Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

 1.  
  Niestety, taką mam naturę, że gdy czytam absurdy to przynajmniej dążę do ustalenia, które są do odrzucenia całkowitego.
  Na kanwie tej dyskusji widać jak dyskutancji zmieniają zdanie w zależności od danego tematu.
  W wątkach o płaceniu podatku i podleganiu WM pod UoPDoOP była mowa, że WM bezwzglednie podlega pod tą ustawę
  (o podatku od osób prawnych).
  Koziorożka: "Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest na mocy art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy. Wszystkie wpływające na ten rachunek środki są jej przychodem, ponieważ zastosowanie ma tutaj art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodami (…) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w niej zdarzenia, gdy skutkują przyrostem majątku podatnika. Dla takiej kwalifikacji bez znaczenia pozostaje źródło ich pochodzenia (wpłaty zaliczek przez właścicieli, zapłata za dzierwżawę czy najem nieruchomości wspólnej)."
  Zarządca: Tak, ta ustawa obowiązuje również wspólnotę mieszkaniową z wyłączeniem przepisów regulujących kwestie związane z prowadzeniem księgowości w tym sensie, że wspólnota księgowości prowadzić nie musi. Nie musi też opierać się na wzorach, jako że ma możliwość ustalić własne.
  Wspólnota nie musi prowadzić księgowości, nie podjęliście uchwały w przedmiocie ewidencji pozaksięgowej?
  Zestawienie przychodów i wydatków też może pełnić rolę sprawozdania, o ile pozwala na ustalenie stanu zobowiązań i należności.

  Posesja: Zgadzam się z Zarządcą, że wnioski wynikające z urzędowych i sądowych interpretacji są czasami absurdalne, ale niestety logiczne. Nie da się ich unieważnić przez deprecjonowanie ich autorów czy osób na form, które przedstawiają obowiązującą przecież interpretację Ministra taką, jaka ona jest, a nie naginają do swoich wyobrażeń, jak być powinno. Żeby te absurdy usunąć, trzeba naciskać na zmianę prawa.
  Oczywiście, każdy może pisać, co chce: że wspólnoty nie muszą płacić podatków, że należy ignorować urzędowe "wypociny" i walczyć z systemem "okradania wspólnot mieszkaniowych". Dopóki jest to tylko gadanina na forum, może ona co najwyżej zamącić niektórym użytkownikom w głowach. Jeśli jednak będą tak postępowali członkowie zarządów wspólnot i zarządcy, to skutki mogą być dużo poważniejsze.
  Zarządcy są obowiązani przestrzegać prawa i wiążących interpretacji.
  Póki co, interpretacje Ministra Finansów są obowiązujące...
  Wspólnota nie płaci podatku dochodowego nie dlatego, ze nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz dlatego, ze podlega podmiotowemu zwolnieniu od podatku - pod pewnymi warunkami, o których mowa w ustawie opdoop. Zwolnienie nie jest absolutne i bezwarunkowe, dlatego nie jest prawdą, że wspólnota mieszkaniowa "nie musi płacić podatku dochodowego".


  Natomiast tutaj w wątku o prowadzeniu księgowości, ci sami dyskutanci twierdzą że WM może księgowość prowadzić w zeszycie. Inni że pełną księgowość jeszcze inni że księgowość uproszczoną wg. ustawy o rachunkowości.
  Dobrze by było zdecydować się na coś.
  Jeżeli WM podlega rygorom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to również jest obowiązana:
  "...wspólnota mieszkaniowa, a także każdy inny podatnik, w celu wyliczenia dochodu musi prowadzić odpowiednią ewidencję, według której ujmie odrębnie w księgach źródła przychodów objęte podatkiem i odrębnie źródła przychodów nieobjęte podatkiem. Wymóg prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatkowych wynika zresztą z art. 9 ustawy."
  Więc pytanie - dlaczego według zawziętych zwolenników płacenia podatku i podlegania pod UoPDoOP ci sami uważają, że w kwestii księgowosci UoPDoOP już WM nie dotyczy mimo wyraźnego brzmienia art. 9 Ustawy?

  a-z: uważam, że niezależnie od pozaksięgowej ewidencji kosztów to jednak prowadząc (uslugowo jako odrębny podmiot gospodarczy) "księgowość" wspólnoty mieszkaniowej trzeba taki certyfikat posiadać - z racji prowadzenia ewidencji podatkowej oraz wyliczania podatków i sporządzania deklaracji.
  Marek: Wspólnota mieszkaniowa musi składać sprawozdania do Urzędu Skarbowego gdyż jest podatnikiem podatku dochodowego (art 27 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i składam deklaracje CIT-8.
  baki kasia: co ty opowiadasz do urzadu Skarbowego na koniec marca składa sie cit 8 i sprawozdanie
  Marek: Sprawozdanie musi podpisac cały zarząd i księgowa - jako osoba sporządzająca sprawozdanie.
  CIT-8 podpisuje zarząd i osoba odpowiedzialna za obliczenie podatku czyli też księgowa.
  Marek: Współnota odkąd jest podatnikiem CIT musi prowadzić pełną księgowość i stosować ustawę o rachunkowości. Potwierdzają to wyroki sądowe. Może księgowość prowadzić w sposób uproszczony ale musi stosować zasady rachunkwości.
  KubaP: proszę nie wprowadzać w błąd, że wspólnoty prowadzą księgowość ...to dopiero jest przegięcie...
  Żaden cały Zarząd WM, wystarczą podpisy (jeżeli jest wieloosobowy) dwaj jego przedstawiciele.
  Marek do KubyP: Ale dlaczego mylisz ewidencję pozaksięgową z ewidencją podatkową??????
  W ustawie o własności lokali nie ma mowy o płaceniu podatków a jednak wspólnota płaci.
  UoWL weszła w życie gdy WM były zwolnione z podatku dochodowego i wtedy nie musiały prowadzić ewidencji podatkowej/księgowej.
  Marek: Obowiązki, o których mowa wyżej istnieją niezależnie od wprowadzonego w art. 29 ustawy o własności lokali obowiązku prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. (II FSK 1508/07 - Wyrok NSA). Tyle w tym temacie
  Zarządca: Art. 29 uwl to jedynie odstępstwo dotyczące formy ewidencjonowania.
  baki kasia: zarząd wspólnoty ma obowiązek prowadzić księgowość stosując uproszczone zasady prowadzewnia ksiąg rachunkowych,polegających na prowadzeniu ewidencji w ramach której rejestruje się wszystkie przychody ,koszty,środki pieniężne ,oraz związane z tym rachunki.
  KubaP: Wspólnoty co do zasady nie prowadzą księgowości w rozumieniu ustawy o rachunkowości... prowadzą naptamiast ewidencję pozaksiegową
  a-z: Sytuacja nie jest prawidłowa, ale niestety zgodna z obowiązującym prawem (jeden wyrok SN sprzeczny z uwl to za mało).
  Archaiczne przepisy w uwl nie dostosowane do zmieniających się realiów pozwalają niektórym na stwierdzenia, że do prowadzenia księgowości w WM wystarczy zeszyt w kratkę.

  Więc co w końcu?
  Ma WM prowadzić jakąś księgowość według ustawy o rachunkowości czy tylko ksiegowość (pozaksięgową) w zeszycie według ustawy o własności lokali?
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego