Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, KubaP, Siemowit, blazejh, koziorozka

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Plac zabaw we wspólnocie mieszkaniowej

Plac zabaw we wspólnocie mieszkaniowej

Data: 02.06.2017

 

 

Wraz z nastaniem ciepłych i słonecznych dni, w wielu wspólnotach mieszkaniowych pojawia się temat placu zabaw. Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikowi tematyki podstaw prawnych urządzenia placu zabaw na terenie nieruchomości wspólnej, ewentualnych jego remontów, konserwacji lub wymiany urządzeń.

 

Inicjatywy mające na celu budowę lub rozbudowę placu zabaw na terenie nieruchomości wspólnej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe, są niezwykle cenne. Należy jednak mieć na uwadze, iż inicjatywa taka powinna być realizowana zgodnie z prawem. Niestety zagadnienia prawne związane z realizacją lub utrzymaniem placów zabaw usytuowanych na terenie nieruchomości wspólnej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe, często są traktowane wybiórczo, bez należytej rozwagi i zapoznania się z całokształtem uwarunkowań faktycznych i prawnych. Taka postawa naraża zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, a także samą wspólnotę mieszkaniową, na dotkliwe konsekwencje, których wszak można uniknąć.

 

W pierwszej kolejności pamiętać należy, iż plac zabaw powinien być usytuowany zgodnie z odpowiednimi wytycznymi przewidzianymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz powinien wypełniać określone wymogi bezpieczeństwa. Najważniejsze trzy kategorie źródeł prawa regulujących kwestie związane z budową i utrzymaniem placów zabaw, to: prawo budowlane, Polskie Normy oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Prawo budowlane, jako akt prawa powszechnie obowiązującego, określa bardzo ogólne reguły dotyczące placów zabaw. Normy prawne znajdujące się w ww. ustawie stanowią, iż plac zabaw powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa, w tym te przewidziane w Polskich Normach, a jednocześnie powinien być stworzony w taki sposób, by zapewnić ochronę środowiska (art.5 ustawy prawo budowlane). Jednymi z najważniejszych norm, jakie place zabaw muszą spełnić według tych przepisów są: bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo w czasie użytkowania oraz odpowiednie warunki sanitarne. 

 

Rozważając umiejscowienie lub rozbudowę placu zabaw sięgnąć trzeba także do ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które określa chociażby takie warunki jak m.in. minimalna odległość placów zabaw od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów. W rozporządzeniu tym znajduje się także szereg innych norm prawnych wpływających na możliwość lokalizacji placu zabaw, w tym tzw. nasłonecznienie. 

 

Dodatkowo nie można zapominać, iż urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw muszą spełniać normy PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie oraz PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 

 

Jeśli chodzi o normy prawne nakładające m.in. na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym urządzeń oraz elementów małej architektury, w tym także placów zabaw istniejących na nieruchomości wspólnej, skodyfikowane są one w ustawie prawo budowlane. W szczególności będzie to art. 5 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 

 

Dla właściwego przygotowania zarządów i zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, do tematów związanych z lokalizacją lub utrzymaniem placów zabaw, ważnym jest zrozumienie, iż przepisy dotyczące placów zabaw zapewniają bezpieczeństwo i komfort nie tylko użytkownikom tej przestrzeni, ale także osobom trzecim. Tutaj również istnieją stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulujące chociażby ochronę przed hałasem. Znaleźć je można w ustawie prawo budowlane. Zapisy te precyzowane są przez Dyrektywę Nowego Podejścia Rady Wspólnot Europejskich o wyrobach budowlanych (DWB). Bezpieczne place zabaw muszą być w taki sposób zaprojektowane, by osoby mieszkające w pobliżu miały zapewnioną ciszę, komfort i spokój, nie tylko w czasie pracy czy wykonywania codziennych czynności, ale także w czasie snu i spoczynku.

 

Właściwie zaprojektowany, wykonany oraz utrzymywany, plac zabaw, zapewni możliwie kompleksowe bezpieczeństwo wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej, z poszanowaniem praw i wolności jednostek. Dbałość o przestrzeganie norm prawnych co do lokalizacji, konserwacji, rozbudowy lub wymiany urządzeń na placu zabaw, w znacznym stopniu ograniczy także potencjalne roszczenia odszkodowawcze wobec wspólnoty mieszkaniowej. 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego