Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, blazejh, bielka85, azygnerski, klalip, tajfun, Zarządca

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorwaleczny
  • CommentTime8-10-2019 zmieniony
   
  Dzień dobry,

  Jak to jest w praktyce. Pierwszym aktem notarialnym powierza się zarząd nieruchomością wspólną w trybie art 18 ust 1 UOWL osobie X. Brak jest wzmianki odnośnie stawki czy też zakresu powierzonych czynności jak i nie ma żadnej umowy o zarządzaniu który by ten stan uregulowała. Następnie taka wspólnota powołuje zarząd który podpisuje umowę zlecenie z osobą X i ustala w tej umowie stawkę, to powinno było zostać zawarte w akcie notarialnym lecz nie zostało to uczynione (nie wiem czemu)

  1) Nie rozumię tutaj pewnej rzeczy. Skoro art 185 ust 2 UoGN stanowi iż należy sporządzić umowę o zarządzanie to czemu jej nie ma ? (jest zlecenie w jej miejscu)
  Skoro powierzamy zarząd to powinna iść za tym umowa a jednym z jej składników jest obowiązkowe ubezpieczenie OC, a takich zapisów w umowie zlecenia nie ma, takie wymogi są stawiane umowie o zarządzaniu.
  Wyrok II GSK 1153/14 Wyrok NSA
  W ocenie Sądu I instancji, skoro art. 185 ust. 2 u.g.n. jednoznacznie wskazuje, że zarządca nieruchomości może wykonywać profesjonalne czynności zarządzania tylko na podstawie umowy o zarządzanie to w przypadku nie zastosowania się zarządcy nieruchomości do powyższego należy stwierdzić naruszenie prawa. Bez znaczenia jest przy tym przyczyna braku zawartej umowy. Mimo iż UoGN się zmieniło, kwestie dotyczące umowy jak i czynników które powinny się w niej znajdować powinny były zostać zawarte. Stąd pytanie, umowa zlecenie czy umowa o zarządzanie ?

  2) wyrok V ACa 791/13 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2014-02-07 a dokładnie pogląd z wyroku I CK 108/03 stanowi iż wspólnota mimo powierzenia zarządu osobie X może zarząd powołać ponieważ nie zmienia to sposobu zarządu nieruchomościa w rozumieniu art 18 ust 1. Pogląd tutaj na forum jest inny, jeśli powierzono zarząd nieruchomością wspólną to nie powołuje się zarządu wspólnoty ponieważ wymagało by to zmiany sposobu zarządu nieruchomością. Co ciekawe, znalazłem ciekawą interpelację poselską nr 20550 https://www.podatki.biz/artykuly/14_14010.htm
  Natomiast jeżeli sposobu sprawowania zarządu nie ustalono według art. 18, a wspólnota mieszkaniowa w nieruchomości obejmuje więcej niż siedem lokali, to obowiązuje przepis art. 20 u.o.w.l., zgodnie z którym należy wybrać jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd składający się wyłącznie z osób fizycznych. Wybrany zarząd może sam zarządzać lub może zlecić zarządzanie nieruchomością wspólną.
  .


  Pozdrawiam serdecznie
 1. waleczny:Dzień dobry,
  Jak to jest w praktyce. Pierwszym aktem notarialnym powierza się zarząd nieruchomością wspólną w trybie art 18 ust 1 UOWL osobie X. Brak jest wzmianki odnośnie stawki czy też zakresu powierzonych czynności jak i nie ma żadnej umowy o zarządzaniu który by ten stan uregulowała. Następnie taka wspólnota powołuje zarząd który podpisuje umowę zlecenie z osobą X i ustala w tej umowie stawkę, to powinno było zostać zawarte w akcie notarialnym lecz nie zostało to uczynione (nie wiem czemu)
  Akt notarialny dotyczy przeniesienia własności, nie zawarcia umowy o zarządzanie. Tam jest tylko twoje oświadczenie woli, że powierzasz zarząd w trybie art. 18 uwl, podmiotowi X za wynagrodzeniem ... (i tu nie mam pewności, czy musi być konkretna kwota).
  umowa o zarządzanie będzie zawarta w momencie złożenia na piśmie oświadczeń woli obydwu stron. Skoro właściciel złożył oświadczenie woli, to zarządca możne to zrobić już po akcie, też w formie pisemnej. Głupie to, ale podobno tak to działa. Szczegółów też nie musi być, bo te ostatecznie wskazuje uwl (obowiązki, kompetencje i zakres odpowiedzialności zarządcy)
  Być może wspomniana umowa zlecenie, to tak naprawdę oferta zarządcy i zarazem jego oświadczenie woli, czyli dopełnienie zawarcia umowy o zarządzanie (nie w klasycznym ujęciu; papier i podpisy dwóch stron)
  Nie bardzo wiem kto są ci przyjmujący oświadczenie woli zarządcy, no raczej nie zarząd
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-10-2019
   
  Jak to jest w praktyce. Pierwszym aktem notarialnym powierza się zarząd nieruchomością wspólną w trybie art 18 ust 1 UOWL osobie X.
  Następnie taka wspólnota powołuje zarząd który podpisuje umowę zlecenie z osobą X i ustala w tej umowie stawkę, to powinno było zostać zawarte w akcie notarialnym lecz nie zostało to uczynione (nie wiem czemu)
  nie ma takiej potrzeby. Notariusz potwierdza tylko zmianę sposobu zarządu części wspólnych z art. 18 na art. 20 UoWL UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-10-2019 zmieniony
   
  Z tego co czytam to Waleczny wcale nie chce zmieniać sposobu zarządu tylko chce podpisać umowę na zarządzanie z zarządcą powierzonym. I nie wie kto to ma zrobić . Dlatego chce powołać " zarząd" . Ja zreszta tez nie wiem kto taką umowę miałby podpisać w imieniu wspólnoty.
  U mnie taką umowę podpisała Pani Helenka J z jednej strony jako zarządca powierzony a z drugiej strony ( firmy zarządzające) jej tatus który ma az 1% udziałów w firmie zarządzającej w której Helenka J ma 99% udziałów. I jest git:bigsmile:
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime8-10-2019 zmieniony [Ważne]
   
  Jeśli chce zawrzeć umowę z zarządcą, któremu powierono zarząd na podstawie art. 18.1 uwl , to niech uchwałą wspólnoty dadzą pełnomocnictwo komuś, kto tę umowę zawrze w imieniu wspólnoty.

  Powierzenie zarządu to:

  1. Przede wszystkim umowa notarialna między wszystkimi właścicielami lokali o rezygnacji z ustawowego sposobu zarządu (art.20 i dalsze ) i wprowadzenie umownego.

  2. Umowa między wspólnotą a zarządcą o tym, że zarządca przyjmuje zarząd ( i na jakich warunkach). Tu forma notarialne nie jest potrzebna. Chyba że, chce się zarządce wpisać do KW.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-10-2019 zmieniony
   
  Gab:
  1. Przede wszystkim umowa notarialna między wszystkimi właścicielami lokali o rezygnacji z ustawowego sposobu zarządu (art.20 i dalsze ) i wprowadzenie umownego.


  Czyli tatuś zarządcy nie może?

  Nowy doklejony: 08.10.19 16:38
  [
  Jeśli chce zawrzeć umowę z zarządcą, któremu powierono zarząd na podstawie art. 18.1 uwl , to niech uchwałą wspólnoty dadzą pełnomocnictwo komuś, kto tę umowę zawrze w imieniu wspólnoty.
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime8-10-2019 zmieniony
   
  Jeśli tatuś deweloper ma większość, to może zawrzeć umowę z zarządcą ale najpierw musi nastąpić zmiana zarządu z ustawowego na umowny.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-10-2019
   
  Artykuł ten czytałem parę razy. Pomińmy kwestję umowy i jej zakresu. Ale kto może mi wskazać strony podpisujące taką minimalna umowe. Bo jak słyszę że wspolnota wybiera uchwałą kogoś z właścicieli i daje mu pełnomocnictwo do podpisania takiej umowy to mnie pusty śmiech ogarnia.
  Wybór takiej osoby to nic innego jak wybór jednoosobowego zarządu. Bo tylko zarząd ( art20 ) lub zarządca 18.1 mogą reprezentować wspolnotę.
  Mamy więc sytuację w której przez moment mamy zarząd i zarządcę . Zarząd podpisuje umowę z zarządcą i ... znika.
  Jaśniej. Wspólnota nie może upoważnić właściciela lokalu do jej reprezentacji jeżeli już.... istnieje zarządca 18.1. . Nie może być jednocześnie dwóch reprezentntów wspólnoty Inaczej wygląda sytuacja jak nie ma zarządcy 18.1. Wtedy sytuacja jest jasna . Wspólnota wybiera zarząd i ten podpisuje umowę na administrowanie. Jest OK

  Jak rozwiązać ten problem. Prosto. Wspólnota musi upoważnić zarządcę do podpisania umowy na ZARZĄDZANIE . Ale ponieważ osoba zarządcy i osoba upoważniona do podpisania umowy to jest ta sama osoba jest to czynność wykraczająca poza zarząd zwykły ( ze względu na sprzeczność interesów) A więc w tym przypadku wyjątkowo musi zarządca mieć pełnomocnictwo wyrażone uchwałą do podpisania umowy z samym sobą. Taka uchwała musi określać warunki tej umowy , ponieważ taka umowa może określać zobowiązania finansowe właścicieli.
  Ja to widzę tak . Taki mam poglądzik
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime8-10-2019 zmieniony [Ważne]
   
  Bo jak słyszę że wspolnota wybiera uchwałą kogoś z właścicieli i daje mu pełnomocnictwo do podpisania takiej umowy to mnie pusty śmiech ogarnia.
  Wybór takiej osoby to nic innego jak wybór jednoosobowego zarządu. Bo tylko zarząd ( art20 ) lub zarządca 18.1 mogą reprezentować wspolnotę.  Mnie pusty śmiech ogarnia, gdy czytam takie wypowiedzi.

  Wspólnotę może, a czasami musi, reprezentować pełnomocnik.

  Nie rozróżniasz uchwały w sprawie wyboru zarządu a uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika. Pomyśl - kto może reprezentować wspólnotę w sądzie? Tylko zarząd czy tez pełnomocnik procesowy?

  Pomyśl, kto ma reprezentować wspólnotę w sądzie, gdy Kowalski jest jedynym członkiem zarządu i jako właściciel lokalu zaskarża uchwałę wspólnoty?


  Pomyśl , kto ma reprezentować wspólnotę, gdy z braku chętnego nie doszło do wyboru zarządu, pojawia się pilna sprawa np. katastrofa budowlana a sprawa w sądzie w sprawie ustanowienia zarządcy przymusowego się ślimaczy?  Mamy więc sytuację w której przez moment mamy zarząd i zarządcę . Zarząd podpisuje umowę z zarządcą i ... znika.


  Totalna bzdura świadcząca o braku znajomości prawa.
  Jaśniej. Wspólnota nie może upoważnić właściciela lokalu do jej reprezentacji jeżeli już.... istnieje zarządca 18.1.


  Może upoważnić każdego do reprezentowania swoich interesów.

  Zarządca będzie istniał nie w momencie, gdy go WM wybierze ale po tym , gdy wyrazi zgodę na bycie zarządcą.

  Inaczej niektórymi wspólnotami zarządzałby ekonomiczny "geniusz" - Jarosław Kaczyński.

  Nowy doklejony: 08.10.19 23:34
  Wspólnota musi upoważnić zarządcę do podpisania umowy na ZARZĄDZANIE  Czyli ustanowić swojego pełnomocnika .;-))))))))))))))

  Ale ponieważ osoba zarządcy i osoba upoważniona do podpisania umowy to jest ta sama osoba jest to czynność wykraczająca poza zarząd zwykły ( ze względu na sprzeczność interesów)


  :-))))))))  To ustanowienie pełnomocnika jest czynnością wykraczająca poza zwykły zarząd.

  A nie , że potencjalny zarządca i pełnomocnik wsplnoty to ta sama osoba.

  To, że u ciebie odbyło się to w jakiś pokręcony sposób nie oznacza, że to jest norma.

  Zazwyczaj deweloper wybiera zarządce na początku i on sam jako właściciel większościowy ( może samodzielnie podjąć każda uchwałę - w tym do udzielenie sobie pełnomocnictwa do podpisania umowy z zarządcą).

  Nowy doklejony: 09.10.19 00:45
  ... podpisuje umowę z zarządcą.

  Nowy doklejony: 09.10.19 03:56
  Akt notarialny dotyczy przeniesienia własności, nie zawarcia umowy o zarządzanie.


  W jednym akcie notarialnym może być zawarte wiele czynności prawnych.

  1. Przeniesienie własności (jeśli to pierwszy lokal , to powstaje WM).

  2. Umowa między właścicielami lokali o zmianie sposobu zarządu (art.18.1 uwl)

  3. Potencjalny wybór zarządcy, któremu powierzy się zarząd z art.18.1 .
 2. Podzialam wasze opinie dotyczące problematyki lecz nie ma ostatecznego rozwiązania.

  3.Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są wszczególności:1)ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej


  Skoro zarząd nie może ustalić wynagrodzenia to też nie może podpisać umowy o zarządzanie !. Składnikiem umowy o zarządzanie jest stawka wynagrodzenia stąd obie czynności wymagają podpisu wszystkich właścicieli. Zatem ja podzielam wasze stanowisko "tajfun" oraz "gab". Skoro deweloper ma większość udziałów może powołać uchwałę o udzielenie sobie pełnomocnictwa i powinien podpisać co też uczynił umowę zlecenie o zarządzanie nieruchomością. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich właścicieli (czyli np. uchwały). Teraz pytanie czy to powinna być umowa zlecenie czy umowa o zarządzanie. Skoro mamy do czynienia z zarządcą to art 185 ust 2 UoGN powinien obowiązywać, w przeciwnym przypadku co ? UoGN art 185 jasno zastrzega formę zawarcia umowy, stąd wnioskuję iż należy się do tego stosować
  http://www.zarzadca.pl/komentarze/2682-powierzenie-zarzadu-nie-wystarczy
  .

  Tak więc sam fakt zapisu w akcie notarialnym o powierzeniu zarządu powoduje skutki prawne w postaci rygorystycznego stosowania się do art 185 UoGN. W przypadku gdyby takiego zapisu nie było w akcie notarialnym czyli powierzenia zarządu w tryb art 18 ust 1 UoWL to zarząd miałby prawo do podpisania umowy zlecenie w której powierzyłby zarządzanie nieruchomością wspólną lecz niemógłby taką umową scedować obowiązków zarządu na zarządcę z uwagi na różnice w kompetencjach tych dwóch ciał UoWL rozdział 4.
  https://www.kancelaria-szip.pl/strefa-wiedzy/243,umowy-o-zarzadzanie-nieruchomoscia-wspolna.html
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime9-10-2019
   
  koro zarząd nie może ustalić wynagrodzenia to też nie może podpisać umowy o zarządzanie !.


  Jaki zarząd przy zarządcy z art.18.1?

  Jesli nie powierzono zarządu (zarządzania) , to wynagrodzenie ustala wspólnota w uchwale a zarząd podpisuej umowę.


  Składnikiem umowy o zarządzanie jest stawka wynagrodzenia stąd obie czynności wymagają podpisu wszystkich właścicieli

  Bzdura. Tylko w małej (do 7 lokali jeszcze) tak jest.
  Skoro deweloper ma większość udziałów może powołać uchwałę o udzielenie sobie pełnomocnictwa i powinien podpisać co też uczynił umowę zlecenie o zarządzanie nieruchomością.

  Uchwały się nie powołuje ale podejmuje. Deweloper mając większość w NW ustalił sobie uchwała stawki dla zarządcy i podpisał z nim umowę.

  Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich właścicieli (czyli np. uchwały)


  W dużej wspólnocie (ponad 7 lokali) - NIE!.


  Skoro mamy do czynienia z zarządcą to art 185 ust 2 UoGN


  Nie , mamy do czynienia z zarządca z art, 18.1 .
  Nie mieszaj ugn do tego.


  uwl
  Art. 33. W razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.


  W przypadku gdyby takiego zapisu nie było w akcie notarialnym czyli powierzenia zarządu w tryb art 18 ust 1 UoWL to zarząd miałby prawo do podpisania umowy zlecenie w której powierzyłby zarządzanie nieruchomością wspólną

  Jaki zarząd?
  Albo rybka (czyli zarządca z art.18.1 albo ... zarząd wybrany na podstawie art. 20 uwl.

  Mylisz pojęcia.
  •  
   CommentAuthorwaleczny
  • CommentTime9-10-2019 zmieniony
   
  Bardzo dobrze punktujesz. W moim przypadku to jest duża wspólnota. Zapomniałem o tym wspomnieć.

  Dużą odpowiedzią jest art 33 UoWL, o nim nie zapomniałem ale go nie przytaczałem ponieważ w chwili powierzenia zarządu aktem notarialnym powinna iść choćby stawka wynagrodzenia a takiego szczegółu nie ma. Aż sprawdziłem wszystkie dokumenty jeszcze raz więc muszę sprostować informacje:

  1) powierzenie zarządu nieruchomością w tryb art 18 ust 1 UoWL (akt notarialny)
  2) powołanie zarządu wspólnoty
  3) udzielenie upoważnień zarządcy
  4) ustalenie stawki wynagrodzenia zarządcy ! ( tego nie zauważyłem ponieważ nie miałem tej uchwały do dnia dzisiejszego)
  5) podpisanie "umowy o zlecenia" między zarządem a zarządcą


  Zdaje się że wszystko jest już jasne. Umowa która jest podpisana znajduje się tutaj:
  http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/1608-umowa-zlecenie-brak-wymogu-posiadania-licencji-zarzadcy-nieruchomosci


  Pytałem ponieważ uważam iż osoba X której powierzono zarząd jest zarządcą a nie administratorem-zarządcą stąd powołanie zarządu kompletnie burzyło mój obraz oraz fakt UoGN który zdaje się iż nie potrzebnie tutaj wtrąciłem. Z kolei sam zarządca uparcie twierdzi że nim nie jest bo nie podpisał aktu notarialnego zapominając o podpisaniu umowy oraz uchwałę (patrz pkt 4) oraz akt notarialny.
 3. waleczny:Podzialam wasze opinie dotyczące problematyki lecz nie ma ostatecznego rozwiązania
  Nie bardzo wiem do czego zmierzasz waleczny w swoich dywagacjach, ale z twojego opisu można wywnioskować następujący stan faktyczny;
  1. Właściciele określili sposób zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali.
  2. W tej samej umowie, wskazali podmiot, który będzie się zajmował zarządzaniem.
  3. Umowa o zarządzanie została zawarta. Nastąpiło to, z jednej strony przez oświadczenie woli właścicieli w umowie przeniesienia własności (zgoda na zarządzanie nieruchomością przez "X"), z drugiej zaś, przez złożenie oświadczenia woli wskazanego zarządcy "X" w postaci złożonej "oferty" czy też "szczegółowych warunków umowy", która została przyjęta przez przedstawicieli wspólnoty (nie zarząd) - spełniono więc formę pisemną umowy, zgodnie z art. 185 ugn.
  Moim zdaniem, wspólnota nie musiała niczego podpisywać, bo złożyła już oświadczenie woli w aktach notarialnych. Czy to się będzie nazywać umowa zlecenie, oferta, czy warunki szczegółowe do umowy, to chyba nie ma najmniejszego znaczenia. Istotne, żeby strony zgadzały się na ustalone warunki.

  Zawarcie takiej umowy, nie wymaga obecności notariusza i może zawierać niezbędne minimum; kto na jaki czas i za ile. Wtedy obowiązują zapisy ustawy o własności lokali, rozdział 4 (Art. 33. W razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.)

  Skoro zarząd nie może ustalić wynagrodzenia to też nie może podpisać umowy o zarządzanie
  nie ma zarządu, właściciele podpisali (złożyli oświadczenie woli) akt notarialny gdzie wskazano podmiot. Gdyby podmiot nie został wskazany, należałoby to zrobić oddzielnie w umowie o zarządzanie, przez wybranego pełnomocnika wskazanego w uchwale wspólnoty.
  Składnikiem umowy o zarządzanie jest stawka wynagrodzenia stąd obie czynności wymagają podpisu wszystkich właścicieli.
  nic podobnego, gdzieś zabłądziłeś
  Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich właścicieli (czyli np. uchwały).
  no nie, przynajmniej dla dużych wspólnot, nie, wymagana jest zgoda większości.
  Teraz pytanie czy to powinna być umowa zlecenie czy umowa o zarządzanie.
  może się nazywać "umowa", powinna mieć charakter umowy cywilno-prawnej, ze swej natury, będzie się zaliczać do umowy zlecenie.
  Tak więc sam fakt zapisu w akcie notarialnym o powierzeniu zarządu powoduje skutki prawne w postaci rygorystycznego stosowania się do art 185 UoGN. W przypadku gdyby takiego zapisu nie było w akcie notarialnym czyli powierzenia zarządu w tryb art 18 ust 1 UoWL to zarząd miałby prawo do podpisania umowy zlecenie w której powierzyłby zarządzanie nieruchomością wspólną lecz niemógłby taką umową scedować obowiązków zarządu na zarządcę z uwagi na różnice w kompetencjach tych dwóch ciał UoWL rozdział 4.
  Albo rybki albo akwarium, jeśli nie zastosowano art. 18, to obowiązuje wybór zarządu. W każdej chwili wspólnota może przyjąć uchwalę zaprotokołowaną w przez notariusza, o zmianie sposobu zarządu (nie mylić z wyborem zarządcy i umową o zarządzaniu). Dalej mogą sobie wybierać zarządcę i ustalać z nim warunki. Wtedy nie można już mówić o zarządzie właścicielskim i to co było członkami zarządu wspólnoty, możne być jedynie przedstawicielem, pełnomocnikiem, który przyjmie oświadczenie woli od wybranego zarządcy i złoży je w imieniu wspólnoty.

  Nowy doklejony: 09.10.19 11:35
  o widzę, ze się spóźniłem nieco :)

  Nowy doklejony: 09.10.19 11:42
  Pytałem ponieważ uważam iż osoba X której powierzono zarząd jest zarządcą a nie administratorem-zarządcą stąd powołanie zarządu kompletnie burzyło mój obraz oraz fakt UoGN który zdaje się iż nie potrzebnie tutaj wtrąciłem. Z kolei sam zarządca uparcie twierdzi że nim nie jest bo nie podpisał aktu notarialnego zapominając o podpisaniu umowy oraz uchwałę (patrz pkt 4) oraz akt notarialny.
  Coś sobie uroiłeś w takim razie, albo zapis w akcie o sposobie zarządu, albo wybór zarządu. Zarządca nie musiał podpisywać aktu, mógł zgodzić się na bycie zarządca lub nie. Ogarnij akt notarialny i upewnij się, czy w ogóle jest tam wpisany podmiot i czy to ten sam
 4. waleczny: Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich właścicieli (czyli np. uchwały).


  Oczywiście nie! Nie wszystkich.

  Pierwszeństwo ma forma notarialna dot. czynności powierzenia zarządu osobie prawnej lub fizycznej.
  Dla samego aktu powierzenia nie ma wymogu ustanowienia stawki wynagrodzenia dla zarządcy. Tę można wyznaczyć poza aktem, np. w oddzielnej umowie o zarządzanie.

  Zdarzają się czasem przypadki zdublowania procedury obrania podmiotu zarządzającego wspólnotą. Przy najmniej w papierach, gdy wydaje się, że mogłyby funkcjonować obydwa sposoby zarządu równolegle.

  Wybór zarządu - najwcześniej po zmianie sposobu zarządu. Wybór zarządu przed zmianą sposobu jest czynnością nieważną.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-10-2019
   
  waleczny:W moim przypadku to jest duża wspólnota. Zapomniałem o tym wspomnieć.
  a tu tyle piany już nabili :wink: a ty sobie coś przypominasz UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime10-10-2019
   
  Gab
  Totalna bzdura świadcząca o braku znajomości prawa.


  Dziękuję za naukę . Po to jest to forum. Akurat nie znałem wyroku SN z 2015 roku, gdzie ten problem został rozstrzygniety definitywnie.
  W tym przypadku masza racje , ale ogólnie to się duzo na tym forum nauczyłem i z moją znajomością prawa nie jest tak do końca źle.
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime10-10-2019
   
  Z kolei sam zarządca uparcie twierdzi że nim nie jest bo nie podpisał aktu notarialnego zapominając o podpisaniu umowy oraz uchwałę (patrz pkt 4) oraz akt notarialny.


  Tak, jak ci już napisałem. Samo wyrażenie woli przez właścicieli lokali, że powierzają zarząd podmiotowi XXX nie wystarczy. Potrzebna jest zgoda wybranego podmiotu. Zgoda nie musi być notarialna.

  Ale jeśli wasz admin takiej zgody nie wyraził to nie doszło do skutecznego powierzenia zarządu.

  Teraz pytanie co macie w KW? Jest zapis o powierzeniu zarządu?
  •  
   CommentAuthorijan
  • CommentTime8-12-2019
   
  a czy zarząd i zarządca powołany w/g art.18 i 20 może być jedną i tą samą osobą i oprócz niego nie ma nikogo w zarządzie WM.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime8-12-2019
   
  Znane są takie przypadki z Biblii.
  •  
   CommentAuthorijan
  • CommentTime8-12-2019
   
  to jest aktualne i dzieje się w XXI wieku na terenie RP.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-12-2019
   
  ijan:a czy zarząd i zarządca powołany w/g art.18 i 20 może być jedną i tą samą osobą i oprócz niego nie ma nikogo w zarządzie WM.
  to jest aktualne i dzieje się w XXI wieku na terenie RP.
  ale mieszasz jak jest zastosowany art. 18.1 UoWL to nie może mieć zastosowania art. 20 . On jest po prostu ZARZĄDCĄ części wspólnych i tyle UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorijan
  • CommentTime8-12-2019
   
  Kuba P nie bo w uchwale jest napisane " Działając na podstawie art: 18, 20 i 23 ustawy z dnia 24/06/1994 r. postanawiamy dokonać zmian w zakresie zarządzania nieruchomością i z dniem .... powierza się zarząd i zarządzanie nieruchomością wspólna panu takiemu .zaznaczam że nie jest spisana zadna umowa u notariusza.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-12-2019 zmieniony
   
  ijan:Kuba P nie bo w uchwale jest napisane " Działając na podstawie art: 18, 20 i 23 ustawy z dnia 24/06/1994 r. postanawiamy dokonać zmian w zakresie zarządzania nieruchomością i z dniem .... powierza się zarząd i zarządzanie nieruchomością wspólna panu takiemu .
  zaznaczam że nie jest spisana zadna umowa u notariusza.
  czy to moja winna, że popełniliście bubel prawny i że nie umiecie napisać stosownej uchwały do sytuacji
  A Zarządca NW .... a graj mu na to... każdy grosz się liczy ...
  Macie umowę cywilno-prawną i tyle, która nie wypełnia zapisów ustawowych art. 18.1 . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorijan
  • CommentTime8-12-2019
   
  była sprawa w sądzie o uchylenie tej podjętej uchwały i wyobraź sobie że Sąd Okręgowy to przyklepał a potwierdził to Woj. Sąd Apelacyjny. takie mamy sądy nie chce się im dociekać prawa tylko idą na skróty.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime8-12-2019
   
  ijan:była sprawa w sądzie o uchylenie tej podjętej uchwały i wyobraź sobie że Sąd Okręgowy to przyklepał a potwierdził to Woj. Sąd Apelacyjny. takie mamy sądy nie chce się im dociekać prawa tylko idą na skróty.
  Każdą Uchwałę zawsze można zmienić.... jest to tańsze niż szlajanie się po sądach ...
  To nie wina sądu, bo on sprawdza, czy wszytko było zgodne z obowiązującym prawem.
  Widocznie nie dopatrzył się uchybień, więc przyklepał .

  Zmieńcie uchwałę sami .... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime9-12-2019
   
  bo w uchwale jest napisane " Działając na podstawie art: 18, 20 i 23 ustawy z dnia 24/06/1994 r. postanawiamy dokonać zmian w zakresie zarządzania nieruchomością i z dniem .... powierza się zarząd i zarządzanie nieruchomością wspólna panu takiemu .zaznaczam że nie jest spisana zadna umowa u notariusza.


  A wcześniej powierzyliście notarialnie zarząd ( art. 18.1 uwl) innemu podmiotowi?

  Jeśli tak, to sama zmiana osoby zarządcy nie wymaga nowej umowy notarialnej .

  Poza tym jeśli było orzeczenie sądu, to możesz podać sygnaturę orzeczenia , Może treść jest opublikowana na sieci.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-12-2019
   
  gab:A wcześniej powierzyliście notarialnie zarząd ( art. 18.1 uwl) innemu podmiotowi?


  ijan:zaznaczam że nie jest spisana żadna umowa u notariusza.


  czy ja mam deja vu .... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime9-12-2019
   
  czy ja mam deja vu ....


  Nie wiem co ty masz ale może się okazać, że umowa była "spisana" przy sprzedaży lokali.

  Jak zapewne wiesz , w akcie notarialnym sprzedaży lokalu, bywają też inne zapisy. Np. umowa o powierzeniu zarządu.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-12-2019
   
  - A może gab zajmiesz się faktami, a nie swoimi domysłami , bo wypaczasz temat wątku ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime10-12-2019
   
  A może gab zajmiesz się faktami, a nie swoimi domysłami , bo wypaczasz temat wątku ...


  Nie ty ignorancie będziesz decydował czym mam się zajmować. Zatem takie uwagi do mamusi synku kieruj.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-12-2019 zmieniony
   
  gab:
  A może gab zajmiesz się faktami, a nie swoimi domysłami , bo wypaczasz temat wątku ...
  Nie ty ignorancie będziesz decydował czym mam się zajmować. Zatem takie uwagi do mamusi synku kieruj.
  oburzony, rozkapryszony wichrzyciel- demagog się obudził i morały wygłasza światu ? :shocked:
  Skup się chłopie na faktach ... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime12-12-2019
   
  oburzony, rozkapryszony wichrzyciel- demagog się obudził i morały wygłasza światu ?


  Weź się ogarnij Gabryśka, bo ja wiecznie żyć nie będę. W każdym wątku wypisujesz takie kocołapy, się nic tylko umrzeć ze smiechu.

  A fakty są takie, że nie masz pojęcia z czym jest powierzenie zarządu.

  I proszę , tu znów ****:
  http://www.zarzadca.eu/dyskusja/8919/zmiana-w-udzialach-nieruchomosci-wspolnej/#Item_7
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime12-12-2019 zmieniony
   
  gab:
  oburzony, rozkapryszony wichrzyciel- demagog się obudził i morały wygłasza światu ?


  Weź się ogarnij Gabryśka, bo ja wiecznie żyć nie będę. W każdym wątku wypisujesz takie kocołapy, się nic tylko umrzeć ze smiechu.

  A fakty są takie, że nie masz pojęcia z czym jest powierzenie zarządu.

  I proszę , tu znów dyr^dymały:
  http://www.zarzadca.eu/dyskusja/8919/zmiana-w-udzialach-nieruchomosci-wspolnej/#Item_7
  gab zanim coś klepniesz z klawiatury, pomyśl .... ile szkody może to zrobić światu i tym co niby pomagasz . Ty za to nie płacisz ...płacą ONI . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime12-12-2019
   
  KUbuśP nie kombinuj,

  Dorośnij w końcu , naucz się czegoś nowego, zdaj maturę[/uI i miej jaja, by przyznać się do błędu.

  I nie rozśmieszaj ludzi , którzy od lat zajmują się zawodowo różnymi dziedzinami powiązanymi z funkcjonowaniem wspólnot, swoją ignorancją.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego