Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Amadeusz, KubaP, Siemowit, blazejh, koziorozka

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Wynajem na cele mieszkaniowe - podatek VAT

Wynajem na cele mieszkaniowe - podatek VAT

 

Usługa polegająca na wynajmie lub dzierżawie nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, na cele mieszkaniowe, zwolniona jest co do zasady z VAT. Należy jednak mieć na uwadze, iż zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, po pierwsze o charakterze mieszkalnym, po drugie - na cele mieszkaniowe. Zastosowanie zwolnienia jest uzależnione od spełnienia przesłanek dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). W związku z tym zwolnieniu nie podlega np. wynajem nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cel inny niż mieszkaniowy.

 

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 36 ustawy o VAT zwolnione są od podatku VAT „usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe”. Powyższe zwolnienie koresponduje z Dyrektywą 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej, z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, bowiem z tegoż zwolnienia wyłączono „wynajem lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe”.

 

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 września 2013 r., I FSK 1012/12: „Celem tego zwolnienia jest nieobciążanie konsumentów tych usług, w tym przypadku osób fizycznych, podatkiem od towarów i usług, poprzez minimalizowanie kosztów najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym, obciążających najemców, wykorzystujących je wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie zatem takiego najmu na podstawie interpretowanej normy ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochronę - w aspekcie ekonomicznym - najemców faktycznie zaspokajających potrzeby mieszkaniowe poprzez tenże najem.” Ponadto jak wskazuje się w orzecznictwie, w tym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r., III SA/Wa 473/15 „Zaspokojenie celu mieszkaniowego może dotyczyć jedynie osoby fizycznej, albowiem osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą są jedynie pojęciami prawnymi, nie posiadają one takich potrzeb jak osoba fizyczna, w tym zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.” „W ich przypadku mając na uwadze prowadzenie działalności gospodarczej z udziałem zaangażowanych przez te podmioty osób fizycznych, występować będzie najczęściej potrzeba zakwaterowania tych osób.” (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 7 czerwca 2017 r., I SA/Go 166/17).

 

Tym samym można przyjąć, iż przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

             świadczenie usługi na własny rachunek,

             mieszkalny charakter nieruchomości,

             mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

 

Do powyższych przesłanek dodać należy jeszcze jeden element niezbędny do zastosowania tej ulgi, a mianowicie, że świadczone usługi w zakresie wynajmu nie mogą być związane z zakwaterowaniem. Zgodnie z art. 43 ust. 20 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy. Pod pozycją 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 %, wskazano "usługi związane z zakwaterowaniem" i symbol PKWiU 2008 "55".

 

Jak wynika z interpretacji Głównego Urzędu Statystycznego, Dział 55 PKWiU 2008 zatytułowany: "Zakwaterowanie", obejmuje zapewnienie krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym oraz zakwaterowanie na dłuższy okres studentom, osobom pracującym i pozostałym osobom. Niektóre jednostki mogą zapewnić jedynie miejsce zakwaterowania, podczas gdy inne zapewniają zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych. Dział ten nie obejmuje zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak apartamenty i domy, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w podklasie 68.20.Z.

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego