Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – projekt zmian w prawie

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – projekt zmian w prawie

 

 

Wielu Członków Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, wraz z prawem własności wyodrębnionego lokalu nabyło udział w prawie użytkowania wieczystego gruntów.  

 

Dla wszystkich tych osób niezwykle istotnym jest projekt ustawy przygotowywany od paru miesięcy w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Projekt ten przewiduje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Jako termin wejścia w życie nowych przepisów wskazuje się II kwartał 2018 roku. 

 

Jak podkreśla się w wyjaśnieniach do projektu ustawy, nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesów przekształceń na gruntach mieszkaniowych, a nie eliminację użytkowania wieczystego na wszystkich gruntach. 

 

W projekcie ustawy zaproponowano, iż dla potrzeb ustawy, przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należało będzie rozumieć:

grunty zabudowane budynkami wielolokalowymi (lokale mieszkalne, użytkowe, usługowe), w których ponad połowa lokali to lokale mieszkalne,

grunty zabudowane domami jednorodzinnymi,

grunty zabudowane garażami lub miejscami postojowymi, przynależnymi do lokali mieszkalnych.

 

Zgodnie z treścią projektowanych przepisów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności, następować miałoby automatycznie (na mocy ustawy). Tym samym posiadacze prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe staną się właścicielami (lub współwłaścicielami) tych gruntów – niezależnie od ich woli. Te właśnie zapisy projektowanej ustawy ingerowały będą bezpośrednio w prawa wielu Członków Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, przekształcając ex lege przysługujące im prawa użytkowania wieczystego gruntów, w prawo własności.  

 

Z projektowanych zapisów ustawy wynika ponadto, iż po ich wejściu w życie coroczna opłata za użytkowanie wieczyste zostanie zastąpiona coroczną opłatą przekształceniową. Opłatę tę zobowiązani będą uiszczać właściciele (współwłaściciele) gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy własność (współwłasność) gruntów nabyli w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy ustawy. Zobligowani oni będą wnosić ww. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat (w przypadku lokali użytkowych przez okres 33 lat). W sytuacji, gdy właściciel (współwłaściciel) dokona sprzedaży nieruchomości, obowiązek uiszczania opłaty przekształceniowej przechodził będzie na nabywcę.

 

Raz na trzy lata roczne opłaty przekształceniowe będą mogły być waloryzowane przez samorządy przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości.

 

Projekt ustawy zezwala także na dokonanie opłaty przekształceniowej w jednej racie. Mowa jest również o uldze w postaci 50-procentowego upustu, jednak dotyczyć ona będzie jedynie gruntów należących do Skarbu Państwa.

 

Podkreślić przy tym wypada, iż zaprezentowane powyżej treści stanowią omówienie projektu ustawy, który w trakcie prac legislacyjnych może ulec znaczącym zmianom. Tym nie mniej jednak, z uwagi na doniosłość znaczenia projektowanych zmian, omówienie projektu ustawy, wraz ze wskazaniem kluczowych zagadnień z punktu widzenia Członków Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, wydaje się potrzebne. 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego