Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, koziorozka, azygnerski, blazejh, wp44, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam

  Na ostatnim zebraniu wspólnoty ze względu na karygodne błędy liczbowe w sprawozdaniu poprosiliśmy o jego poprawę. Daliśmy nawet wzór, jak chcielibyśmy aby sprawozdanie wyglądało. Niedługo mamy kolejne zebranie, co prawda błędy liczbowe poprawili ale nadal daleko im do tego co zaproponowaliśmy.

  Moje pytanie brzmi, czy drogą uchwały można zmusić zarządce aby sporządzał sprawozdanie finansowe w takiej formie jakiej sobie życzymy. Na chwilę obecną wygląda to tak:
  - konserwacja - kwota wydatkowana
  - utrzymanie czystościi - kwota wydatkowana
  - pozostałe przychody i koszty - kwota wydatkowana
  - fundusz remontowy - kwota wydatkowana

  My chcielibyśmy aby sprawozdanie nasze uzupełnili o zestawie faktur odnośnie poszczególnych pozycji. Głównie nam chodzi o konserwacje, koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-04-2018
   
  lolekanabolek:Witam

  Na ostatnim zebraniu wspólnoty ze względu na karygodne błędy liczbowe w sprawozdaniu poprosiliśmy o jego poprawę. Daliśmy nawet wzór, jak chcielibyśmy aby sprawozdanie wyglądało. Niedługo mamy kolejne zebranie, co prawda błędy liczbowe poprawili ale nadal daleko im do tego co zaproponowaliśmy.

  Moje pytanie brzmi, czy drogą uchwały można zmusić zarządce aby sporządzał sprawozdanie finansowe w takiej formie jakiej sobie życzymy
  . Na chwilę obecną wygląda to tak:
  - konserwacja - kwota wydatkowana
  - utrzymanie czystościi - kwota wydatkowana
  - pozostałe przychody i koszty - kwota wydatkowana
  - fundusz remontowy - kwota wydatkowana

  My chcielibyśmy aby sprawozdanie nasze uzupełnili o zestawie faktur odnośnie poszczególnych pozycji.
  Głównie nam chodzi o konserwacje, koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy
  Oczywiście, że możecie przyjąć uchwałę, a nawet powinniście
  Takie przykładowe jest tu http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe Przykład 2

  Dokumenty szczegółowe są do wglądu, nie załącza się ich do SF. Natomiast wypis rejestru faktur ( wykaz- kwota i za co ) oczywiści powinny się znaleźć w zawiadomieniu o zebraniu . UoWL ; UoGN ;
 2. taki wzór sprawozdania im zaproponowaliśmy ale nas zlali http://www.madar.lodz.pl/wzor_sprawozdania.html
  nie załączyli do niego zestawienia faktur
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-04-2018 zmieniony
   
  taki wzór sprawozdania im zaproponowaliśmy ale nas zlali

  :smile: Wiesz prawdę mówiąc Wspólnota Mieszkaniowa to nie spółdzielnia mieszkaniowa .... we wspólnotach wszytko robi się w formacie "uproszczonym"..
  Ja nie znam wspólnoty coby w takiej formie robiła sprawozdanie finansowe http://www.madar.lodz.pl/wzor_sprawozdania.html


  Zadaje się, mylisz pojęcia:
  "Sprawozdanie z działalności wspólnoty" przygotowywane przez Zarząd WM / Zarządcę
  "Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczym" http://www.zarzadca.eu/komentarz/64013/ i
  "Sprawozdanie finansowe WM " http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe Przykład 2 UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthort66
  • CommentTime25-04-2018
   
  W naszej wspólnocie, sprawozdanie wzorowane jest na tym, które zaproponował MADAR z bardziej szczegółowym wyjaśnieniem wyników poszczególnych składników kosztów eksploatacyjnych i mediów, uzupełnione o "Sprawozdanie finansowe"
 3. u nas zapewne będą się stawiać i żądać kolejnej podwyżki. W odpowiedzi na nasze pismo, w którym wytknęliśmy im błędy w sprawozdaniu finansowym odpisali:
  "Państwo wyrażacie przekonanie, iż sprawozdanie zarządu powinno być składane w całości na piśmie. Pragniemy wyjaśnić, że taki wymóg w sensie formalno-prawnym nie istnieje, na dowód czego chętnie przedstawimy na zebraniu aktualne orzecznictwo w tym zakresie, jeżeli tylko będziecie Państwo tym zainteresowani".

  Od tygodnia proszę ich telefonicznie o te orzecznictwa, aż mnie dzisiaj zmusili do napisania maila w tej sprawie do Prezesa, w którym poprosiłem o te bliżej niesprecyzowane orzecznictwa, aby podali mi je przed zebraniem, co by była szansa spokojnie z nimi się zapoznać
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-04-2018 zmieniony
   
  Od tygodnia proszę ich telefonicznie o te orzecznictwa, aż mnie dzisiaj zmusili do napisania maila w tej sprawie do Prezesa, w którym poprosiłem o te bliżej niesprecyzowane orzecznictwa, aby podali mi je przed zebraniem, co by była szansa spokojnie z nimi się zapoznać


  http://www.zarzadca.pl/komentarze/545-sprawozdanie-zarzadu-wspolnoty-winno-miec-forme-pisemna
  http://www.zarzadca.eu/dyskusja/7287/sprawozdanie-zarzadu-wspolnoty-winno-miec-forme-pisemna/

  Tak było w 2008 roku ale już w 2013 roku inny sąd stwierdził co innego. UoWL ; UoGN ;
 4. Zgodnie z art.22 Ustawy o własności lokali sposób i rodzaj prowadzonej ewidencji pozaksięgowej wspólnoty, a co za tym idzie również wzory sprawozdań, określone są w odpowiednich uchwałach podjętych przez wspólnotę.
  Wspólnota może przykładowo uchwalić, że na roczne sprawozdanie finansowe składać się będą:
  1. Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
  2. Zestawienie obrotów i sald kont księgowych za dany rok .
  3. Bilans na ostatni dzień danego roku.
  4. Zestawienie księgowań na kontach kosztowych (wykaz poszczególnych pozycji kosztów)

  Sprawozdanie może przyjąć taką formę w przypadku, gdy ewidencja pozaksięgowa jest prowadzona w postaci zapisów na kontach księgowych. W innym przypadku należy dostosować ją do sposobu prowadzonej ewidencji. Istotne jest, aby roczne sprawozdanie finansowe dostarczało informacji potrzebnych właścicielom do oceny sytuacji finansowej wspólnoty.

  W celu sprawnego i efektywnego zarządzania konieczne jest bieżące analizowanie sytuacji finansowej wspólnoty. Narzędziem umożliwiającym taką analizę są wewnętrzne sprawozdania dostarczane zarządowi. Dane w nich zawarte powinny umożliwić realizację przykładowo takich zadań jak:

  1.Nadzór nad realizacją planu: poprzez kontrolę ponoszonych wydatków, a w sytuacji zwiększenia kosztów nie przewidzianych w planie podwyższenie zaliczek.
  2.Nadzór nad windykacją należności: poprzez kontrolę sald właścicieli na podstawie zestawień sald osób zalegających z opłatami w podziale na ilość miesięcy zalegania, podjęcie odpowiednich kroków, przeprowadzenie odpowiedniej windykacji.
  3.Nadzór nad rozrachunkami z dostawcami: poprzez kontrolę terminowości zapłat. Opóźnienia w regulowaniu należności mogą skutkować dodatkowymi kosztami w postaci naliczonych odsetek do odcięcia dostaw mediów włącznie.
  4. Analiza przepływu środków finansowych i odpowiednie inwestowanie nadwyżek. Przykładem takich inwestycji może być zakładanie lokat terminowych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.
  •  
   CommentAuthordrm
  • CommentTime25-04-2018
   
  KubaP:
  taki wzór sprawozdania im zaproponowaliśmy ale nas zlali

  :smile: Wiesz prawdę mówiąc Wspólnota Mieszkaniowa to nie spółdzielnia mieszkaniowa .... we wspólnotach wszytko robi się w formacie "uproszczonym"..
  Nie wiem dlaczego ale w gminnych administracjach często tak mówią. Takie "upraszczanie" często może rodzić różnego rodzaju pokusy.

  KubaP:
  Ja nie znam wspólnoty coby w takiej formie robiła sprawozdanie finansowe http://www.madar.lodz.pl/wzor_sprawozdania.html
  A ja znam co najmniej 3 wspólnoty, które mają sprawozdania jeszcze bardziej szczegółowe. Oczywiście we wspólnotach tych świadomość tego czym jest wspólnota mieszkaniowa jest dużo większa od "średniej krajowej".

  KubaP co złego jest w szczegółowym sprawozdaniu. Im więcej informacji tym lepiej. Nie sądzisz?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-04-2018 zmieniony
   
  drm: Nie wiem dlaczego ale w gminnych administracjach często tak mówią. Takie "upraszczanie" często może rodzić różnego rodzaju pokusy.

  KubaP co złego jest w szczegółowym sprawozdaniu. Im więcej informacji tym lepiej. Nie sądzisz?
  Co to są te "gminne administracje" , które tworzą precedensy?

  To co ja sadzę nie ma znaczenia. Ilu właścicieli czyta takie "opasłe" sprawozdania ?

  drm: A ja znam co najmniej 3 wspólnoty, które mają sprawozdania jeszcze bardziej szczegółowe. Oczywiście we wspólnotach tych świadomość tego czym jest wspólnota mieszkaniowa jest dużo większa od "średniej krajowej".
  Uważam, że jest to przyrost "masy" nad "treścią" , tak jak to ma miejsce w spółdzielczości mieszkaniowej. Ilość papierów zniechęca ...

  Z praktyki wiem, że "średnia krajowa" ma problem z przeczytaniem trzech stron SF, a o zrozumieniu tego nie wspomnę . Czy o ospałość SF chodzić ? .....Ilu właścicieli lokali przed zebraniem sprawdza szczegółowo dokumenty wspólnoty? ....z lenistwa daje wiarę w to co im się "mówi" i nie ma znaczenia, kto mówi, bo każdy oczkuje, że w SF znajdzie haka ...

  Dla mnie ważne jest, aby właściciel lokalu zrozumiał przedstawione sprawozdanie finansowe , aby ono nie było "dziełem sztuki " dla sztuki, popisem grupki osób, a język nie przypominał "rasowego" księgowego, bo ilu takich mieszka we wspólnotach?
  SF nie robi się dla biegłego rewidenta.
  Nie sądzisz, że SF ma zrozumieć "zwykły szary obywatel" stąd pozaksięgowa ewidencja, odrębna od rygorów zwartych w ustawie o rachunkowości. UoWL ; UoGN ;
 5.  
  KubaP:http://www.zarzadca.eu/dyskusja/7287/sprawozdanie-zarzadu-wspolnoty-winno-miec-forme-pisemna/

  Tak było w 2008 roku ale już w 2013 roku inny sąd stwierdził co innego.


  Powołaliśmy się m.in na ten wyrok i parę innych prosząc o poprawę błędów liczbowych w sprawozdaniu. Odpisali, że cześć finansową przedstawili na papierze, a ustnie na zebraniu chcieli przedstawić zakres swoich działań w roku 2017, a my swoim pismem nie pozwoliliśmy im się wytłumaczyć z błędów w sprawozdaniu :bigsmile:. Powołali się na jakieś aktualne orzecznictwa, których nie podali. Jeszcze nie udało mi się ich od nich wydostać. Tak mnie w takim razie zastanawia, jak członkowie, którzy nie chodzą na zebrania mają się zapoznać z całokształtem działalności zarządu, jeśli sprawozdanie z działalności zarządu przedstawiane jest etapami

  Nowy doklejony: 27.04.18 17:16
  KubaP:
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/545-sprawozdanie-zarzadu-wspolnoty-winno-miec-forme-pisemna
  http://www.zarzadca.eu/dyskusja/7287/sprawozdanie-zarzadu-wspolnoty-winno-miec-forme-pisemna/

  Tak było w 2008 roku ale już w 2013 roku inny sąd stwierdził co innego.


  Poprosiłem prezesa zarządu o te aktualne orzecznictwa w zakresie składanego sprawozdania. Coś takiego odpisał:

  "Brak wymogu pisemności części opisowej sprawozdania zarządu potwierdził w szczególności Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 marca 2015 r., sygn.. akt I ACa 1330/14, który stwierdził, iż ,,… przy składaniu sprawozdań zarządu wspólnoty mieszkaniowej za rok gospodarczy nie obowiązuje formalizm, charakterystyczny dla tego rodzaju dokumentów opracowywanych przez większe podmioty gospodarcze. Nie ma w związku z tym przeszkód, aby sprawozdanie takie zostało przedstawione np. tylko ustnie przez jednego z członków zarządu czy nawet osobę przez zarząd do tego upoważnioną.”

  Takie samo stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 340/17, który wskazał, że ,,Jak podkreśla się w judykaturze, roczne sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o własności lokali, winno stanowić podsumowanie zapisów zawartych w ograniczonej ewidencji pozaksięgowej. Z natury rzeczy sprawozdanie będzie miało formę uproszczoną i zawierać będzie przede wszystkim rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku kalendarzowym, w szczególności w oparciu o wpłacone przez właścicieli zaliczki, oraz o prowadzoną przez zarząd pozaksięgową ewidencję tych kosztów (art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy). Z punktu widzenia poprawności sprawozdania istotne jest zatem jedynie zestawienie faktycznych wpłat z tytułu zaliczek oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie nieruchomości. Przy składaniu sprawozdań zarządu wspólnoty za rok gospodarczy nie obowiązuje formalizm, charakterystyczny dla tego rodzaju dokumentów opracowywanych przez większe podmioty gospodarcze (tak SA w Poznaniu w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie I ACa 1171/12, Legalis nr 741189; podobnie SA w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie I ACa 1068/13, Legalis nr 1092019).”"

  W każdym razie nadal tworzę uchwale ze wzorem sprawozdania. Ciekawe co teraz wymyślą.
 6. Ja wolałbym poświęcić więcej czasu na uszczegółowienie sprawozdawczości i ulepszenie (czytelność) prezentacji, niż poświęcać czas na pyskówki i udowadnianie właścicielowi że to ja mam rację i jak nie muszę, to nie muszę... Kolejni administratorzy z przerostem.
 7. I dlatego pracuje nad uchwałą w sprawie ustalenia wzoru sprawozdania finansowego. Opieram się na ich sprawozdaniu, które chce uzupełnić tylko o zestawienie faktur. Jak dla mnie mogą to być nawet jakieś zestawienia z ich programu księgowego, o ile będą w miarę czytelne i będą mogli je odpowiednio pogrupować.

  Mam nadzieję, że nie będą stawiać większego oporu
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime28-04-2018 zmieniony
   
  lolekanabolek:I dlatego pracuje nad uchwałą w sprawie ustalenia wzoru sprawozdania finansowego. Opieram się na ich sprawozdaniu, które chce uzupełnić tylko o zestawienie faktur. Jak dla mnie mogą to być nawet jakieś zestawienia z ich programu księgowego, o ile będą w miarę czytelne i będą mogli je odpowiednio pogrupować.

  Mam nadzieję, że nie będą stawiać większego oporu
  dobry kierunek... im bardziej będzie to uproszczone i energia wykorzystana tylko do kliknięcia drukuj/edytuj do Excela, nie widzę problemu .

  Z takich programów komputerowych księgowych jest możliwość edycji do Excela i następnie wklejenia tabelek do Worda ( zawiadomienia o zebraniu sprawozdawczym).
  Czym innym jest sprawozdanie finansowe za Wspólnotę http://www.zarzadca.eu/wiki/wzor_-_sprawozdanie_finansowe Przykład 2 ,
  a czym innym jest zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczym
  a czym innym jest Sprawozdanie z działalności Wspólnoty. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwierzba
  • CommentTime28-04-2018
   
  Witam i z przykrością muszę stwierdzić, że i w naszej WM pani Administrator prowadzi identyczne praktyki, tzn. utrudnia dostęp właścicielom do informacji o fakturach za ponoszone w ciągu roku koszty, a nawet zaległości na rzecz WM czyli przychodów WM z tyt. najmu pomieszczeń. Zarząd kilku "zarzyjażnionych" z panią Administrator osób przy niewielkiej wspólnocie robi z nami co chce. Trudno jest bowiem udowodnić, że naprawy instalacji w mieszkaniu właściciela nie dotyczą pionów (części wspólnych) jeżeli instalator z którego usług stale "korzysta" pani Administrator tak opisuje stan awarii, że znajduje się na pionie w protokole informującym do późniejszej faktury za wykonaną usługę. Przykładów jest dużo więcej. Mamy płacić zaliczki ustalone przez Zarząd WM i nie interesować się na co szczegółowo są wydawane te pieniądze. Marzeniem jest zmiana przynajmniej Administratora, ale zarządowi i niektórym właścicielom odpowiadają takie nieuczciwe praktyki, bo się zwyczajnie im to opłaca i śmieją się w nos...
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego