Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Phantos, blazejh, azygnerski, Do-da, drm, gab, t66, wp44, KubaP

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorkasander
  • CommentTime24-07-2017 zmieniony
   
  Czy członek zarzadu wspólnoty może udzielić indywidualnego pełnomocnictwa osobie trzeciej aby ta w jego imieniu dzialala jako czlonek zarzadu?
  blazejh: To jest obejście prawa. Nietrudno to wcale wykazać na gruncie samej uwol.
  Dokładnie!
  Jeżeli członek zarządu chciałby udzielić pełnomocnictwa ogólnego (do działania za członka zarządu) , musiałby to ewentualnie uczynić łącznie z drugim członkiem zarządu (reprezentacja), i to wątpliwe.
  Inaczej pełnomocnictwo takie będzie nieważne, będzie tylko pełnomocnictwem p. Kowalskiego.
  Zdaniem części prawników, jeżeli w spółce obowiązuje reprezentacja łączna - np. tak jak we wspolnocie, to niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej, ponieważ doszłoby wtedy do obejścia wymogu reprezentacji łącznej.
  Tymczasem jak wynika z uzasadnienia powołanej powyżej uchwały z dnia 23 sierpnia 2006 r. pełnomocnictwa dla członka zarządu udziela spółka działająca, zgodnie z art. 38 k.c., przez swoje organy. Przy reprezentacji łącznej pełnomocnictwo jest udzielane zatem przez co najmniej dwóch członków zarządu (stanowisko to powtórzone zostało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 r., IV CSK 416/09, LEX nr 577698).
  W tej sytuacji uznać należało, że w toku postępowania przed Sądem I instancji nie zostało złożone skuteczne pełnomocnictwo procesowe upoważniające Z. B. do reprezentowania pozwanej spółki.
  Po drugie, przekonanie pozwanego, że członek zarządu może na podstawie pełnomocnictwa umocować drugiego członka zarządu do wykonywania czynności, które wchodzą w zakres sprawowania funkcji członka zarządu spółki, było błędne z tej przyczyny, że członek zarządu jest obowiązany do osobistego wykonywania powierzonej mu funkcji (np. A. Szumański [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 17A Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2010, str. 478). Pełnomocnictwa członkowi zarządu udziela zawsze sama spółka działająca poprzez swoje organy, tj. zarząd (tak też Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. uchwały z dnia 23 sierpnia 2006 r.).
  I ACa 54/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-02-04
  http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000054_2013_Uz_2013-02-04_001
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego