Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

azygnerski, KubaP, gab, blazejh, koziorozka, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Jestem właścicielem mieszkania w zasobach spółdzielni mieszkaniowej i nie jestem członkiem spółdzielni. Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej wprowadziła uchwałą , na wniosek członka spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu , opłatę na poczet utworzonego funduszu jako subkonto funduszu remontowego przeznaczonego na likwidację barier architektonicznych. Fundusz ten przeznaczony jest na wykonanie pochylni, platform elektrycznych , schodołazów itp. wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.Obowiązek partycypacji w tym funduszu , zgodnie z podjętą uchwałą , obowiązuje wszystkich użytkowników lokali w zasobach spółdzielczych także właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni. Ponieważ fundusz remontowy przeznaczony jest na remonty wyłącznie w częściach wspólnych nieruchomości z których korzystają wszyscy mieszkańcy stawiam pytanie : czy założony fundusz na likwidację barier architektonicznych dotyczy części wspólnej nieruchomości , gdyż z urządzeń tych nie będą korzystać wszyscy mieszkańcy tak jak korzystają z innych elementów i urządzeń będących częścią wspólną nieruchomości? Właściciele lokali są zobowiązani do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych jedynie z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali ,utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości wspólnych i mienia spółdzielni które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w budynkach lub osiedlu.
 2. czy założony fundusz na likwidację barier architektonicznych dotyczy części wspólnej nieruchomości , gdyż z urządzeń tych nie będą korzystać wszyscy mieszkańcy

  Nie znam się na prawie spółdzielczym, ale we wspólnocie płacisz za windę nawet gdy mieszkasz na parterze. Za remont dachu także.
  Określenie "części wspólne" nie oznacza, że wszyscy z nich korzystają.
 3. Proszę poczytać o częściach wspólnych i będzie jasne dlaczego lokator z parteru płaci za windę z której nie musi korzystać i za remont dachu który jest nad ostatnim piętrem.
  Urządzenia dla osób niepełnosprawnych nie należą do części wspólnych nieruchomości ponieważ korzystają z nich wyłącznie osoby niepełnosprawne.
 4.  
  inspektor:Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej wprowadziła uchwałą , na wniosek członka spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu , opłatę na poczet utworzonego funduszu jako subkonto funduszu remontowego przeznaczonego na likwidację barier architektonicznych.
  Fundusz ten przeznaczony jest na wykonanie pochylni, platform elektrycznych , schodołazów itp. wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

  Urządzenia dla osób niepełnosprawnych nie należą do części wspólnych nieruchomości ponieważ korzystają z nich wyłącznie osoby niepełnosprawne.
  Wszelkie urządzenia, w które jest wyposażona nieruchomość, stanowią części wspólne, jak podjazdy, windy platformowe dla niepełnosprawnych, ect.

  Z tego co pamiętam, jak w nieruchomości zamieszkuje osoba niepełnosprawna to zarządca nieruchomości jest zobowiązany do modernizacji czyli likwidacji barier architektonicznych . Taka modernizacja może skorzystać z funduszy PFRON.

  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.511),

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 937).


  Kto może otrzymać dofinansowanie?
  Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli nimi przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części, lub całości nieruchomości;

  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

  3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

  Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

  A. mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

  B. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji samorządu województwa, które dotyczyło obiektu objętego wnioskiem.
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime3-01-2019
   
  wp44
  inspektor: stawiam pytanie
  W mojej opinii odpowiedź na to pytanie jest problematyczna. Na przykład ja kupowałem lokal w budynku, w którym urządzenia dla niepełnosprawnych zostały zamontowane na etapie realizacji, bo takie były (i są) wymagania przepisów techniczno-budowlanych. Przyjąłem więc te urządzenia z dobrodziejstwem inwentarza. To są elementy nieruchomości wspólnej, także koszty ponoszą wszyscy proporcjonalnie do udziału w nw, a nie tylko ci, którzy korzystają. Takie jest prawo. Ja to rozumiem i muszę to zaakceptować. Zresztą, osoba pełnosprawna też może korzystać z tych urządzeń i nikt nie może jej zabronić. Jednakże, o ile z podjazdem dla niepełnosprawnych nie ma problemu, to gdyby osoba pełnosprawna chciała korzystać z platformy, to już byłby obciach. Nie wspomnę też o miejscach parkingowych, bo to jeszcze inna bajka.

  Twoja sytuacja jest jednak inna. Rozumiem Cię, ponieważ ja osobiście uważam, że jest nie do zaakceptowania, żeby zmuszać pozostałych właścicieli w nieruchomości, żeby zrzucali się na urządzenia dla osoby niepełnosprawnej, która się właśnie wprowadziła, jakby mieli tę osobę na utrzymaniu. Od tego są wyspecjalizowane organizacje i instytucje, które i tak są utrzymywane z podatków dochodowych, VATu, akcyz i innych danin. Zatem, już raz łożymy na te cele. Żeby była jasność - bardzo szanuję niepełnosprawnych i życzę im jak najwięcej udogodnień oraz jak najmniej barier, ale no nie w ten sposób.
 5. Szanowny KuboP i wp44 ! To forum nie jest na zgryźliwe uwagi ,lecz na pomoc w rozwiązaniu przedstawionego problemu. Liczę na pomoc prawnika ,który wyjaśni powstały problem.
  Spółdzielnia mieszkaniowa w odpowiedzi na moje pisma nie podała podstawy prawnej na wprowadzenie przez RN spółdzielni miesięcznej opłaty na finansowanie nowych zadań i prac związanych z likwidacją barier architektonicznych. Opracowała również stosowny regulamin w tej sprawie. Tą uchwałą zmieniła statut spółdzielni i zadania funduszu remontowego.
  Zmieniła również wykładnię art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posiadając tytuł prawny jedynie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej. Budowa nowych urządzeń likwidujących bariery architektoniczne nie jest eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej już istniejącej. Utworzono na ten cel subkonto na funduszu remontowym ,aby zmusić wszystkich mieszkańców do partycypacji w tych nowych kosztach. Prawo budowlane nakłada na spółdzielnię obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń już zamontowanych na obiektach o których mowa w art.5 ust.1 p-k 1-7 ustawy Prawo budowlane. Spółdzielnia może znaleźć inne źródło finansowania swojej uchwały bez obciążania funduszu remontowego np z funduszu zasobowego, nadwyżki bilansowej na działalność społeczną. Spółdzielnia oświadczyła ,że ten ważny i szczytny cel likwidacji barier architektonicznych przyświecał decyzjom Walnego Zgromadzenia i Radzie Nadzorczej w podjęciu stosownej uchwały ,która jest wiążąca dla wszystkich użytkowników lokali w zasobach spółdzielczych.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-01-2019 zmieniony
   
  inspektor ode mnie dostałeś kompendium wiedzy na ten temat , co z tym zrobisz tego nie wiem.

  Oczywiście jesteś nieusatysfakcjonowany , bo twoim celem jest, co zrobić by nie płacić na likwidację barier architektonicznych, modernizację części wspólnych ...
  Ja Ci mówię , nie da się ....zwłaszcza w Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Liczę na pomoc prawnika ,który wyjaśni powstały problem.
  jak liczysz na prawnika to wal na forum prawnicze, a nie tu, dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych . To nie to miejsce i nie to forum

  Spółdzielnia mieszkaniowa w odpowiedzi na moje pisma nie podała podstawy prawnej na wprowadzenie przez RN spółdzielni miesięcznej opłaty na finansowanie nowych zadań i prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.
  a wiesz, jak funkcjonują SM ? zapoznałeś się ze statutem SM ? wiesz jakie zadania wynikają ze statutu SM dla RN ?

  Opracowała również stosowny regulamin w tej sprawie. Tą uchwałą zmieniła statut spółdzielni i zadania funduszu remontowego.

  Zatwierdzenie takich zmian należy do kompetencji członków SM i to pewnie zrobili w związku ze zmianami, jakie nastąpiły w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

  Zmieniła również wykładnię art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych posiadając tytuł prawny jedynie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej.
  nie możesz wstrzymać modernizacji istniejącego zasobu, zwłaszcza części wspólnych

  Członkowie SM mają prawo do robienia modernizacji istniejących zasobów.

  Spółdzielnia oświadczyła ,że ten ważny i szczytny cel likwidacji barier architektonicznych przyświecał decyzjom Walnego Zgromadzenia i Radzie Nadzorczej w podjęciu stosownej uchwały ,która jest wiążąca dla wszystkich użytkowników lokali w zasobach spółdzielczych.
  no i masz swoją podstawę prawną. Jak Ci się to nie podoba to pozostaje tylko droga sądowa.
  Tam dostaniesz to czego oczekujesz , ale będzie trochę kosztowało. UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego