Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, KubaP, Siemowit, blazejh, koziorozka

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Coroczne zebranie ogółu właścicieli lokali w dużych wspólnotach mieszkaniowych

Coroczne zebranie ogółu właścicieli lokali w dużych wspólnotach mieszkaniowych

Data: 28.02.2017

 

W myśl przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w każdej dużej wspólnocie mieszkaniowej przynajmniej raz w roku powinno się odbyć zebranie ogółu właścicieli lokali. Obowiązek zwołania takiego zebrania, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3) ustawy o własności lokali (dale: u.w.l.), ciąży na zarządzie lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 u.w.l. Zwołanie corocznego zebrania ogółu właścicieli lokali powinno nastąpić nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Należy jednak zauważyć, iż z treści ustawy wynika, że jedynie sama czynność „zwołania” powinna mieć miejsce nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Istotnym jest, iż dzień na jaki zebranie zostało zwołane może przypadać po pierwszym kwartale danego roku.

 

 

Jeśli jednak coroczne zebranie ogółu właścicieli lokali nie zostanie zwołane, przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 u.w.l., zgodnie z powyżej opisanym obowiązkiem, zebranie takie może zwołać każdy z właścicieli (art. 30 ust. 1a u.w.l.).

 

 

O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 u.w.l., zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania (art. 32 ust. 1 u.w.l.). W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany (art. 32 ust. 2 u.w.l.). Jeśli na podstawie art. 30 ust. 1a u.w.l. zebranie takie zwołuje którykolwiek z właścicieli, obowiązany jest on odpowiednio zastosować się do powyższych norm prawnych dotyczących zawiadomienia i jego treści.

 

 

Pamiętać należy, iż obowiązkowo w porządku obrad każdego corocznego zebrania ogółu właścicieli lokali powinny się znaleźć takie punkty jak:

1)  uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;

2)  ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1;

3)  sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium (art. 30 ust. 2 u.w.l.)

 

 

Powyższe przedstawione punkty porządku obrad corocznego zebrania ogółu właścicieli lokali nie stanowią jednak katalogu zamkniętego. Możliwe jest poszerzenie porządku obrad corocznego zebrania ogółu właścicieli lokali o dodatkowe punkty obrad, które w sytuacji faktycznej i prawnej danej wspólnoty mieszkaniowej są konieczne lub pożądane. Wydaje się także uzasadniony względami ekonomicznymi, prawnymi i proceduralnymi, pogląd, iż możliwe jest dodanie do porządku obrad corocznego zebrania ogółu właścicieli lokali, punktów zgłoszonych na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego