Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, blazejh, wp44, Michał, kamil_w, koziorozka, Prezesod13lat, azygnerski, Agnieszka1980, wspolnota2, norbert, lolekanabolek, waleczny, man, drops, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Proszę o Waszą opinię i wskazówki. Proszę bez hejtu.
  Mój pseudozarząd (tylko jeden z członków jest w zarządzie wspólnoty )podjął decyzję o ogrodzeniu terenu i postawieniu bramę. Niby żyjemy w XXI w, ale jak nasz pseudozarząd coś ustali to uważa, ze tak ma być. Czuję się jak Don Kichot.
  1) problem nr 1. Teren nie jest nasz, na terenie znajdują się dwie wspólnoty wspólnota a-6 rodzin, wspólnota b-2. Więc pytanie jak to będzie rozliczane? Czy można z funduszu remontowego, czy celowego?
  2) Teren jeszcze nie jest nasz. Złożyliśmy wniosek o przekształcenie do gminy…. trwa. Gdzie problem decyzji nie ma, a już część jest ogrodzona. Nie wiem z jakich pieniędzy, jaki udział kosztów (patrz punkt wyżej). Gmina raczej nie dowie się o takiej inwestycji.
  3) Pseudozarząd chce postawić bramę. Fajnie, tyle, że on chce jakoś husarską, jak szlaban, zasilany. Problem, w tym, że mi się cos takiego nie podoba, moje prawo, wolę składną. Innych nie da się, bo sąsiadujemy z innymi płotami i są takie kształty działek. A większym jest zasilanie i tym samym otwieranie. Nie każdy ma samochód = wjeżdżał na teren i zgodnie z założeniem nie każdy dostanie pilot do bramy. Super, ale niestety często mamy wizyty służb ratunkowych, transportu medycznego, policji. Z usług tych służ korzysta starsza, niedołężna pani, z drugiej skrajni, pilot nie zadziała. No i co w przypadku nieobecności lokatorów, jakby np. pogotowie cieplne chciało się dostać. A więc pytanie o prawo do zamykania, ograniczania dostępu?
  4) Parkowanie na terenie wspólnoty, mimo mnogości rodzin szczęśliwie nie ma tyle aut. Jednak, patrz pkt 3, po ogrodzeniu już nie każdy będzie mógł parkować. Mam spory udział we wspólnocie wspólnocie, mam auto. Czy mogą mi ograniczyć prawo parkowania na terenie? Jak będą naliczane koszty parkowania, mamy tu do czynienie tez z parkowaniem gości, osób niezameldowanych?
  5) I już chyba tradycyjnie, inwestycja rozpoczęta, uchwały brak! I ponawiam pytanie z pkt 1, jak to ma być rozwiązane prawno-finansowo? Czy liczba głosów pod uchwałą jak będzie liczona? Jak będzie liczony udział wspólnota a/liczba metraży + wspólnota b/metraż (oni sa najbardziej stratni) czy po połowie?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime4-07-2019 zmieniony
   
  monikakb:na terenie znajdują się dwie wspólnoty wspólnota a-6 rodzin, wspólnota b-2.
  a ile lokali jest w każdej z tych WM .... też - A-6 lokali; B-2 lokale ?

  monikakb:na terenie znajdują się dwie wspólnoty wspólnota a-6 rodzin, wspólnota b-2.

  Proszę o Waszą opinię i wskazówki. Proszę bez hejtu.
  Mój pseudozarząd (tylko jeden z członków jest w zarządzie wspólnoty )podjął decyzję o ogrodzeniu terenu i postawieniu bramę. Niby żyjemy w XXI w, ale jak nasz pseudozarząd coś ustali to uważa, ze tak ma być. Czuję się jak Don Kichot.
  Zakładam, że ilość rodzin, odpowiada ilościom lokali ....
  To że "zarząd " sobie coś ustalił .... zresztą u WAS nie może być Zarządu, bo to małe Wspólnoty Mieszkaniowe i zarządem są wszyscy właściciele lokali , o czym mowa w K.C. dział Współwłasność

  Na taką inwestycje potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli lokali , jeżeli takiej zgody nie będzie, należy skierować wniosek do Sądu

  KODEKS CYWILNY, DZIAŁ IV. WSPÓŁWŁASNOŚĆ

  Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

  Art. 202. Jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

  monikakb:1) problem nr 1. Teren nie jest nasz, na terenie znajdują się dwie wspólnoty wspólnota a-6 rodzin, wspólnota b-2. Więc pytanie jak to będzie rozliczane? Czy można z funduszu remontowego, czy celowego?
  to powinno być zapisane w uchwale, która przyjmą / zagłosują właściciele w obu WM

  monikakb:2) Teren jeszcze nie jest nasz. Złożyliśmy wniosek o przekształcenie do gminy…. trwa. Gdzie problem decyzji nie ma, a już część jest ogrodzona. Nie wiem z jakich pieniędzy, jaki udział kosztów (patrz punkt wyżej). Gmina raczej nie dowie się o takiej inwestycji.
  powinno się jeszcze zaczekać, aż teren będzie własności właścicieli lokali

  monikakb:3) Pseudozarząd chce postawić bramę. Fajnie, tyle, że on chce jakoś husarską, jak szlaban, zasilany. Problem, w tym, że mi się cos takiego nie podoba, moje prawo, wolę składną. Innych nie da się, bo sąsiadujemy z innymi płotami i są takie kształty działek. A większym jest zasilanie i tym samym otwieranie. Nie każdy ma samochód = wjeżdżał na teren i zgodnie z założeniem nie każdy dostanie pilot do bramy. Super, ale niestety często mamy wizyty służb ratunkowych, transportu medycznego, policji. Z usług tych służ korzysta starsza, niedołężna pani, z drugiej skrajni, pilot nie zadziała. No i co w przypadku nieobecności lokatorów, jakby np. pogotowie cieplne chciało się dostać. A więc pytanie o prawo do zamykania, ograniczania dostępu?
  o gustach się nie dyskutuje.... decyzja większości, jaką bramę..... liczona udziałami

  monikakb:4) Parkowanie na terenie wspólnoty, mimo mnogości rodzin szczęśliwie nie ma tyle aut. Jednak, patrz pkt 3, po ogrodzeniu już nie każdy będzie mógł parkować. Mam spory udział we wspólnocie wspólnocie, mam auto. Czy mogą mi ograniczyć prawo parkowania na terenie? Jak będą naliczane koszty parkowania, mamy tu do czynienie tez z parkowaniem gości, osób niezameldowanych?
  jak będzie to teren zaliczony do części wspólnych, to nie powinno być opłat za parkowanie ani mieszkańców ani gości


  monikakb:5) I już chyba tradycyjnie, inwestycja rozpoczęta, uchwały brak! I ponawiam pytanie z pkt 1, jak to ma być rozwiązane prawno-finansowo? Czy liczba głosów pod uchwałą jak będzie liczona? Jak będzie liczony udział wspólnota a/liczba metraży + wspólnota b/metraż (oni sa najbardziej stratni) czy po połowie?
  uważam, że liczenie głosów winno się odbyć udziałami w NW.... poczytaj K.C. dział współwłasność od art. 195 UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime4-07-2019 zmieniony
   
  2) Teren jeszcze nie jest nasz. Złożyliśmy wniosek o przekształcenie do gminy…. trwa. Gdzie problem decyzji nie ma, a już część jest ogrodzona. Nie wiem z jakich pieniędzy, jaki udział kosztów (patrz punkt wyżej). Gmina raczej nie dowie się o takiej inwestycji.

  [

  Co to znaczy?
  O jakie przekształcenie?
  Jeśli mieliście użytkowanie wieczyste, to z mocy prawa grunt stał się własnością i wspólnota nie jest stroną w sprawie o wpis do KW i ewentualnie wcześniejszą spłatę. Z punktu widzenia wspólnoty ten grunt był i jest NW (nieruchomość wspólna).
  A może wasza działka nie spełniała warunków przewidzianych dla działek budowlanych i wystąpiliscie z roszczeniem o oddanie przyległej nieruchomości?


  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  209a. 1.
  Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 obowiązki współwłaścicieli przy przekroczeniu zakresu zwykłego zarządu, Kodeksu cywilnego.


  Jedna wspólnota może się składać z właścicieli lokali dwóch lub więcej budynków.
  Jesteś pewna, że właściciele drugiego budynku tworzą inną wspólnotę?
  •  
   CommentAuthormonikakb
  • CommentTime4-07-2019 zmieniony
   
  Teraz jest to teren gminy. Jedna z działek, na papierze, drogą. Wspólnota, tylko a(jak kojarzę uchwałę) , wystąpił do gminy o przekształcenie na teren do celów użytkowych. A potem sprzedaż, wydzierżawienie wspólnocie. Okazało się bowiem, że tylko pod budynkiem grunt jest nasz.
  Przepraszam za nieprecyzyjne i nieprofesjonalne wypowiadanie.
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime4-07-2019
   
  Nie przepraszaj. Po to wchodzisz na forum, by się czegoś dowiedzieć. :-)

  Ok, to mamy ustalone . Grunt po obrysie.


  Wspólnota może wystąpić o dzierżawę gruntu ale jest jeden warunek. Dzierżawa gruntu musi być niezbędna do gospodarowania NW. Np. nie macie gdzie postawić kontenerów na śmieci. Parkingi nie są niezbędne.

  Nowy doklejony: 04.07.19 15:56
  Jeśli zaś wasza działka nie spełnia wymogów działki budowlanej to wniosek w tej sprawie muszą złożyć wszyscy współwłaściciele gruntu a nie wspólnota.
  Jeśli nie ma zgody, to większość może wystąpić o zgodę zastępczą do sądu.

  Nowy doklejony: 04.07.19 16:05
  3) Pseudozarząd chce postawić bramę. Fajnie, tyle, że on chce jakoś husarską, jak szlaban, zasilany. Problem, w tym, że mi się cos takiego nie podoba, moje prawo, wolę składną. Innych nie da się, bo sąsiadujemy z innymi płotami i są takie kształty działek. A większym jest zasilanie i tym samym otwieranie. Nie każdy ma samochód = wjeżdżał na teren i zgodnie z założeniem nie każdy dostanie pilot do bramy. Super, ale niestety często mamy wizyty służb ratunkowych, transportu medycznego, policji. Z usług tych służ korzysta starsza, niedołężna pani, z drugiej skrajni, pilot nie zadziała. No i co w przypadku nieobecności lokatorów, jakby np. pogotowie cieplne chciało się dostać. A więc pytanie o prawo do zamykania, ograniczania dostępu?  Wasz psudozarząd chce was narazić na niepotrzebne koszty.
  Nie ma prawa grodzić i stawiać szlabanów na nie swoim gruncie. Zresztą jest mało prawdopodobne , że gmina odda w dzierżawę grunt, który jest droga dojazdową do dwóch posesji.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego