Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Zgoda właścicieli na sprzedaż nieruchomości wspólnej powstałej w wyniku przebudowy

Czy na sprzedaż nieruchomości wspólnej powstałej w wyniku przebudowy (art. 22 ust. 3 pkt.5) właściciele lokali tworzący tzw. dużą wspólnotę winni wyrazić większością głosów, czy też wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli. Ten sam problem dotyczy sprzedaży gruntu po dokonaniu  podziału – czy do sprzedaż gruntu po dokonaniu podziału konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli gruntu, czy uchwała większości właścicieli lokali?

Na pytania użytkowników serwisu zarzadca.eu odpowiadają specjaliści Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej

 

Autor: Józef Bajor

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego należy czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W art. 22 ust. 2 tej ustawy zostało zapisane, że do podjęcia przez zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała, w której właściciele wyrażą zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielą zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących takiej czynności w formie prawem przewidzianej. Na podstawie art. 21 ust. 3 zarząd składa oświadczenia w celu wykonania uchwał wspólnoty w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6 ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.
Zatem w dużej wspólnocie zgodę na sprzedaż nieruchomości wspólnej powstałej w wyniku przebudowy (art. 22 ust. 3 pkt. 5) winni wyrazić właściciele lokali większością głosów liczoną według wielkości udziałów (art. 23 ust. 2).
Natomiast opinia powyższa nie ma zastosowania do sprzedaży gruntu po dokonaniu  podziału, bowiem czynność ta nie została wymieniona w art. 21 ust. 3 co oznacza, że po podziale sprzedaż gruntu wymaga zgody wszystkich właścicieli lokali.

Józef Bajor - Naczelnik Wydziału do Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych - Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego