Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Jakie składniki kosztów i przychodów należy umieścić w sprawozdaniu finansowym, czy są jakieś przepisy, które wprost określają wzór tego dokumentu w odniesieniu do wspólnoty mieszkaniowej?

Odpowiedź:

 

 Zarządca

 

 

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 22 ust. 3, pkt. 10 ustawy o własności lokali „określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej” stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Natomiast w art. 29 ust. 1 uwl zawarte jest zobowiązanie zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, do prowadzenia  dla każdej nieruchomości wspólnej, określonej przez wspólnotę mieszkaniową ewidencji kosztów, zaliczek i innych rozliczeń na rzecz nieruchomości wspólnej.

 

 

Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest na mocy art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Z punktu widzenia obowiązków podatkowych treść sprawozdania finansowego nie jest zatem obojętna, należy sporządzić ten dokument w taki sposób, aby na jego podstawie możliwe było ustalenie wszystkich przychodów, kosztów celem ustalenia wykazania dochodu i wyliczenia podatku.

 

 

Stwierdzić zatem należy, że właściciele lokali, choć mają bezpośredni wpływ na treść sprawozdania finansowego, ponieważ to oni w drodze uchwały winni ustalić jego formę, czy sposób sporządzenia, to jednak nie są w tym zupełnie dowolni. Muszą mieć na uwadze przepisy prawa finansowego, w szczególności ustawę o rachunkowości – która obowiązuje również wspólnoty mieszkaniowe, choć w znacznie okrojonym zakresie. Okrojonym w tym znaczeniu, że wspólnota mieszkaniowa może prowadzić pozaksięgową ewidencję księgową – a zatem nie będą miały do niej zastosowania te przepisy ustawy o rachunkowości, które regulują kwestie związane z prowadzeniem ewidencji księgowej. W pozostałym zakresie ustawa ta do wspólnoty ma pełne zastosowanie.

 

 

Sprawozdanie winno zatem zwierać informację o wszystkich przychodach, tj. zaliczkach pochodzących od właścicieli i innych wpływach, np. jednorazowych dopłatach, pożytkach z tytułu najmu, dzierżawy, a także należy w nim wyszczególnić koszty uzyskania przychodu poniesione przez wspólnotę w dnaym roku podatkowym. 


 

 
Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarządca


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego