Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

man, azygnerski, blazejh, KubaP, koziorozka, Prezesod13lat, nathan0930

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthoralz1
  • CommentTime30-10-2018
   
  Witam,

  Mam pytanie odnośnie pierwszego wyodrębnienia lokalu (zakup mieszkania od dewelopera). Jak to wygląda w praktyce? Czy na właścicielach takiego lokalu ciążą jakieś dodatkowe obowiązki związane z rejestracją wspólnoty? Czy po prostu w akcie notarialnym zostanie od razu powierzony zarząd administratorowi?
 1.  
  Nie ma tu jednej reguły.  W akcie na pewno zostanie ustanowiony albo zarządca (zarząd powierzony, standard), albo będzie wskazanie, że zostanie wybrany zarząd spośród właścicieli lokali (prawie niespotykane). Jeśli wskazany będzie zarządca powierzony, to on może samodzielnie przeprowadzić całą rejestrację wspólnoty. Pierwszy właściciel nie jest mu do niczego potrzebny.


  Jest możliwe, że rejestrację wspólnoty zostanie rozpoczęta tego samego dnia, w którym zawarto pierwszy akt. To w wypadku, gdy deweloperowi spieszy się z utworzeniem wspólnoty.

  Dodatkowe obowiązki dla właścicieli lokali związane rejestracją - nie. To byłby generalnie nonsens. Chyba że pierwszy właściciel zgodzi się na to w swojej umowie zakupu lokalu. Teoretycznie możliwe, w praktyce niespotykane.

  W praktyce w pierwszym akcie (i w następnych) w ogóle może nie być mowy o wspólnocie, więc tym bardziej o obowiązkach związanych z jej rejestracją.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-10-2018
   
  alz1:Mam pytanie odnośnie pierwszego wyodrębnienia lokalu (zakup mieszkania od dewelopera). Jak to wygląda w praktyce?
  Czy na właścicielach takiego lokalu ciążą jakieś dodatkowe obowiązki związane z rejestracją wspólnoty?
  Nie, takie rejestracji dokonuje Zarządca wpisany do AN, bo deweloperzy zapisują, że to oni będą zarządzać przez 3 lata

  alz1:Czy po prostu w akcie notarialnym zostanie od razu powierzony zarząd administratorowi?
  Administratorowi to nie, będzie wpisany Zarządca ( art.18.1) jako zarząd powierzony , ale to można zmienić, podejmując uchwałę o zmianie sposobu zarządu na art.20. Przy tej czynności musi być obecny notariusz . UoWL ; UoGN ;
 2. alz1:Witam,

  Mam pytanie odnośnie pierwszego wyodrębnienia lokalu (zakup mieszkania od dewelopera). Jak to wygląda w praktyce? Czy na właścicielach takiego lokalu ciążą jakieś dodatkowe obowiązki związane z rejestracją wspólnoty? Czy po prostu w akcie notarialnym zostanie od razu powierzony zarząd administratorowi?


  Na właścicielach ciążą wszystkie obowiązki związane z organizacją i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej, zwykle jednak to deweloper ustanawia zarządcę w akcie notarialnym. Wtedy sprawowany jest zarząd powierzony - powinien być ustanowiony na jeden rok.Przeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime31-10-2018
   
  Z czego wynika, że akurat na jeden rok?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime31-10-2018
   
  Wtedy sprawowany jest zarząd powierzony - powinien być ustanowiony na jeden rok.
  a skąd ten termin wynika ? nigdzie w dostępnych dokumentach nie znalazłem, że jest wyznaczony okres sprawowania zarządu przez developera . UoWL ; UoGN ;
 3. Orzecznictwo wskazuje, że powierzenie zarządu przez dewelopera na termin powyżej 1 roku to klauzula niedozwolona.


  Pniżej są przykłady:

  "Deweloperzy w umowach sprzedaży lokali zazwyczaj zawierają zapis o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną wskazanemu przez siebie zarządcy na okres kilku lat lub na czas nieokreślony. Jeżeli takie postanowienia zostaną umieszczone w pierwszym akcie notarialnym i powstanie wspólnota mieszkaniowa - ten sposób zarządu będzie wiązał wszystkich kolejnych nabywców.Praktyka ta stanowi rażące naruszanie praw konsumentów (wyrok z 18 maja 2005 r. sygn. akt XVII Amc 86/03, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Prezes U.O.K. i K. może nakładać wysokie kary na deweloperów, którzy zamieszczają takie klauzule w umowach z nabywcami lokali."

  http://www.zarzadca.pl/komentarze/433-zanim-powstanie-wspolnota-mieszkaniowa-narzucanie-zarzadcy-przez-dewelopera-praktyka-niedozwolona


  Kupujący wyraża zgodę na to, aby Zarząd nieruchomością wspólną m. in. Budynkiem, powierzony był do 31.12.2012 r. (...) Spółka z o. o. z siedzibą w K. albo innej osobie prawnej lub fizycznej, wskazanej przez A. (...)." (wpis nr 1480 dokonany na podstawie wyroku SOKiK z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt XVII Amc 107/07).  "Sąd podziela stanowisko, że klauzula ta pozbawia nabywców przysługującego im prawa do swobodnego wyboru kontrahenta w zakresie administrowania nieruchomością i jest przejawem wykorzystania przewagi kontraktowej dewelopera istniejącej w chwili zawierania umowy; zmusza do korzystania z usług podmiotu wyznaczonego przez Spółkę, nawet gdy właściciele nie będą mieli zaufania do rzetelności tak wyznaczonego przedsiębiorcy, bądź nie będą zadowoleni ze sposobu sprawowania przez niego zarządu. Jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes konsumentów.
  VI ACa 1473/11 klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich"

  http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/1773-vi-aca-147311-klauzule-niedozwolone-w-umowach-deweloperskichPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime2-11-2018 zmieniony
   
  Z tych fragmentów zapisów cytowanych przez Zarządca nie wynika, że na 1 rok, ale na jaki okres wpisują sobie zarządzanie nieruchomością wspólną.

  Taki zapis można zmienić, gdy 1/5 właścicieli liczona udziałami skrzyknie się i zmieni sposób zarządu NW UoWL ; UoGN ;
 4. Z tych fragmentów zapisów cytowanych przez Zarządca nie wynika, że na 1 rok

  Wynika pośrednio ze sformułowania "na okres kilku lat".
  zawierają zapis o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną wskazanemu przez siebie zarządcy na okres kilku lat
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego