Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, wp44, KubaP, gab, Jaromir, tajfun, Michał, koziorozka, Zarządca, jaczylion, pldiego, PabloG, azygnerski, t66

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Proszę o pomoc, mam być pełnomocnikiem wujka na zebraniu rocznym i zauważyłem w propozycjach uchwał, że odwołanie Zarządu Wspólnoty i powołanie nowych członków Zarządu Wspólnoty jest jako jedna uchwała.
  Czy nie powinno być odrębnej uchwały do każdej osoby? Przecież pkt 4 odnosi się do powołanego zarządu w pkt 1 a w 1 punkcie jest też odwołanie zarządu….
  I ten art. 30 ust. 2 ustawy – nie powinien być art. 20 ust. 2 ustawy….?

  Uchwała….
  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali …… postanawia się, co następuje:
  1) z dniem przyjęcia niniejszej uchwały odwołuje się dotychczasowy Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i powołuje się Zarząd w składzie:
  1 ………
  2 ………
  3………..
  2) Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.
  3) zobowiązuje się Zarząd aby zwołując kolejne zebranie roczne każdorazowo umieszczać w porządku obrad punkt, w którym obecni na zebraniu członkowie wspólnoty zwykłą większością głosów zdecydują czy uważają za konieczne poddanie się pod głosowanie uchwały o zmianie składu zarządu.
  4. zarząd w składzie określonym w pkt 1 niniejszej uchwały przyjmuje formę Zarządu społecznego co oznacza że jego członkowie nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji żadnego wynagrodzenia i nie będą wnosić roszczeń z tego tytułu w przyszłości.
 2. Przepisy takich kwestii nie regulują. Na zebraniu omawia się poszczególne kandydatury. Jeżeli to wspólnota licznych właścicieli - warto głosować nad ustalonym składem, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że głosy się rozłożą i żaden z kandydatównie otrzyma większości (konieczne będzie uzupełnienie głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów).Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime23-01-2018
   
  Zarządca:Przepisy takich kwestii nie regulują.
  Na zebraniu omawia się poszczególne kandydatury.
  Ech...
  A może tak przyjąć zasadę, że nad personaliami są głosowania indywidualne jak i przy odwołaniu tak i przy powołaniu oraz powinno być tajne, aby nie kreować w przyszłości animozji czy uprzedzeń.
  Oczywiście przed takim głosowaniem należy przeprowadzić głosowanie udziałem o głosowaniu jeden właściciel = jeden głos.

  Art.23.2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. UoWL ; UoGN ;
 3. a ten punkt? u mnie we wspólnocie nigdy czegoś takiego nie było

  3) zobowiązuje się Zarząd aby zwołując kolejne zebranie roczne każdorazowo umieszczać w porządku obrad punkt, w którym obecni na zebraniu członkowie wspólnoty zwykłą większością głosów zdecydują czy uważają za konieczne poddanie się pod głosowanie uchwały o zmianie składu zarządu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime23-01-2018 zmieniony
   
  silktree:a ten punkt? u mnie we wspólnocie nigdy czegoś takiego nie było

  3) zobowiązuje się Zarząd aby zwołując kolejne zebranie roczne każdorazowo umieszczać w porządku obrad punkt, w którym obecni na zebraniu członkowie wspólnoty zwykłą większością głosów zdecydują czy uważają za konieczne poddanie się pod głosowanie uchwały o zmianie składu zarządu.
  Ten punkt nie powinien być, bo jest zapis ustawowy

  Art. 20. 1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

  2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

  Art.30.2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
  1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
  3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.


  Czy u Was jest stosowana ustawa o własności lokali? czy tworzycie własne prawo na potrzeby grupek właścicielskich i mącicieli . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorWM1234
  • CommentTime7-02-2018
   
  Prosze o informację - czy członkiem zarządu Wspólnoty mieszkaniowej może być osoba prowadząca działalność gospodarczą? Obecni członkowie zarządu prowadzą taką działalność i w swojej klasyfikacji działalności posiadają pośrednictwo we wszystkich tych dziedzinach funkcjonowania Wspólnoty mieszkaniowej: czyli konserwacja, utrzymanie zieleni, sprzątanie nieruchomości. Można tylko domyślać się że założyli ją w celu czerpania korzyści od firm którzy świadczą usługi dla wspólnoty mieszkaniowej, na zasadzie podpiszemy z wami stałą umowę o świadczenie usług dla wspólnoty a Wy będziecie nam za to płacić jakąś prowizję. W rezultacie te koszty ponosi pewnie Wspólnota mieszkaniowa. Proszę o odpowiedź co można w takiej sytuacji zrobić?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-02-2018 zmieniony
   
  WM1234:Prosze o informację - czy członkiem zarządu Wspólnoty mieszkaniowej może być osoba prowadząca działalność gospodarczą?

  Art. 20. 1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

  2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani


  jak widzisz działalność gospodarcza nie ma nic tu do rzeczy .


  WM1234: Można tylko domyślać się że założyli ją w celu czerpania korzyści od firm którzy świadczą usługi dla wspólnoty mieszkaniowej, na zasadzie podpiszemy z wami stałą umowę o świadczenie usług dla wspólnoty a Wy będziecie nam za to płacić jakąś prowizję.
  W rezultacie te koszty ponosi pewnie Wspólnota mieszkaniowa.
  zawiść i zazdrość zabija , niech to będzie w sferze twoich domysłów . Dla mnie jest to pomówienie, jak nie masz dowodów. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorWM1234
  • CommentTime7-02-2018 zmieniony
   
  zazdrość? czy ochrona własnych pieniędzy i w jakimś sensie Wspólnoty mieszkaniowej i celu na który są przeznaczane - zamieszczając ten wpis prosiłem o poradę prawną, a nie uczestnika forum. Chyba że tu takiego nie ma to proszę o informację. Jest to częsty problem wielu wspólnot mieszkaniowych a odpowiedź tylko jedna:
  2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-02-2018
   
  WM1234:zazdrość? czy ochrona własnych pieniędzy i w jakimś sensie Wspólnoty mieszkaniowej i celu na który są przeznaczane - zamieszczając ten wpis prosiłem o poradę prawną, a nie uczestnika forum.

  Chyba że tu takiego nie ma to proszę o informację. Jest to częsty problem wielu wspólnot mieszkaniowych a odpowiedź tylko jedna:
  2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani
  jak chcesz poradę prawną ...to wal na forum porad prawnych UoWL ; UoGN ;
 4. Czy nie powinno być odrębnej uchwały do każdej osoby?

  Przepisy prawa nie nakładają na Wspólnoty obowiązku głosowania kandydatury każdej osoby w oddzielnej uchwale. Przypadki kolektywnego powoływania Zarządu w jednej uchwale, są częste i sądy akceptują takie uchwały.

  Co do kwestii jednoczesnego odwołania Zarządu i powołania nowego Zarządu, również i w tym przypadku brak przepisów, które zakazywałyby takiego postępowania. Uchwały takie również funkcjonują w praktyce i sądy akceptują takie uchwały.


  a ten punkt? u mnie we wspólnocie nigdy czegoś takiego nie było

  3) zobowiązuje się Zarząd aby zwołując kolejne zebranie roczne każdorazowo umieszczać w porządku obrad punkt, w którym obecni na zebraniu członkowie wspólnoty zwykłą większością głosów zdecydują czy uważają za konieczne poddanie się pod głosowanie uchwały o zmianie składu zarządu.

  Co do tego zapisu, w pierwszej kolejności wskazać wypada na błędy językowe, które utrudniają jego wykładnie. Ponadto mam zastrzeżenia z uwagi na zbyt daleko idącą ingerencję w prawa członków Wspólnoty Mieszkaniowej.

  Prosze o informację - czy członkiem zarządu Wspólnoty mieszkaniowej może być osoba prowadząca działalność gospodarczą?

  tak, członkiem Zarządu WM może być osoba prowadząca działalność gospodarczą.

  Można tylko domyślać się że założyli ją w celu czerpania korzyści od firm którzy świadczą usługi dla wspólnoty mieszkaniowej, na zasadzie podpiszemy z wami stałą umowę o świadczenie usług dla wspólnoty a Wy będziecie nam za to płacić jakąś prowizję. W rezultacie te koszty ponosi pewnie Wspólnota mieszkaniowa. Proszę o odpowiedź co można w takiej sytuacji zrobić?

  Można wnioskować do zarządu o udostępnienie do wglądu wszystkich umów dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz związanych z nimi faktur. Można także wnioskować o udzielenie informacji, na jakiej podstawie dana firma została wybrana, czy zebrano kilka ofert i wybrano najbardziej korzystną, etc. Znając zakresy umów, można także samemu sprawdzić ceny rynkowe i mniej więcej zweryfikować, czy cena jaką płaci Wspólnota, jest adekwatna do wartości usług, czy zawyżona.
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime7-02-2018 zmieniony
   
  WM1234: Proszę o odpowiedź co można w takiej sytuacji zrobić?

  O ile dobrze zrozumiałam to co napisałeś/aś, to należy budzić właścicieli lokali ze snu niewiedzy.
  Prawdą jest to, że sprawami wspólnoty mieszkaniowej, z mocy ustawy, kieruje zarząd. Jednak, jeśli zarząd nie dba o interesy właścicieli lokali i dobro wspólnoty mieszkaniowej, którą reprezentuje, to należy się z takim zarządem rozstać raz na zawsze. Ten ruch zdecydowanie należy do właścicieli lokali - nie ma prostszej drogi do rozwiązanie tego problemu.

  Nowy doklejony: 07.02.18 20:38
  WM1234:zamieszczając ten wpis prosiłem o poradę prawną, a nie uczestnika forum.

  Wiesz... "proś, a będzie ci dane" nie zawsze działa. To znaczy, nie zawsze w tym samym czasie, kiedy akurat tego oczekujesz i się niecierpliwisz. Poza tym, prośba ma w sobie element pokory, a to już wyższa szkoła jazdy konnej. Nie każdy pojmuje o co chodzi...

  Ja odezwałam się jako uczestnik forum, ponieważ miałam na to ochotę. Trochę jak Batman, albo... BatHanka... Fhruuu! Ludziom pomoc nieść. Nie zawsze jednak patrzę gdzie ląduję. Wiem wtedy, że nie zawsze warto. Ale... co tam! Jak się człowiek nie wywróci, to się nie nauczy. Dobrze, że skrzydła wciąż mam całe. :tooth:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-02-2018 zmieniony
   
  cTnt:
  Czy nie powinno być odrębnej uchwały do każdej osoby?

  Przepisy prawa nie nakładają na Wspólnoty obowiązku głosowania kandydatury każdej osoby w oddzielnej uchwale. Przypadki kolektywnego powoływania Zarządu w jednej uchwale, są częste i sądy akceptują takie uchwały.

  Co do kwestii jednoczesnego odwołania Zarządu i powołania nowego Zarządu, również i w tym przypadku brak przepisów, które zakazywałyby takiego postępowania. Uchwały takie również funkcjonują w praktyce i sądy akceptują takie uchwały.
  Prawda, co wcale nie oznacza, że wspólnota nie może wypracować swoich zasad np: udzielania absolutorium każdemu członkowi Zarządu WM odrębnie , wzorując się na przyjętych zasadach z innych organizacji .

  Jeżeli się odwołuje to należy kogoś powołać, aby nie było bezkrólewia , Dobrze jak jest to jedna uchwała . Urzędy nie cierpią na papierologię, a ewentualne tłumaczenie mogą źle zrozumieć. UoWL ; UoGN ;
 5. silktree:a ten punkt? u mnie we wspólnocie nigdy czegoś takiego nie było

  3) zobowiązuje się Zarząd aby zwołując kolejne zebranie roczne każdorazowo umieszczać w porządku obrad punkt, w którym obecni na zebraniu członkowie wspólnoty zwykłą większością głosów zdecydują czy uważają za konieczne poddanie się pod głosowanie uchwały o zmianie składu zarządu.  Taki zapis wprowadziłby zasadę odbiegającą o reguł wynikających z przepisów normujących ustawowy sposób zarządu i wymagałby moim zdaniem zawarcia umowy o sposobie zarządu w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali.

  Rozumiem, że właściciele są skonfliktowani i stąd taka propozycja.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego