Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Jakie normy bezpieczeństwa powinni zachować użytkownicy pieców CO na węgiel

Budynek wielorodzinny - każdy lokal jest wyposażony w piec CO na węgiel. Jakie normy bezpieczeństwa powinni zachować użytkownicy pieców CO na węgiel w mieszkaniach i w budynku. Jak bezpiecznie je użytkować?

Na pytania użytkowników serwisu zarzadca.eu odpowiadają specjaliści Stowarzyszenia "Kominy Polskie":

 

 

Stowarzyszenie Kominy Polskie

 

 

 

 

 

 

Normy bezpieczeństwa regulują zapisy dotyczące tzw. „warunków technicznych" zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r., Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r., Dz. U. Nr 201 poz. 1238 i Nr 228 poz. 1514z 2008 r., Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 2009 r.) w rozdziale 134 "Instalacje grzewcze", paragraf 132 praz paragraf 136 - tam w punkcie 2a czytamy:

 

"Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w paragrafie 132 ust.3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w paragrafie 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w paragrafie 140 ust. 1 i 2 oraz paragrafie 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

 

Jednak najważniejszym zagadnieniem jest zapewnienie, aby każde urządzenie grzewcze na paliwo stałe miało oddzielny, sprawnie działający przewód kominowy podlegający okresowemu przeglądowi i czyszczeniu przez służby kominiarskie. Drugim ważnym zagadnieniem pod względem bezpieczeństwa jest odpowiedni dopływ powietrza niezbędnego do spalania (co najmniej 10 m3/h na 1 kW urządzenia grzewczego na paliwa stałe) oraz zapewnienie napływu powietrza 20 m3/godz. na każdą osobę, a także prawidłowo działająca wentylacja pomieszczeń. Niewłaściwie działający przewód kominowy (brak przeglądów kominiarskich i czyszczeń) oraz niewłaściwa wentylacja i brak dopływu powietrza są najczęstszą przyczyną zatruć tlenkiem węgla, w tym zatruć śmiertelnych.

 

 

 


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego