej woli i rozsądku.

  Sąd nie może nakazać wspólnocie mieszkaniowej podjęcia jakiejś uchwały, a tylko poprzez nową uchwałę wspólnota mogłaby uchylić poprzednią uchwałę. Strony również nie mogą się umówić, że w przyszłości podejmą nową uchwałę unieważniającą starą uchwałę, ponieważ sąd nie może zatwierdzić ugody, która nie nadaje się do egzekucji. No chyba, że sam sąd uchyli uchwałę, ale wtedy musi przeprowadzić merytoryczne postępowanie, aby ocenić stan rzeczy, bo być może uchwała jest ważna i zgodna z prawem, a wtedy żadne porozumienie stron nie może jej uchylić - sąd nie może uznać, że ważna uchwała jest nieważna, bo strony procesu tak sobie zażyczyły.
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime2 dni temu zmieniony
   
  Egzo: Sąd nie może nakazać wspólnocie mieszkaniowej podjęcia jakiejś uchwały, a tylko poprzez nową uchwałę wspólnota mogłaby uchylić poprzednią uchwałę. Strony również nie mogą się umówić, że w przyszłości podejmą nową uchwałę unieważniającą starą uchwałę, ponieważ sąd nie może zatwierdzić ugody, która nie nadaje się do egzekucji.

  Ta sprawa nie toczy się jeszcze przed sądem. Została skierowana do mediacji, więc to, o czym piszesz, nie ma zastosowania w tej sytuacji - tak myślę.
  Mediacja to jest porozumienie stron, a nie ugoda zawarta przed sądem.

  https://www.mediacja.gov.pl/
  Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych

  Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

  Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, seprację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
  •  
   CommentAuthorfelus
  • CommentTime2 dni temu zmieniony
   
  I. "skoro uzyskała wymaganą ilość głosów." Nie uzyskała wymaganej większości głosów, bo zaledwie 45,9 %. Zarząd liczy pełny głos nie udziałami w części wspólnej, a obecnością właściciela lokalu bez uwzględnienia np. współwłaściciela (bez wymaganego pełnomocnictwa. Brak uchwał: powołującej zarząd, statutu wspólnoty (głosy liczone jw.). Wspólnotą zarządza członek innej wspólnoty bez umocowania prawnego (bez uchwały, samozwańczy). Nie uwierzycie państwo w jakim chaosie jest zarządzana wspólnota.
  II. Czy pierwsze posiedzenie sądu i wysłuchanie wyjaśnień pozwanego, również samozwańczego (ta sama osoba), nie jest rozpoczęciem procesu?
  III. Przyznaję rację Egzo, czy ugoda ma doprowadzić by powód zrezygnował ze stosowania we wpólnocie przepisów prawa?

  Nowy doklejony: 14.01.18 12:08
  Przedmiotem ugody nie mogą być prawa niemajątkowe. Cyt: celem ugody sądowej  jest niedopuszczenie do dalszego postępowania sądowego, a tym samym wyłączenie rozstrzygnięcia merytorycznego przez sąd."
  Pozew o ustalenie nieistnienia uchwały to pozew o prawa niemajątkowe, tak sądzę. Sąd w procesie powinien dokonać merytorycznego rozstrzygnięcia, czy zarządca (osoba nie będąca członkiem wspólnoty), ma umocowanie prawne do zarządzania i czy skarżone 3 uchwały są podjęte zgodnie z prawem (45,9 % głosów).
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime2 dni temu zmieniony
   
  Haneczka:Ta sprawa nie toczy się jeszcze przed sądem. Została skierowana do mediacji, więc to, o czym piszesz, nie ma zastosowania w tej sytuacji - tak myślę.

  Sprawa toczy się przed sądem. Autor wątku w pierwszym poście napisał, że odbyła się rozprawa i to sąd skierował strony na mediację. To nie jest mediacja pozasądowa.

  Mediacja to jest porozumienie stron, a nie ugoda zawarta przed sądem.

  Ugoda zawarta w toku mediacji sądowej jest zatwierdzana przez sąd i ma moc wyroku.  Nowy doklejony: 14.01.18 13:34
  felus:I. "skoro uzyskała wymaganą ilość głosów." Nie uzyskała wymaganej większości głosów, bo zaledwie 45,9 %.

  Podałem to jako przykład hipotetyczny, pokazując co sąd musi brać pod uwagę, gdyby na przykład stronom procesu przyszło do głowy umawiać się na nieistnienie uchwały, która istnieje. Sąd nie mógłby zatwierdzić takiej ugody.

  Zarząd liczy pełny głos nie udziałami w części wspólnej, a obecnością właściciela lokalu bez uwzględnienia np. współwłaściciela (bez wymaganego pełnomocnictwa

  Jakie jest żądanie waszego pozwu: stwierdzenie nieistnienia uchwały czy jej nieważności, bo to nie jest to samo. Raz piszesz o nieważności uchwał, raz o ich nieistnieniu z powodu niewystarczającej ilości głosów. Bywało już, że pozwani przegrywali sprawy sądowe błędnie formułując takie żądanie.

  Brak uchwał: powołującej zarząd, statutu wspólnoty (głosy liczone jw.).

  To jak w końcu: brak uchwał, czy jednak uchwały są (skoro głosy były liczone), ale nie uzyskały większości i należy wystąpić do sądu o stwierdzenie nieistnienia tych uchwał? Nota bene statut wspólnoty jest zbędny.

  II. Czy pierwsze posiedzenie sądu i wysłuchanie wyjaśnień pozwanego, również samozwańczego (ta sama osoba), nie jest rozpoczęciem procesu?

  Jak najbardziej jest rozpoczęciem procesu.


  Przedmiotem ugody nie mogą być prawa niemajątkowe.

  Mogą.
  •  
   CommentAuthorfelus
  • CommentTime2 dni temu
   
  "Pozew o ustalenie nieistnienia, bądź uchylenie uchwał". W oparciu o pozew tak sformułowany toczył się proces pko tej samej wspólnocie, ale o inną uchwałę i powód wygrał, a sąd uzasadnił min.: jak przyjmuje się w judykaturze w przypadku ustawy nieistniejącej powództwo zmierza do wydania wyroku deklaratoryjnego, a to oznacza, że uchwała taka od początku nie egzystowała w obrocie prawnym. Skutki uwzględnienia uchwły wspólnoty mają natomiast charakter konstytutywny, a zatem dopiero wyrok sądu pozbawia zaskarżoną uchwałę mocy prawnej. Wynika więc z tego, że żądanie ustalenia nieistnienia uchwały jest żądaniem dalej idącym, gdyż w takim wypadku skarżący w ogóle kwestionuje powstanie takiej czynności prawnej." Sąd uznał nieistnienie skarżonej w 2013 r. uchwały.

  Nowy doklejony: 14.01.18 14:53
  To jak w końcu: brak uchwał, czy jednak uchwały są (skoro głosy były liczone), ale nie uzyskały większości i należy wystąpić do sądu o stwierdzenie nieistnienia tych uchwał? Nota bene statut wspólnoty jest zbędny. 
  Zaskarżone uchwały nie dot. wyboru zarządu. Pisałam o chaosie.
  •  
   CommentAuthorEgzo
  • CommentTime2 dni temu zmieniony
   
  My to wszystko wiemy. Rzecz w tym, że pisałaś sprzecznie, więc nie do końca był jasne jak sformułowałaś pozew:

  felus:o ustalenie nieistnienia uchwały (ewidentna niezgodność z prawem skarżonej uchwały,

  Niezgodność uchwały z prawem a jej nieistnienie to dwa różne zagadnienia. Dlatego pytałem czy żądanie pozwu zostało przez was prawidłowo ujęte.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego