Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1. Dzień dobry,
  posiadam dwie izby, w tym jedna ( z osobnym wejściem) stanowi warsztat pracy. wszystko przynależy pod jeden lokal. pytanie, czy można z warsztatu wyodrębnić osobny lokal?
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime9-10-2019
   
  jono3uk:Dzień dobry,
  posiadam dwie izby, w tym jedna ( z osobnym wejściem) stanowi warsztat pracy. wszystko przynależy pod jeden lokal. pytanie, czy można z warsztatu wyodrębnić osobny lokal?
  można ... ale jak w twoim przypadku będzie to pytanie do rzeczoznawcy majątkowego . UoWL ; UoGN ;
 2. jono3uk:Dzień dobry,
  posiadam dwie izby, w tym jedna ( z osobnym wejściem) stanowi warsztat pracy. wszystko przynależy pod jeden lokal. pytanie, czy można z warsztatu wyodrębnić osobny lokal?
  Żeby móc wyodrębnić lokal, trzeba uzyskać uprzednio zaświadczenie o samodzielności lokalu w starostwie. Do wniosku do starosty zapewne będziesz musiał złożyć dokumentację architektoniczno-budowlaną, zawierającą inwentaryzację, więc niezbędny będzie architekt z uprawnieniami - na pewno nie rzeczoznawca majątkowy...
  Niezależnie, czy będzie to lokal mieszkalny, czy o innym przeznaczeniu, musi cechować się samodzielnością (oddzielony trwałymi przegrodami, niezależne instalacje, itd)
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime10-10-2019 zmieniony
   
  azygnerski: Do wniosku do starosty zapewne będziesz musiał złożyć dokumentację architektoniczno-budowlaną, zawierającą inwentaryzację, więc niezbędny będzie architekt z uprawnieniami - na pewno nie rzeczoznawca majątkowy...
  operat o samodzielność przygotowuje rzeczoznawca majątkowy, a nie żadem architekt ... to nie jest wniosek o pozwolenie na budowę

  Wymagane Dokumenty

  1. Podanie o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
  2. Rzut odpowiedniej kondygnacji budynku, z zaznaczeniem lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi (w 3 egzemplarzach), z podpisem osoby upoważnionej i datą
  3. Dokument poświadczający oddanie obiektu do użytkowania (w przypadku nowych budynków),
  4. Potwierdzenie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (w przypadku nowych budynków), lub lokalu (w przypadku lokali nowopowstałych)
  5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-budynek/proc_171-samodzielnosc-lokalu UoWL ; UoGN ;
 3. KubaP:operat o samodzielność przygotowuje rzeczoznawca majątkowy, a nie żadem architekt
  nie ma czegoś takiego, jest inwentaryzacja budowlana (architektoniczna) z której powstaje dokumentacja zwana operatem z inwentaryzacji. Nie wykonuje jej rzeczoznawca majątkowy, jak również pan Kazik z kiosku ruchu
  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-budynek/proc_171-samodzielnosc-lokalu
  nie pisz glupot, jak przeczytasz (i zrozumiesz), to tam jest wszystko napisane
 4. Tak jak napisał azygnerski - potrzebujesz rzut przygotowany przez architekta i docelowo zaświadczenie o samodzielności ze starostwa. Przerabiane na lokalu ojca.
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime10-10-2019
   
  operat o samodzielność przygotowuje rzeczoznawca majątkowy


  Pewnie twoi rodzice kupowali mieszkanie od gminy lub Skarbu Państwa. Owszem , był tam potrzebny rzeczoznawca majątkowy ale do wyceny mieszkania a nie inwentaryzacji budowlanej.

  Nowy doklejony: 10.10.19 10:48
  czy można z warsztatu wyodrębnić osobny lokal?

  [

  Tak , jak napisali poprzednicy. Potrzebny będzie architekt i zaświadczenie o samodzielności.

  Nowe lokale muszą spełniać normy dotyczące powierzchni, węzłów sanitarnych, wentylacji itp. Te normy sa inne dla lokali mieszkalnych a inne dla użytkowych. .
  Wiec nie każdy lokal da się podzielić.
 5.  
  azygnerski:
  KubaP:operat o samodzielność przygotowuje rzeczoznawca majątkowy, a nie żadem architekt
  nie ma czegoś takiego, jest inwentaryzacja budowlana (architektoniczna) z której powstaje dokumentacja zwana operatem z inwentaryzacji. Nie wykonuje jej rzeczoznawca majątkowy, jak również pan Kazik z kiosku ruchu
  nie potrzeba mieć inwentaryzacji budowlanej (architektoniczna) do zaświadczenia o samodzielność lokali wystarczy operat wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego ( jest taniej ) .
  Widać, że nigdy nie miałeś z tym do czynienia ... Ech ...

  Tak na marginesie architekci też wydają takie operaty ale dla nowych budynków.

  azygnerski:
  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-budynek/proc_171-samodzielnosc-lokalu
  nie pisz glupot, jak przeczytasz (i zrozumiesz), to tam jest wszystko napisane
  z czym masz problem? , czego nie zrozumiałeś ?


  norbert:Tak jak napisał azygnerski - potrzebujesz rzut przygotowany przez architekta i docelowo zaświadczenie o samodzielności ze starostwa. Przerabiane na lokalu ojca.
  nnie jest to jedyne źródło uzyskania szkicu , rzeczoznawca majątkowy też może to zrobić , wyliczy też udział w części wspólnej. Jak ktoś nie wierzy może zadzwonić do katastru miejskiego .... UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime10-10-2019
   
  wp44
  KubaP: nie potrzeba mieć inwentaryzacji budowlanej (architektoniczna) do zaświadczenia o samodzielność lokali wystarczy operat wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego ( jest taniej ) .
  Widać, że nigdy nie miałeś z tym do czynienia ... Ech ...
  Czasami naprawdę mi Cię szkoda. Przyjacielu, nic do Ciebie nie mam, ale proszę - skończ dla własnego dobra. Pozdrawiam.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime10-10-2019 zmieniony
   
  wp44Czasami naprawdę mi Cię szkoda. Przyjacielu, nic do Ciebie nie mam, ale proszę - skończ dla własnego dobra
  Czasami naprawdę mi Cię szkoda WP44. Nic do Ciebie nie mam, ale proszę - skończ dla własnego dobra wchodzić między wódkę a zakąskę . UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime10-10-2019
   
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczoznawca_maj%C4%85tkowy

  Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:  KubaP nie dość, że mylisz wszystko , to do tego jesteś upartym i leniwym osiołkiem.

  "Nie echaj mi tu, tylko się doucz Gabryśka , bo ja wiecznie żyć nie będę".
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-10-2019 zmieniony
   
  gab: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczoznawca_maj%C4%85tkowy

  Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:
  z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
  Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
  1. uprawniony i zobowiązany do prowadzenia działalności zawodowej na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych.
  2. ma prawo do określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a w szczególności:
  a) dotyczy to wszystkich rodzajów nieruchomości i ich części składowych, bez względu na rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności.
  3. Oprócz wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego, rzeczoznawca ma prawo do określania innych praw do nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych.
  4. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości, a także ich części składowych.

  Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego – forma pisemna.


  KubaP nie dość, że mylisz wszystko , to do tego jesteś upartym i leniwym osiołkiem.

  "Nie echaj mi tu, tylko się doucz Gabryśka , bo ja wiecznie żyć nie będę".
  i co z tej cytatologi wynika ...twoja niewiedza .(?)
  Widzisz ja ten problem przerabiałem przy przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własnosci . Wiem, jakie dokumenty SM składała, a było to 2009 roku .

  Warto podkreślić, że zgodnie z doktryną i orzecznictwem starosta ma ograniczony zakres możliwości badania, czy w rzeczywistości lokal ma charakter samodzielny. Starosta w zasadzie ogranicza się do analizy przedłożonych mu dokumentów.
  Jak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2017 roku (III SA/Gd 220/17):

  „(…) w postępowaniu o wydanie zaświadczenia dotyczącego powyższej kwestii brak jest podstaw do tego, by organ administracji przeprowadzał wizję lokalną, dowód z akt postępowania dotyczących robót budowlanych, czy też dowód z opinii biegłych z zakresu budownictwa”.

  Jeżeli zatem wniosek został złożony przez osobę mającą interes prawny w otrzymaniu zaświadczenia i wniosek ten spełnia warunki formalne oraz załączone zostały do niego wymagane prawem dokumenty, organ zobowiązany jest wydać zaświadczenie o samodzielności.

  W ramach procedury wydawania zaświadczenia o samodzielności lokalu starosta nie bada w terenie, czy lokal rzeczywiście spełnia wymogi samodzielności. Opiera się wyłącznie na przedstawionych dokumentach.

  Po uzyskaniu takiego zaświadczenia należy jeszcze złożyć wniosek o założenie dla lokalu kartoteki, tak by mógł on zostać ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. Wypis z kartoteki będzie następnie stanowił niezbędny załącznik do aktu notarialnego będącego podstawą wyodrębnienia i sprzedaży lokalu, a w dalszej kolejności wpisu do księgi wieczystej.

  Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wyodrebnienie-lokalu-i-jego-sprzedaz-najwazniejsze-informacje
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime11-10-2019 zmieniony
   
  Co ma wspólnego podział lokalu we wspólnocie (forumowicz użył słowa "wyodrębnienie" w znaczeniu potocznym a nie prawnym) z przekształceniem lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności?

  Cytujesz orzeczenie sądu administracyjnego bez znajomości obowiązujących procedur i dokumentów.

  Starosta w zasadzie ogranicza się do analizy przedłożonych mu dokumentów.

  Ale te dokumenty muszą sporządzić ludzie z uprawnieniami budowlanymi.

  A nie rzeczoznawcy majątkowi.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-10-2019
   
  gab Co ma wspólnego podział lokalu we wspólnocie (forumowicz użył słowa "wyodrębnienie" w znaczeniu potocznym a nie prawnym)
  a to ma ... bo to ta sama czynność tylko inaczej się nazywa. Tu właściciel "wyodrębnia" cześć lokalu do odrębnej samodzielnej własności . Chce mieć 2 lokale

  U mnie SM robiła podział części wspólnych , lokali przynależnych , ect.

  gab Co ma wspólnego ..... z przekształceniem lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności?
  a ma, bo to na podstawie UoWL jest dokonywane przekształcenie w prawo własności (chyba art. 17 ustawy o SM )


  gab Ale te dokumenty muszą sporządzić ludzie z uprawnieniami budowlanymi.A nie rzeczoznawcy majątkowi.
  rzeczoznawcy mają takie uprawnienia, że ich operaty są honorowane i u notariusz czy w katastrze UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime11-10-2019
   
  U mnie SM robiła podział części wspólnych , lokali przynależnych , ect.

  [

  Na podstawie dokumentacji budowlanej , którą SM miała obowiązek posiadać.

  A tej dokumentacji nie zrobił rzeczoznawca majątkowy .;-)

  https://kb.pl/porady/dokumentacja-budowlana-_t/

  Podział był tylko prawny a nie fizyczny.


  W forumowicza nastąpiłby zarówno podział fizyczny , jak i prawny.

  A nowe lokale muszą spełniać normy budowlane.

  KUBUS jesteś straszliwym ignorantem, nie masz żadnego wykształcenia . nawet matury ,a chcesz dyskutować z ludźmi, którzy na co na co dzień siedzą w branży.
  •  
   CommentAuthorKubaP
  • CommentTime11-10-2019 zmieniony
   
  gab Na podstawie dokumentacji budowlanej , którą SM miała obowiązek posiadać.

  A tej dokumentacji nie zrobił rzeczoznawca majątkowy .:bigsmile:
  znowu mącisz i wymyślasz, aby tylko twoje było na wierzchy, ale tak nie jest .

  Rzeczoznawca majątkowy przyszedł zrobił obmiary tego co wskazali lokatorzy, wykonał operat wyodrębnienia lokalu, który posiadał te cechy, jakie są wymagane prawem w więc szkic izb, wyliczył udział w części wspólnej , ect .
  Operaty zostały wywożone do wglądu . Następnie zostało zwołane zebranie członków SM, gdzie podjęto uchwałę .
  Na podstawie tych dokumentów Zarząd SM pozakładał kartoteki lokalu w katastrze i przeniósł własność z udziałem notariusza . Tyle w tym temacie .

  gab KUBUS jesteś straszliwym ignorantem, nie masz żadnego wykształcenia . nawet matury ,a chcesz dyskutować z ludźmi, którzy na co na co dzień siedzą w branży.
  ciekaw jestem na którym kołku siedzisz w branży, który wbija ci sie w ....
  Nie dorastasz mi do pięt, w wiedzy na temat działania WM .

  gab takie zachowanie związane z opiniowaniem kogokolwiek ... leczy się , w dziedzinie psychiatrii

  gab W forumowicza nastąpiłby zarówno podział fizyczny , jak i prawny. A nowe lokale muszą spełniać normy budowlane.

  jono3uk:Dzień dobry,
  posiadam dwie izby, w tym jedna ( z osobnym wejściem) stanowi warsztat pracy. wszystko przynależy pod jeden lokal. pytanie, czy można z warsztatu wyodrębnić osobny lokal?  a co nie spełniają ...

  Art. 2. 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.
  2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
  UoWL ; UoGN ;
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime11-10-2019
   
  Nie dorastasz mi do pięt, w wiedzy na temat działania WM .

  Nie dorastasz mi do pięt, w wiedzy na temat działania WM .


  Biedny , chory mitoman, bez wykształcenia, bez matury, bez perspektyw.

  Szkoda mi czasu na takiego zakompleksionego ignoranta.
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime11-10-2019 zmieniony
   
  A ja mam maturę. I dlatego nie siedzę w tej branży . I potafie powiedzieć - przepraszam ,czy powiedzieć - masz rację. Bo chodziłem do szkoły gdzie kultura , skromność i przyznanie się do błędu tp były pewne wartości ( dziś już muzealne).
  Wstyd panowie Z takim językiem to do polityki a nie na to forum.
  •  
   CommentAuthorazygnerski
  • CommentTime11-10-2019 zmieniony
   
  tajfun: Wstyd panowie Z takim językiem to do polityki a nie na to forum.
  no i wrzuciłeś ich do jednego worka, a przecież święty by nie zdzierżył... też się nieraz zderzyłeś z tą tępą, pozbawioną cienia racji argumentacją, rodem z pgru.
  Gdyby jego głupotę i upór jakoś przemienić na energię użyteczną, to można by nią zasilić budynek niejednej wyższej uczelni.
  On nawet nie trolluje, on święcie wierzy w swoje poglądy :bigsmile:

  Nowy doklejony: 11.10.19 20:18
  Rzeczoznawca majątkowy przyszedł zrobił obmiary tego co wskazali lokatorzy, :zakaz:wykonał operat wyodrębnienia lokalu, który posiadał te cechy, jakie są wymagane prawem w więc szkic izb, wyliczył udział w części wspólnej , ect .
  Operaty zostały wywożone do wglądu:co: . Następnie zostało zwołane zebranie członków SM, gdzie podjęto uchwałę .
  Na podstawie tych dokumentów Zarząd SM pozakładał kartoteki lokalu w katastrze i przeniósł własność z udziałem notariusza . Tyle w tym temacie .
  Konfabulujesz gościu

  Nie dorastasz mi do pięt, w wiedzy na temat działania WM .
  a tu, zaryłeś w dno :clap:
  •  
   CommentAuthortajfun
  • CommentTime11-10-2019
   
  Ja na tym forum zderzałem sie z różną głupota i bardzo często ze swoją. I jakoś z tym żyje. Nawet dobrze zyję Bo nauka to nauka , Pozyskanie wiedzy to rozgrzeszenia z głupoty.
  •  
   CommentAuthorwp44
  • CommentTime11-10-2019
   
  wp44
  tajfun: Ja na tym forum
  No, ale to Ty. A ludzie są różni i nie wszyscy na tym forum są, jak Ty.

  tajfun: chodziłem do szkoły gdzie kultura , skromność i przyznanie się do błędu tp były pewne wartości
  Okej. A konkretnie, to do kogo kierujesz te słowa? Wydaje mi się, że kultura wymagałaby, żeby nie pisać w tak enigmatyczny sposób.

  tajfun: A ja mam maturę. I dlatego nie siedzę w tej branży
  Wyjaśnij proszę, co konkretnie masz na myśli. Czy chodzi Ci o to, że wg Ciebie "ta" branża jest zarezerwowana dla ludzi bez matury? Czy może jakoś opacznie to zrozumiałem?

  Pozdrawiam. :cool:
  •  
   CommentAuthorgab
  • CommentTime12-10-2019
   
  jono3uk

  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

  A tu skrótowy artykuł na temat.

  https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/prawo/277279,Czym-jest-lokal-uzytkowy.html
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego