Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, azygnerski, gab, blazejh, koziorozka, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime15-04-2019
   
  Witam!!!

  Mam następujący problem z zeznaniem podatkowy CIT-8, może ktoś się z tym zetkną i ma jakieś rozwiązanie,
  a mianowicie:
  1. Przychód całkowity WM to: 100 000zł
  2. Całkowity koszt WM to: 120 000 zł
  Z uwagi na to iż w skład WM wchdzą również lokale użytkowe to przychód pochodzący z tych lokali
  podlega opodatkowaniu, a jeśli tak to w mojej ocenie również strata przynależna tym lokalom
  również ulega odliczeniu od dochodu w latach kolejnych.
  3. Przychód pochodzący z lokali użytkowych wynosi 30% całkowitych przychodów i wynosi: 30 000 zł
  4. Zatem i koszty przynależne lok. użytkowym również stanowią 30% wszystkich kosztów i wynoszą: 36 000 zł.

  W mojej ocenie strata związana z przychodem od lokali użytkowych wynosi: 6 000 zł

  Natomiast po wprowadzeniu do formularza CIT-8 za 2018 r.
  poz. (40) - Całkowity przychód WM - 100 000 zł
  poz. (50( - Koszt przynależny lokalom użytkowym - 36 000 zł
  i w CIT/0 poz. (38) - przychód zwolniony = 70 000 zł

  To w CIT-8 E.2 (poz. 93 i 94) Dochód/Strata wynosi 0,

  natomiast w mojej ocenie powinno być:

  (CAŁKOWITY PRZYCHÓD - PRZYCHÓD ZWOLNIONY) - KOSZTY PRZYNALEŻNE LOKALOM UŻYTKOWYM
  (100 000 zł - 30 000 zł) - 36 000 zł = -6 000 zł (strata)

  Ponieważ jak mi się wydaje formularz pomniejsza przychód zwolniony o kwotę straty wykazując ją zerową.

  Urząd Skarbowy twierdzi że WM nie poniosła straty podatkowej i formularz wylicz prawidłowo, ale przecież wspólnota poniosła
  całkowitą stratę w wysokości 20 000 zł (na całości) więc nie bardzo rozumiem, że WM nie poniosła straty podatkowej.
  Jeżeli przyjąć taką argumentację to aby WM mogła wykazać stratę to koszt przynależny lokalom użytkowym musiałby wynieść
  ponad 100 000 zł zaś koszt całej Wspólnoty być większy niż 333 333 zł).

  Proszę o pomoc w wykazaniu błędu w moim rozumowaniu.

  Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime15-04-2019
   
  W twoim rozumowaniu być może nie ma błędu, ale potrafisz wykazać jakaś solidną podstawę prawną dla której borykasz się z tym problemem?

  Mam na myśli to wykazywanie w deklaracji rocznej straty związanej , jak rozumiem z gospodarką lokalami użytkowymi. Na jakiej podstawie bawisz się w wydzielanie takiego przychodu, kosztów i ostatecznie straty?

  To jest pytanie o konkretny przepis który każe ci się w to bawić. Proszę uprzejmie o konkretną odpowiedź. Tj. o podanie przepisu ustawowego , z ustawy podatkowej.
  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime16-04-2019
   
  Witam!!!

  Już podaję:

  Zgodnie z Art. 7 Ustawy o podatku od osób prawnych :
  1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód
  stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu
  osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21,
  art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
  2. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a,
  art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła
  przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli
  koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze
  źródła przychodów.


  3. Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę
  opodatkowania nie uwzględnia się:
  1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;


  W związku z powyższym w pozycji przychody powinienem wpisać wszystkie przychody WM
  natomiast w CIT/0 wpisać przychody wolne od podatku określone w Art. 17 Ust. 1
  zatem muszę wydzielić z całkowitych przychodów przychody wolne.

  Natomiast w pozycji koszty powinienem ująć tylko koszty uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu (potwierdza to również US.
  Zgodnie z powyższym od kwoty całkowitego przychodu powinny zostać odjęte przychody wolne a następnie koszty uzyskania tego przychodu
  i w wyniku tej operacji wystąpi dochód lub strata. Jeśli wystąpi dochód - to musi wystąpić podatek, natomiast jeśli strata, to podlega ona rozliczeniu
  od dochodu w ciągu 5 kolejnych latach Art. 7 Ust. 5

  Art. 17. 1. Ustawy o podatku od osób prawnych : Wolne od podatku są:
  (...) dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw
  budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych
  prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane
  z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele
  związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych
  z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi;

  P.S. W jaki sposób zatem ty wypełnił byś CITa
  Pozdrawiam,
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime16-04-2019 zmieniony
   
  Kluczem jest interpretacja art 17.1. I interpretacja definicji tego, co tam ujęto jako "działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskana z gospodarki zasobami mieszkaniowymi".

  Twoja interpretacja i podział przychodów i kosztów w CIT bierze się, moim zdaniem, z błędnej interpretacji. Definiujesz to pojęcie za szeroko.

  Dzielisz tort na dwa kawałki, a przepis mówi o jednej jedynej gospodarce mieszkaniowej i jednych zasobach mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej.

  A ty w Cit-8 dzielisz to wszystko na dwie kupki.

  To jest podatek krajowy, ustawa jest podatkowa. Gdzie tam mowa o przeznaczeniu użytkowym lokali (mieszkalne-niemieszkalne/użytkowe) z punktu widzenia prawa administracyjnego?

  Parę osób w kraju też tak robi. Niepotrzebnie. Wprawdzie wspólnocie krzywdy nie zrobisz, ale po złożeniu drogą elektroniczną, ktoś, kiedyś, nie wiadomo po co, w US się przyczepi i będziesz korygował na lata wstecz.
  •  
   CommentAuthorcalka
  • CommentTime16-04-2019
   
  Ja swoją interpretacje Art. 17.1 opieram na szeregu interpretacji indywidualnych wydanych przez izby skarbowe
  wg. których aby mówić o przychodach wolnych muszą być spełnione dwa warunki tj. źródło pochodzenia oraz
  cel wydatkowania. I tak, wszystkie przychody pochodzące z lokali mieszkalnych i przeznaczone na utrzymanie tych lokali są wolne od podatku, natomiast
  dochody z innych źródeł tj. lokale użytkowe (sklepy, odsetki bankowe) pomimo że przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych
  nie stanowią przychodów wolnych.

  Czy wg ciebie w pozycji przychody powinienem wpisać wszystkie przychody WM zaś w pozycji koszty wpisać wszystkie koszty i nie składać CIT/0?
 1.  
  Nie składać CIT/O to się nie da. Obydwie deklaracje idą w parze. Nawet u wspólnot.

  Znowu Dyrektor Izby. A nawet szereg dyrektorów. Przypomina się sprawa, którą ja nazwałem straszeniem wspólnot Vatem. Przed zimą 2014/2015 pojawiła się interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z której wynikało że roku wiele większych wspólnot wpadło lub wpada v VAT.

  Był artykuł na portalu i wisi do dzisiaj, linka celowo nie podaję, i całe zamieszanie powstało z powodu brania na poważnie interpretacji jednego z dyrektorów izb skarbowych (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP1/443-1304/14/AW, uwaga: nie czytać!), który zinterpretował, że dostawy mediów do lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe, to transakcje związane z nieruchomościami. Oczywiście to było na tle ustawy o VAT. Ale sposób myślenia i interpretacji taki sam zupełnie. Na zasadzie bujnej wyobraźni, konstrukcji piętrowej, gdzie wszystko ładnie wynika z poprzedniego. I tylkoa sensu na końcu żadnego.
  Z powodu stosowania w ustawach pojęć nieostrych typu utrzymanie zasobów mieszkaniowych, transakcje związane z nieruchomościami itp.

  Obie sprawy łączy że podatkowe dla wspólnot i że polegają na dzieleniu włosa na czworo.

  Zresztą zamieszanie nie było duże bo wystarczyło pomyśleć rozsądnie i machnąć ręką na jakiegoś dyrektora. Nikt w Vat jakoś nie wpadł do dzisiaj z powodu pana Dyrektora.
  I to był raczej jedyny przypadek w ciągu ostatnich czterech lat, w którym na forum zajmowaliśmy się interpretacją Dyrektora Izby.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego