Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Nieszczelność w przewodach kominowych

Czy jest możliwe użytkowanie komina złożonego z czterech przegród dymowych jeżeli kominiarze stwierdzili nieszczelność jednej ze ścian pomiędzy przegrodami dymowymi. Mówiąc prościej -ściana pomiędzy przewodami dymnymi w kominie jest nieszczelna -jeden z lokatorów ma zakaz używania danego przewodu dymnego-natomiast drugi (logiczne, iż również ma dziurawy przewód dymowy) może palić bez problemów?

Na pytania użytkowników serwisu zarzadca.eu odpowiadają specjaliści Stowarzyszenia "Kominy Polskie":

 

Stowarzyszenie Kominy Polskie

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na pytanie Państwa czytelnika stwierdzamy jednoznacznie, że przy odnotowaniu jakiejkolwiek nieszczelności w przewodach kominowych należy w pierwszej kolejności dokonać inspekcji wszystkich przewodów dymowych przy użyciu kamery wizyjnej. Inspekcja kamerą powinna być poprzedzona dokładnym wyczyszczeniem wszystkich czterech kanałów dymowych a następnie powinno się dokonać bardzo dokładnych oględzin poszczególnych kanałów. Pozostaje mieć nadzieję, ze czynności tych nie zaniedbał dokonujący przeglądu kominiarz (polecamy zwrócić uwagę czy mamy do czynienia z uprawnionym specjalistą).

 

Naszym zdaniem w przewodach kominowych wykonanych z cegły jeżeli zostaje naruszona choćby jedna struktura któregokolwiek przewodu dymowego, to jest prawie pewne, że uszkodzenia są bardziej rozległe i cały komin powinno się poddać renowacji. Szczelność kominów jest podstawowym wymaganiem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania i eliminację zatruć tlenkiem węgla. Wymagania szczelności dla przewodów kominowych są jednoznacznie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r., Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r., Dz. U. Nr 201 poz. 1238 i Nr 228 poz. 1514z 2008 r., Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 2009 r.). W rozdziale 5 tegoż rozporządzenia czytamy:

 

§ 140. 1 Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiar przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów. 2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.

 

Podobne wymaganie stawiane jest w normie PN-89 B-10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze", gdzie w p. 3.3.10 „Szczelność” czytamy: Przewody powinny być szczelne.

 

Natomiast podstawowa norma kominowa PN-EN 1443 :2005 "Kominy. Wymagania ogólne" dokładnie precyzuje jakie wymagania szczelności powinny spełniać kominy pracujące w podciśnieniu. W rozdziale 6.4. Higiena, zdrowie i ochrona środowiska. 6.4.1. Szczelność gazowa czytamy: Dla kominów dymowych pracujących na podciśnieniu wymagana jest klasa szczelności co najmniej N2, tj 3,0 lxs-1xm-2, przy ciśnieniu próbnym 20 Pa, gdzie l- długość przewodu kominowego, s- czas w sekundach, m2- rozwinięta powierzchnia badanego komina.

 

Przytaczając powyższe przepisy prawne i wymagania normalizacyjne dotyczące szczelności przewodów kominowych chcielibyśmy raz jeszcze podkreślić, że szczelność ta często może zadecydować o życiu mieszkańców użytkujących urządzenia grzewcze.

 

 


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego