Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

KubaP, BNadra, azygnerski, blazejh, yeti, George, waleczny, tajfun, Haneczka

Najaktywniejsi w miesiącu

Telefony alarmowe

Szukaj zarządcy / Przeglądaj katalog

Zarzadca.eu - Serwis społecznościowy wspólnot mieszkaniowych

Zarzadca.eu jest częścią serwisu Zarządca Portal Informacyjny
(wspólnoty mieszkaniowe, wspólnota mieszkaniowa)

  •  
   CommentAuthorlemur
  • CommentTime5-02-2009
   
  3. Dokumenty finansowo-księgowe:

  A. Konto bankowe:
  a) Dokumenty konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej:
  Umowa rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej z dnia ..............................
  nr rachunku (konto bieżące): ……………………………………….
  nr rachunku (fundusz remontowy): ……………………………………….
  -stan środków na koncie bieżącym …………………… z dnia ……………….
  -stan środków na koncie funduszu remontowego ………………..z dnia …………….
  - lokaty: stan środków ………………………..z dnia ………………
  b) Inne konta bankowe prowadzone dla wspólnoty:
  - rachunek tymczasowy prowadzony przez zarządcę Deweloper sp.z o.o. dla wspólnoty mieszkaniowej
  - nr rachunku ......................................................................
  -stan środków na koncie......................................................
  c) wyciągi bankowe od nr.................do nr ..........................
  d) pieczątki wspólnoty mieszkaniowej – sztuk 2


  B. Dokumenty finansowe:
  a) plany finansowe
  b) zestawienie zaliczek
  c) faktury i rachunki
  d) dokumenty podatkowo i skarbowe oraz ZUS
  e) salda właścicieli lokali na koncie bieżącym i koncie remontowym – narastająco
  f) zestawienia należności i wpłat właścicieli lokali
  g) wykaz zobowiązań wobec dostawców mediów

  Strony ustalają, że PRZEKAZUJĄCY sporządzi również aktualne zestawienia o których mowa w podpunktach e) f) g) punktu B na dzień ….. w terminie do dnia ...................


  C. Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej:
  Polisa nr .............. seria................. z dnia ..........................
  Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości wspólnej traci ważność w dniu ...........................

  D. Umowy z dostawcami usług i najmu części wspólnych:
  a) na dostawę energii elektrycznej do nieruchomości wspólnej
  b) na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości wspólnej
  c) na dostawę gazu do nieruchomości wspólnej
  d) na dostawę energii cieplnej
  e) na wywóz nieczystości
  f) na konserwację nieruchomości wspólnej
  g) na sprzątanie nieruchomości wspólnej
  h) umowy najmu części wspólnych
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego