Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, wp44, KubaP, Miodownik, gab, Iwona 71, Lok93P, monikakb, IwonaB, KAROLSKO, man, Zarzadca.pl, koziorozka, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1.  
  Roksa:A moje pytanie, to jak ma naliczać garaż?
  Udział czy powierzchnia wykupiona plus dodatkowe metry NW. W KW mam 12 metrow MP a ona nalicza mi 24, bo razem z NW dojazdową... i to juz podwyższą kwotę znacznie
  Udział ...

  Przykład naliczenia
  Udział związany z garażem wielostanowiskowym to = 20 %
  Miejsc postojowych jest 20 MP.
  Wspólnota zbiera na miesiąc Fundusz remontowy NW = 5000 zł //m-c

  Naliczenie zaliczki dla Funduszu remontowego = 5000 zł/m-c X 20% = 1000 zł X 1/20 MP = 50 zł/m-c /1MP

  Czyli twoja zaliczka na FR od MP wynosi 50 zł /m-c UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018
   
  Przykład naliczenia
  Udział związany z garażem wielostanowiskowym to = 20 %
  Miejsc postojowych jest 20 MP.
  Wspólnota zbiera na miesiąc Fundusz remontowy NW = 5000 zł //m-c

  Naliczenie zaliczki dla Funduszu remontowego = 5000 zł/m-c X 20% = 1000 zł X 1/20 MP = 50 zł/m-c /1MP

  Czyli twoja zaliczka na FR od MP wynosi 50 zł /m-c


  NO właśnie, tak wg nbie powinno być. A mam dwa razy tyle, bo Pani nie liczy udziału tylko metraż plus metraż NW dojazdowej

  Nowy doklejony: 14.10.18 16:12
  Mój udział w garażu wg KW to 1,2%, miejsc mamy 70 plus komórek 40.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime14-10-2018
   
  Roksa:NO właśnie, tak wg cibie powinno być. A mam dwa razy tyle, bo Pani nie liczy udziału tylko metraż plus metraż NW dojazdowej

  Mój udział w garażu wg KW to 1,2%, miejsc mamy 70 plus komórek 40.
  Przy naliczaniu zaliczek za MP, nie bierzemy pod uwagę komórek lokatorskich , bo one są dodane do lokali .


  Fundusz remontowy
  fundusz remontowy 89,82m2 * 0,50 zł = 44,92 zł
  Razem: Fundusz remontowy Naliczone: 44,92 zł
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018 zmieniony
   
  Przy naliczaniu zaliczek za MP, nie bierzemy pod uwagę komórek lokatorskich , bo one są dodane do lokali .

  u nas nie, sa tak samo osobno jak MP i są w tej samej KW i maja też udział procentowy, ja zresztą nie mam komórki...
 2.  
  Roksa:
  Przy naliczaniu zaliczek za MP, nie bierzemy pod uwagę komórek lokatorskich , bo one są dodane do lokali .

  u nas nie, sa tak samo osobno jak MP i są w tej samej KW i maja też udział procentowy, ja zresztą nie mam komórki...
  czyli każda komórka ma przypisany udział, ale on powinien być dodany do udziału lokalu
  Lokal wyodrębniony/samodzielny to

  Art. 2. 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

  2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

  3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

  4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

  5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.

  6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nie postanowiły inaczej.


  3a. Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal.

  Jaki jest udział przypisany do garażu wielostanowiskowego? /bez komórek/ UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018 zmieniony
   
  Słuchaj, mój mąż ma mieszkanie, ja mam MP. Nie mamy komórki. Jest w KW udział MP w lokalu jakim jest garaż. Lokalem jest garaż. Wychodzi, ze mam 1,2 % udziału w lokalu jakim jest garaż. jak administrator ma naliczyć mi fundusz remontowy? Nalicza wg powierzchni czyli 12 m plus 12 metrów części wspólnej dojazdowej...
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime14-10-2018
   
  jak administrator ma naliczyć mi fundusz remontowy

  Wg posiadanego udziału w nieruchomości.
  Udział masz w KW.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018
   
  Wracając jednak do tematu postu, czy taki lokal jak garaż nie powinien być opomiarowany?
 3. Powinien ale zazwyczaj nie jest. I projektant/architekt nie przewidział.
  Opomiarowanie wymaga sporo zaangażowania, wiedzy i determinacji.
  Finalnie mi się udało założyć liczniki ale i tak nie jest idealnie tj. Licznik garażowy obsługuje piwnice mieszkańców (światło) - 5 szt. więc do przeżycia, pomieszczenia techniczne, separatory.
  A każdy admin zazwyczaj powie, że się nie da, że instalacja nieprzystosowana itp.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018
   
  Lysy:Powinien ale zazwyczaj nie jest. I projektant/architekt nie przewidział.
  Opomiarowanie wymaga sporo zaangażowania, wiedzy i determinacji.
  Finalnie mi się udało założyć liczniki ale i tak nie jest idealnie tj. Licznik garażowy obsługuje piwnice mieszkańców (światło) - 5 szt. więc do przeżycia, pomieszczenia techniczne, separatory.
  A każdy admin zazwyczaj powie, że się nie da, że instalacja nieprzystosowana itp.

  a co sądzisz o założeniu podliczników?
  Denerwuje mnie też to, ze w części lokalu garażowego , czyli własności jest wydzielona wymiennikownia, która jest częścią wspólną...
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime14-10-2018
   
  Naturalnie podliczniki.
  Kwestię opłat eksploatacyjnych można, a nawet trzeba załatwić uchwałą.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018
   
  Lysy:Naturalnie podliczniki.
  Kwestię opłat eksploatacyjnych można, a nawet trzeba załatwić uchwałą.


  nie ma żadnych uchwał u nas, już dwa miesiące jak jest wspólnota a nie widziałam żadnej uchwały... Zarządza z notariatu deweloper i administruje osoba wyznaczona przez niego. Nikt nikogo o nic się nie pyta... A ja jestem najgorsza, jak sie dowiedziałam ostatnio, bo ciągle sie dopytuję i ciągle czegoś szukam...
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime14-10-2018
   
  To moim zdaniem jedyna droga to zebrać parę osób i zmienić sposób zarządu na właścicielski.
  Inaczej Zarządca mniej lub bardziej będzie miała Ciebie/Was w nosie.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018
   
  Lysy:To moim zdaniem jedyna droga to zebrać parę osób i zmienić sposób zarządu na właścicielski.
  Inaczej Zarządca mniej lub bardziej będzie miała Ciebie/Was w nosie.


  czyli nie musi być uchwał? Dopiero jak będzie zarząd właścicielski?
 4. Inaczej: Jak będziecie mieli narzuconego Zarządcę, to generalnie nie macie nic do gadania. Po uchwaleniu uchwał możesz chodzić do sądu.
  Rolą Zarządcy jest nieformalne działanie na korzyść dewelopera do czasu zakończenia gwarancji/rękojmi.
  To co wszyscy robią tylko jedni szybciej, a inni później to jest jego zmiana. A do tego czasu przepłacacie w różnych pozycjach.
  Jeśli chcesz mieć wpływ na to co się będzie działo to trzeba zmienić Zarządcę.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime14-10-2018
   
  Roksa: Denerwuje mnie też to, ze w części lokalu garażowego , czyli własności jest wydzielona wymiennikownia, która jest częścią wspólną...
  czyli w garażu sa komory techniczne w postaci węzła cieplnego , pewnie są i komory /pomieszczenia/ z licznikami elektrycznymi obsługującymi lokale. Cedzisz te informacje o stanie rzeczywistym .

  Ty Roksa masz boks garażowy czy miejsce do parkowania , bo juz sam nie wiem po tym wpisie
  Roksa: a co sądzisz o założeniu podliczników?


  Roksa: czyli nie musi być uchwał? Dopiero jak będzie zarząd właścicielski?
  poczekaj jeszcze trochę. W I kwartale przyszłego roku musi być takie zebranie i warto do niego się przygotować i zorganizować . To tam rozpoczyna się głosowanie nad uchwałami które obowiązują właścicielei lokali.

  Ile lokali jest sprzedanych notarialnie w %...? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime14-10-2018
   
  KubaP:
  Roksa: Denerwuje mnie też to, ze w części lokalu garażowego , czyli własności jest wydzielona wymiennikownia, która jest częścią wspólną...
  czyli w garażu sa komory techniczne w postaci węzła cieplnego , pewnie są i komory /pomieszczenia/ z licznikami elektrycznymi obsługującymi lokale. Cedzisz te informacje o stanie rzeczywistym .

  Ty Roksa masz boks garażowy czy miejsce do parkowania , bo juz sam nie wiem po tym wpisie
  Roksa: a co sądzisz o założeniu podliczników?


  Roksa: czyli nie musi być uchwał? Dopiero jak będzie zarząd właścicielski?
  poczekaj jeszcze trochę. W I kwartale przyszłego roku musi być takie zebranie i warto do niego się przygotować i zorganizować . To tam rozpoczyna się głosowanie nad uchwałami które obowiązują właścicielei lokali.

  Ile lokali jest sprzedanych notarialnie w %...?


  Przepraszam, ze cedzę, sama teraz po rozmowie z Wami odkrywam co tam jest.... W garażu jest wymiennikownia, liczników lokalowych nie widziałam, są na klatkach.
  Mam miejsce do parkowania w garażu, który jest lokalem G1.
  Sprzedanych jest ponad 50% lokali
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime14-10-2018 zmieniony
   
  Sprzedanych jest ponad 50% lokali
  to do dzieła... jest szansa na zebraniu sprawozdawczym wprowadzić zarząd właścicielski, tylko dobrze się trzeba zorganizować ( zebrać pełnomocnictwa od tych co sie nie wybierają), upatrzyć sobie lokalnego administratora i poprosić o pomoc , umówić się z zaprzyjaźnionym notariuszem ... UoWL ; UoGN ;
 5.  
  We wspólnocie ogólnie nie ma przepłacania. Będą najwyżej nadwyżki na poszczególnych pozycjach zaliczkowych. Poczekaj do zebrania, to może coś o tym będzie. Może nawet w uchwale?

  Twoje miejsce parkingowe nie jest lokalem. Jest częścią wyodrębnionej w osobny lokal hali garażowej. Jesteś właścicielką udziału w tym lokalu. Oznaczenie "Lokal G1" to tylko oznaczenie tego miejsca - wzięte jest z aktu notarialnego.


  Wasz zarządca powierzony (18.1) halę co do zasady potraktował jak część wspólną (nie lokal), a zaliczki (z jakimś jednym małym wyjątkiem w wys. 20 groszy) nalicza w tej samej wysokości bez względu na strukturę udziałową w waszej nieruchomości.

  Zaliczki na poszczególne pozycje wyznaczone masz szacunkowo. Nie znacie jeszcze kosztów rzeczywistych, więc dobrze by było żeby były oszacowane lekko wyżej niż spodziewane koszty utrzymania wszystkiego: nw budynku, koszty mediów do nw, koszty mediów do lokali i pozostałe koszty hali.

  U was jest zasada zbierania od każdej powierzchni. Przyjęto więc, że do zaliczek zostanie odniesiona powierzchnia całej hali garażowej. Stąd doliczyli ci te niecałe 12m do opłaty za miejsce.

  Za miejsce płacisz w sumie 46,41 pln. Pozostałe 12,21 pln ukryto w zaliczce na fundusz remontowy. Bo niestety macie zbierane pieniądze od wszystkiego, ale fundusz tylko jeden - na wszystko.
  Czyli nie skorzystano z wartości (podanej w Twoim akcie dla MP) jaką wyznacza udział tegoż mp w lokalu, jakim jest hala.
  Ten udział nie ma tu znaczenia, bo wzięto pod uwagę udział całej hali w całej nieruchomości.

  Tak macie, i tak ma mnóstwo wspólnot z halami. Nie wiadomo do końca czy to jest zgodne z prawem obowiązującym. Nikt nie prowadzi poważnej dyskusji na ten temat.
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime15-10-2018
   
  We wspólnocie ogólnie nie ma przepłacania.

  Teoretycznie nie. Praktycznie tak. Wymiana oświetlenia, które zafundował nam poprzedni Zarządca zwróci się po 12 latach. To, które znalazłem ja po 8 miesiącach. Może nie jest tak wypasione i zaj... ale 11 lat do przodu i to pod warunkiem, że to lepsze nie popsuje się po gwarancji.

  Generalnie garaże sprzedawane są jako:
  - część Nieruchomości Wspólnej
  - jako oddzielny lokal użytkowy i wtedy posiadasz swoją cześć w tym lokalu.
  I dyskusję trzeba by rozpocząć jakie masz zapisy.

  Czy garaż ma swoją KW?
 6.  
  U autorki jeden jest grzech główny: być może dokładnie wszyscy płacą na prawie wszystko. Grzech jak grzech. Raczej zasada, od której jest jakiś jeden wyjątek.

  Nic nie wiemy o opłatach od komórek, bo ani autorka, ani mąż nie zakupili komórki, ale w tym schemacie (prawdopodobnie) właściciele komórek lokatorskich (położonych na wspólnym poziomie z halą garażową) płacą dokładnie te same zaliczki i na tym samym poziomie, co za mieszkania (i prawie te same co właściciele miejsc parkingowych). Czyli gdyby mąż autorki zakupił jeszcze komórkę do lokalu, to ich zdziwienie byłoby już kompletne.

  Chyba że zaliczki za komórkę zręcznie ukryto by, tak jak ukryto zaliczkę na fr i energię elektryczną od mp.

  Największe, co mnie tu zdziwiło to zlanie opłat męża i żony na jednej karcie opłat i we wspólnych pozycjach. Formalnie mają oni przecież dwie "nieruchomości", które mają różnych właścicieli. A zarządca traktuje ich jak dwoje współwłaścicieli. Czyli długu męża będą dochodzili od żony i na odwrót. Dług wspólny, choć stan prawny (akty) nakazuje rozdział praw i obowiązków małżonków.

  Bo przecież, to że oboje są akurat małżonkami, albo czy maja rozdzielność, czy nie, nie ma tu żadnego znaczenia. Nie powinno mieć.

  Ten myk ze zlaniem tych dwóch opłat może pośrednio pokazywać, że w całej wspólnocie garażowej wszyscy mogą płacić na prawie wszystko. Żeby to sprawdzić trzeba by dotrzeć do kogoś, kto zakupił komórkę.

  Za miejsce płacisz 57,40. Zaliczkę na prąd za halę też zlano z zaliczką za mieszkanie męża. Czyli właściwie, nie tyle Ty płacisz, co płacicie oboje. Za Twoje miejsce przypada 10,99 pln z tej zaliczki.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018
   

  Czy garaż ma swoją KW?

  Przecież kilka razy pisałam że ma.... To lokal z księgą wieczystą. Każdy kto ma komórkę i MP ma wpisany tam udział
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Roksa:W garażu jest wymiennikownia, liczników lokalowych nie widziałam, są na klatkach.
  Ja nie pytam o wodomierze czy ciepłomierze, ale o liczniki energii elektrycznej obsługującej dany lokal, czy jest w garażu takie pomieszczenie gdzie są one zgromadzone?

  Roksa:To lokal z księgą wieczystą. Każdy kto ma komórkę i MP ma wpisany tam udział
  to jedynym rozwiązaniem, naliczenie zaliczek winno się odbywać wg tego algorytmu : Kwota stawki X 1/ilość MP w garażu X udział przypisany do lokalu - garażu wielostanowiskowego

  Naliczenie zaliczki dla Funduszu remontowego = 5000 zł/m-c X 1/20 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  W garażu jest wymiennikownia, liczników lokalowych nie widziałam, są na klatkach.

  Ja nie pytam o wodomierze czy ciepłomierze, ale o liczniki energii elektrycznej obsługującej dany lokal, czy jest w garażu takie pomieszczenie gdzie są one zgromadzone?

  nie ma

  Nowy doklejony: 15.10.18 15:35
  Naliczenie zaliczki dla Funduszu remontowego = 5000 zł/m-c X 1/20 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP

  mnie wychodzi bzdura... u nas jest w sumie mp i komórek w tym samym lokalu 107, więc jest 1/107, do tegp mam udział 1,2 - taki wpisany w KW. udziałów nie mozesz zmienić.

  Nowy doklejony: 15.10.18 16:01
  Taki jest opis:
  LOKAL NIEMIESZKALNY
  Opis lokalu (rodzaj izby - liczba) GARAŻ Z 66 MIEJSC. POSTOJ. O POW. UŻ. 837,50 M.KW. - 1, KOMÓRKI LOKATORSKIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 245,21 M2 - 43, DROGI MANEWROWE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1033,19 M2 - 2
  Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 2 115,9000 M2

  ROSZCZENIE DO WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z MIEJSCA POSTOJOWEGO NR 30, O POWIERZCHNI 12,50 MKW. ZWIĄZANEGO Z UDZIAŁEM WYNOSZĄCYM 2443/211590 CZĘŚCI
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime15-10-2018
   
  Ile jest miejsc parkingowych? Ile udziałów ma 1 MP?

  Może komórki nie są liczone do powierzchni i udziałów w garażu?
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018
   
  le jest miejsc parkingowych? Ile udziałów ma 1 MP?

  Może komórki nie są liczone do powierzchni i udziałów w garażu?

  popatrz wyżej
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Naliczenie zaliczki dla Funduszu remontowego = 5000 zł/m-c X 1/20 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP


  mnie wychodzi bzdura...


  5000 zł/m-c X 1/66 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP

  837,50+1033,19 = 1870,69/sum powierzchni wszystkich lokali( i mieszkalnych i użytkowych) = udział związany z garażem
  , UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  5000 zł/m-c X 1/66 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP

  skad masz 20%
  a komórka nie ma drogi dojscia? nie liczysz jej?
  Dlaczego są oddzielnie jak są w tym samym lokalu
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Roksa:
  5000 zł/m-c X 1/66 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP

  skad masz 20%
  To jest przykładowe 20% ,
  To ja ciebie pytam, jaki udział jest związany z garażem wielostanowiskowym. Masz to wpisane w KW dla garażu lub macierzystej UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018
   
  KubaP:
  Roksa:
  5000 zł/m-c X 1/66 MP X 20% = 50 zł/m-c /1MP

  skad masz 20%
  To jest przykładowe 20% ,
  To ja ciebie pytam, jaki udział jest związany z garażem wielostanowiskowym. Masz to wpisane w KW dla garażu lub macierzystej  2443/211590
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Roksa: 2443/211590
  Uważam, że jest to błędna dana

  1870,69/sum powierzchni wszystkich lokali ( i mieszkalnych i użytkowych) = udział związany z garażem UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018
   
  Roksa:
  2443/211590

  Uważam, że jest to błędna dana

  1870,69/sum powierzchni wszystkich lokali ( i mieszkalnych i użytkowych) = udział związany z garażem


  policzyli z komórkami moze
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Roksa:policzyli z komórkami moze
  komórki to samodzielne lokale, więc nie mogę dodawać do pomieszczenia - garażu wielostanowiskowego,
  Nie prościej zajrzeć do KW i podać nam ten udział? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018
   
  przecieżjest w postach wyżej wyliczone pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 2 115,9000 M2

  Nowy doklejony: 15.10.18 19:23
  komórki to samodzielne lokale, więc nie mogę dodawać do pomieszczenia - garażu wielostanowiskowego

  koórka nie jest w tej sytuacji lokalem samodzielnym, nie ma ścian, ma siatkę i wtedy nie jest lokalem... jest też wyżej w poście opisana jak bk, czyli boks komórkowy
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Art. 2. 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

  2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
  Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  no ale mamy juz KW trzeba sie trzymać zapisów w niej, podałam ci jaka powierzchnia jest... Sciany nie są trwałe, są przykręcone...
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime15-10-2018 zmieniony
   
  Czy możesz podać ten udział związaną z powierzchnią 2 115,90 m2 , zajrzyj do KW i podaj. Na pewno nie jest to 100%

  Sciany nie są trwałe, są przykręcone...
  a możesz do tego boksu piwnicznego wejść , tak jak na inne MP UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime15-10-2018
   
  nie, sa na kluczyk... nie widziałeś nigdy takich boksów.. ale to nie jest lokal odrebny, to wiem na pewno. Zreszta co to zmieni, mam naliczony udział więc tego sie trzeba trzymać
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime15-10-2018
   
  Zgadza się:
  GARAŻ Z 66 MIEJSC. POSTOJ. O POW. UŻ. 837,50 M.KW.
  KOMÓRKI LOKATORSKIE - 245,21 M2
  DROGI MANEWROWE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1033,19 M2 - 2
  Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 2 115,9000 M2

  Boksy gospodarcze mogą mieć swój udział w garażu.
  Wg mnie udział masz prawidłowy. Tylko jakie było pytanie??:scared:
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2018 zmieniony
   
  Roksa:nie, sa na kluczyk... nie widziałeś nigdy takich boksów.. ale to nie jest lokal odrebny, to wiem na pewno. Zreszta co to zmieni, mam naliczony udział więc tego sie trzeba trzymać
  Czy możesz podać ten udział związaną z powierzchnią 2 115,90 m2 czyli garażu wraz z komórkami, zajrzyj do KW https://ksiegiwieczyste.pl/ i podaj. Na pewno nie jest to 100%

  Jaka jest powierzchnia łącznie: garażu +pow.lokali mieszkalnych + pow.lokali użytkowych ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime16-10-2018
   
  Na pewno nie jest to 100%

  KubaP - Skąd ta pewność?
  Znam wspólnotę - podobna jeśli nie identyczna sytuacja.
  MP - identyczna powierzchnia - identyczne udziały.
  Boksy różna powierzchnia - identyczne udziały.
  334 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 31.711,55 m2
  Garaż - powierzchnia 2152,67 m2 - Udział w nieruchomości wspólnej - 215267/3171155
  Ilość miejsc postojowych - 71
  Ilość boksów gospodarczych - 39
  Każde MP i każdy boks posiada - 10/1100.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime16-10-2018
   
  Roksa:
  nie, sa na kluczyk... nie widziałeś nigdy takich boksów.. ale to nie jest lokal odrebny, to wiem na pewno. Zreszta co to zmieni, mam naliczony udział więc tego sie trzeba trzymać

  Czy możesz podać ten udział związaną z powierzchnią 2 115,90 m2 czyli garażu wraz z komórkami, zajrzyj do KW https://ksiegiwieczyste.pl/ i podaj. Na pewno nie jest to 100%

  podany jest kilka postów wyzej, jest spisane z KW

  Nowy doklejony: 16.10.18 07:32
  KubaP - Skąd ta pewność?
  Znam wspólnotę - podobna jeśli nie identyczna sytuacja.
  MP - identyczna powierzchnia - identyczne udziały.
  Boksy różna powierzchnia - identyczne udziały.
  334 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 31.711,55 m2
  Garaż - powierzchnia 2152,67 m2 - Udział w nieruchomości wspólnej - 215267/3171155
  Ilość miejsc postojowych - 71
  Ilość boksów gospodarczych - 39
  Każde MP i każdy boks posiada - 10/1100.  zapytałam jak liczyć koszty remontowe, od powierzchni garażu, który mam plus droga dojazdowa jaka mi przydzielili czy od udziału?
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime16-10-2018
   
  Od udziału.
  Płacisz fundusz remontowy od części wspólnych jako współwłaściciel garażu.
  Garaż powinien mieć swój dodatkowy fundusz remontowy.
  •  
   CommentAuthorRoksa
  • CommentTime16-10-2018
   
  Lysy:Od udziału.
  Płacisz fundusz remontowy od części wspólnych jako współwłaściciel garażu.
  Garaż powinien mieć swój dodatkowy fundusz remontowy.

  policzyła mi 25 metrów i dlatego to spowodowało zapytanie, bo to juz sporo niestety.... w udziale mam inaczej, mniej
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime16-10-2018
   
  Wydaje mi się, że powinnaś zapłacić za 24,43 m2
  Udział 2443/211590 = 0,01154591 * pow pomieszczenia 2115,90 = 24,43 m2
 7.  
  Lysy:Zgadza się:
  GARAŻ Z 66 MIEJSC. POSTOJ. O POW. UŻ. 837,50 M.KW.
  KOMÓRKI LOKATORSKIE - 245,21 M2
  DROGI MANEWROWE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 1033,19 M2 - 2
  Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 2 115,9000 M2

  Boksy gospodarcze mogą mieć swój udział w garażu.
  Wg mnie udział masz prawidłowy. Tylko jakie było pytanie??:scared:


  Oczywiście że tak. Mogą mieć i tam mają. Wystarczy policzyć powierzchnie pomieszczeń i z rozumieć opis hali.

  (Cała) hala jest wielka i obejmuje komórki. Lepiej pisać boksy. To nie są klasyczne komórki, które mogłyby być lokalami. Te nie mają trwałych ścian.
  Powierzchnie udziałowe boksów są składową powierzchni udziałowej hali. Nie mogą być pow udziałowymi sumowanymi z pow od mieszkań, tak jak nie mogą być pomieszcz. przynależnymi, bo nie spełniają wymogów dla takich pomieszczeń.


  cała hala ma 2115,90 mkw - czyli mianownik udziałowy całej hali wynosi zawsze 211590

  na udziały dużej (całej) hali składają się trzy elementy wg powierzchni:

  hala właściwa z miejscami 837,50
  pow. dróg manewrowych 1033,19
  pow.komórek 245,21
  razem 2115,90

  Pytanie Roksy było dlaczego płaci za miejsce w hali od metrażu w wysokości 24,43mkw

  na owe 24,43 składają się dwie wartości : 12,50 mkw samego miejsca oraz 11,93, (razem 24,43 mkw)

  wartości 11,93 od tyłu wyliczyć już nie potrafię, chyba przyjęto jakiś własny algorytm do tego wyliczenia, wynikający np. z układu pomieszczeń różnego typu w tej hali
  to jest już podział wewnętrzny i dodatkowy (czyli jeśli ktoś twierdziłby, że powyższe obliczenia są jeszcze zgodne z ustawą, to wyliczenie 11,93 nie wiadomo czy jest zgodne, bo nie wiadomo w jaki sposób odzwierciedla zasadę udziałową w systemie naliczeń)

  24,43 mkw pochodzą z dwóch różnych źródeł powierzchni udziałowej tej hali a składowa w jakiś tam sposób odzwierciedla proporcję powierzchni miejsca do (chyba) powierzchni dróg przejazdowych)

  nie czepiałbym się specjalnie zasad wyliczenia owych 11,93 ponieważ, jak pisałem wczoraj, wasza wspólna karta opłat sprokurowana jest po głupiemu i może zrodzić praktyczny problem w razie sprzedaży miejsca Roksy lub sprzedaży lokalu małżonka, lub przy sprzedaży obydwu "lokali", powalczyłbym najpierw o rozdzielenie opłat na właścicieli
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2018 zmieniony
   
  Lysy:
  Na pewno nie jest to 100%

  KubaP - Skąd ta pewność?
  bo garaż jest składową nieruchomości składającej się z: garażu ( wraz boksami) + lokali mieszkalnych+ lokali użytkowych.

  Mnie interesuje, jaki jest przypisany udział do garażu, a nie podział udziału w garażu, co skrzętnie wyliczacie.

  334 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 31.711,55 m2
  Garaż - powierzchnia 2152,67 m2 - Udział w nieruchomości wspólnej - 215267/3171155
  Ilość miejsc postojowych - 71
  Ilość boksów gospodarczych - 39
  Każde MP i każdy boks posiada - 10/1100.


  Udział garażu w częściach wspólnych to 6,7882 %
  więc wyliczenie zaliczki na 1 MP winno wyglądać

  5000 zł/m-c X 6,7882 % X 1/71 MP = 4,78 zł /MP/m-c UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime16-10-2018
   
  Roksa nie zrozumiała o co ci chodzi.

  Pewnie dlatego, że wartość udziału hali do sumy wszystkich udziałów jest tylko w akcie notarialnym szanownego małżonka. W akcie samego miejsca parkingowego tego udziału nie ma.
  •  
   CommentAuthorLysy
  • CommentTime16-10-2018
   
  Dlaczego uważasz, że mają płacić tylko MP?

  Udział garażu w częściach wspólnych to 6,7882 %
  więc wyliczenie zaliczki na 1 MP winno wyglądać

  I tu moim zdaniem wyliczenie wygląda tak:
  5000 zł/m-c X 6,7882 % X 10/11000 udział MP w garażu (0,00909) = 3,09zł /MP/m-c

  Wg tego co napisałeś 71 miesc posiada 710/1100 udziału w garażu.
  Kto zapłaci za pozostałe 390/1100? Właściciele MP czy współwłaściciele garażu - ci co posiadają owe 390/1100?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime16-10-2018 zmieniony
   
  334 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 31.711,55 m2
  Garaż - powierzchnia 2152,67 m2 - Udział w nieruchomości wspólnej - 215267/3171155
  Ilość miejsc postojowych - 71
  Ilość boksów gospodarczych - 39
  Każde MP i każdy boks posiada - 10/1100.

  Ja założyłem, że powierzchnia, tylko pod garaż, wynosi = 2152,67 m2 / bez boksów piwnicznych/

  215267/3171155 X 100 % = 6,7882 %

  5000 zł/m-c X 6,7882 % X 1/71 MP = 4,78 zł /MP/m-c

  blazejhPewnie dlatego, że wartość udziału hali do sumy wszystkich udziałów jest tylko w akcie notarialnym szanownego małżonka. W akcie samego miejsca parkingowego tego udziału nie ma.
  Nie może być, przecież na wstępie jest opis całego lokalu,jego dane techniczne, powierzchnia , udział do niego przynależny ...
  Następnie opis co zostało sprzedane ... UoWL ; UoGN ;
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego