Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

blazejh, wp44, KubaP, Miodownik, Iwona 71, Lok93P, monikakb, gab, IwonaB, KAROLSKO, man, Zarzadca.pl, koziorozka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1.  
  Należałoby zawrzeć umowę (porozumienie), w której określi się wysokość zadłużenia, opisze rodzaj prac i je wyceni oraz zawrze postanowienie o tym, że zapłata nastąpi poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań, jednak oczywiście po odbiorze prac. Wynagrodzenie zaliczone na poczet zadłużenia nie podlega opodatkowaniu.


  "Osób, które są w trudnej sytuacji finansowej jest więcej, dlatego możliwość odpracowania długu to niekiedy jedyna realna szansa na odzyskanie pieniędzy. Okazuje się, że fiskus nie domaga się w takiej sytuacji zapłaty podatku. W interpretacji podatkowej z dnia 28 lutego 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpracowanie przez dłużnika zaległości czynszowych w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz Wnioskodawcy, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 ww. ustawy i nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. A co za tym idzie, płatnik – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (sygn: IPTPB1/415-358/11-2/DS)."

  Więcej na ten temat w artykule: "Można odpracować swój dług" na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

  http://www.zarzadca.pl/pytania-i-odpowiedzi/70-ksiegowosc/2684-mozna-odpracowac-swoj-dlug

  Nowy doklejony: 26.09.17 20:21
  Umowa o odpracowanie długu

  zawarta w …. w dniu ……… roku, pomiędzy:  Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości nr …. położonej w …… przy ul. ….., dla której Sąd Rejonowy w ….. IV Wydział Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr ………, reprezentowaną przez Zarząd w osobach :

  - ………………………………………..

  -…………………………………………  w treści umowy zwaną „Wierzycielem”

  Wzor umowy na stronie czasopisma Zarzadca Portal Informacyjny

  http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/3069-porada-prawna-umowa-o-odpracowanie-dlugu-wzor-z-komentarzemPrzeczytaj: Ustawa o Własności Lokali ----- Zarządca.PL
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego