Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

azygnerski, KubaP, gab, blazejh, koziorozka, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  Regulamin Rozliczania Mediów we wspólnocie
  W Rozliczeniu Mediów z właścicielami lokali Wspólnota Mieszkaniowa występuje jako pośrednik. Wspólnota, zgodnie z Ustawą o własności lokali może zajmować się tylko sprawami dotyczącymi nieruchomości wspólnej. Może więc dochodzić tylko kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

  W związku z tym Regulamin Rozliczania Mediów musi być tak napisany, żeby nakładał obowiązek ponoszenia przez właścicieli kosztów dostarczania mediów do ich lokali i kosztów zużywania mediów w ich lokalach, a nie tylko w nieruchomości wspólnej.


  Podaje tu przykład rozumowania z którym się całkowicie nie zgadzam , a który funkcjonuje ( jak widać ) dość powszechnie.
  Co wy na to?
 1. tajfun:Regulamin Rozliczania Mediów we wspólnocie
  W Rozliczeniu Mediów z właścicielami lokali Wspólnota Mieszkaniowa występuje jako pośrednik. Wspólnota, zgodnie z Ustawą o własności lokali może zajmować się tylko sprawami dotyczącymi nieruchomości wspólnej. Może więc dochodzić tylko kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
  Wspólnota w moim rozumieniu jest bardziej pełnomocnikiem niż pośrednikiem. Kto jeśli nie wspólnota ma dochodzić należności za zużytą wodę w lokalu, skoro gestor ma umowę ze wspólnotą a nie z właścicielem lokalu?
  W związku z tym Regulamin Rozliczania Mediów musi być tak napisany, żeby nakładał obowiązek ponoszenia przez właścicieli kosztów dostarczania mediów do ich lokali i kosztów zużywania mediów w ich lokalach, a nie tylko w nieruchomości wspólnej.
  Można coś najpiękniej napisać, jednak to nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanych zachowań po stronie właściciela.
  Podaje tu przykład rozumowania z którym się całkowicie nie zgadzam , a który funkcjonuje ( jak widać ) dość powszechnie.
  A jakie jest zdanie kolegi tajfuna?
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  azygnerski:
  A jakie jest zdanie kolegi tajfuna?

  Przypadek wspolnot opomiarowanych.
  Ja widzę w tych dwóch zdaniach zasadnicza sprzeczność.
  Jeżeli wspólnota może zajmować sie tylko sprawami dotyczącymi NW To nie może wykraczać poza ten zakres prawny. Czyli nie może zarządzać lokalami i ... ? kosztami utrzymania lokali.
  Mówiąc precyzyjniej , nie może jednostronnie podejmować uchwał dotyczących zasad wzajemnych zobowiązań pomiędzy właścicielem lokalu a wspólnotą jako osoba ustawową w postaci Regulaminu ( uchwały)
  Abym był dobrze zrozumiany. Taki Regulamin nie może byc podstawa prawną do do egzekwowania zobowiązań właściciela za media dostarczane do lokalu.Tak może być tylko w przypadku jeśli koszty mediów są zaliczane do kosztów NW
  Natomiast " wytyczne " zawarte w takim regulaminie moga stanowić jedynie podstawe do podpisanie indywidualnej umowy pomiędzy wspólnotą a właścicielem lokalu. I tylko taka umowa stanowi podstawę prawną stosunków obligacyjnych pomiędzy stronami.

  Przykład:
  Kiedy trzeba wykonać remont wspolnota podejmuje uchwałę, w której zawarte sa ogólne wytyczne ( przyblizony koszt, termin , sposóby wyboru wykonawcy itd).
  Ale podstawą prawna jest umowa zawarta pomiędzy wspólnotą a wykonawcą. Wykonawca jest tutaj osoba trzecią .
  Podobnie jest moim zdaniem w w przypadku mediów. Mamy dwie strony ( a właściwie trzy) Właściciela lokalu, Wspolnotę zarządzającą NW i Wspolnote jako pośrednika w dostawie mediów do lokali..
  Prawidłową forma powinna być więc pisemna umowa , lub jak to się dzieje zwykle umowa dorozumiana. Ale moim zdaniem ta umowa " dorozumiana " powinna być tak interpretowana a zwykle jest inaczej
  Jeszcze raz . Regulamin dostawy i rozliczanie mediów ( do lokali) nie może być podstawa prawną do egzekwowania zobowiązań właściciela poniewaz zarówno urządzenia mediów jak i koszt tych mediów nie są
  kosztami NW.
  Takie jest moje zdanie. Będe miał możliwość przedstawić mój pogląd na rozprawie apelacyjnej przeciwko mojej wspolnocie w tej sprawie. Zobaczymy jakie będzie stanowisko sądu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  Kuba. Wspólnota nie rozlicza kosztow utrzymania nieruchomości . Tak interpretowano to do 2009r. Wspólmota rozlicza koszty NW I koszty utrzymania lokali (w zakresie mediów)

  Nowy doklejony: 06.10.18 21:09
  Kuba P
  Regulamin rozliczania kosztów dostarczonych do lokalu mediów

  A co ma wspólnego wspólnota z lokalami? Przeciez one nie zarządza lokalami.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Kuba. Wspólnota nie rozlicza kosztow utrzymania nieruchomości . Tak interpretowano to do 2009r. Wspólmota rozlicza koszty NW I kosztyymania utrzlokali (w zakresie mediów)
  jesteś w błędzie, nic się nie zmieniło (przynajmniej tak wynika z sal Sądowych)
  Dalej WM ma obowiązek rozliczyć koszty utrzymania nieruchomości . Bilans musi wyjść na zero. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  Kuba P
  Jedne koszty rozlicza się z urzędu (jak media dostarczane do nieruchomości) inne wymagają uchwały właścicieli lokali ( dot utrzymania NW)

  I własnie o to chodzi.A koszty mediów do lokali wymagają ....umowy.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018
   
  Kuba P
  Regulamin rozliczania kosztów dostarczonych do lokalu mediów


  A co ma wspólnego wspólnota z lokalami? Przecież one nie zarządza lokalami.
  Poczytaj sobie art.13 UoWL .
  Od kiedy podział dostarczonych mediów jest zarządzaniem .?
  Czy wspólnota każe tobie media zużywać, w jakich godzinach lub ich nie używać? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  Dalej WM ma obowiązek rozliczyć koszty utrzymania nieruchomości . Bilans musi wyjść na zero.
  UoWL ; UoGN ;


  W życiu!!! Wspólnota nie ma obowiązku rozliczyć nieruchomość, Wspólnota ma obowiązek rozliczyć NIERUCHOMOSC WSPOLNA.
  Pośredniczenie w dostawach mediów do lokali nie ma nic wspólnego z NW. Tu wspólnota wystepuje jako osoba trzecia w storunku do właścicieli lokali.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Kuba P
  Jedne koszty rozlicza się z urzędu (jak media dostarczane do nieruchomości) inne wymagają uchwały właścicieli lokali ( dot utrzymania NW)
  I własnie o to chodzi.A koszty mediów do lokali wymagają ....umowy.
  a niby dlaczego ?. z czego to wynika ?

  Ja uważam, że nie , bo tworząc regulamin / zasady właściciele się umawiają jak będą rozliczać koszty dostarczonych mediów do nieruchomości, a wtórnie do lokali .

  Umowy ze WM opiewają dostawę do przyłączy.


  tajfun: Wspólnota nie ma obowiązku rozliczyć nieruchomość, Wspólnota ma obowiązek rozliczyć NIERUCHOMOSC WSPOLNA.
  to tak jak ze zbieraniem opłat za zagospodarowanie odpadami przez Gminy.

  Nie jest to koszt utrzymania lokalu i nie jest to koszt utrzymania NW , Nie ma żadnych umów, a WM zbiera te opłaty i rozlicza koszty i co najgorsze, może być ukarana, jak to będzie źle robić . To dopiero jest kuriozum. Nie?

  Jeżeli wspólnota pobiera opłaty na utrzymanie lokalu (art.13 UoWL) to z logiki wynika że powinna się z nich rozliczyć . Dlatego te koszty rozlicza się z urzędu. Wspólnota nie może decydować o innym podziale tych kosztów . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  To wynika z prawa.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun: To wynika z tego że wspólnota nie zarządza lokalmi.
  ja tego nie twierdzę, Ty tylko próbujesz mi to wmówić ,


  tajfun:Ja nie prosiłem wspólnote o wode i energię.do lokalu. Tak trudno to zrozumieć. I Nie mam z nia umowy na ta usługę.
  Nie musisz mieć umowy na coś, co otrzymujesz / w czym pośredniczy/ od wspólnoty.

  To niech Tobie wspólnota odetnie te media, które są zasilane z części wspólnej . I rób sobie, co chcesz. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  eżeli wspólnota pobiera opłaty na utrzymanie lokalu (art.13 UoWL) to z logiki wynika że powinna się z nich rozliczyć . Dlatego te koszty rozlicza się z urzędu. Wspólnota nie może decydować o innym podziale tych kosztów .

  Oczywiście . Ale nie sa to koszty NW!!!!!!!!!!!
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:To wynika z prawa.
  konkrety ? paragraf? ustawa?

  tajfun:
  eżeli wspólnota pobiera opłaty na utrzymanie lokalu (art.13 UoWL) to z logiki wynika że powinna się z nich rozliczyć . Dlatego te koszty rozlicza się z urzędu. Wspólnota nie może decydować o innym podziale tych kosztów .
  Oczywiście . Ale nie sa to koszty NW!!!!!!!!!!!
  ja tak nie powiedziałem, że są to koszty NW
  dlatego napisałem rozliczenie kosztów utrzymania nieruchomości !!!!!,
  bo media są dostarczane do nieruchomości, a nie do nieruchomości wspólnej. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  Kuba:
  To niech Tobie wspólnota odetnie te media, które są zasilane z części wspólnej . I rób sobie, co chcesz.
  UoWL ; UoGN ;

  Oczywiście > I wtedy poprsze wspólnotę grzecznie czy ona jako właściciel części instalacji i strona umowy o dostawe mediów może ze mna podpisać umowe na dostarczenie tych mediów także do mojego lokalu.A jak nie to znajdę sobie innego dostawcę.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Kuba:
  To niech Tobie wspólnota odetnie te media, które są zasilane z części wspólnej . I rób sobie, co chcesz.
  UoWL ; UoGN ;

  Oczywiście > I wtedy poprsze wspólnotę grzecznie czy ona jako właściciel części instalacji i strona umowy o dostawe mediów może ze mna podpisać umowe na dostarczenie tych mediów także do mojego lokalu.A jak nie to znajdę sobie innego dostawcę.
  a Ona grzecznie tobie odpowie , że nie jest zainteresowanie spisać z tobą na dostawę mediów. Nie ma takiego obowiązku. Po co jej ten kłopot . Chciałbyś żyć na ich koszt ( koszty awarii,napraw. ect) UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  ja tak nie powiedziałem, że są to koszty NW

  Sa dwa rodzaje kosztow. NW I utrzymania lokali, Nie ma czegoś takiego jak koszty utrzymania nieruchomości . Podaj podstawę prawna.
  Jesli więc nie powiedziałeś że sa to koszty NW to ...czy to są koszt utrzymania lokali ?

  Nowy doklejony: 06.10.18 21:50
  a Ona grzecznie tobie odpowie , że nie jest zainteresowanie spisać z tobą na dostawę mediów. Nie ma takiego obowiązku. Po co jej ten kłopot . Chciałbyś żyć na ich koszt ( koszty awarii,napraw. ect)

  Przecież Ci odpowiedziałem. Znajdę sobie innego dostawcę.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  Jakie (koszty awarii,napraw. ect). Przecież te koszty pokrywam sam.
  Gubisz sie Kuba.

  Nowy doklejony: 06.10.18 21:53
  No pewnie że ponoszę. Ale czy muszę je ponosić poprzez wspólnotę mieszkaniową?

  Nowy doklejony: 06.10.18 21:54
  [quote] KubaP:Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
  Przestań ironizować.

  Nowy doklejony: 06.10.18 21:56
  KubaP:Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

  Kuba . Przykro to powiedzieć, ale ..TY nie umiesz czytać.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Jakie (koszty awarii,napraw. ect). Przecież te koszty pokrywam sam.
  Gubisz sie Kuba.
  widzę że nie wiesz gdzie sie kończy granica dostawcy mediów i lewitujesz w swych tezach. Zejdż na ziemię i zacznij myśleć logicznie.
  Jak chcesz dostarczać sobie media do lokalu bez zgody wspólnoty? Bezprzewodowo? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  KubaP:
  tajfun:Jakie (koszty awarii,napraw. ect). Przecież te koszty pokrywam sam.
  Gubisz sie Kuba.
  widzę że nie wiesz gdzie sie kończy granica dostawcy mediów i lewitujesz w swych tezach. Zejdż na ziemię i zacznij myśleć logicznie.
  Jak chcesz dostarczać sobie media do lokalu bez zgody wspólnoty? Bezprzewodowo?

  Oczywiście że wspólnota jako własciciel części instalacji nie musi wyrazić zgody na dostarczenie mi mediów, a właściwie na użycie tej instalacji do dostarczenia mi mediów. Trudno. Zostaje mi jak zwykle droga sądowa.Ciekae jak sie będzie wspolnota tłumaczyć.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  No pewnie że ponoszę. Ale czy muszę je ponosić poprzez wspólnotę mieszkaniową?
  nie, wszytko zależy gdzie są umiejscowione przyłączą dostawców mediów ? Masz logotermę?

  tajfun: Zostaje mi jak zwykle droga sądowa.
  Taaak... ciekawe jaki bedzie finał . Wal śmiało. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  KubaP:
  No pewnie że ponoszę. Ale czy muszę je ponosić poprzez wspólnotę mieszkaniową?
  nie, wszytko zależy gdzie są umiejscowione przyłączą dostawców mediów ? Masz logotermę?

  Kuba . W jakim świecie Ty żyjesz. Ja moge kupić media u pośrednika , a jest ich multum. Takie czasy. Nawet Plus sprzedaje media.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun: Kuba . W jakim świecie Ty żyjesz.
  w Polsce ...

  tajfun: Ja moge kupić media u pośrednika , a jest ich multum. Takie czasy.
  kupić sobie możesz , ale jak je sobie dostarczysz ...

  tajfun: Nawet Plus sprzedaje media.
  i co z tego , a majtkami , jajkami, książkami jeszcze nie handlują? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018
   
  Kuba
  Taaak... ciekawe jaki bedzie finał . Wal ś

  Ale ja to właśnie od 2 lat robię. Teraz czekam na wezwanie na rozprawe Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. My tu możemy sobie kwilć. Ale wążny jest wyrok. Oczywiście dla twojej wspólnoty bez znaczenia , ale dla mojej decydujący. Więc może wyciszmy trochę swoje emocje.
  Zawsze uważałem Cie za jedego z liderów tego forum. Mimo że czasem emocje przeważały nad rozsądkiem.

  Nowy doklejony: 06.10.18 22:16
  Kuba:
  kupić sobie możesz , ale jak je sobie dostarczysz ...

  Nie wiem.
  Nie wiem jak mi dostarcza enrgię elektryczna Plus . Ale mi dostarcza.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Kuba:
  kupić sobie możesz , ale jak je sobie dostarczysz ...

  Nie wiem.
  Nie wiem jak mi dostarcza enrgię elektryczna Plus . Ale mi dostarcza.
  Ale ja to właśnie od 2 lat robię. Teraz czekam na wezwanie na rozprawe Sądu Apelacyjnego
  a od kiedy energia elektryczna zasilająca twój lokal jest zaliczana do mediów? Mylisz pojęcia.
  Ale, jak się ma tyle kasy, to kto komu zabroni szlajać się po Sądach w błahych sprawach .. mediów. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  Kuba P;
  a od kiedy energia elektryczna zasilająca twój lokal jest zaliczana do mediów? Mylisz pojęcia.
  Ale, jak się ma tyle kasy to komu zabroni szlajać się po Sądach w błahych sparwach .. mediów.

  Energia cieplan i elektryczna jest zaliczana do mediów od zawsze.
  Nie szlajam sie po sadadach, tylko walcze o to aby uczciwie płacący właściciele lokali nie byli OKRADANI przez zarządów i finasowali złodziei, alkoholików , cwaniaków itd.. we wspólnotach mieszkaniowych. Trudne do zrozumienia?
  Jak jeszcze raz będziesz używał wulgaryzmów to wykasuje wszystkie twoje wpisy w tym watku ... chociaż nie!!!. Niech wszyscy poznaja , jaką kulturę reprezentujesz
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  Energia cieplan i elektryczna jest zaliczana do mediów od zawsze.
  :bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:
  Jak jeszcze raz będziesz używał wulgaryzmów to wykasuje wszystkie twoje wpisy w tym watku ... chociaż nie!!!. Niech wszyscy poznaja , jaką kulturę reprezentujesz

  :bigsmile::eek::bigsmile::eek::bigsmile::eek: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
  KubaP:
  Energia cieplan i elektryczna jest zaliczana do mediów od zawsze.
  :bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile::bigsmile:

  Kuba . Jak źle się czujesz to zadzwoń na 112.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime6-10-2018 zmieniony
   
 2. To se pogadałeś z liderem forum.

  Gratulacje.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2018 zmieniony
   
  blazejh:To se pogadałeś z liderem forum.

  Gratulacje.

  Madrego to aż miło posłuchać Bo jak jest zimno a nie ma wiatru to jest ciepło . A jak jest ciepło a jest wiatr to jest zimno. Najwazniejszy jest wiatr.
  Dyskusja z liderem to dla mnie zaszczyt.
 3. tajfun:Ja widzę w tych dwóch zdaniach zasadnicza sprzeczność.
  Jeżeli wspólnota może zajmować sie tylko sprawami dotyczącymi NW To nie może wykraczać poza ten zakres prawny. Czyli nie może zarządzać lokalami i ... ? kosztami utrzymania lokali.
  Mówiąc precyzyjniej , nie może jednostronnie podejmować uchwał dotyczących zasad wzajemnych zobowiązań pomiędzy właścicielem lokalu a wspólnotą jako osoba ustawową w postaci Regulaminu ( uchwały)
  Abym był dobrze zrozumiany. Taki Regulamin nie może byc podstawa prawną do do egzekwowania zobowiązań właściciela za media dostarczane do lokalu.Tak może być tylko w przypadku jeśli koszty mediów są zaliczane do kosztów NW
  Natomiast " wytyczne " zawarte w takim regulaminie moga stanowić jedynie podstawe do podpisanie indywidualnej umowy pomiędzy wspólnotą a właścicielem lokalu. I tylko taka umowa stanowi podstawę prawną stosunków obligacyjnych pomiędzy stronami.
  Jakże „ciekawa” wymiana zdań…
  Tak się zastanawiam, jaki efekt praktyczny chcesz osiągnąć w swojej wspólnocie poprzez wyłączenie jej z rozliczania zużycia wody czy ciepła w twoim lokalu?
  Wspólnota ma mieć z tobą umowę na rozliczanie zużycia wody w twoim lokalu, żeby móc wyegzekwować należności? Czy ma też pobierać opłatę umowną za rozliczanie twojego zużycia?
  A może wspólnota ma dostarczać ci tylko informację o zużyciu, ty masz sobie wyliczyć a wyegzekwować pieniądze ma jeszcze ktoś inny…?

  Tak czy inaczej, jeśli wygrasz tę sprawę, i WM podpisze z tobą umowę, to ja funduję ci abonament na najbliższe 3 rozprawy sądowe…
  a liderowi stawiam drinka z melisy i opakowanie persenu. Stoi!?
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2018 zmieniony
   
  azygnerski:
  tajfun:Ja widzę w tych dwóch zdaniach zasadnicza sprzeczność.
  Jeżeli wspólnota może zajmować sie tylko sprawami dotyczącymi NW To nie może wykraczać poza ten zakres prawny. Czyli nie może zarządzać lokalami i ... ? kosztami utrzymania lokali.
  Mówiąc precyzyjniej , nie może jednostronnie podejmować uchwał dotyczących zasad wzajemnych zobowiązań pomiędzy właścicielem lokalu a wspólnotą jako osoba ustawową w postaci Regulaminu ( uchwały)
  Abym był dobrze zrozumiany. Taki Regulamin nie może byc podstawa prawną do do egzekwowania zobowiązań właściciela za media dostarczane do lokalu.Tak może być tylko w przypadku jeśli koszty mediów są zaliczane do kosztów NW
  Natomiast " wytyczne " zawarte w takim regulaminie moga stanowić jedynie podstawe do podpisanie indywidualnej umowy pomiędzy wspólnotą a właścicielem lokalu. I tylko taka umowa stanowi podstawę prawną stosunków obligacyjnych pomiędzy stronami.
  Jakże „ciekawa” wymiana zdań…
  Tak się zastanawiam, jaki efekt praktyczny chcesz osiągnąć w swojej wspólnocie poprzez wyłączenie jej z rozliczania zużycia wody czy ciepła w twoim lokalu?
  Wspólnota ma mieć z tobą umowę na rozliczanie zużycia wody w twoim lokalu, żeby móc wyegzekwować należności? Czy ma też pobierać opłatę umowną za rozliczanie twojego zużycia?
  A może wspólnota ma dostarczać ci tylko informację o zużyciu, ty masz sobie wyliczyć a wyegzekwować pieniądze ma jeszcze ktoś inny…?

  Tak czy inaczej, jeśli wygrasz tę sprawę, i WM podpisze z tobą umowę, to ja funduję ci abonament na najbliższe 3 rozprawy sądowe…
  a liderowi stawiam drinka z melisy i opakowanie persenu. Stoi!?

  Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś.
  Napisałem:
  Prawidłową forma powinna być więc pisemna umowa , lub jak to się dzieje zwykle umowa dorozumiana. Ale moim zdaniem ta umowa " dorozumiana " powinna być tak interpretowana a zwykle jest inaczej

  Najlepszą forma powinna być umowa pisemna, ale ja nie kwestjonuje umowy dorozumianej.
  Natomiast uważam że nie może to być uchwała.
  1.Zaliczki na media nie sa zaliczkami na utrzymanie NW ( orzecznictwo)
  2. Wspólnota kupuje media do utrzymania NW ( dla siebie) i do utrzymania lokali ( dla właścicieli) ( orzecznictwo)
  3.Urządzania w obrebie lokalu od licznika nie są elementami NW ( orzecznictwo
  4. Koszty mediów nie stanowią kosztow utrzymania NW (orzecznictwo)
  5. Wspólnota nie może używać środków przeznaczonych na finasowanie NW na finasowanie mediow dostarczanych do lokali ( orzecznictwo)

  Regulowanie zasad rozliczeń kosztów mediów dostarczanych do lokali przez uchwałę ( regulamin) wykracza poza zakres prawny działania wspólnoty.
  Jesli tak to jak ustalić stosunki obligacyjne właściciela lokalu ze wspólnota. Pozostaje jakaś forma umowy ( albo piemna , albo dorozumiana)
  Uważam że w zakresie dostarczania i rozliczania mediów do lokali właściciela lokalu i WM nie dotyczy UoWL.
  Bardzo często zarządcy przyznają: tak, koszty mediów dostarczanych do lokali to koszty utrzymania lokalu i ... rozlicząją je w ramach rozliczeń NW. Np: na koncie księgowym energi cieplnej ewidencjują kwoty wyższe niż wynikające ze zobowiązań właścicieli ( tych płacących) aby mieć środki dla dłużników.
  O ile w zakresie NW takie operacje są doswolone z uwagi na art 17, to jesli chodzi o media , moim zdanie nie. Nazywa sie to "kredytowaniem dłużników" a dla mnie to zwykłe bezpodstawne okradanie uczciwych ludzi i to bez ich wiedzy.
  Później na zebraniu:
  1. Zarządca dumnie obwieszcza że wspolnota nie jest zadłużona
  2. Ze smutkiem obwieszcza że właściciele sa zadłużeni we wspolnocie na 70tys.
  3. Przedstawia projekt uchwały o podwyższeniu zaliczki na fundusz eksploatacyjn o 60% ( chyba że chcecie aby Pewik odciął wam wodę)
  4. Po tym okazuje się że fundusz eklsploatacyjny dotychczasowy został wykorzystany w 40%
  5. Na koniec w planie finansowym przenosi 35 tysięcy na media ze starego roku na nowy ( w sytuacj w której właściciele tyle właśnie sa winni wspólocie)
  Dzięki za dotacje na walkę ze złodziejami. Ale jest ona mi niepotrzebna. Jak wygram sprawe to poproszę wspólnotę o rzeczywiste rozliczenie kosztów moich mediów nie tylko tych jakie wynikają z moich rzeczywistych zobowiązań ale także tych uwględniających "pożyczke" dla dłużników. Wiem że otrzyman odpowiedź ( jak zwykle) Jest to technicznie niemożliwe
  A sprawe założyłem dlatego że w przeciwieństwie do większości nie jestem frajerem i mam zamiar zgasić bezszczelny uśmieszek mojej pani zarządcy.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2018 zmieniony
   
  Najlepszą forma powinna być umowa pisemna, ale ja nie kwestjonuje umowy dorozumianej.
  Natomiast uważam że nie może to być uchwała.
  1.Zaliczki na media nie sa zaliczkami na utrzymanie NW ( orzecznictwo)
  i nikt tak nie twierdzi, że są, a orzecznictwo sądowe jest związane z tym, że wspólnota nie może podejmować w tym temacie uchwał .
  Koszty związane w utrzymaniem lokalu muszą być bezwzględnie rozliczone z urzędu do zera.


  2. Wspólnota kupuje media do utrzymania NW ( dla siebie) i do utrzymania lokali ( dla właścicieli) ( orzecznictwo)
  prawda


  3.Urządzania w obrebie lokalu od licznika nie są elementami NW ( orzecznictwo)
  prawda, co nie oznacza, że wspólnota nie może uchwałą "wżąć na siebie" obowiązek okresowej legalizacji / wymiany, zwłaszcza, gdy rozlicza koszty zakupu mediów do nieruchomości.( jednokołowe urządzenia obsługujące lokale, jednakowy termin legalizacji) czym innym jest ich własność, a czym innym jest nadzór z nim związany.

  4. Koszty mediów nie stanowią kosztow utrzymania NW (orzecznictwo)
  oczywiście błędne załażenie , chyba, że chodzi o media dostarczane do lokali ( woda/ścieki, energia cieplna) to jest prawda

  5. Wspólnota nie może używać środków przeznaczonych na finasowanie NW na finasowanie mediow dostarczanych do lokali ( orzecznictwo)
  i nie musi , wystarczy, że powoła w planie gospodarczym fundusze celowe do rozliczenia mediów , zakupionych do nieruchomości.

  Jak wygram sprawe
  to się jeszcze zobaczy ... byłby to odosobniony przypadek w dotychczasowym orzecznictwie

  ale także tych uwględniających "pożyczke" dla dłużników.
  w zasadzie w rozliczeniach, takich założeń nie ma . Mieszasz pieniądze zgromadzone na koncie z rozliczeniem . To jest wielki błąd w tej tezie.

  A sprawe założyłem dlatego że w przeciwieństwie do większości nie jestem frajerem i mam zamiar zgasić bezczelny uśmieszek mojej pani zarządcy.
  to się okaże, czy jesteś, czy nie ...:cool: UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime7-10-2018 zmieniony
   
  [
  Dzieki za poprawki.Prktycznie okazuje sie ze mamy takie same poglądy,

  Nowy doklejony: 07.10.18 17:14
  3.Urządzania w obrebie lokalu od licznika nie są elementami NW ( orzecznictwo)
  prawda, co nie oznacza, że wspólnota nie może uchwałą "wżąć na siebie" obowiązek okresowej legalizacji / wymiany, zwłaszcza, gdy rozlicza koszty zakupu mediów do nieruchomości.( jednokołowe urządzenia obsługujące lokale, jednakowy termin legalizacji) czym innym jest ich własność, a czym innym jest nadzór z nim związany.
  A co to znaczy może wziąć na siebie. Jak jej pozwolę to tak a jak nie to nie.To nie jest sprawa prawa czy obowiazku wspólnoty. To jest sprawa zdrowego rozsadku wlaścicieli. I dlatego tego punktu regulaminu nie zaskarzyłem ( chociaz mogłem)
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime7-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Dzieki za poprawki. Prktycznie okazuje sie ze mamy takie same poglądy,

  3.Urządzania w obrebie lokalu od licznika nie są elementami NW ( orzecznictwo)

  prawda, co nie oznacza, że wspólnota nie może uchwałą "wżąć na siebie" obowiązek okresowej legalizacji / wymiany, zwłaszcza, gdy rozlicza koszty zakupu mediów do nieruchomości.( jednokołowe urządzenia obsługujące lokale, jednakowy termin legalizacji) czym innym jest ich własność, a czym innym jest nadzór z nim związany.

  A co to znaczy może wziąć na siebie.
  Jak jej pozwolę to tak a jak nie to nie.To nie jest sprawa prawa czy obowiazku wspólnoty. To jest sprawa zdrowego rozsadku wlaścicieli. I dlatego tego punktu regulaminu nie zaskarzyłem ( chociaz mogłem)
  co znaczy ? .... zbiera zaliczki na koszty legalizacji i ją okresowo wykonuje ...:wink: UoWL ; UoGN ;
 4. Tajfun ty masz odosobnione poglądy na media.

  Pozbierałeś kilka orzeczeń ze skrajnych stanów faktycznych i myślisz, że tej kompilacji wynika, że masz ogólną rację i wygrasz kolejną sprawę.
  To się raczej nie uda.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-10-2018 zmieniony
   
  blazejh:Tajfun ty masz odosobnione poglądy na media.

  Pozbierałeś kilka orzeczeń ze skrajnych stanów faktycznych i myślisz, że tej kompilacji wynika, że masz ogólną rację i wygrasz kolejną sprawę.
  To się raczej nie uda.

  Blazej: jeśli Tak uważasz to wyrażej sie konkretnie a nie uzywaj ogólników z których nic nie wynika.
  Tak w kontkście tej dyskusji mam odosobniony pogląd polegający na tym że koszty mediów dostarczonych do lokali nie stanowią kosztów NW. I nie potrafie sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego wspolnota bez zadnej podstawy prawnej sie nimi zajmuje.

  Powiedz dlaczego i wyłumacz mi jesli potrafisz a nie oceniaj moich poglądów,

  Które z tych zdań nie jest prawdziwe lub wynika z jakiegooś skrajnego stanu faktycznego? Czy wspólnoty w pełni opomiarowane stanowią jednostkowe skrajne stany faktyczne?

  1.Zaliczki na media nie sa zaliczkami na utrzymanie NW ( orzecznictwo)
  2. Wspólnota kupuje media do utrzymania NW ( dla siebie) i do utrzymania lokali ( dla właścicieli) ( orzecznictwo)
  3.Urządzania w obrebie lokalu od licznika nie są elementami NW ( orzecznictwo
  4. Koszty mediów nie stanowią kosztow utrzymania NW (orzecznictwo)
  5. Wspólnota nie może używać środków przeznaczonych na finasowanie NW na finasowanie mediow dostarczanych do lokali ( orzecznictwo)
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-10-2018
   
  tajfun ty naprawdę chcesz wpędzić swoją wspólnotę w tarapaty, dlaczego ? dla spełnienia swoich ambicji ?
  Czekam na orzecznictwo w "twojej sprawie". UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-10-2018 zmieniony
   
  Kuba > Wspólnota ( właściciele lokali nie wspolnota) po licytacji przez banki trzech lokali straciła bezpowrotnie kilkadziesiat tysięcy złotych które własciciele lokali zaplacili w formie "kredytowania" tych właścicieli z tytułu opład za media do lokali. Dzieje sie tak dlatego że zwykle banki nie odzyskują całości zadłuzenia ( franki) a WM jako wierzyciele są ostatni w kolejce.
  Rekoprdzista za samą wode nie zapłacił 12 tysięcy.
  Może mi doradzisz specjalisto w jaki sposób właściciele mogą od wspolnoty odzyskać te pieniądze ? Wiec nie pisz bzdur jak nie wiesz o co chodzi.

  Cytat z uzasadnienia wyroku sądu Okregowego ( w mojej sprawie). Aby Ci zasposkić pypcia.
  1. Wspólnota Mieszkaniowa nie jest somodzielnym podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów mediów dostarczanych do lokali.
  2.Ewentualna nadpłata stanowi własność właściciela lokalu, A nie Wspolnoty , która nie ma żadnych ustawowych uprawnień do dysponowania tymi środkami , zatem nie może przekazywać ich na pokrycie nieuiszczonych przez niektórych włascicieli zaliczek
 5. Nie rozumiem, ale podziwiam, że ci się chce.
  Co do frankowiczów, jeśli z licytacji mieszkania dla wszystkich nie wystarcza, to nie znaczy, że dług przepada, możecie wystąpić z roszczeniem. No chyba, że frankowicz ogłosi upadłość konsumencką.

  tajfun:Ewentualna nadpłata stanowi własność właściciela lokalu, A nie Wspolnoty , która nie ma żadnych ustawowych uprawnień do dysponowania tymi środkami , zatem nie może przekazywać ich na pokrycie nieuiszczonych przez niektórych włascicieli zaliczek
  No i pięknie do czasu kiedy przychodzi Pewik i powie
  -wspólnota wisi mi 12 tys. i albo wyskakujecie zaraz z kasy albo zacznijcie zbierać deszczówkę
  I co wtedy? Zacytujesz im wyrok z apelacyjnego?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Może mi doradzisz specjalisto w jaki sposób właściciele mogą od wspolnoty odzyskać te pieniądze ? Wiec nie pisz bzdur jak nie wiesz o co chodzi.
  Tobie, tajfun:, żadna porada nie dogodzi , bo ty żyjesz "obok" Wspólnoty, nie identyfikujesz się z nią , robisz tak, jakbyś mieszkał w "czynszówce" - wszystkiego od "kogoś" żądasz.

  Jak wspólnota ma straty, to ty też musisz się złożyć na tę stratę , bo nic nie zrobiłeś (art.27) w tym temacie i w odpowiednim czasie.

  Cytat z uzasadnienia wyroku sądu Okregowego ( w mojej sprawie). Aby Ci zasposkić pypcia.
  1. Wspólnota Mieszkaniowa nie jest somodzielnym podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów mediów dostarczanych do lokali.
  2.Ewentualna nadpłata stanowi własność właściciela lokalu, A nie Wspolnoty , która nie ma żadnych ustawowych uprawnień do dysponowania tymi środkami , zatem nie może przekazywać ich na pokrycie nieuiszczonych przez niektórych włascicieli zaliczek
  co ty cytujesz jakieś odgrzewane kotlety , które stały się fundamentalna zasadą rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości .

  Czym innym jest Rozliczenie kosztów, a czym innym jest zapłata przez Wspólnotę zobowiązań wynikających z zawartych umów czy skonsumowanych usług. Niedobory wynikające z rozliczeń obciążają konkretnego właściciela lokalu. Jak jest on niewypłacalny / zbankrutował, to obciąża całą Wspólnotę Mieszkaniową , czyli ciebie też.

  Jak tego nie zrozumiesz, to dalej będziesz bił pianę w swoich wywodach. Ta zasada działa i w twojej rodzinie na co dzień. UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime9-10-2018 zmieniony
   
  Kuba P;
  Czym innym jest Rozliczenie kosztów, a czym innym jest zapłata przez Wspólnotę zobowiązań wynikających z zawartych umów czy skonsumowanych usług. Niedobory wynikające z rozliczeń obciążają konkretnego właściciela lokalu. Jak jest on niewypłacalny / zbankrutował, to obciąża całą Wspólnotę Mieszkaniową , czyli ciebie też.

  Zgoda ale tylko w zakresie finansowania NW, ale nie w zakresie kosztów mediow do lokali. To rzeczywiście obciąza włascicieli a nie powinno.

  Poza tym Panowie. Przecież wyrok sądu będzie dotyczył tylko mojej wspolnoty. Prosiła mnie o to Pani zarządca to będzie mieć.
  O kotletach. Czym innym sa "dgrzewane kotlety poglądów" a czym innym konkretne stanowisko sadu dotyczace danej wspolnoty.

  Ale prawdziwa istota sporu zawarta jest w wypowiedzi Azygnerskiego:

  No i pięknie do czasu kiedy przychodzi Pewik i powie
  -wspólnota wisi mi 12 tys. i albo wyskakujecie zaraz z kasy albo zacznijcie zbierać deszczówkę
  I co wtedy? Zacytujesz im wyrok z apelacyjnego?

  Wtedy wspolnota powinna powiedzieć. My nic wam nie wisimy. Wisi wam kowalski.My tylko pośredniczymy. Jak zapłaci to wam przekażemy ( zgodnie z umową, tylko trochę później z odsetkami za zwłokę).
  Zarządcy boją sie Pewików. Nie wystepuja o podpisanie indywidualnych umów przez Pewik z właścicielami lokali, a póżniej straszą właścicieli odcięciem. To jest zwykły szantaż.
  Moja Pani zarządca na zebraniu powiedziała . Jak byśmy nie rozliczali włascicieli za media to musielibyśmy obnizyć stawkę za zarządzania. Wiesz juz o co chodzi.
  Azygnerski. Znasz taki przypadek w Polsce ,żeby we wspolnotach opomiarowanych odcieto wszystkim ( którzy zapłacili ) wodę z tego powody ż właściciel lokalu 67 nie zapłacil 12 tys za wode i wspolnota nie przekazała tej sumy Pewikowi.
  Obowiązek podpisania umów przez Pewik z właścicielami to jego psi obligacyjny obowiązek.Więc takie straszenie odcięciem jest bardzo ryzykowne.
 6. Przyznam, że ta argumentacja ma sens.

  Nowy doklejony: 09.10.18 11:50
  ale...
  https://www.saos.org.pl/judgments/156902
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-10-2018 zmieniony
   
  tajfun:Zarządcy boją sie Pewików. Nie wystepuja o podpisanie indywidualnych umów przez Pewik z właścicielami lokali, a póżniej straszą właścicieli odcięciem. To jest zwykły szantaż.
  Moja Pani zarządca na zebraniu powiedziała . Jak byśmy nie rozliczali włascicieli za media to musielibyśmy obnizyć stawkę za zarządzania.
  Znasz taki przypadek w Polsce ,żeby we wspolnotach opomiarowanych odcieto wszystkim ( którzy zapłacili ) wodę z tego powody ż właściciel lokalu 67 nie zapłacil 12 tys za wode i wspolnota nie przekazała tej sumy Pewikowi.
  Obowiązek podpisania umów przez Pewik z właścicielami to jego psi obligacyjny obowiązek.Więc takie straszenie odcięciem jest bardzo ryzykowne.
  :bigsmile::bigsmile::bigsmile:To jest pół prawdy . Wszytko zależy od tego, czy są spełnione wymogi techniczne - swobodny dostęp do urządzeń pomiarowych przez Pewik. Jak go nie ma , nie ma szans na bezpośrednie umowy z dostawcą mediów.

  https://www.saos.org.pl/judgments/156902

  1. Zmienia zaskarżony wyrok :

  a) w pkt I. (pierwszym) w ten sposób, że uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) z (...), (...) w P. nr (...) podjętą w trybie indywidualnego zbierania głosów częściowo, tj.:

  - w § 1 w zakresie w jakim właściciele upoważnili Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) z (...), (...) w P. do zawarcia w imieniu współwłaścicieli umowy o dostawę energii elektrycznej do samodzielnych lokali oraz w zakresie wyrażenia zgody na wstąpienie przez Wspólnotę w miejsce każdego ze współwłaścicieli w przypadku powstania długu z tytułu zawartej w imieniu właściciela lokalu umowy o dostawę energii elektrycznej do samodzielnego lokalu;

  - w § 2 w zakresie w jakim właściciele upoważnili Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) z (...), (...) w P. do zawarcia z administratorem w imieniu właścicieli umowy o dokonywanie rozliczeń zakupionej energii elektrycznej do samodzielnego lokalu;

  - w § 3 w zakresie w jakim właściciele zobowiązali się do uiszczania opłat za zakupioną i dostarczoną energię elektryczną do samodzielnych lokali na rzecz Zarządu Wspólnoty oraz w zakresie dokonywania zapłat za dostawę energii elektrycznej do samodzielnych lokali z rachunku bankowego Wspólnoty;

  - w § 4 w zakresie w jakim właściciele upoważnili Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) z (...), (...) w P. do dochodzenia w imieniu Wspólnoty należności z tytułu opłat za zakupioną i dostarczoną energię elektryczną do samodzielnych lokali od właścicieli samodzielnych lokali, a w pozostałym zakresie powództwo oddala;
  UoWL ; UoGN ;
 7.  
  Sąd nazwał to trochę nieszczęśliwie "problemem", zamiast po prostu napisać, że praktyka zakładów energetycznych i wodociągowych, jest taka że:

  "nie dopuszczają one możliwości podpisania umowy bezpośrednio z odbiorcami (właścicielami lokali). Wspólnota staje więc przed faktem dokonanym i przesyłając dalej wodę do lokatorów dokonuje odsprzedaży. Argumenty za koniecznością zawarcia umowy "wspólnej" dla całej nieruchomości wiążą się z problemami technicznymi, pomiarowymi etc. Umowa o dostawę energii cieplnej obejmuje więc cały budynek, niezależnie od ustawowego umocowania wspólnoty oraz od podziału na część wspólną i własnościową. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez zarząd ma obowiązek zawrzeć taką umowę. Odsprzedaż wody i energii cieplnej jest czynnością de facto wymuszoną na wspólnocie mieszkaniowej.

  Żadnym więc tam problemem. Powód (czyli tutaj skarżący uchwały) wymyślił sobie problem i poszedł do sądu z problemem, z którym reszta świata nie chodzi. I uzyskał tylko tyle, że sąd uchylił z uchwał zapisy o dostawie energii elektrycznej (bo tu się wspólnota lekko zapędziła i wrzuciła wszystkie media do jednego wora).

  Słowo odsprzedaż też jest niebyt szczęśliwie dobrane, ale mniejsza. Lokator też się wkradł do orzeczenia.

  Chodziło oczywiście o pieniądze. Powód był dużym dłużnikiem wspólnoty i te uchwały zmajstrowali sobie dodatkowo z powodu wysokiego zadłużenia wewnętrznego. Normalne wspólnoty takich cyrków nie uchwalają. Być może powód postanowił zaskarżać aż do apelacji, żeby przedłużyć sobie kredyt we wspólnocie. Nauka dla wspólnoty żeby nie uchwalać na siłę tego, co najpowszechniejszej praktyki i tak wynika. A z notorycznym dłużnikiem tak naokoło takimi uchwałami to się raczej nie da.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime9-10-2018
   
  Przypadek o który pisze Kuba P i Blazejh to przypadek opisujacy inny stan faktyczny niz w mojej wspolnocie.
  Jesli chodzi o umowy indywidualne na dostawe energi to ustawa energetyczna ich nie przewiduje. Ale w przypadku wody jak najbardziej. I jak pisze że jest to " psi obowiazek dostawcy to znaczy że wszystkie 7 warunków jest spełnionych.
  Sąd nazwał to trochę nieszczęśliwie "problemem", zamiast po prostu napisać, że praktyka zakładów energetycznych i wodociągowych, jest taka że

  łamią ustawę.

  Nowy doklejony: 09.10.18 14:48
  Blazejh:
  Chodziło oczywiście o pieniądze. Powód był dużym dłużnikiem wspólnoty i te uchwały zmajstrowali sobie dodatkowo z powodu wysokiego zadłużenia wewnętrznego. Normalne wspólnoty takich cyrków nie uchwalają. Być może powód postanowił zaskarżać aż do apelacji, żeby przedłużyć sobie kredyt we wspólnocie. Nauka dla wspólnoty żeby nie uchwalać na siłę tego, co najpowszechniejszej praktyki i tak wynika. A z notorycznym dłużnikiem tak naokoło takimi uchwałami to się raczej nie da.

  I własnie o to chodzi żeby te sprawy uregulować zanim dojdzie we wspolnocie do takich sytuacji.

  Czyli
  1. Indywidualne umowy z dostawca wody
  2. Umowy na pośdredniczenie w dostawach energii pomiędzy właścicielami a wspolnotą.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego