Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Zdolność wspólnoty mieszkaniowej do nabywania majątku na swoją rzecz

Jestem właścicielem lokalu w nowym budynku, niedawno zorganizowaliśmy wspólnotę, wybraliśmy zarząd, który zawarł umowę o ochronę nieruchomości wspólnej. Ochrona ta jest całodobowa, pracownicy firmy ochroniarskiej przebywają w pomieszczeniu gospodarczym, które jak się okazuje stanowi własność dewelopera. Deweloper zaproponował wspólnocie mieszkaniowej jego zakup, czy jest to prawnie dopuszczalne?

Odpowiedź:

 

Zarządca

 

Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej budził wątpliwości na gruncie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, dyskusyjna była kwestia dopuszczalności posiadania przez wspólnotę mieszkaniową majątku, odrębnego od majątku właścicieli lokali, którzy ją tworzą.

 

 

Orzecznictwo, w szczególności Sądu Najwyższego, wypracowało jednak pogląd, że wspólnota taki majątek nabywać może a podstawą jest art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, który wśród czynności przekraczających zarząd zwykły w pkt. 6a wymienia  nabycie nieruchomości.

 

 

Zasadnicze znaczenie dla wykładni przepisów miała uchwała Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 65/07) w składzie siedmiu sędziów, której nadano moc zasady prawnej. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy orzekł, że wspólnota mieszkaniowa działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku.

 

Uzasadniając powyższe Sąd Najwyższy wskazał, że jeżeli „wspólnota mieszkaniowa uznaje za potrzebne w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków np. wynajęcie lokalu lub nabycie jego własności, to po uzyskaniu uchwały podjętej na podstawie art. 23 u.w.l. i wyrażającej zgodę właścicieli oraz udzielającej stosownego pełnomocnictwa, zarząd dokonuje czynności, w wyniku której wspólnota staje się uprawniona z tytułu najmu lub właścicielem lokalu.”

 

 

Oczywiście należy pamiętać, że zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej jest ograniczony do sprawowania zarządu rzeczą wspólną, wspólnota nie jest bowiem powołana do zarządzania cudzymi nieruchomościami.

Odpowiadając na postawione pytanie należy stwierdzić, że wspólnota mieszkaniowa może nabyć przedmiotowy lokal na potrzeby związane z ochroną nieruchomości wspólnej.

Wymaga to podjęcia uchwały w trybie art. 23 ustawy o własności lokali sporządzonej w formie aktu notarialnego, jako że nabycie nieruchomości również wymaga takiej formy pod rygorem nieważności. 

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarządca


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego