Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, koziorozka, azygnerski, blazejh, wp44, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime29-09-2018
   
  Wspólnota osiąga przychody z : wynajmu właścicielom piwnic, strychów, pralni i boksów gospodarczych; dzierżawy części trawnika pod tzw. małą gastronomie; najmu powierzchni wspólnych - trawnik, dach, ściany pod reklamy. Dochód co roku uchwałą przekazywany jest na fundusz remontowy. Od których przychodów, Waszym zdaniem, Współnota powinna zapłacić podatek dochodowy?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime29-09-2018 zmieniony
   
  drops:Wspólnota osiąga przychody z : wynajmu właścicielom piwnic, strychów, pralni i boksów gospodarczych; dzierżawy części trawnika pod tzw. małą gastronomie; najmu powierzchni wspólnych - trawnik, dach, ściany pod reklamy. Dochód co roku uchwałą przekazywany jest na fundusz remontowy.
  Od których przychodów, Waszym zdaniem, Współnota powinna zapłacić podatek dochodowy?
  Uważam, że od wynajmu osobom trzecim,
  od wynajmu właścicielom nie płaci się CIT

  Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są jedynie dochody wspólnoty uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime29-09-2018
   
  Właśnie znalazłam różne interpretacje wydane przez US i UKS. Zwolnione są przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nic nie pisze od kogo. W definicji zasobów mieszczą sie strychy, piwnice, komórki, trawniki, chodniki. Nie ma dachu i ścian, ale nie ma też budynku mieszkalnego bez dachu i ścian. I co ?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime29-09-2018 zmieniony
   
  Nie ważne co wynajmujesz /bo wiadomo, że tylko możesz części wspólne/, ale komu
  Uważam, że od wynajmu osobom trzecim, płaci się podatek CIT
  od wynajmu właścicielom nie płaci się CIT UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime29-09-2018 zmieniony
   
  Nieważne jaka część nieruchomości i nieważne komu wynajmujecie. Najem to najem. Jeśli chcecie uhonorować sąsiadów, od tych pomieszczeń nie płacić CIT - to użyczenie.
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime29-09-2018
   
  Poczytałam jeszcze trochę i jest tak jak pisze Kuba. Ważne jest też źródło przychodu. Czyli czy płaci właściciel czy osoba trzecia. Przychody od własciciela są zwolnione, a od osób trzecich.

  Nowy doklejony: 29.09.18 18:20
  Dopisuję, od osób trzecich nie sa zwolnione.
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime29-09-2018
   
  Gdzie to doczytałeś? Podaj link.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime29-09-2018
   
  blazejh:Gdzie to doczytałeś? Podaj link.

  https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/253583,2,Wspolnoty-mieszkaniowe-jako-podatnicy-CIT.html

  Wspólnota nie zapłaci więc podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeśli dochody zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.
  Od dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy uiścić podatek dochodowy.
  Dla prawidłowego obliczenia podatku wspólnota powinna prowadzić więc odrębną ewidencję dla przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i innych przychodów oraz odrębną ewidencję kosztów powiązanych z tymi przychodami.

  Podstawa prawna
  - art. 1, art. 12, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  - art. 6, art. 12 ust. i 2, art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime29-09-2018 zmieniony
   
  Bardzo proszę bez spamowania na tematy związane.

  Link jest do artykułu, który omawia ogólne zasady dla wspólnoty dot. podatku dochodowego od dochodów uzyskanych prze z nią z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeśli dochody nie zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

  A tutaj twierdzi się, że przychody z najmu części wspólnej pochodzące od właściciela lokalu są wyłączone z opodatkowania. Innymi słowy na gruncie prawa podatkowego własciciel wobec wspólnoty mieszkaniowej nie jest osoba trzecią. Mało tego, wyraźnie ktoś gdzieś napisał, że należy badać źródło przychodu.

  Proszę o linka, gdzie twierdzi się coś takiego. I bez żartów, bo pytam poważnie, bo może czegoś nie wiem?
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime30-09-2018
   
  Podaję: Interpretacja podatkowa - 0114-KDIP2-3.4010.59.2017.1.EŻ Dyrektorv Krajowej Izby Skarbowej 24 maja 2017 r. ; Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek - wniosek z dnia 13.03.2007 r. - Które z przychodów osiąganych przez Wspólnotę podlegają podatkowi dochodowemu, a które są z niego zwolnione; Wspólnoty mieszkaniowe: dochody opodatkowane i zwolnione - interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej, wniosek z dnia 10 kwietnia 2013 r. ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniosek z 12.08.2009 r.

  Wniosek z powyższych jest taki, że przychody od włascicieli nie podlegają opodatkowaniu, natomiast od osób trzecich, nie będacych właścicielami podlegają. Moim zdaniem w przepisie nie ma o źródle, ale w interpretacjach wyraźnie się o tym pisze.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-09-2018 zmieniony
   
  blazejh Bardzo proszę bez spamowania na tematy związane z opodatkowaniem pożytków. Proszę nie o oczerniać adwersarzy od czci i wiary ze względu na swoją postawę "niewiernego Tomasza"

  Jeżeli nie rozumiesz słowa pisanego i szukasz słów, "że pożytki od właścicieli lokali z gospodarki zasobami mieszkaniowymi " nie podlegają opodatkowaniu , to chyba ich nie znajdziesz ,
  jak chcesz mieć podstawę prawną to zadaj pytanie do właściwego urzędu skarbowego dla twojej wspólnoty , bo tylko takie orzeczenie Ciebie obowiązuje .

  blazejh:Proszę o linka, gdzie twierdzi się coś takiego.

  https://interpretacje-podatkowe.org/wspolnota-mieszkaniowa/0114-kdip2-3-4010-59-2017-1-ez

  W przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w jego zasobach znajdują się lokale mieszkalne oraz 1 lokal niemieszkalny - podziemny garaż wielostanowiskowy wraz z pomieszczeniami komórek lokatorskich. Na terenie części wspólnych Wspólnoty znajdują się zewnętrzne miejsca postojowe. Część z miejsc może być wynajmowana wyłącznie przez współwłaścicieli nieruchomości za dodatkową opłatą wnoszoną na konto nieruchomości.

  Wniesione opłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych.
  Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dochód uzyskany z najmu lub dzierżawy zewnętrznych miejsc postojowych przez członków wspólnoty korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia należy zauważyć, że z definicji zasobów mieszkaniowych wynika, iż zasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

  W świetle powyższych stwierdzeń na użytek rozpatrywanego zagadnienia podatkowego należy zauważyć, że miejsca postojowe na części wspólnej gruntów wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej, są ściśle związane z budynkami mieszkalnymi i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej. Stanowią, zgodnie z podaną powyżej definicją „zasobów mieszkaniowych” tzw. urządzenia i uzbrojenie terenu, na którym posadowione są budynki mieszkalne.

  Zatem, przychody uzyskane z opłat za miejsca postojowe od członków Wspólnoty (właścicieli i najemców), które będą służyć zaspokojeniu ich celów mieszkaniowych należy uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

  Stanowisko Wspólnoty jest więc prawidłowe.  blazejh: pytam poważnie, bo może czegoś nie wiem?
  Nie wiesz, ale chętnie oceniasz adwersarzy ... to w ramach Twojej edukacji , zacznij więc od "elementarza"

  http://www.zarzadca.pl/images/stories/zasoby_mieszkaniowe_-_interpretacja_ministerstwa_finansw.pdf


  W przyszłości nie ma zamiaru wszystkiego podawać Tobie na tacy , masz paluszki , to sobie poszukaj internecie . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime30-09-2018
   
  Do blazejh - Przecież to potwierdza to wszystko co wyżej przytoczono. Poczytaj pozostałe interpretacje które podałam , a będziesz miał też źródło przychodu. Nie rozumiem o co ci chodzi. Jak masz materiały na inne stanowisko to je podaj.
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime30-09-2018
   
  Halooo, halloo! W którym momencie zaczęła się dyskusja?!

  drops:Poczytałam jeszcze trochę i jest tak jak pisze Kuba. Ważne jest też źródło przychodu. Czyli czy płaci właściciel czy osoba trzecia. Przychody od właściciela są zwolnione, a od osób trzecich.
  Nowy doklejony: 29.09.18 18:20
  Dopisuję, od osób trzecich nie sa zwolnione.


  Tutaj zaprotestowałem. Ty i Twój autorytet twierdzicie, że ważne jest źródło przychodu wspólnoty. Opłaty za najem czw od właściciela są rzekomo zwolnione od CIT, a opłaty za najem od osoby trzeciej już nie.
  Dokleiłeś to wyraźnie żeby nie uciekło.

  Tymczasem co mamy w interpretacji dyrektora izby:

  Dwie rzeczy:

  Na pytanie zasadnicze wspólnoty:

  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychody z wynajmu lub dzierżawy przez członków Wspólnoty, należących do części wspólnych, zewnętrznych miejsc postojowych, które znajdują się na terenie Wspólnoty, mając na uwadze fakt, że środki uzyskane z najmu/dzierżawy są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych?

  Dyrektor Izby odpowiedział jak najbardziej twierdząco. Skoro środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej (czyli w sytuacji, gdy wspólnota nie osiągnęła zysku z wynajmu, przypis mój), to nie wchodzą w podstawę opodatkowania CIT. Cały przychód z najmu przeznaczono na koszty. Przynajmniej wspólnota tak zadeklarowała i podatku nie ma.

  Jak na razie zgoda, ale dotąd ani słowa o dzieleniu przychodu z wynajmu ze względu na źródło tego przychodu: właściciel/niewłaściciel.


  Dodatkowo mamy za to takie stwierdzenie dyrektora:

  "Zatem, przychody uzyskane z opłat za miejsca postojowe od członków Wspólnoty (właścicieli i najemców), które będą służyć zaspokojeniu ich celów mieszkaniowych należy uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi."

  Wniosek w zasadzie już teraz banalny, bo definicja przychodów z gospodarki zasobami mieszkalnymi była w miarę powiedzmy jasna w momencie ukazania się interpretacji ministra Stycznia z 2007 roku (którą troll łaskawie znowu zalinkował na to forum, chyba trzydziesty już raz).

  Ważne jest to co w nawiasie. Są tam właściciele i najemcy. Czyli też osoby trzecie. Pomieszane z właścicielami jako tzw. członkowie wspólnoty. Tak sobie dyrektor nazwał takie grono osób, bo dla niego to po prostu podatnicy. Dla fiskusa właściciel czy niewłasciciel to podatnicy.

  Nikt w skarbówce nie będzie badał, czy przychód pochodzi od właściciela, czy od faceta z sąsiedniego bloku. Nie ma takiej podstawy prawnej, bo zwolnienia z opodatkowania niektórych przychodów muszą być wyraźnie wskazane w ustawie podatkowej.

  Czyli może poczytałeś sobie jeszcze trochę, ale to pismo tego dyrektora mówi raczej dość jasno, że się mylisz. Bo z tego akurat wynika, że nie jest wcale ważne źródło przychodu.

  Na marginesie. W opisu sprawy w tej wspólnocie może wynikać, że ustalono tam, że miejsca wynajmują wyłącznie właściciele. Nie znaczy to jednak że istnieje taka zasada ogólna. I nie jest to wcale istotne dla pytania do krajowej Skarbówki. Dyrektor nie brał tej okoliczności pod uwagę, jeśli nawet tak było.
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime30-09-2018
   
  Może jednak poczytałbyś pozostałe interpretacje. Podałam daty wniosków i autorów. Tak na marginesie, Kuba nie jest dla mnie autorytetem, Ty też nie. Wystarczy wrzucić w internet hasło - przychody wspólnot zwolnione z podatku dochodowego, Materiały same się pokażą. Faktycznie leniuszek jesteś.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-09-2018
   
  blazejh zanim kolejny raz wystrzelisz z "armaty do wróbla" oświeć nas i napisz co to są , dla Ciebie ,
  "dochody WM z innej działalności gospodarczej?"

  Od dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy uiścić podatek dochodowy. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime1-10-2018
   
  interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB3/423-551/09-4/EŻ- W przypadku gdy najemca jest osobą trzecią tj. taką która nie wchodzi w skład wspólnoty, nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego we wspólnocie, opłaty z tego tytułu nie będa korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, ponieważ nie został spełniony jeden z warunków niezbędnych do zwolnienia , tzn. źródło pochodzenia dochodów- nie pochodzą one z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tylko z pozostałej działalności wspólnoty.

  US rzadko kontrolują wspólnoty, ale wydawało mi się że tacy fachowcy którzy sie tu wypowiadają nie powinni świadomie naruszać prawa.
 1. Pierwsze pytanie, drugi Twój post, potem trzeci sformułowałaś b. ogólnie. Ogólne były odpowiedzi.

  Potem dałaś link do interpretacji z Warszawy-Targówka, z którego wynikało, że źródeł przychodu nie trzeba rozróżniać, bo najem to najem, nieważne czy miejsce najmuje właściciel czy najemca (ogólnie najemca). Dyrektor nie zajął jednak w zasadzie stanowiska co do najmów jako takich i skąd by nie pochodzili. Można było wnioskować, że źródeł przychody nie trzeba badać. Najem to najem.

  Ale teraz dałaś link z kolejnym szczegółem: najemca pochodzi spoza budynku. Jeśli miałaś od początku wątpliwości, co do przypadku gdy najemca pochodzi spoza budynku (???), to dopiero to orzeczenie IPPB3/423-551/09-4/EŻ daje odpowiedź.

  Wybacz ale wyłowienie tego niuansu, o który w ogóle nie pytałaś, było raczej niemożliwe. Sama napisałaś, że znalazłaś różne interpretacje. Różne pewnie wcale nie były, tylko dotyczyły trochę odmiennych stanów faktycznych.

  Druga interpretacja wcale nie potwierdza pierwszej i wchodzi w szczegóły, o których nie wspomniałaś. Z drugiej wynika, ze osobą trzecią dla wspólnoty jest dopiero najemca spoza budynku i to wynika nie tyle nawet z odpowiedzi Izby, co z pytania wspólnoty.

  Dzięki za link.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime2-10-2018
   
  Jednak "niewierny Tomasz" i jednak "wszytko na tacy" ...ech UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime2-10-2018
   
  Zawsze musi wyjść na moje, czyli blazejh-a. Przykre to, zamiast podziękować za informacje trzeba koniecznie udowodnić, że to strona przeciwna nie ma racji. Może gdybyś uważnie przeczytał pierwszy wpis może nie byłoby to wszystko takie pogmatwane.
  Powiem szczerze, to forum bardzo dołuje. Kiedyś była tu wymiana uwag, argumentów. Ostatnio Waszym stałym stwierdzeniem jest poczytaj ustawę, używasz niewłasciwego sformułowania, jesteś niekompetentny. Tak jakby to czy ktoś powie właściciel czy członek wspólnoty robiło wielką różnicę. Liczy sie problem. Jestem prawnikiem i dla mnie liczy się problem do rozwiązania, a nie czy ktoś poprawnie użyje definicji. Nie wszyscy sa takimi specami jak Wy.
  Pewnie za chwilę ukaże sie wpis, to co z ciebie za prawnik. Odpowiem dobry.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime2-10-2018
   
  drops:Powiem szczerze, to forum bardzo dołuje. Kiedyś była tu wymiana uwag, argumentów.
  Ostatnio Waszym stałym stwierdzeniem jest poczytaj ustawę, używasz niewłaściwego sformułowania, jesteś niekompetentny.

  Jestem prawnikiem...
  ????

  powiedz mi, jak Ty się kobieto dogadujesz z "analfabetami" ? gdzie dla nich płacenie czynszu to to samo, co płacenie opłaty eksploatacyjnej czy zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości?
  Czy dla Ciebie to wszystko jedno ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime3-10-2018
   
  Dogaduję się , bo niestety większość właścicieli to jak to określiłeś "analfabeci". Mamy adaptacje strychów i dla ludzi którzy tam mieszkają to wszystko jedno czy płacą czynsz najmu czy opłaty ekspoloatacyjne. Oni płacą. Długo trwało nim ludzie oswoili się z określeniem właściciel lokalu, bo mówili lokator, mieszkaniec. Nie wszyscy czytają przepisy, nawet jak czytają to ich nie rozumieją.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime3-10-2018 zmieniony
   
  Czysta prawda i sama prawda od słowa "Długo..." :wink: dla nich "populizm" ma moc wiodąca ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime3-10-2018 zmieniony
   
  drops:Dogaduję się , bo niestety większość właścicieli to jak to określiłeś "analfabeci".

  Myśle, że to bardzo nieładnie wypowiadać się tak o ludziach. Pogarda, lekceważenie i wywyższanie się w celu własnego dowartościowania się. Tak to wygląda.

  drops: Mamy adaptacje strychów i dla ludzi którzy tam mieszkają to wszystko jedno czy płacą czynsz najmu czy opłaty ekspoloatacyjne. Oni płacą.

  Jak zwał tak zwał - ważne, że płacą i mają poczucie obowiązku w kwestii zapłaty. I zamiast ich krytykować to po prostu wyjaśnij im subtelne różnice np. na piśmie - stwórz jakąś informację by ich wyedukować, skoro masz tak straszne doznania słuchowe, z którymi nie możesz się pogodzić i żyć dalej.

  drops:Długo trwało nim ludzie oswoili się z określeniem właściciel lokalu, bo mówili lokator, mieszkaniec.

  No, to naprawdę straszne.... Rzeczywiście orka na ugorze. :tooth: Lokator to ktoś kto zajmuje dany lokal, a przy okazji może być jego właścicielem. Mieszkaniec to też ktoś kto mieszka w danym mieszkaniu, a przy okazji, może być również jego właścicielem. Nie ma o co bić piany i wszystkich musztrować.

  drops:Nie wszyscy czytają przepisy, nawet jak czytają to ich nie rozumieją.

  No, to tutaj też masz duże pole do popisu i aktywności społecznej, jeśli chcesz już tak bardzo zmieniać ludzi, aby było po Twojemu - na obraz i podobieństwo Twoje. Do dzieła, dziewczyno! Świat czeka na przewodników, zapaleńców, przywódców i aktywistów różnej maści. Tłumaczą tacy jak inni mają żyć i jak mają to życie rozumieć. Z założenia wszystkim powinno być lżej...
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  Haneczka:
  drops:Dogaduję się , bo niestety większość właścicieli to jak to określiłeś "analfabeci".

  Myśle, że to bardzo nieładnie wypowiadać się tak o ludziach. Pogarda, lekceważenie i wywyższanie się w celu własnego dowartościowania się. Tak to wygląda.
  a Ty Hanuś co robisz? , uważam, że bez przerwy się na tym forum tak dowartościowujesz Hanuś.
  Nie ładnie tak komuś wytykać, jak się samemu tak robi.


  Haneczka:No, to naprawdę straszne.... Rzeczywiście orka na ugorze. :tooth:
  Lokator to ktoś kto zajmuje dany lokal, a przy okazji może być jego właścicielem.
  Mieszkaniec to też ktoś kto mieszka w danym mieszkaniu, a przy okazji, może być również jego właścicielem. Nie ma o co bić piany i wszystkich musztrować.
  widać, że nie rozumiesz tematu i mącisz w głowach Hanuś . Albo "udajesz greka" .

  Czy ten "lokator", "mieszkaniec" ma takie same prawa jak właściciel lokalu w życiu wspólnoty? bo o to przecież chodzi w temacie wspólnot mieszkaniowych .

  Uważam, że trzeba z tym walczyć we wspólnotach, bo prawidłowe określanie rzeczy to podstawa . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime4-10-2018
   
  No własnie Haneczko jesteś przkładem tego o czym wyżej napisałam. Nie rozumiesz o czym się pisze - bo to nie jest krytyka, ani brak szacunku. To jest stwierdzenie faktu. Ale nie oznacza, że traktuje się ludzi z pogardą. Przeczytaj swoje stare wpisy, Ile razy krytykowałaś kogoś w tym mnie, za użycie niewłaściwej definicji, za zadawanie pytań, Twoim zdaniem, z użyciem niewłaściwych określeń. A teraz co robisz - stare powtarzane teksty "weź sie do roboty", "do dzieła", "pokaż co potrafisz". O czym to świadczy ?
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  KubaP:
  Haneczka:
  drops:Dogaduję się , bo niestety większość właścicieli to jak to określiłeś "analfabeci".

  Myśle, że to bardzo nieładnie wypowiadać się tak o ludziach. Pogarda, lekceważenie i wywyższanie się w celu własnego dowartościowania się. Tak to wygląda.
  a Ty Hanuś co robisz? , uważam, że bez przerwy się na tym forum tak dowartościowujesz Hanuś.
  Nie ładnie tak komuś wytykać, jak się samemu tak robi.
  Haneczka:No, to naprawdę straszne.... Rzeczywiście orka na ugorze. :tooth:
  Lokator to ktoś kto zajmuje dany lokal, a przy okazji może być jego właścicielem.
  Mieszkaniec to też ktoś kto mieszka w danym mieszkaniu, a przy okazji, może być również jego właścicielem. Nie ma o co bić piany i wszystkich musztrować.
  widać, że nie rozumiesz tematu i mącisz w głowach Hanuś . Albo "udajesz greka" .
  Czy ten "lokator", "mieszkaniec" ma takie same prawa jak właściciel lokalu w życiu wspólnoty? bo o to przecież chodzi w temacie wspólnot mieszkaniowych . Uważam, że trzeba z tym walczyć we wspólnotach, bo prawidłowe określanie rzeczy to podstawa .

  Masz problem ze zrozumieniem tekstu. Niestety... :confused: Na co chorujesz...? A może to jakieś **** zmiany?

  drops:No własnie Haneczko jesteś przkładem tego o czym wyżej napisałam. Nie rozumiesz o czym się pisze - bo to nie jest krytyka, ani brak szacunku. To jest stwierdzenie faktu. Ale nie oznacza, że traktuje się ludzi z pogardą. Przeczytaj swoje stare wpisy, Ile razy krytykowałaś kogoś w tym mnie, za użycie niewłaściwej definicji, za zadawanie pytań, Twoim zdaniem, z użyciem niewłaściwych określeń. A teraz co robisz - stare powtarzane teksty "weź sie do roboty", "do dzieła", "pokaż co potrafisz". O czym to świadczy ?
  Natomiast Ty jesteś przykładem kolejnej wersji forumowej KubaP. drops = KubaP . Zawsze ciekawiło mnie co oznacza owo P. Teraz już wiem: ****. :tooth: Ale mam również i inne skojarzenia z tym P - możliwości w tych samych klimatach jest naprawdę wiele.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  HaneczkaPogarda, lekceważenie i wywyższanie się w celu własnego dowartościowania się.

  Teraz Hanuś to się dowartościowałaś . :bigsmile: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  KubaP:
  HaneczkaPogarda, lekceważenie i wywyższanie się w celu własnego dowartościowania się.

  Teraz Hanuś to się dowartościowałaś . :bigsmile:

  Ależ skąd ... Na początek inwestowałam w twoje ego. Dopiero się rozkręcam, **** odwracania kota ogonem. :tooth:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2018
   
  Teraz już na pewno ... ech UoWL ; UoGN ;
 2. KubaP:Teraz już na pewno ... ech

  Nie wzdychaj, "wyznam ci szczerze, pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, gdyby nie **** pacierze." :fierce:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  No, teraz już sobie ulżyłaś i dowartościowałaś ...ech :blow: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  KubaP:No, teraz już sobie ulżyłaś i dowartościowałaś ...ech :blow:

  Ech... co za pech! KubaP(e) "wszystko" wie... Robi tutaj to co chce. :crazy:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  Nie kłóć się z idiotą,
  bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu,
  a potem pokona doświadczeniem!


  Wobec tej mądrości , Ja pasuję UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthordrops
  • CommentTime4-10-2018
   
  Do Haneczki - ostro lecisz, co Cię tak zdenerwowało, że wszystkich obrażasz. Niedługo twoje wypowiedzi to będą same kropki.
  •  
   CommentAuthorHaneczka
  • CommentTime4-10-2018 zmieniony
   
  KubaP:Nie kłóć się z idiotą bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu,a potem pokona doświadczeniem!

  Masz rację. To cenna rada. Doceniam również złożoną przez ciebie samokrytykę, jednak to nie zmienia mojego zdania o tobie.

  drops:Do Haneczki - ostro lecisz, co Cię tak zdenerwowało, że wszystkich obrażasz. Niedługo twoje wypowiedzi to będą same kropki.

  Jeśli dobrze przeanalizujesz treść wpisów to może wyciągniesz właściwy wniosek. Jeśli nie - to trudno. Nie będę rozpaczać z tego powodu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-10-2018 zmieniony
   
  "Jeśli jedna osoba mówi ci Hanuś, że jesteś pijana, możesz to zignorować.
  Jeśli mówią ci to dwie osoby, możesz zacząć się niepokoić.
  Jeśli wszyscy dookoła ci to mówią, idź do domu i połóż się spać."
  UoWL ; UoGN ;
 3. KubaP:"Jeśli jedna osoba mówi ci Hanuś, że jesteś pijana, możesz to zignorować.
  Jeśli mówią ci to dwie osoby, możesz zacząć się niepokoić.
  Jeśli wszyscy dookoła ci to mówią, idź do domu i połóż się spać."

  No, tak... Nie jestem wcale zaskoczona. Niczego innego się nie spodziewałam.

  KubaP: Wobec tej mądrości , Ja pasuję


  I wszystko jasne. To Ja, a nie ja (jak powinno być napisane) mówi samo za siebie i wszystko jednocześnie.

  W podsumowaniu z mojej strony:
  :cactus2: :cactus1: :cactus2: Chociaż... :confused: może i szkoda nawet tych kaktusów.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime5-10-2018 zmieniony
   
  :bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:
  Jak widzę "dowartościowujesz" się na całego Hanuś. Tak twoja **** . UoWL ; UoGN ;
 4. KubaP::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:
  Jak widzę "dowartościowujesz" się na całego Hanuś. Tak twoja **** .

  Nie będę z tobą dłużej prowadzić jałowej wymiany zdań. W samozachwycie upijaj się swoją karmą i pozostań w radości własnego istnienia.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego