Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, KubaP, Zarządca

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

 

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest podstawą ustanowienia odrębnej własności tego lokalu oraz sprzedaży tak wyodrębnionej nieruchomości lokalowej. W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali – samodzielność lokalu stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu należy złożyć rzut kondygnacji budynku, gdzie znajduje się lokal.

 

 W praktyce, urzędy wymagają:

dołączenia rzutu odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi albo operatu inwentaryzacyjnego lokalu (często w kilku egzemplarzach),

aby rzuty odpowiedniej kondygnacji budynku albo operat były wykonane i podpisane przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane (architekta, inżyniera budownictwa)

 

Ponadto, urząd sprawdzi, czy ustanowienie odrębnej własności lokalu jest zgodne z:

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem budowy,

pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy

 

Należy jednak zaznaczyć, iż takie sprawdzenie dotyczy tylko budynków powstałych po 1 stycznia 1995 r. albo wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po tym terminie (art. 2 ust. 1b ustawy o własności lokali).

Warto także pamiętać, iż w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą być jedynie dwa samodzielne lokale mieszkalne stanowiące odrębne nieruchomości. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 11 lipca 2003 roku (art. 2 ust. 1c ustawy o własności lokali).

Zaświadczenie o samodzielności lokalu wydaje się na wniosek. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu wynosi 17 zł. Jeśli wniosek dotyczy kilku lokali, to opłatę należy uiścić za każdy z lokali.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i zweryfikować, czy budynek w którym znajdują się lokale został wybudowany legalnie, czy spełnia on warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czy powstałe lokale i pomieszczenia mieszkalne nadają się do zamieszkania i czy mogą być przeznaczone na stały pobyt ludzi. Bywają jednak przypadki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu znajdującego się w całości lub w części w nielegalnie zrealizowanym obiekcie budowlanym. Zwłaszcza może to dotyczyć sytuacji, w której deweloper występuje o wydanie zaświadczenia na większą liczbę lokali niż wynika to z wydanej przez organ nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W konsekwencji mogą powstać dotkliwe skutki prawne dla nabywcy takiego lokalu, jak i dla właścicieli pozostałych lokali. Ponadto, jeśli przy wyodrębnianiu dodatkowych lokali suma udziałów w nieruchomości wspólnej przekroczy 1, będzie się to wiązało z dodatkowymi komplikacjami dla Wspólnoty Mieszkaniowej (art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali). 


 

 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego