Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Charakterystyka roszczeń z tytułu wad fizycznych nieruchomości w budynkach wielolokalowych

Charakterystyka roszczeń z tytułu wad fizycznych nieruchomości w budynkach wielolokalowych

 

Zagadnienie obejmujące roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości w budynkach wielolokalowych dla czytelnościpodzielone zostanie na dwaaspekty:

wady dotyczące samodzielnego wyodrębnionego lokalu lub pomieszczenia przynależnego,

wady dotyczące nieruchomości wspólnej. 

 

W praktyce wielokrotnie powtarzają się sytuacje, gdy roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości wysuwa wobec dewelopera – Wspólnota Mieszkaniowa. Działanie takie jedynie w niewielu przypadkach będzie zgodne z prawem. Biorąc pod uwagę, iż spór taki często znajduje finał w sądzie, szczególnie istotnym jest, aby roszczenie zostało zgłoszone przez te osoby/podmioty, które mają do tego uprawnienie. W przeciwnym przypadku spór sądowy nie będzie mógł przynieść pożądanego rozstrzygnięcia, a jedynie narazi Wspólnotę na koszty.

 

Analizując powyżej wskazaną tematykę należy zwrócić uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 23 września 2004 r.w sprawie o sygnaturze III CZP 48/04 (www.sn.pl – wyrok SN – III CZP 48/04), rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Sąd Najwyższy wskazał, iż:

 

„Wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i wynikających z rękojmi, związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, w stosunku do sprzedawcy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, chyba że właściciel lokalu przelał na nią te roszczenia. Co jednak istotne, cesją objęte mogą być wyłącznie roszczenia dotyczące wad nieruchomości wspólnej.”

 

 

Jak jednoznacznie wskazanowpowyżej cytowanym postanowieniu, jedynie właściciel wyodrębnionego lokalu, który kupił lokal, posiada uprawnienie do skorzystania z roszczeń wynikających z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Roszczenia te dotyczą zarówno wad w samodzielnym wyodrębnionym lokalu lub pomieszczeniu przynależnym, jak również wad w nieruchomości wspólnej. Dalej z treści postanowienia wynika, iż właściciel lokalu może przelać, w drodze cesji, na Wspólnotę Mieszkaniową, przysługujące mu roszczenia dotyczące wad fizycznych nieruchomości, ale tylko te, które dotyczą nieruchomości wspólnej.

 

Potwierdzenie powyższego stanowiska Sądu Najwyższego znalazło się w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie o sygnaturze III CZP 84/13 (www.sn.pl – uchwała SN – III CZP 84/13). Uchwała ta wydana została wskutek rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I CSK 576/12, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu tego Sądu

 

 

„Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej.”

 

 

Podsumowując, właściciel wyodrębnionego lokalu może:

samodzielnie dochodzić, od sprzedawcy, roszczeń odszkodowawczych i wynikających z rękojmi, związanych z wadami fizycznymi nieruchomościbędącej jego własnością, a stanowiącej wyodrębniony lokal lub pomieszczenie przynależne,

samodzielnie dochodzić, od sprzedawcy, roszczeń odszkodowawczych i wynikających z rękojmi, związanych z wadami fizycznymi nieruchomościwspólnej będącej jego współwłasnością w części ułamkowej albo 

przelać na Wspólnotę Mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnejbędącej jego współwłasnością w części ułamkowej.


 Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego