Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

gab, blazejh, azygnerski, KubaP, optymalizator2, Amadeusz, drops

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarządca popularne tagi

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

Powrót do listy ekspert radzi

Zmiana prawa dotycząca Małych Wspólnot Mieszkaniowych

Zmiana prawa dotycząca Małych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie zmiany przepisów ustawy o własności lokali (dalej: u.w.l.), w tym zmiana art. 19, art. 20 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 ww. ustawy. 

 

W myśl przyjętych zmian, od 1 stycznia 2020 roku Małą Wspólnotę Mieszkaniową tworzyli będą właściciele lokali, jeśli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych nie jest większa niż 3. Obecnie przepisy stanowią, iż o Małej Wspólnocie Mieszkaniowej mówimy, jeśli lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie jest więcej niż 7.

Opisana powyżej zmiana jest kluczowa dla wielu istniejących obecnie Małych Wspólnot Mieszkaniowych. Z dniem 01 stycznia 2020 roku dotychczas Małe Wspólnoty Mieszkaniowe, w których liczba lokali wynosi 4, 5, 6 lub 7, staną się Dużymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. 

Należy podkreślić, iż na Dużą Wspólnotę Mieszkaniową ustawodawca nakłada szereg obowiązków, w tym:

- obowiązek wyboru Zarządu lub powołania Zarządcy o którym mowa w art. 18 ust. 1 u.w.l.;

- obowiązek określenia oraz prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;

- obowiązek ustalenia rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną;

- obowiązek ustalenia wysokości zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

-  obowiązek dokonywania rozliczeń przez rachunek bankowy;

 

W porównaniu do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących współwłasności, które mają zastosowanie w kwestii zarządu nieruchomością wspólną w Małych Wspólnotach Mieszkaniowych, w Dużej Wspólnocie Mieszkaniowej czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną podejmuje Zarząd, lub Zarządca, zaś czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały właścicieli lokali. Zgodnie z art. 21 ust. 2 u.w.l., uchwały właścicieli lokali zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada 1 głos.

 

Mając na uwadze powyższe, na szczególną uwagę zasługuje znowelizowany art. 20 ust. 1 u.w.l. w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2020 roku. W tych wspólnotach, które dotychczas były Małymi Wspólnotami Mieszkaniowymi, a gdzie jest więcej niż 3 lokale, właściciele lokali zobowiązani będą podjąć uchwałę o wyborze Zarządu, alternatywnie zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną i powołującą Zarządcę (art. 18 ust. 1 u.w.l.). W przypadku braku wypełnienia powyższego obowiązku przez Wspólnotę, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd (art. 26 ust. 1 u.w.l.).

 

Powyżej opisana nowelizacja u.w.l. stanowi reakcję ustawodawcy na dalsze liczne głosy właścicieli lokali oraz wskazywane rzeczywiste trudności decyzyjne jakie dotyczą Małych Wspólnot Mieszkaniowych. Warto w tym miejscu dodać, iż już w 2000 roku ustawodawca zdecydował się zmniejszyć graniczną liczbę lokali dla zdefiniowana różnicy pomiędzy Mała, a Dużą Wspólnotą Mieszkaniową. Pierwotny tekst u.w.l. określał bowiem, iż o Małej Wspólnocie mówimy, gdy liczba lokali „nie jest większa niż dziesięć”. Obecna nowelizacja stanowi więc kolejny, wydaje się ostatni etap wprowadzania demokratycznej woli większości, w stosunku do wykonywania prawa własności.


 

 

Autor: Joanna Bacior

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

Zarzadca

 

 

Joanna Bacior - Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Joanna Bacior Kancelaria Radcy Prawnego


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego