Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, azygnerski, gab, blazejh, koziorozka, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Zostały opracowane regulaminy wspólnoty: Regulamin Wspólnoty,Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków,Regulamin rozliczania kosztów wywozu nieczystości i dostawy gazu, Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło, Regulamin porządku domowego,uchwały określające zakres i sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz sposobu gospodarowania funduszem remontowym. Wszystkie te dokumenty mają z 8 lat. Zostały zatwierdzone większością prawie 70% właścicieli.Zgodnie z nimi właściciele maja prawa , ale i obowiązki. M.inn. zostały narzucone obciążenia za zerwanie plomb na wodomierzach.Obecnie stwierdziliśmy brak plomb u właściciela. Został wezwany do zapłaty.Mamy protokoły odbioru robót montażowych wodomierzy, do których właściciel nie wniósł uwag.W protokole zawarta była informacja, że zerwanie plomb skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z Regulaminem. Właściciel twierdzi,że nie zapłaci.
  Nie ukrywam opracowanie tych wszystkich dokumentów zajęło mi trochę czasu. Czyżby to była radosna twórczość? W jaki sposób wyegzekwować opłaty?
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime11-04-2019 zmieniony
   
  Mówią że od przybytku głowa nie boli , ale nie dotyczy to moim zdaniem, regulaminów w wspólnocie mieszkaniowej.

  Możesz regulaminem, tak jak nietypową np. nienazwaną umową cywilno-prawną podeprzeć się w sądzie. Ale na co dzień jest to dokument prywatny. Jeśli nie wyegzekwujesz tej opłaty na podstawie regulaminu i wezwania do zapłaty, to pozostanie ci droga nakazu zapłaty i egzekucji komorniczej.

  Wiek i duże poparcie głosujących nie przydają wagi żadnemu regulaminowi wspólnoty. Jeśli funkcjonuje u was tyle tego, to zagaduję że połowa tego, to klasyczna radosna twórczość. Zwłaszcza ten pierwszy regulamin z wymienionych.
 2. Czyżby to była radosna twórczość? W jaki sposób wyegzekwować opłaty?

  Obroniłby się chyba
  1. zwrot kosztów poniesionych przez wspólnotę za wezwanie i usługę ponownego założenia plomby - rachunek od wykonawcy
  2. ryczałt za wodę - rozliczenie uchybu na lokale nieopomiarowane, a taki jest ten z zerwaną plombą. Ale takie cos powinniście mieć w uchwale rozliczania uchybu.
  Potrącenie z najbliższej wpłaty, jeżeli nie jest dokładnie opisana.
 3. Co do Regulaminu wspólnoty, opracowany został po to by przybliżyć właścicielom ustawę o własności lokali .
  Ta nietypowa, nienazwana umowa cywilno-prawna obowiązuje obie strony moim zdaniem. w Regulaminie mamy zapisane m.inn."Zakres obowiązków stron

  § 10
  1. Do obowiązków Zarządu Wspólnoty należy :
  - okresowe zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu rozliczanie za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
  - okresowa, zgodna z Polską Normą legalizacja lub wymiana wodomierzy,
  - bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych wraz ze stanem plomb,
  - wymiana niesprawnych lub uszkodzonych wodomierzy w uzasadnionych przypadkach na koszt właściciela lokalu,
  - koszty planowanej wymiany i legalizacji wodomierzy z zaworami zwrotnymi pokrywane są z funduszu remontowego Wspólnoty i naliczanej miesięcznej opłaty od lokalu mieszkalnego na legalizację i wymianę wodomierzy,.

  2. Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego i użytkowego:
  - użytkowanie wodomierza zgodnie z jego przeznaczeniem,
  - udostępnienie mieszkania lub lokalu użytkowego w celu dokonania odczytu, sprawdzenia, wymiany wodomierza na każde wezwanie zarządu wspólnoty,
  -natychmiastowe zgłoszenie stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności wodomierza,
  - nie naruszanie lub nie zrywanie plomb na wodomierzu,
  - nie dokonywanie samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej lub demontażu wodomierza,"

  Mam zamiar podeprzeć się w odpowiedzi wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20/01/2014 sygn.akt I ACa 1394/13, w którym stwierdza się, że wspólnota mieszkaniowa może nakładać na właścicieli jedynie te opłaty, które są związane z wykonywaniem prawa własności, czyli np. utrzymaniem budynku, rozliczeniem mediów.
  Nie przysługują jej natomiast uprawnienia do kreowania jakichkolwiek innych obowiązków niewynikających z przepisów ustawy o własności lokali.

  Sprawa przeze mnie poruszona to nie tzw. przewinienie mieszkańca,którego dziecko pomazało ścianę.Nie ingerujemy bowiem w prawo do wyodrębnionego lokalu oraz prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej.

  Dziękuję za pomysły rozwiązania problemu blazejh i koziorozka.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-04-2019 zmieniony
   
  siepla58: Zostały opracowane regulaminy wspólnoty: ...
  Zostały zatwierdzone większością prawie 70% właścicieli.Zgodnie z nimi właściciele maja prawa , ale i obowiązki. M.inn. zostały narzucone obciążenia za zerwanie plomb na wodomierzach.
  Obecnie stwierdziliśmy brak plomb u właściciela. Został wezwany do zapłaty.Mamy protokoły odbioru robót montażowych wodomierzy, do których właściciel nie wniósł uwag.W protokole zawarta była informacja, że zerwanie plomb skutkować będzie naliczeniem opłat zgodnie z Regulaminem. Właściciel twierdzi,że nie zapłaci.
  należy wysłać Notę obciążeniową, a w treści napisać podstawę prawną /uchwała z dnia../ . Zobowiązania windykować, jak nie chce po dobroci ...


  siepla58: Mam zamiar podeprzeć się w odpowiedzi wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20/01/2014 sygn.akt I ACa 1394/13,
  a czy ten wyrok dotyczy Twojej wspólnoty? Jeżeli nie to jest to tylko w Twojej WM opinia . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime12-04-2019
   
  To jest klasyczny przykład łamania zasad zarządzania we wspolnocie mieszkaniowej. Regulamin uchwalony przez wspolnotę nie może być podstawa prawną do założenia plomb na licznikach które nie są elemntem NW lecz własnością własciciela lokalu , jesli właściciel lokalu nie wyrazi takiej woli chociażby w sposób dorozumiany. A karanie za przypadki zerwania plomb ( nie wiadomo przez kogo) to już zwykłe przestępstwo pospolite .
  Kuba P:

  a czy ten wyrok dotyczy Twojej wspólnoty? Jeżeli nie to jest to tylko w Twojej WM opinia .


  Stary "numer" . Kuba P zawsze używa takiego argumentu . Przecież jesli jest 1500 wyroków dotyczacych rozstrzygnięcia takiego samego stanu faktycznego to w 1501 wspólnocie ten wyrok nie obowiązuje. Ja mam taką sytuację . Dwa identyczne bloki . Nawet numery mieszkan śą takie same. I nie przekonasz mojego bezmózgowca - zarzadce żeby zastsował zasady zarządzania określone przez sąd w dwóch wspolnotach.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-04-2019 zmieniony
   
  Regulamin uchwalony przez wspolnotę nie może być podstawa prawną
  to jest stary "numer" głoszony przez tych, co nie chcą się podporządkować przyjętym zasadom obowiązującym w danej wspólnocie np regulamin porządku domowego. Zawsze płyną pod prąd, a wiosłują z prądem...

  Stary "numer" . Kuba P zawsze używa takiego argumentu . Przecież jesli jest 1500 wyroków dotyczacych rozstrzygnięcia takiego samego stanu faktycznego to w 1501 wspólnocie ten wyrok nie obowiązuje. Ja mam taką sytuację
  czyli potwierdzasz, że takie są praktyki ...

  A karanie za przypadki zerwania plomb ( nie wiadomo przez kogo) to już zwykłe przestępstwo pospolite .
  Jak to nie wiadomo przez kogo ...co krasnoludki przyszły do lokalu i zerwały plomby na wodomierzach, a właściciel nic nie wiedział ? UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime13-04-2019
   
  Kuba P:
  czyli potwierdzasz, że takie są praktyki ...

  Oczywiście. Wyroki dotycza wyłącznie pozwanej wspólnoty. I dlatego zarządcy moga robić co chcą. Jeśli problem dotyczy np: 300 000 wspolnot to żeby wprowadzic we wszystkich takie samo rozwiązanie potrzeba 300 000 pozwów i tyle samo wyrokow.
  Jest grupa zarządcow myślacych i zarządzajacych zgodnie z interesem właścicieli ktorzy czytaja orzecznictwo i zarządzają zgodnie z nim . Ale jest grupa ( i to niemała ) wykorzystująca fakt że dany wyrok nie dotyczy innej ( takiej samej) ich wspolnoty i zarzadzaj zgodnie z tekstem W. Młynarskiego - my nie musimy , my wiemy lepiej.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime13-04-2019 zmieniony
   
  tajfun:Kuba P:
  czyli potwierdzasz, że takie są praktyki ...

  Oczywiście. Wyroki dotycza wyłącznie pozwanej wspólnoty.
  I dlatego zarządcy moga robić co chcą. Jeśli problem dotyczy np: 300 000 wspolnot to żeby wprowadzic we wszystkich takie samo rozwiązanie potrzeba 300 000 pozwów i tyle samo wyrokow.
  nie, nie trzeba tylu wyroków.... wystarczy zmienić prawo - ustawę . Tak jak to miało miejsce z głosowaniem nad uchwałami
  Art. 3. 3a. Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal. UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego