Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, koziorozka, Haneczka, gab, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Witam
  mam pytanie odnośnie wyników głosowania we wspólnocie mieszkaniowej. Czy jako jeden z właściciel mieszkania ma prawo wglądu w wyniki głosowania nad uchwałą której zbieranie głosów odbywało się w większości w trybie indywidualnego zbierania głosów przez internet? Czy administracja powinna udostępnić materiały z zebrania odnośnie podjętej uchwały - wniosek osoby która składała tą uchwałę, pełnomocnictwo - jeżeli nie była właścicielem. Jak to powinno wyglądać w kwestii formalnej?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime22-07-2019 zmieniony
   
  sebek999:Witam
  mam pytanie odnośnie wyników głosowania we wspólnocie mieszkaniowej.
  Czy jako jeden z właściciel mieszkania ma prawo wglądu w wyniki głosowania nad uchwałą której zbieranie głosów odbywało się w większości w trybie indywidualnego zbierania głosów przez internet?
  Czy administracja powinna udostępnić materiały z zebrania odnośnie podjętej uchwały - wniosek osoby która składała tą uchwałę, pełnomocnictwo - jeżeli nie była właścicielem. Jak to powinno wyglądać w kwestii formalnej?
  TAK .
  Zazwyczaj, jak takie głosowanie jest robione przez internet to i wyniki winny być dostępne przez internet np. tam, gdzie można online sprawić swoje saldo rozrachunków ze wspolnotą >>> materiały/uchwały. UoWL ; UoGN ;
 2. Wynik głosowania jest widoczny - jednak mi chodzi o to czy administracja może udostępnić szczegółowe wyniki głosowania, np. które konkretnie mieszkania głosowały za uchwałą lub przeciw. Nie wiem czy ze względu na RODO mogą podawać nazwiska - dla mnie wystarczy żeby podali nr mieszkań właścicieli którzy głosowali na tak lub na nie.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime23-07-2019 zmieniony
   
  sebek999:Wynik głosowania jest widoczny - jednak mi chodzi o to czy administracja może udostępnić szczegółowe wyniki głosowania, np. które konkretnie mieszkania głosowały za uchwałą lub przeciw. Nie wiem czy ze względu na RODO mogą podawać nazwiska - dla mnie wystarczy żeby podali nr mieszkań właścicieli którzy głosowali na tak lub na nie.
  wykazu Tobie nie zrobią i nie prześlą , ale .... zawsze możesz do nich iść i poprosić o okazanie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej w tym wyników szczegółowych z głosowania nad uchwałami .
  Jako właściciel lokalu lub jego pełnomocnik, masz takie prawo .

  z UoWL:
  Art. 27. Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1.
  UoWL ; UoGN ;
 3. Co zrobić jeżeli cały czas zasłaniają się RODO i nie chcą ujawnić wyników szczegółowych.
  • CommentAuthorkoziorozka
  • CommentTime24-07-2019 zmieniony
   
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime24-07-2019 zmieniony
   
  sebek999:Co zrobić jeżeli cały czas zasłaniają się RODO i nie chcą ujawnić wyników szczegółowych.
  oddaj sprawę do sądu , a Sąd już im wyjaśni co z RODO i w jakim zakresie ma we WM "do powiedzenia". Inaczej będzie bicie piany . Napisz w pozwie, że wynik głosowania może być "sfałszowany " poprzez nieuzyskanie ustawowej większości .

  Tymczasem ochrona danych osobowych nie może być wymówką dla braku udostępnienia dokumentów członkowi spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.
  Udostępnianie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  Jeśli przepis prawa przyznaje podmiotowi uprawnienie, z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych, udostępnienie nie może być traktowane jako naruszenie prawa.
  UoWL ; UoGN ;
 4. Tak naprawdę jeżeli deweloper ma znaczący udział w nieruchomości, administracja jest od niego to może wszystkie uchwały przegłosowywać tak jak będzie mu się podobało. To jest trochę tak jak kopanie się z koniem. Wiadomo jak jest w sądach. Sprawy toczą się latami. Kto ma na to czas i nerwy.
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime25-07-2019
   
  Uświadom ich że nie mają prawa naużywać RODO, bo będą stale to robili.
  RODO to wygodna wymówka.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime25-07-2019
   
  sebek999:Tak naprawdę jeżeli deweloper ma znaczący udział w nieruchomości, administracja jest od niego to może wszystkie uchwały przegłosowywać tak jak będzie mu się podobało. To jest trochę tak jak kopanie się z koniem. Wiadomo jak jest w sądach. Sprawy toczą się latami. Kto ma na to czas i nerwy.
  czyli jaki udział 30 % 52 % 60% __? UoWL ; UoGN ;
 5. Pozwolę sobie z drobnym opóźnieniem włączyć się do dyskusji. Nie chcę się tutaj wymądrzać ale muszę zareagować, bo znam życie.
  koziorozka - >>>Uświadomić, że nie znają prawa >>>> I cytujesz "wypociny jakiegoś prawnika jako podstawę prawną"? W Spółdzielniach obowiązują inne przepisy niż we WM, nawet sądy mieszają te przepisy.
  KubaP - >>>oddaj sprawę do sądu , a Sąd już im wyjaśni co z RODO i w jakim zakresie ma we WM "do powiedzenia".>>>> A tak szczegółowo mógłbyś podać treść pozwu????Proszę nie mylić, że coś jest dopuszczalne z czymś co jest obowiązkowe.
  We WM kierujemy się UoWL, a jak czegoś tam nie ma to przepisami kc. Jedyną dokumentacją wymienioną w ustawie jest dokumentacja techniczna oraz pozaksięgowa dokumentacja finansowa.
  Ad rem. W tym roku po raz pierwszy, zawiadomiłem na piśmie właścicieli o swoim absolutorium w taki sposób : Podjęto uchwałę większością głosów w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium. Wypełniłem więc ustawowy obowiązek nie podając kto jak glosował. Złamałem prawo? NIE. Każdy właściciel ma prawo zaskarżyć tę uchwalę, ale jaki poda powód. Swoje domysły?
  blazejh - >>RODO to wygodna wymówka.>>>> Masz rację i zapewniam Cię ,że będzie to wykorzystywane nagminnie.
  Cytowanie art.27 - jest czysto akademickie. W sądzie musimy przedstawić solidne podstawy prawne naszego żądania i to na drodze powództwa cywilnego.
  sebek999 - jak masz dużo wolnego czasu to próbuj. POWODZENIA.
 6.  
  Prezesod13lat:Ad rem. W tym roku po raz pierwszy, zawiadomiłem na piśmie właścicieli o swoim absolutorium w taki sposób : Podjęto uchwałę większością głosów w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium.
  Wypełniłem więc ustawowy obowiązek nie podając kto jak glosował.
  Złamałem prawo? NIE.
  nie, nie wypełniłeś ustawowego obowiązku bo nie taka była treść uchwały...

  Art. 23.3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

  U nas stosujemy taka formułę :
  Niniejszym Zarząd WM zawiadamia, że zostały podjęte ( uzyskały większość ustawową) następujące uchwały głosowane częściowo na zebraniu właścicielei lokali w dniu ..., a częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów w okresie .....( tu treść uchwał, które były głosowane i uzyskały ustawą większość ( nie mylić z treścią podaną przy zawiadomieniu o zebraniu) ). Nie piszemy, jaki wynik został osiągnięty, bo nie ma takie wymogu prawnego.
  Zawiadomienie ma Formę broszury.
  Z głosowania wykonywany jest protokół. Cała dokumentacja z glosowania jest przetrzymywana/ archiwizowana u Administratora ( zgodnie z umową na administrowanie ) Zarząd posiada skan dokumentów (plik elektroniczny) UoWL ; UoGN ;
 7. KubaP - No i dowiedziałem się ,że nie wypełniłem ustawowego obowiązku, więc złamałem prawo. będę musiał z tym jakoś dalej żyć. Rozumiem ,że tylko Twoja WM jest wzorcem dla innych a Ty masz misję pouczania innych?
  A jaka była treść uchwały? Zebranie Ogółu Właścicieli udziela Zarządowi Absolutorium. zawiadomienie ma formę : Podjęto uchwałę większością głosów w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium.
  >>>>Zawiadomienie ma Formę broszury. >>>>?????to co w niej jest? A u mnie zwykłej kartki, i niech tak pozostanie.
  >>>Z głosowania wykonywany jest protokół. Cała dokumentacja z glosowania jest przetrzymywana/ archiwizowana u Administratora ( zgodnie z umową na administrowanie ) Zarząd posiada skan dokumentów (plik elektroniczny>>
  To jest wewnętrzna sprawa WM, powinna być ujęta w Statucie WM. bo w UoWL nic tam o tym nie piszą.Oczywiście jest logicznie uzasadnione przechowywanie podjętych Uchwal szczególnie w przypadkach zaskarżeń.Dla tych celów archiwizuję te Uchwaly, które u mnie mają następującą postać:
  Uchwała nr 1 WM .......... w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium
  Paragraf 1 - ZOW udziela zarządowi Absolutorium
  Paragraf 2 - Za udzieleniem glosowali właściciele ..........
  Przeciw - ........
  W związku z uzyskaniem większości ............ głosów uchwala została podjęta
  Paragraf 3 - Uchwala wchodzi w życie z dniem ......
  Ale nie to bylo wątkiem dyskusji. Odesłałeś sobek999 do sądu, a ja spytałem o treść pozwu. I nadal na to czekam, bo takie straszenie sądem mnie po prostu śmieszy.A w sądach występowalem po obu stronach balustrady, więc zapewniam ,że wiem co pisze.
  koziorozka - >>>Uświadomić, że nie znają prawa>>>> A w jakiej formie?
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime30-07-2019 zmieniony
   
  I cytujesz "wypociny jakiegoś prawnika jako podstawę prawną"?


  Akurat ten prawnik wie, o czym pisze. Od lat zajmuje się tematyką wspólnot mieszkaniowych.
  Napisał , że prawo kontroli pracy zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu.
  I słusznie:
  uwl
  Art. 29.3. Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.

  To zarząd jest odpowiedzialny za poprawne zliczenie głosów pod uchwałą.
  Zatem każdy z właścicieli ma prawo skontrolować czy zostało to zrobione poprawnie. Bez listy podpisów nie da się tego zrobić.


  Wiadomo jak jest w sądach. Sprawy toczą się latami. Kto ma na to czas i nerwy.

  Czasami to jest jedyny sposób, by przywołać zarząd do porządku.
  Drugi - wymiana zarządu.

  A tak szczegółowo mógłbyś podać treść pozwu?

  Nie masz podstawowej wiedzy.

  Składa się pozew o udostępnienie dokumentacji wspólnoty. Można zawęzić pozew do udostępnienia treści uchwały wraz z jej integralną częścią, jaką jest lista podpisów.

  Nowy doklejony: 30.07.19 11:06
  To jest wewnętrzna sprawa WM, powinna być ujęta w Statucie WM. bo w UoWL nic tam o tym nie piszą


  W jakim statucie?
  W uwl nie ma mowy o statucie.
  Wiec skąd ten statut? ;-)
 8. gab - widzę ,że jesteś następnym teoretykiem, a wątek dotyczy praktyki dnia codziennego.>>>>Napisał , że prawo kontroli pracy zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu.
  I słusznie:
  uwl
  Art. 29.3. Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. >>>>< Czyli zacytowal przepis prawny. Genialne. Problem tkwi w wyjaśnieniu, na czym ta kontrola ma polegać. Ale my dyskutujemy na temat, co ma zrobić właściciel jak Zarząd odmawia wglądu w dokumenty.
  >>>>Składa się pozew o udostępnienie dokumentacji wspólnoty. Można zawęzić pozew do udostępnienia treści uchwały wraz z jej integralną częścią, jaką jest lista podpisów.>>> Obawiam się ,że sąd znasz tylko z filmów i litreratury. Miałeś kiedyś w ręku kc???? Chcesz treść uchwaly? Proszę. ZOW udziela zarządowi Absolutorium. TO JEST CAŁA TREŚĆ UCHWAŁY. NADAL CZEKAM NA WSKAZANIE TREŚCI POZWU, określenie żądania oraz podania podstawy prawnej. Domniemywam ,że na tym specjalistycznym forum niejednokrotnie temat był poruszany, więc z milą chęcia poczytam również przykłady orzecznictwa, jeżeli kiedykolwiek byly w tej sprawie.
  •  
   CommentAuthorman
  • CommentTime30-07-2019
   
  gab:W jakim statucie?
  W uwl nie ma mowy o statucie.
  Wiec skąd ten statut? ;-)

  Skoro w jego WM jest "Prezes", i to od 13 lat, to może być i "statut" :)
 9. >>>>W jakim statucie? >>>>> Statucie WM. A czy w UoWL jest zakaz uchwalania Statutów? A gdzie jest coś o protokołach, o dokumentacji z glosowania????
  gab - mówmy o realiach a nie o teoriach z książek.:bigsmile:
  •  
   CommentAuthorblazejh
  • CommentTime30-07-2019
   
  Statut, ZOW, prezes - wszystko to występuje w spółdzielniach mieszkaniowych. Na pewno wszyscy trafili tu na właściwe forum?
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime30-07-2019
   
  gab - widzę ,że jesteś następnym teoretykiem, a wątek dotyczy praktyki dnia codziennego.>


  A ja widzę, że jesteś następnym ignorantem, który wczoraj łapał pokemony a dziś trolluje na tym forum .

  Nie masz żadnej wiedzy na temat wspólnot, wiec szkoda mi czasu na jałowe dyskusje.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-07-2019 zmieniony
   
  Prezesod13lat:KubaP - No i dowiedziałem się ,że nie wypełniłem ustawowego obowiązku, więc złamałem prawo. będę musiał z tym jakoś dalej żyć.
  Rozumiem ,że tylko Twoja WM jest wzorcem dla innych a Ty masz misję pouczania innych?
  Nic, a nic nie rozumiesz .... dla Ciebie nie muszą być WZORCEM , bo wiesz najlepiej ... ale są tacy, co ta wzmianka/ wiedza się przyda.
  Nie będą bajdurzyć tak jak Ty Prezesie :bigsmile:

  Ja "prowadzę krucjatę" z takimi *** jak TY : co Prezesują , uchwalają STATUTY WM, czy nie podają treści uchwał, a uchwały podejmuje "ZEBRANIE WŁAŚCICIELI LOKALI" ...:bigsmile:

  Prezesod13lat: >>>>Zawiadomienie ma Formę broszury. >>>>
  ????? to co w niej jest? A u mnie zwykłej kartki, i niech tak pozostanie.
  no, jak na Prezesa WM (:bigsmile:) to masz gust że ho ho .:cry:
  Jak na jednej kartce papieru zmieścisz TREŚĆ pojętych /uchwalonych uchwał? , tak, aby właściciel lokalu mógł ewentualnie zaskrzyć tę treść

  Prezesod13lat: >>>Z głosowania wykonywany jest protokół. Cała dokumentacja z glosowania jest przetrzymywana/ archiwizowana u Administratora ( zgodnie z umową na administrowanie ) Zarząd posiada skan dokumentów (plik elektroniczny>>
  To jest wewnętrzna sprawa WM, powinna być ujęta w Statucie WM. bo w UoWL nic tam o tym nie piszą.
  Oczywiście jest logicznie uzasadnione przechowywanie podjętych Uchwal szczególnie w przypadkach zaskarżeń.
  w Statucie ????? jakim ???? UoWL nie przewiduje takiego dokumentu, mowa jest raczej o regulaminach niż o statutach .


  Prezesod13lat: Dla tych celów archiwizuję te Uchwaly, które u mnie mają następującą postać:
  Uchwała nr 1 WM .......... w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium
  Paragraf 1 - ZOW udziela zarządowi Absolutorium
  Paragraf 2 - Za udzieleniem glosowali właściciele ..........
  Przeciw - ........
  W związku z uzyskaniem większości ............ głosów uchwala została podjęta
  Paragraf 3 - Uchwala wchodzi w życie z dniem ......
  nie masz czym się chwalić, a co "kraj" to obyczaj. a tak na marginesie co to jest :ZOW:??? ,
  bo nie ma czegoś takiego, jak Zebranie Ogólne Właścicieli lokali i żadne "zebranie" niczego nie uchwala . Robią to wyłącznie WŁAŚCICIELE LOKALI... osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników .

  Czytaj, może się czegoś nauczyć i następne zabranie właścicieli lokali oraz dokumenty WM będzie pozbawione tych podstawowych błędów i wybaczeń rodem ze spółdzielczości mieszkaniowej, Panie Prezesie :bigsmile:


  Prezesod13lat:>>>>W jakim statucie? >>>>> Statucie WM.

  A czy w UoWL jest zakaz uchwalania Statutów? A gdzie jest coś o protokołach, o dokumentacji z glosowania????
  gab - mówmy o realiach a nie o teoriach z książek.:bigsmile:
  jest logicznie uzasadnione, aby takie dokumenty posiadać we WM, choćby dla Sądu jako dowód w sprawie ...

  Wiesz, aby Statut jakiejkolwiek organizacji był ważny, należy go zarejestrować w KRS , nie wiedziałeś ? .
  Naucz się używać właściwych słów i więcej pokory panie PREZESIE. (:bigsmile::bigsmile::bigsmile:)

  Jak można porównywać Statut ( który we WM praktycznie nic nie stanowi) z dokumentami WM, jakim są treści uchwał , protokoły z zebrań właścicieli lokali czy protokoły z głosowań nad uchwałami w systemie mieszanym czy regulaminy podjęte uchwałami . mówmy o realiach a nie o teoriach z książek Panie PREZESIE :bigsmile: ..... ....i kalkowaniu struktur , nazewnictwa i zasad ze spółdzielczości mieszkaniowej .
  PORAŻKA ... UoWL ; UoGN ;
 10. KubaP - proponuję ,żebyś się nie kompromitował, widzę ,że chyba jesteś tu moderatorem narzucającym swoje poglądy innym, nie zdolny do merytorycznej dyskusji. Ale może o to chodzi?
  >>>>a tak na marginesie co to jest :ZOW:??? , >>>> Myślałem ,że na specjalistycznym forum można używać skrótów. Jest to ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI, pięknie wymienione w art.30 UoWL
  >>>>>i żadne "zebranie" niczego nie uchwala >>>>>> Mamy widocznie różne UoWL bo w mojej pisze w art.30.2. ust. 3 ,że uchwala ABSOLUTORIUM.
  Spór czy zebranie ogółu właścicieli, właściciele, grupa właścicieli czy uczestnicy zebrania rocznego oznaczają synonimy jest dyskusja akademicką o pier....łkach. To samo dotyczy pozostałego nazewnictwa.Statut,Regulamin,Procedury obowiązujące we WM, Najwyższa wola członków WM itp..... . Wszystkie te dokumenty po uchwaleniu przez większość właścicieli mają charakter OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA WE WM.A kto się z tym nie zgadza ma prawo do skargi w sądzie.
  Nie można jednym wzorcem opisywać wszystkich WM.Inaczej dzialają WM 10-lokalowe ,inaczej ponad 100-lokalowe.Czy jak przyjdzie 5 członków na ZOW to będziemy powoływać Przewodniczącego zebrania, Sekretariat, Komisję Regulaminową, Komisję Uchwałodawcza, Komisję Skrutacyjną, Protokolanta i 2 Stewardessy? U mnie WM 40-lokalowej ja jestem tym wszystkim i jaka to różnica czy nazywają mnie Prezesem, Przewodniczącym, I Sekretarzem, Dalaj Lamą czy zwykłym jednoosobowym członkiem Zarządu?Ludzie są zadowoleni a dokumenty ,które wytwarzam nawet nie kwestionował sąd, w którym je składałem.I sądowi wystarczyła kartka z uchwalą, potwierdzona przez mnie pieczątką i podpisem,, nie żądał żadnych broszur.
  Widzę ,że dyskusje z niektórymi nie mają żadnego sensu więc będę starał:bigsmile: się unikać konfrontacji, czego życzę moim oponentom.
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime30-07-2019 zmieniony [Ważne]
   
  uwl
  Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

  I żadne zebranie członków WM niczego nie uchwala.

  Nowy doklejony: 30.07.19 17:02
  I sądowi wystarczyła kartka z uchwalą, potwierdzona przez mnie pieczątką i podpisem,, nie żądał żadnych broszur.

  [

  Ta pieczątką zwłaszcza była dla sądu najważniejsza ...

  Nowy doklejony: 30.07.19 17:12
  I dla rozróżnienia uwl od usm :

  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
  art. 8 (3)
  7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie.

  8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

  9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime30-07-2019 zmieniony
   
  Prezesod13lat: KubaP - proponuję ,żebyś się nie kompromitował, widzę ,że chyba jesteś tu moderatorem narzucającym swoje poglądy innym, nie zdolny do merytorycznej dyskusji. Ale może o to chodzi?
  kolejna PORAŻKA :bigsmile: strzelasz w płot ala tacy jak ty tak mają , bo co im pozostaje ... bez wiedzy, zadufani w sobie, narzucjacy właścicielom tylko takie rozwiązania jaki mu pasuje do układanki lecz przy zderzeniu ze ścianą forumowiczów wychodzą słabiutko .

  Prezesod13lat: >>>>a tak na marginesie co to jest :ZOW:??? , >>>> Myślałem ,że na specjalistycznym forum można używać skrótów. Jest to ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI, pięknie wymienione w art.30 UoWL
  wymienione są słowa, ale w jakim kontekście

  Art30. 3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. w kontekście głosowania ? !!!!!


  Prezesod13lat:>>>>>i żadne "zebranie" niczego nie uchwala >>>>>> Mamy widocznie różne UoWL bo w mojej pisze w art.30.2. ust. 3 ,że uchwala ABSOLUTORIUM.

  Art. 30. 1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany:
  1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,
  2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,
  3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
  1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

  2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:
  1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
  2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
  3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
  punk 3 należy rozpatrywać z łącznie z punktem 2

  i gdzie tu jest napisane, że to ZEBRANIE WŁAŚCICIELI LOKALI podejmuje uchwały , mowa jest, ale co ma być programem zebrania właścicieli lokali i to w szczególności , co oznacza ,że jest to katalog otwarty


  Prezesod13lat: Spór czy zebranie ogółu właścicieli, właściciele, grupa właścicieli czy uczestnicy zebrania rocznego oznaczają synonimy jest dyskusja akademicką o pier....łkach.
  bądź poważny ...***  Prezesod13lat:To samo dotyczy pozostałego nazewnictwa.Statut,Regulamin,Procedury obowiązujące we WM, Najwyższa wola członków WM itp..... . Wszystkie te dokumenty po uchwaleniu przez większość właścicieli mają charakter OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA WE WM.A kto się z tym nie zgadza ma prawo do skargi w sądzie.

  Nie można jednym wzorcem opisywać wszystkich WM.

  Inaczej dzialają WM 10-lokalowe ,inaczej ponad 100-lokalowe.Czy jak przyjdzie 5 członków na ZOW to będziemy powoływać Przewodniczącego zebrania, Sekretariat, Komisję Regulaminową, Komisję Uchwałodawcza, Komisję Skrutacyjną, Protokolanta i 2 Stewardessy?

  U mnie WM 40-lokalowej ja jestem tym wszystkim i jaka to różnica czy nazywają mnie Prezesem, Przewodniczącym, I Sekretarzem, Dalaj Lamą czy zwykłym jednoosobowym członkiem Zarządu?

  Ludzie są zadowoleni a dokumenty ,które wytwarzam nawet nie kwestionował sąd, w którym je składałem.I sądowi wystarczyła kartka z uchwalą, potwierdzona przez mnie pieczątką i podpisem,, nie żądał żadnych broszur.
  Widzę ,że dyskusje z niektórymi nie mają żadnego sensu więc będę starał :bigsmile: się unikać konfrontacji, czego życzę moim oponentom.
  a o standaryzacji ty słyszałeś?

  ***
  ONI maja rację, że z Tobą nie da sie dyskutować . UoWL ; UoGN ;
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego